Weerwoord forum index Registreer FAQ Zoeken

Weerwoord forum index » Economie » Privatiseren, of toch niet? Waar ligt de grens? Ga naar pagina 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Volgende
Plaats nieuw bericht  Plaats reactie Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp 
Privatiseren, of toch niet? Waar ligt de grens?
BerichtGeplaatst: Za Dec 16, 2000 23:12 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Onder Paars worden veel overheidstaken geprivatiseerd, en onderworpen aan 'marktwerking'. Het lijkt de nieuwe trend in bestuurlijk Nederland.

Maar waarom eigenlijk? Voorstanders beweren dat de marktwerking 'vanzelf' leidt tot het efficienter uitvoeren van de geprivatiseerde taken. Tegenstanders zeggen dat het een vrijbrief is voor commerciele uitbuiting.

De praktijk geeft (nog) geen uitsluitsel. Sommige privatiseringsoperaties kunnen een succes genoemd worden (PTT), anderen een chaos (uitvoeringsinstanties sociale zekerheid), terwijl het in sommige gevallen nog te vroeg is voor een definitief oordeel (NS).

Wat is jullie mening? En waar ligt de grens wat jullie betreft?
Privatiseren, of toch niet? Waar ligt de grens?
BerichtGeplaatst: Zo Dec 17, 2000 0:16 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Volgens mij werkt het zo:

Eerst heb je staatsbedrijven, waardoor de overheid veel kan bepalen. Als je de markt vrij geeft krijg je eerst concurrentie, maar naar verloop van tijd krijg je mammoetbedrijven. Dan maken die dus de dienst uit.

Wij zitten nu in bepaalde sectoren nog in de vrije markt, maar in andere sectoren (computersoftware, warenhuizen, benzinepompen, banken, verzekeringen, etc.) zie je de machtige mammoetbedrijven al ontstaan.

Het probleem is ook dat dit proces altijd de nationale grenzen overschrijdt. Ingrijpen gaat dus bijna niet.

Nu zijn er ook nog sectoren die de vrijemarkt-stap gewoon overslaan, en direct van een groot staatsbedrijf naar een groot mammoetbedrijf gaan. (voorbeelden: NS, KPN)

Ik zou zeker bij dat soort bedrijven zeggen dat je ze bij de overheid moet laten. Omdat ik denk dat je als individu meer invloed kan uitoefenen op het beleid van de overheid dan op het beleid van een mammoetbedrijf.

Maar of dit ook zo is...
Privatiseren, of toch niet? Waar ligt de grens?
BerichtGeplaatst: Zo Dec 17, 2000 0:29 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Sorry, Cliff. Niet opgelet bij het plaatsen.
Privatiseren, of toch niet? Waar ligt de grens?
BerichtGeplaatst: Zo Dec 17, 2000 3:21 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


"Ik zou zeker bij dat soort bedrijven zeggen dat je ze bij de overheid moet laten. Omdat ik denk dat je als individu meer invloed kan uitoefenen op het beleid van de overheid dan op het beleid van een mammoetbedrijf."

Ik denk dat deze bedrijven niet voor de lol worden geprivatiseerd. Het zijn voor de overheid onbeheersbare (bureaucratische) monstrums geworden die steeds meer gemeenschapsgeld verslinden.
Omdat reorganiseren zeker voor de zwakke politicie niet meer mogelijk is kiest men denk ik voor privatisering. Om het acceptabel te maken voor de leiding krijgen ze vaak een enorme hoop geld mee als afscheid zodat de top een iedere geval op rozen zit.

Het is typisch een soort compromis van zwakke bestuurders want eigenlijk zouden de door jou genoemde bedrijven gewoon moeten worden opgeheven. De taken worden dan meteen door ondernemers overgenomen die in het gat in de markt springen en winstkansen zien.

Het resultaat is slanke, efficiente bedrijven met een goede service naar hun klanten toe die voldoen aan de hedendaagse eisen en niet de last van tientallen jaren ambtelijke gezapigheid met zich meedragen.
Privatiseren, of toch niet? Waar ligt de grens?
BerichtGeplaatst: Zo Dec 17, 2000 16:31 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Henk,

welke bedrijven/sectoren bedoel je? Want dat is juist de meest interessante vraag. Supermarkten ga je natuurlijk niet door de overheid laten besturen. Daar is geen enkele politieke reden voor (of moet je soms het aanbod in de schappen 'reguleren'?).
De krijgsmacht daarentegen is een voorbeeld van het andere uiterste. Die wil je als overheid juist heel strak in de hand houden.

Of anders gesteld is de vraag: op welke terreinen vind je dat de samenleving kwaliteitseisen moet stellen boven kostenefficiency en waar is dat andersom?
En is het misschien mogelijk om het beleid op een bepaald terrein in overheidshanden te houden, maar de praktische uitvoering ervan aan de markt over te laten?
Privatiseren, of toch niet? Waar ligt de grens?
BerichtGeplaatst: Zo Dec 17, 2000 22:37 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


"welke bedrijven/sectoren bedoel je? Want dat is juist de meest interessante vraag. Supermarkten ga je natuurlijk niet door de overheid laten besturen. Daar is geen enkele politieke reden voor (of moet je soms het aanbod in de schappen 'reguleren'?)."

Nee dat werkt anders. Doordat overheden bepalen waar winkels mogen komen (en dat ia ALTIJD in door hunzelf gebouwde winkelcentra) en deze winkels heel duur maken (samen met projectontwikkelaars) hebben andere (nieuwe, beginnende) ondernemers geen enkele kans om een winkel te beginnen. Overheden doen liever zaken met ah's en edah's enz. omdat ze dan meer zekerheid hebben voor hun huurinkomsten. Ook zijn de grote jongens de enige die de zeer hoge kosten van huur en winkelinrichting nog kunnen opbrengen. Het is volstrekt uit den boze dat je zoals vroeger een (goedkoop) winkeltje kunt beginnen in je schuurtje of aanbouwtje. (zoals de ah's vroeger natuurlijk ook zijn begonnen)
Ook hier is dus weinig vrijheid meer van handelen voor ondernemers behalve dan in het zeer strakke door de overheid bepaalde kader.

"Of anders gesteld is de vraag: op welke terreinen vind je dat de samenleving kwaliteitseisen moet stellen boven kostenefficiency en waar is dat andersom?"

Je kunt kostenefficientie niet los zien van kwaliteit. De definitie van kwaliteit is: "voldoen aan de eisen van de klant"
Dit voldoen aan de eisen moet op een zo efficient mogelijke wijze gebeuren.

"En is het misschien mogelijk om het beleid op een bepaald terrein in overheidshanden te houden, maar de praktische uitvoering ervan aan de markt over te laten?"

In Nederland gebeurd bijna niets anders meer. Dit is ook een enorme belemmering voor het vrije ondernemerschap. De overheid bemoeid zich met elk facet van het ondernemen. Het is een van mijn grootste problemen als ondernemer. Erger nog dan de concurrentie.

Privatiseren, of toch niet? Waar ligt de grens?
BerichtGeplaatst: Ma Dec 18, 2000 0:11 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Henk,

je reactie raakt kant noch wal.

Bij je eerste citaat geef je een commentaar wat helemaal niet over het onderwerp gaat. De invloed van regelgeving in Nederland is niet het onderwerp van deze discussie. En mijn opmerking sloeg daar ook helemaal niet op. Bovendien is het citaat onvolledig. Mijn woorden worden uit hun verband gehaald.

Je antwoord op het tweede citaat is gewoon fout. De definitie van kwaliteit is niet "voldoen aan eisen van de klant" maar simpelweg "voldoen aan gestelde eisen". Zie leerboeken over dit onderwerp. Efficiency is gewoon -1- van de eisen die kan worden gesteld, maar dat hoeft helemaal niet.
De diensten die een bedrijf levert moeten voldoen aan diverse kwaliteitseisen. Eisen van de klant (anders koopt die niet), maar ook eisen van de overheid (milieu, veiligheid, etcetera), en eisen van het bedrijf zelf.
Een overheidsdienst heeft te maken met gelijksoortige eisen, waar nog specifieke kwaliteitseisen bij kunnen komen van het hogere echelon waaronder de dienst ressorteert (zeg maar de directe baas).

In je laatste reactie heb je het weer over overmatige regelgeving. Ik heb het over de mogelijkheid van uitbesteding, een soort aannemer-onderaannemer-constructie voor taken waarvan men vindt dat de overheid daarbij een vinger in de pap moet hebben, maar waarvan de praktische uitvoering beter door een gespecialiseerd bedrijf kan worden gedaan.

Ik ben wel benieuwd naar je ideeen over het onderwerp van deze discussie: welke taken moet de overheid zelf uitvoeren, welke moet zij uitbesteden en welke moet zij, volgens jou, overlaten aan de particuliere sector.
Privatiseren, of toch niet? Waar ligt de grens?
BerichtGeplaatst: Ma Dec 18, 2000 1:44 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


M.i. Moet je als overheid de rechtspreken en de rechtshandhavende macht niet privatiseren. Daarnaast dient de overheid zorg te dragen voor het ziekenhuiswezen , maar waarbij wel vrij ondernemerschap mogelijk moet zijn.
Ook infrastructuur dient voor het grootste gedeelte in beheer te zijn bij de overheid (wegen, overheidsgebouwen, spoor). T.a.v. opleiding ben ik voor het franse systeem waarbij de overheid totaal over de inhoud van het aanbod beslist of juist het tegenovergestelde een grotere vrijheid tot het vormen van privéscholen en onderwijsvormen, waarbij de overheid slechts de minimale vereisten invult en basisvoorwaarden voor financiering stelt. Slechts aangetekend is dat de invulling van dit laatste alleen kan plaatsvinden indien voor de beste leerlingen (dus niet rijke luis kindjes of studenten die de voorkeur krijgen boven uitgelote studenten als Maaike Vernooij) studieplaatsen zijn gegarandeerd.
Tevens beslist de overheid over de inrichting van het landschap. Locale overheden treden slechts op als beheerders.
Waterbeheer in overheidshanden. Energievoorziening echter niet, tenzij de kapitaalsinvestering voor het transport of opslag te groot is dan dient de overheid deze uit te voeren. Toelichting, de markt voor zonneboilers, windenergie en energie uit modern mileutechnieken kunnen prima worden uitgevoerd door marktbedrijven. Gaswinning b.v. in Nederland levert uiteindelijk een groter nut als dit in staatshanden blijft. Wij zijn geen 'gasfles'land, maar hebben het via een vaste leiding.
Winning op de Noordzee lijkt mij weer wel een zaak van private bedrijven.
Openbaar vervoer. M.i. is privatisering mislukt. Ik ben voorstander van het deprivatiseren van het Nederlandse spoorwegennet. Overheid kan marktwerking hier beter geleidelijk invoeren. Dit houdt in dat de overheid in het binnenland het vervoer garandeert. Met marktwerking kan een aanvang worden gemaakt door de grote lijnen (A'dam -Maastricht, A-dam-Groningen) en de lijnen naar het buitenland te privatiseren.
Ten aanzien van het overige openbaar vervoer. Met name investeren in grote (deels) ondergrondse lightrail projecten voor vracht en personen (gescheiden systemen) in stad (Amsterdam, Rotterdam) en streek (Breda-Tilburg,). Busvervoer halveren en vervangen door 9-persoonstaxibusjes. Tram opdoeken, tenzij te integreren met de lightrail infrastructuur.
Privatiseren, of toch niet? Waar ligt de grens?
BerichtGeplaatst: Ma Dec 18, 2000 10:16 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Theo, ik vind dat de overheid geen taken moet uitvoeren. Zodra overheden taken gaan uitvoeren gaan altijd andere belangen prevaleren boven die van de klant. Dat komt omdat overheidsbedrijven niet afhankelijk zijn van de klant zoals private bedrijven dat wel zijn.
Het privatiseren van een bedrijf als de NS kan men echter betere achterwege laten denk ik. Dit vervoersysteem is zo extreem inefficient en ouderwets dat het nooit of te nimmer meer rendabel te maken is. Dan kun je het maar beter onder staatstoezicht laten.
(afbreken zou natuurlijk het allerbeste zijn maar dat is politiek niet haalbaar)
Nu moet het via allerlei gekunstelde manieren "rendabel" worden. Zij zullen echter altijd afhankelijk blijven van miljardensubsidies.
(onderhoud spoor etz.)
ps je hebt gelijk kwaliteit is "voldoen aan de eisen". Ik heb het nog even nagekeken.
Privatiseren, of toch niet? Waar ligt de grens?
BerichtGeplaatst: Ma Dec 18, 2000 23:02 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Privatisering is oké mits...

Bedrijven (groeperingen, koepels) nooit meer dan 15% (nu 33%) van de markt in handen hebben!

De overheid zelf zorg blijft dragen voor betaalbare eerstelijns onderwijs, redelijke premie voor eerstelijns gezondheidszorg en betaalbaar en functioneel openbaar vervoer... das een peuleschil voor onze ministeries... toch?Maar ik meen het wel!!!


Heel blij met m'n toevallige geboorteplekje...
Privatiseren, of toch niet? Waar ligt de grens?
BerichtGeplaatst: Ma Dec 18, 2000 23:58 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Rob,

justitie, politie, defensie, infrastructuur, ruimtelijke ordening, sociaal beleid, belastingdienst?

15% betekent tenminste 7 bedrijven per sector. Dat lijkt me op sommige terreinen wat erg veel, bijvoorbeeld omdat er een minimale omvang nodig is om effectief te kunnen werken. Denk aan bijvoorbeeld staalbedrijven, of auto-industrie. Zeven spoorwegbedrijven in Nederland lijkt me ook wat veel.

Henk,

ik ben het grotendeels eens met de eerste alinea; alleen denk ik dat dit geen automatisme is. Het kan ook goed gaan, mits je het op een slimme manier inkleedt.
De eigenlijke 'klant' van overheidsdiensten is de wetgever. Als je de eisen van de wetgever zodanig inkleedt dat het (belangrijkste) doel van de overheidsdienst mede efficient werken inhoudt ben je al een heel stuk verder. Ik denk dat dit bijvoorbeeld kan door het (intern) uitgeven van langlopende 'concessies', met als stok achter de deur dat een andere dienst het overneemt als het niet goed genoeg gaat.

Met je mening over de NS ben ik het dus niet eens, maar dat heb ik al eerder duidelijk gemaakt.

Niels,

heb jij bepaalde criteria bij je keuze voor overheid of bedrijfsleven? Uit je verhaal proef ik vooral een afweging per dienst, op basis van praktisch nut.

wat is jouw mening over dit uitgangspunt: de overheid beheert de fysieke infrastructuur van openbare diensten, maar de feitelijke uitvoering wordt overgelaten aan ondernemingen.
Bijvoorbeeld: het beheer van het spoor en de stations (de infrastructuur) is in handen van de overheid, het verzorgen van (delen van) de dienstregeling en het vrachtvervoer wordt overgelaten aan een geprivatiseerde onderneming.
De overheid beheert de fysieke kabelnetten, het telefoonnet, telecomfrequenties; ondernemingen gebruiken deze voor hun telecommunicatiediensten.
De overheid beheert gebouwen, onderwijsinstellingen verzorgen de opleidingen (volgens door de wetgever vastgestelde normen).

Midnet rijdt volgens mij al hier en daar met minibusjes, vooral op de rustige uren. Het bespaart ook veel geld: de chauffeurs hiervan hoeven geen busrijbewijs te hebben!
Ik deel jouw voorkeur voor lightrail-projecten, al is dat wel een andere discussie.
Privatiseren, of toch niet? Waar ligt de grens?
BerichtGeplaatst: Di Dec 19, 2000 0:04 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Theo, in de handel is zeven bedrijven geen probleem denk ik... (voor sommige sectoren moeten we misschien een iets groter gebied zoals Europa is als 'afzetgebied' hanteren)

Volgens jou is 'Zeven spoorwegbedrijven ...' wat veel.
Vandaar dat ik de sector openbaar vervoer en andere door jou genoemde sectoren van privatisering had uitgesloten?[Dit weerwoord is op 19 December 2000 gewijzigd door robT.]
Privatiseren, of toch niet? Waar ligt de grens?
BerichtGeplaatst: Di Dec 19, 2000 0:05 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Natuurlijk is privatisering OK.
Mits.......er een paar "spelregels" in acht worden genomen en die zullen nogal moeten verschillen van die bij het geliefde Monopoly-spel waar uiteindelijk altijd één speler als winnaar uitstapt.

Dit zal het uiterste vergen van de verstandelijke vermogens van onze overheid, mede door het feit dat ze al zoveel macht naar de vrije markt hebben overgeheveld dat grotere bedrijven allang niet meer serieus naar ze luisteren.

Verder ben ik het met RobT eens dat er minimale staatstaken moeten zijn, waardoor iedereen van een hoog tot een laag inkomen een menswaardig bestaan kan leiden en niet voor elke scheet zijn portemonnee hoeft te trekken.

[Dit weerwoord is op 19 December 2000 gewijzigd door Guus.]
Privatiseren, of toch niet? Waar ligt de grens?
BerichtGeplaatst: Wo Dec 20, 2000 17:54 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Alks grote bedrijven naar ambtenaren en politicie gaan luisteren zie ik hun toekomst somber in.
Privatiseren, of toch niet? Waar ligt de grens?
BerichtGeplaatst: Wo Dec 20, 2000 20:11 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Theo,
Citaat:
heb jij bepaalde criteria bij je keuze voor overheid of bedrijfsleven? Uit je verhaal proef ik vooral een afweging per dienst, op basis van praktisch nut.
.
Een groot deel praktisch nut. Daarnaast per dienst bekeken of naar mijn mening de overheid een essentiële taak in eigen beheer moet houden (handhaving wel, energie niet).
Citaat:
wat is jouw mening over dit uitgangspunt: de overheid beheert de fysieke infrastructuur van openbare diensten, maar de feitelijke uitvoering wordt overgelaten aan ondernemingen.

Tsja, dat is mijn probleem. Soms wel, soms niet. Voor het spoor zou ik dit zeker laten gelden. Voor busvervoer juist weer niet. In dit geval is het argument namelijk de landelijke indeling waar de overheid bepaalt wat waar moet komen. Het busvervoer kan gebruik maken van de gewone weg en behoeft daar geen investering voor te doen.
Citaat:
De overheid beheert de fysieke kabelnetten, het telefoonnet, telecomfrequenties; ondernemingen gebruiken deze voor hun telecommunicatiediensten.

Alleen een rol in infrastructuur van de vaste verbindingen en beheer van de frequenties. Voor het overige zou overheidsbemoeienis in deze markt meer problemen geven dan dat het oplevert.
Groeten,
Niels

Privatiseren, of toch niet? Waar ligt de grens?
BerichtGeplaatst: Do Dec 21, 2000 22:34 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Uit de reacties tot nu toe proef ik een duidelijke meerderheid die voor 'privatiseren indien mogelijk' is, met daarbij de kanttekening dat er garanties tegen misbruik door bedrijven moeten zijn.
Begrijp ik het goed als 'men' het privatiseringsbeleid van Paars-II goedkeurt? Dat het alleen ontbreekt aan voornoemde garanties?

Mijn indruk is dat het privatiseringsproces wat aan het doorschieten is.
Zo had ik liever gezien dat het beheer van de infrastructuur van de NS in staatshanden gebleven was en dat er sneller serieuze concurrentie met de NS op het gebied van exploitatie mogelijk geweest was. Ook had ik graag in een wet of AMVB vastgelegd gezien aan welke (toetsbare) kwaliteitseisen de dienstverlening van vervoersaanbieders moeten voldoen, en wat de consequenties zijn bij in gebreke blijven.

Ook had ik graag gezien dat het beheer van de fysieke kabelnetten in overheidshanden gebleven was. Met vergelijkbare garanties voor een goed beheer als in het vorige item. Het had dan misschien langer geduurd voordat diensten als internet en telefoon via de kabel mogelijk geweest waren, maar het had ook de monopoliepositie die kabelbedrijven als UPC lokaal hebben voorkomen. Als ik wil internetten via de kabel ben ik afhankelijk van UPC, dus Chello. Daar word ik niet vrolijk van!

Een derde gebied waarvan ik vind dat de privatisering te ver gegaan is, is bij de uitvoeringsinstanties van allerlei sociale wetten: GAK, Cadans, USZO, ARBO-bedrijven, etcetera. Ik vind marktwerking/concurrentie hier helemaal niet op zijn plaats.
Het betreft hier een kerntaak van de overheid (sociaal beleid), waar een heel directe regie op zijn plaats is. Door de privatisering, gecombineerd met ondoorzichtige wetgeving, geerfde inefficiency en onzekerheid over de toekomst zijn deze organisaties volledig verlamd, met een dramatisch slechte dienstverlening tot gevolg.
Dat kan nooit de bedoeling geweest zijn.
Privatiseren, of toch niet? Waar ligt de grens?
BerichtGeplaatst: Wo Dec 27, 2000 17:18 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Goed stuk Theo. Het gaat allemaal net iets te ver. Politiek is meer dan alleen maar economie. Het Koninkrijk der Nederlanden is ten enen male geen b.v.
Privatiseren, of toch niet? Waar ligt de grens?
BerichtGeplaatst: Do Dec 28, 2000 1:04 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Wat ik nog wel eens uitgelegd wil hebben:

Waar halen particuliere ondernemingen toch die, aan overheden superieure, wijsheid vandaan die doet veronderstellen dat ze hun zaakjes beter regelen.

Zou dat komen door de uitkeringen, dividenden en koerswinsten aan hun aandeelhouders (kortom: arbeidsloze afroming van gepleegde inspanningen) of door collectieve neoliberale waanideeën?


Welvaart maakt dom.
Privatiseren, of toch niet? Waar ligt de grens?
BerichtGeplaatst: Do Dec 28, 2000 10:30 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


"Waar halen particuliere ondernemingen toch die, aan overheden superieure, wijsheid vandaan die doet veronderstellen dat ze hun zaakjes beter regelen."

De praktijk leert dat Guus. Kijk om je heen.


De staat maakt meer kapot dan je lief is.
Privatiseren, of toch niet? Waar ligt de grens?
BerichtGeplaatst: Do Dec 28, 2000 10:49 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Er is helemaal geen verschil. Als het goed gaat profiteert en verkwist de top, als het slecht gaat is de onderkant de pineut.
Privatiseren, of toch niet? Waar ligt de grens?
BerichtGeplaatst: Do Dec 28, 2000 22:09 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Guus, Henk, Cliff,

particuliere ondernemingen zijn niet wijzer, of dommer, dan overheden. Alleen maar anders.
Het verschil zit hem in de motivatie. Dat heb ik in een andere discussie al omstandig uitgelegd.

Volgens mij is de organisatievorm 'onderneming' heel geschikt voor bepaalde voornamelijk door economische wetten gedomineerde situaties. Zij leidt tot het efficient uitvoeren van de noodzakelijke activiteiten. Waarbij efficient niet altijd hetzelfde is als goed of optimaal.
De organisatievorm 'overheid' is weer geschikt voor andere situaties: die waarbij een gezamenlijk, niet primair economisch belang gediend moet worden. Zij leidt tot het uitvoeren van de benodigde activiteiten zoals de machthebbers het willen. In een democratie is dit in principe de volksvertegenwoordiging. Dit zal niet altijd efficient gebeuren.

Om nog even in te gaan op Guus' opmerking: een organisatie (onderneming, vereniging of overheid) kan alleen bestaan door het samenvoegen van arbeid, kapitaal en productiemiddelen. Dit is elementaire economie. De verschaffers van het kapitaal voor het creeren van een onderneming (de aandeelhouders en obligatiehouders) hebben dus een onmisbare bijdrage geleverd aan het bestaan van de onderneming. Dit mag wat mij betreft best beloond worden (het is zelfs nodig, anders zou niemand meer kapitaal leveren).
Zolang dit kapitaal beschikbaar blijft (in de vorm van aandelen) is een beloning in de vorm van rente of een winstuitkering dus reeel. Er is beslist geen sprake van afroming zonder dat daar een prestatie tegenover staat.

Aan koerswinst ligt wel degelijk een economische activiteit ten grondslag: kopen en verkopen op een juist GEKOZEN moment. Niet iedereen kan dat. Bovendien is er een risico: koersverlies.
In feite is het vergelijkbaar met (termijn-)handel in een willekeurig ander product. Net als aardappelen of olie moeten ook aandelen (dus kapitaalsinbreng) zo nu en dan van eigenaar veranderen.

Maar dat is een heel andere discussie dan de grenzen van de privatisering.
Privatiseren, of toch niet? Waar ligt de grens?
BerichtGeplaatst: Ma Jan 15, 2001 15:47 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Volgens mij zijn we veel te ver doorgeslagen wat privatiseren betreft de afgelopen jaren. Je kunt nu al enkele uitwassen zien: de kabel met UPC en de treinen met de NS. Waarschijnlijk zullen nog vele andere uitwassen volgen.

Het probleem bij geprivatiseerde bedrijven is dat waar eerst het bedrijf werd aangestuurd vanuit het maatschappelijk belang (bijv. betaalbare tarieven voor iedereen, leveringszekerheid, etc) het nu wordt geleid met het oog op zoveel mogelijk winst maken, winstmaximalisatie dus.

Het dienen van het maatschappelijk belang en winstmaximalisatie hoeven niet strijdig met elkaar te zijn, maar vaak is dit wel het geval.

Daarnaast is een privatisering ook een enorme aanslag op het aansturingsvermogen van de overheid. Weliswaar kun je met regelgeving nog het een en ander doen, maar nooit meer dan als het in je bezit is. Als lagere overheden iets privatiseren (zoals bij de kabel en de energie distributiebedrijven) is dit probleem nog groter. Zij kunnen immers helemaal geen regelgeving vaststellen en moeten dus hopen op goede regelgeving vanuit Den Haag. Bij de kabel is het helemaal fout gegaan, en ook op de elektriciteitsmarkt lijken de privatiseringen tot zeer ongewenste situaties te leiden.


Privatiseren, of toch niet? Waar ligt de grens?
BerichtGeplaatst: Di Jan 16, 2001 13:23 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Probleem met de huidige privatiseringen is dat de overheid er niet goed over nagedacht heeft. De overheid zal voor privatisering eisen moeten opstellen aan de te privatiseren onderneming zodat ze kunnen sturen. Momenteel wordt er eerst geprivatiseerd en dan gaat men afspraken maken. Hetzelfde geldt voor rekeningrijden. Eerst wordt er afgesproken dat rekeningrijden ingevoerd gaat worden. Als dat rond is dan worden er eisen vastgesteld die moeten bepalen of een proef geslaagd is. Dat omt neer op het geven van een examen en achteraf de vragen bedenken. Niet echtr handig dus. We moeten dus niet privatiseren maar liberaliseren, d.w.z. er voor zorgen dat we een goede sturende overheid hebben die zich ook daadwerkelijk kan richten op zijn sturende verantwoordelijkheid en deze taak ook daadwerkelijk uitvoeren. Met name dat laatstse is iets wat de huidige ambtenaren verzaken, zie Enschede en Volendam. De overheid is niet meer in staat om al haar taken goed uit te voeren en het wordt dus tijd dat men zich gaat beperken tot de eigenlijke taken zoals zorg, scholing, veiligheid e.d. i.p.v. een grote mond hebben en geen zak uit voeren.


De VVD werkt werkt voor IEDEREEN!
Privatiseren, of toch niet? Waar ligt de grens?
BerichtGeplaatst: Di Jan 16, 2001 13:59 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


... liberaliseren, d.w.z. een goed sturende overheid ...

een geheel nieuwe visie op het liberalisme ?!?!?

Overigens ben ik het in grote lijnen wel met je eens. De overheid is in zijn huidige vorm niet effectief bezig, verstrikt in een wirwar van onnodige en zelfs onjuiste regeltjes, bedreigd door een negatieve publiciteit waardoor men geen positieve besluiten meer durft te nemen en verlamd door een gebrek aan (politieke) sturing.
Aan de andere kant worden taken zonder goed nadenken vooraf afgestoten, waarna het onvermijdelijk op sommige punten fout gaat.

Wat ik in dit geheel mis is een visie, een doel. Waar moeten we met z'n allen naar toe, en hoe kunnen we die situatie het best bereiken?
De politiek is aan zet!
Privatiseren, of toch niet? Waar ligt de grens?
BerichtGeplaatst: Wo Jan 17, 2001 9:02 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Theo, absoluut geen nieuwe visie op liberalisme. Binnen de VVD streven we ernaar dat de overheid een sturende/regulerende functie heeft en sterk in zijn schoenen staat. Wij staan niet negatief t.o.v. de overheid, libertariers zien dat echter anders. Die sluiten elke overheids bemoeienis uit.


De VVD werkt werkt voor IEDEREEN!
  Weerwoord forum index » Economie
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in GMT + 1 uur  
Pagina 1 van 13  
Ga naar pagina 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Volgende
  
  
 Plaats nieuw bericht  Plaats reactie  Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.