Weerwoord forum index Registreer FAQ Zoeken

Weerwoord forum index » Economie » Wao Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Plaats nieuw bericht  Plaats reactie Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp 
Wao
BerichtGeplaatst: Wo Jan 23, 2002 17:06 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Tacotju,

kun je iets duidelijker zijn over wat je in het SER-voorstel (het is (nog) geen wetsvoorstel!) zo tegenstaat? Het is een beetje moeilijk reageren op een nogal ongericht negatief verhaal.

Overigens heb ik ook zo mijn bedenkingen. Zie onder Politieke Partijen, het onderwerp 'verscherpte WAO-regels'.

[Dit weerwoord is 1 keer gewijzigd door Theo op 23 Januari 2002 om 17:09 uur]
Wao
BerichtGeplaatst: Do Jan 24, 2002 0:44 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


De nieuwe wetgeving ten aanzien van de WAO is er een die wel heel duidelijk weergeeft dat de sociale paraplu in Nederland wordt dicht getrokken.Hoe men zo'n een wet kan verzinnen is mij een totaal raadsel en doet mij vrezen voor de toekomst.
Het schandelijke mis informeren over de aantallen die daadwerkelijk financiele vergoeding krijgen zijn ook al een teken aan de wand, om met de woorden van Den Uil te eindigen"het is mij vreemd ten moede"
mzl Piet


Beter voor de monitor dan er aan!
Wao
BerichtGeplaatst: Do Jan 24, 2002 20:22 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


dat bedoelde ik nou met een eerder discussiepunt over de (naar mijn mening) voorkomende afbraak van de sociale zekerheid. Alleen volledig arbeidsongeschikten krijgen een uitkering, de rest mag het uitzoeken met de werkgever om aangepast werk te verkrijgen. Zal voor een aantal mensen misschien wel werken, maar kunnen of willen alle werkgevers wel meewerken. Gefeliciteerd Paars kabinet. Na de weduwen en wezenwet, de AOW nu de WAO. Mijn stelling: de regelingen zelf zijn prima, de uitvoering is kennelijk 3x niks. Om dan vervolgens de regelingen uit te hollen is een zwaktebod
Wao
BerichtGeplaatst: Do Feb 28, 2002 16:05 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Wie heeft die uitzending van "Slot Rottenberg" gezien waarin Fortuyn zijn uitspraken over kankerpatiënten en de WAO deed?

Logischer- en menselijkerwijs kan Fortuyn niet bedoeld hebben dat kankerpatiënten überhaupt niet voor de WAO-regeling in aanmerking kunnen komen.
Wanneer mensen tengevolge van ongeval of ziekte arbeidsongeschikt geworden zijn komen zij krachtens de wet, wanneer zij ook voldoen aan een aantal extra criteria, in aanmerking voor een WAO-regeling. Hij stelt die wet zelf ook te onderschrijven. Dus waarom daar uitzonderingen op te maken?

Niet alle kankerpatiënten zijn ongeneselijk ziek en een aantal herstellen ook van hun ergste kwalen.
Een serieus aantal lijdt echter chronisch aan kanker en kunnen op een bepaald moment in een terminale fase terecht komen.

Bedoelt Fortuyn te zeggen dat zolang mensen die kanker onder de leden hebben, maar toch nog kunnen werken arbeidsplichtig dienen te blijven en moeten solliciteren of hun baan dienen aan te houden, zolang dat kan?

Ook kankerpatiënten kunnen werkeloos zijn of hun baan verliezen, dan is er, wanneer er sprake is van arbeidsplicht, in veel gevallen eerst een periode lang recht op een WW-uitkering . Solicitatieplicht blijft dan bestaan.
Als de toestand een werkeloze of werkende kankerpatiënt op een zeker moment zo verslechterd (blijvend chronisch en in de richting van ernstig lijdend tot terminaal) dat gesproken kan worden van arbeidsongeschiktheid heeft de persoon normaal gesproken natuurlijk recht op een WAO-uitkering. Is Fortuyn daar dan op tegen? Is dat in die uitzending dan expliciciet zo gesteld?

Heeft men zodra men onder de bijstandsregeling valt geen recht meer op toekenning van een WAO-uitkering? Of is dat niet zo.

In geval van arbeidsgeschiktheid blijft de solicitatieplicht ook binnen de bijstandsregeling gewoon bestaan. Men vervalt automatisch in de bijstandsregeling nadat men een tijdlang van een WW-uitkering gebruik heeft moeten maken.

Het gaat hier natuurlijk niet alleen om kanker, maar ook om andere mogelijk levensbedreigende en chronische ziekten.

Hoe zit het in elkaar? Wie heeft antwoord op deze vragen? Wie weet wat Fortuyn werkelijk bedoeld en gezegd heeft?Goethe zei het al: afkeer is passief misnoegen en haat is actief misnoegen

[Dit weerwoord is 1 keer gewijzigd door John Wervenbos op 28 Februari 2002 om 16:52 uur]
Wao
BerichtGeplaatst: Do Feb 28, 2002 16:51 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Ik loop nu inmiddels ook met deze vraag rond. In de kranten kan ik ook al niets vinden.


http://clementius.cjb.net
Tanta malorum impendet Ilias! Stem daarom LPF op 15 mei!
Wao
BerichtGeplaatst: Do Feb 28, 2002 17:01 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Rottenberg sneed de WAO aan en vroeg wie er wel en niet in mogen en noemde daarbij als voorbeeld kankerpatienten. Fortuyn ziet de WAO als een uitkering tbv arbeidsongeschiktheid die uitdrukkelijk gerelateerd is aan werk en die meetbaar is, dus bv stoflongen ofzo.
Kankerpatienten horen volgens die redenering dus niet thuis in de WAO, Fortuyn liet echter wel de mogelijkheid open om voor die groep een andersoortige regeling/uitkering op te zetten.
Wao
BerichtGeplaatst: Do Feb 28, 2002 17:05 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Citaat:
Fortuyn ziet de WAO als een uitkering tbv arbeidsongeschiktheid die uitdrukkelijk gerelateerd is aan werk en die meetbaar is, dus bv stoflongen ofzo.

Kankerpatienten horen volgens die redenering dus niet thuis in de WAO


Deze voorstelling van zaken en de daaraan gekoppelde redenering kan ik niet rijmen Royy.

Een x-aantal kankerpatiënten zouden volgens deze redenering juist wel thuishoren in de WAO.


Goethe zei het al: afkeer is passief misnoegen en haat is actief misnoegen
Wao
BerichtGeplaatst: Do Feb 28, 2002 17:10 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Citaat:
Een x-aantal kankerpatiënten zouden volgens deze redenering juist wel thuishoren in de WAO.


Volgens de redenering van Fortuyn alleen als de ziekte (welke dan ook) duidelijk in verband kan worden gebracht met het gedane werk.
Bij t grootste deel van de kankerpatienten is dat niet t geval, denk ik?

Wao
BerichtGeplaatst: Do Feb 28, 2002 17:17 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Citaat:
...Fortuyn liet echter wel de mogelijkheid open om voor die groep een andersoortige regeling/uitkering op te zetten.


Kijk, de uitspraak is door Oudkerk weer uit z'n verband gerukt. Deze zinsnede is dus weer netjes door de critici weggelaten. Triest is dat. Ipv dat de PvdA met eigen ideëen en plannen komt, trekken ze opmerkingen van hun belangrijkste opponent uit hun verband en kraken het vervolgens af. Dit laat de inferieuriteit van het politiek establissement zien.

Enfin, Fortuyn komt dus met oplossingen voor degenen die niet in de WAO thuishoren. Op zich kan ik het voorstel, in de genoemde vorm hier, wel begrijpen. Alleen is mij onduidelijk waarvoor de WAO in het leven is geroepen, voor mensen die arbiedsongeschikt raken door de arbeid, f mensen die ongeschikt zijn geraakt voor arbeid om wat voor reden dan ook?

Indien het laatste het geval is, is het voorstel van Fortuyn weer wat minder aantrekkelijk.


http://clementius.cjb.net
Tanta malorum impendet Ilias! Stem daarom LPF op 15 mei!


[Dit weerwoord is 1 keer gewijzigd door Clementius op 28 Februari 2002 om 17:18 uur]
Wao
BerichtGeplaatst: Do Feb 28, 2002 17:21 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Werken met asbest kan kanker veroorzaken. Maar het lijkt me onwaarschijnlijk dat dit hier bedoeld is. De oorzaak van kanker in werksituaties zoeken en alleen mogelijk WAO toekennen als onomstotelijk is vastgesteld dat de oorzaak bij het werk lag, is wel heel merkwaardig.

Dus alles wat niet op de werkplaats en door de werksituatie is ontstaan en veroorzaakt komt niet voor WAO-regelingen in aanmerking? Dat is in feite wat Fortuyn gezegd of bedoeld heeft?

Bij risicovolle wintersportvakanties en dergelijke kan ik me daarbij wel wat voorstellen, maar bij onvoorziene ongevallen en ziekten als kanker...?

Heeft Fortuyn werkelijk zo'n kronkel in zijn denken op dit gebied?


Goethe zei het al: afkeer is passief misnoegen en haat is actief misnoegen

[Dit weerwoord is 1 keer gewijzigd door John Wervenbos op 28 Februari 2002 om 17:23 uur]
Wao
BerichtGeplaatst: Do Feb 28, 2002 17:24 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Citaat:
Alleen is mij onduidelijk waarvoor de WAO in het leven is geroepen, voor mensen die arbiedsongeschikt raken door de arbeid, f mensen die ongeschikt zijn geraakt voor arbeid om wat voor reden dan ook?


"De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) is bedoeld voor diegene die langdurig ziek of gehandicapt zijn en daardoor niet meer (volledig ) in eigen onderhoud kunnen voorzien."

Wat je als laatste noemt is de huidige situatie. Fortuyn wil dat dus anders regelen, en daar heeft ie op zich een goed punt.
Zelfde soort discussie wordt van werkgevers-zijde aangezwengeld bij de Ziektewet; waarom moet een werkgever dokken als een werknemer tijdelijk niet in staat is om te werken als gevolg van een prive-situatie (bv. blessure bij sporten).
Wao
BerichtGeplaatst: Do Feb 28, 2002 17:28 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Citaat:
Werken met asbest kan kanker veroorzaken. Maar het lijkt me onwaarschijnlijk dat dit hier bedoeld is. De oorzaak van kanker in werksituaties zoeken en alleen mogelijk WAO toekennen als onomstotelijk is vastgesteld dat de oorzaak bij het werk lag, is wel heel merkwaardig.


Fortuyn is natuurlijk geen medicus, ik ook niet. Voorzover t aantoonbaar werk-gerelateerd is, is t te doen.
Maar inderdaad, wat te doen met een longkanker-patient die veel met asbest heeft gewerkt, maar ook gerookt heeft als een ketter.
Wat dat betreft is de huidige situatie dan overzichtelijker.
Wao
BerichtGeplaatst: Do Feb 28, 2002 17:35 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Er kunnen zich ongevallen voordoen en ziekten in het lichaam nestelen buiten de schuld van de persoon om. Dat kan ook bij kanker het geval zijn.
Die mensen moet je dan ook maar uitsluiten van een WAO-regeling? Dat zou ik pertinent verkeerd vinden.

De vraag in hoeverre de gemeenschap de 'eigen schuld, dikke bult' problematiek van een persoon toch op zich nemen wil speelt al jaren. Daar zijn al heel wat discussies over gevoerd.


Goethe zei het al: afkeer is passief misnoegen en haat is actief misnoegen
Wao
BerichtGeplaatst: Do Feb 28, 2002 17:43 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Citaat:
Er kunnen zich ongevallen voordoen en ziekten in het lichaam nestelen buiten de schuld van de persoon om. Dat kan ook bij kanker het geval zijn.
Die mensen moet je dan ook maar uitsluiten van een WAO-regeling? Dat zou ik pertinent verkeerd vinden.


Bedenk wel dat Fortuyn duidelijk heeft gezegd dat als t zover komt, er voor die mensen een andere regeling moet komen. Hij wil ze dus niet aan hun lot overlaten ofzo.

Citaat:
De vraag in hoeverre de gemeenschap de 'eigen schuld, dikke bult' problematiek van een persoon toch op zich nemen wil speelt al jaren. Daar zijn al heel wat discussies over gevoerd.


Tja, je zult op de een of andere manier in de sociale zekerheid meer moeten gaan werken met eigen verantwoordelijkheid.
Jammer dat Fortuyn de WAO niet aangrijpt om te pleiten voor privatisering van t grootste deel van de sociale zekerheid, maar daar is ie te weinig liberaal voor, jammer.

Wao
BerichtGeplaatst: Do Feb 28, 2002 17:48 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Citaat:
Bedenk wel dat Fortuyn duidelijk heeft gezegd dat als t zover komt, er voor die mensen een andere regeling moet komen. Hij wil ze dus niet aan hun lot overlaten ofzo.


Bedoeld hij daar dan niet een bijstandsuitkering mee?
Goethe zei het al: afkeer is passief misnoegen en haat is actief misnoegen
Wao
BerichtGeplaatst: Do Feb 28, 2002 17:51 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Citaat:
Bedoeld hij daar dan niet een bijstandsuitkering mee?


Daar verwees ie in eerste instantie naar ja, toen Rottenberg wat tegensputterde, stelde ie dat wat bij; dus een aparte, nieuwe regeling.

Wao
BerichtGeplaatst: Vr Mrt 01, 2002 4:04 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Ik heb dat programma gezien. Na wat aandringen van Rottenberg over mensen met terminale ziektes mompelde Fortuyn iets over dat daar dan maar een andere regeling voor moet komen. Dat dat dan maar uit de belastingen betaald moest worden. Of zo.

Ik kreeg even de indruk dat Fortuyn niet uit was op besparingen of mensen de mogelijkheid geven om weer aan het werk te gaan, maar dat hij de werkgever wilde ontzien. Uitkeringen ten laste van de belastingbetaler. Dat zou natuurlijk wel bij zijn opvattingen passen. Voor de werkgever niets dan voordelen. Maar het leek meer of hij gewoon verder nergens van op de hoogte was. Tenslotte is het gemakkelijker om maar wat te kraaien dan om je te verdiepen in oplossingen.

Rottenberg vroeg daar niet naar omdat hij Fortuyn even schokkend moest laten zijn, overigens. Rottenberg is zelf heel ernstig ziek(geweest). Dan neemt niemand je meer aan in loondienst, en als je als zelfstandige wilt gaan werken uit zo'n situatie ben je onverzekerbaar.

Mensen die niet in loondienst zijn worden namelijk niet via een werkgever verzekerd. Ze moeten maar proberen om zichzelf te verzekeren. Maar verzekeringsmaatschappijen zijn geen liefdadige instellingen. Wie een te hoog risico heeft wordt gewoon niet toegelaten.
Wao
BerichtGeplaatst: Vr Mrt 01, 2002 4:14 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Verder wil ik er ook even op wijzen, en dat hebben anderen geloof ik ook al gedaan, dat nauwelijks duidelijk valt vast te stellen of iemands ziekte gerelateerd is aan werkomstandigheden. Heeft iemand met RSI dan recht op een uitkering omdat hij op zijn werk verkeerd zit, of is hij thuis ook fanatiek bezig geweest met computeren? En zat hij thuis dan wel goed? Wie zal het zeggen? En wat geeft de doorslag?

Bovendien zijn heel veel ziektes niet objectief meetbaar. Ook pijn is niet te meten. En jaarlijks worden "nieuwe" ziektepatronen vastgesteld die vaak nog erfelijk blijken te zijn ook.

Verder doen heel veel mensen niet levenslang hetzelfde werk. Mogelijk wordt een ziekte veroorzaakt door werk in het verleden. Probeer het maar te bewijzen.

Het lijkt me dan ook onzinnig om oplossingen in deze richting te zoeken. Meetbaar en werkgerelateerd.
Wao
BerichtGeplaatst: Vr Mrt 01, 2002 10:08 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Zoals het nu is met de WAO moet een werkgever en/ of de bedrijfstak waar de werkgever onderdeel van uitmaakt(e) samen met werknemers aan haar arbeidsongeschikt geraakte ex-werknemer voor de duur van de arbeidsongeschiktheid, dat kan een resterend mensenleven zijn, premies blijven afdragen?

Aan wie eigenlijk? Aan één van de ministeries en/ of aan een verzekeringsmaatschappij? En van dat ministerie ontvangt de WAO'er vervolgens een maandinkomen?

Misschien zouden ook Theo en Cabron hun licht over deze zaak kunnen laten schijnen.


Goethe zei het al: afkeer is passief misnoegen en haat is actief misnoegen

[Dit weerwoord is 1 keer gewijzigd door John Wervenbos op 01 Maart 2002 om 10:42 uur]
Wao
BerichtGeplaatst: Vr Mrt 01, 2002 14:03 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Wao
BerichtGeplaatst: Vr Mrt 01, 2002 15:27 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Jullie vergeten 1 belangrijk aspect; ook bij dat geblaat over de AWBZ.

De AWBZ is een VOLKSverzekering, dus voor iedereen, ongeacht of men premie betaalt of niet. De AWBZ is niets meer en niets minder dan een overheidsverzekering ter dekking van buitengewone ziekte-gerelateerde onkosten. De AWBZ wordt betaald uit de staatskas.
Dus hou alsjeblieft op met te blaten dat kankerpatienten "wel in de AWBZ komen".

De WAO is een sociale verzekering, allen die premie (moeten) betalen zijn collectief verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, met welke oorzaak dan ook. Bv. de "vrije beroepen" zijn NIET verzekerd, aangezien ze geen premie dokken.

Pims redenatie is een hele logische, een redenatie die een particuliere verzekeraar ook zou maken (!): alleen duidelijk en objectief meetbare en werk-gerelateerde gevallen van arbeidsongeschiktheid zijn verzekerd. Als je dit consequent gaat invoeren en ook alle WAO'ers op deze criteria gaat herkeuren, stroomt de WAO werkelijk leeg, Gevolg is dat je een "gezond" verzekeringsbestand overhoudt, met een verzekerbaar risico (onder de huidige regeling valt simpelweg te veel om t verzekerbaar te noemen) die perfect geprivatiseerd kan worden. Overigens zullen er bij elke regeling die je verzint arbitraire gevallen zijn.

Probleem is dan de groep die overblijft, dit betreft een deel dat vage klachten heeft/gedumpt is in de jaren 80/geen uitkering behoort te krijgen, die mogen naar de bijstand.
Het andere deel, bv de kankerpatienten, daar zou je es met de verzekeraars moeten gaan praten in hoeverre die verzekerbaar zijn. In eerste instantie ben ik geneigd te zeggen: nee. Als je echter de vergelijking met levensverzekeringen maakt, valt er wel weer wat voor te zeggen.

Maar tis een ongelooflijk uitgebreid onderwerp, eigenlijk zou er een medicus bij moeten komen
Wao
BerichtGeplaatst: Vr Mrt 01, 2002 15:47 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Citaat:
Maar tis een ongelooflijk uitgebreid onderwerp, eigenlijk zou er een medicus bij moeten komen


Ik vind het in ieder geval goed dat een ondernemer-bestuurder, Karel den Hoorn, aan de discussie deelneemt. Die zit er in de praktijk bovenop en kent de praktijk goed.

Maar ook hij ziet zich dus duidelijk voor praktische en morele dilemma's geplaatst.


Goethe zei het al: afkeer is passief misnoegen en haat is actief misnoegen
Wao
BerichtGeplaatst: Vr Mrt 01, 2002 15:53 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


ja, ik heb da verhaaltje van die 2 werknemers gelezen... die Arie moet een hele flinke trap onder zn reet hebben en gaan werken, en Piet mag van mij een goede uitkering krijgen.

Maar ja, hoe druk je dat in wetgeving uit. En vooral hoe handhaaf je t, in t laatste is de overheid nogal slecht.. tijd voor "de markt" dus.

Wao
BerichtGeplaatst: Za Mrt 02, 2002 0:02 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


John,

Op jouw eerste punt :
Niemand is zeker over hoe lang de uitkering blijft bestaan. Het kan wel vastgelegde zijn, maar door de wijze van financieren is het een heikel punt (vandaag incasseren/heffen wat vandaag uitgekeerd dient te worden), valt of staat natuurlijk met de solidariteit bij de premiebetalers en een stukje realiteitszin.
Vandaar dat de discussie vaak ook gesplitst wordt in twee delen:
* de 'bestaande gevallen', in hoeverre moeten/willen/kunnen we dit blijven financieren.
* de 'nieuwe instroom', in hoeverre moeten/willen/kunnen we hier andere criteria aanleggen.
* of willen we een duidelijke regeling maken waarin iedereen bestaande en nieuwe gevallen gelijk beoordeeld worden met gelijke toetsingscriteria voor zowel bestaande als nieuwe gevallen. Vanzelfsprekend gaan veel oude gevallen er dan op achteruit (mijn Arie zal bijvoorbeeld zijn opgebouwde recht verspelen, naar alle waarschijnlijkheid). Willen wij gelijke monnikken gelijke kappen ?
Artikel één van de grondwet ?

Op jouw tweede punt :
Premies dragen de werkgevers(mede namens de werknemers) af aan de Uitvoeringsinstanties per branche (Het oude GAK- was voor een antal branche's bijvoorbeeld zo'n uitvoeringsinstantie (Uvi). Deze instanties regelen ook de uitkeringen.
Op dit moment heeft het GAK een nieuwe naam gekregen UWV gak (Uitvoering werknemersverzekeringen).

[Dit weerwoord is 1 keer gewijzigd door Karel den Hoorn op 01 Maart 2002 om 12:05 uur]
Wao
BerichtGeplaatst: Za Mrt 02, 2002 0:05 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Oh wat verschrikkelijk, zelfs Kok zet zich zelf voor 'joker' in Den Haag Vandaag.

Onbegrijpelijk, hij kon niet wachten er over te beginnen, in zijn haast zelfs vergeten de WAO-wetgeving er nog 'ns even op na te slaan. Nee .. , ten strijde ongehinderd door enige kennis van de praktijk, noch van de wetgeving !
In alle rust niet in staat het even goed uit te leggen, nee hoor : Kanker !, WAO ! het moest eruit !


Wet op de arbeidsongeschiktheidverzekering.

Hoofdstuk 2. De verstrekking der Verzekering.
1. Het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Artikel 18, lid 1 :
Arbeidsongeschikt, geheel of gedeeltelijk, is hij die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebreken, zwangerschap of bevalling geheel of gedeeltelijk niet in staat is om met arbeid te verdienen, hetgeen gezonde personen, met soortgelijke opleiding en ervaring, ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst heeft verricht, of in de omgeving daarvan, met arbeid gewoonlijk verdienen.
lid 2 : ..... etc., etc.

Lieve, aardige ome Wim, als u nu zo graag wilt scoren, leg dan dit artikel eens uit voor de kijkers.
Geef aan dat Rottenberg eigenlijk had moeten vragen : "..en als iemand door kanker niet in staat is om enige arbeid te verrichten ?"

Had nou weer eens voor die sussende Vader gespeeld, u laat al jaren zien dat u daar zo goed in bent.
Had gewoon nou eerlijk de commotie de kop in gedrukt en gezegd : "Natuurlijk hoeft het enkele feit dat iemand aan kanker leidt niet altijd een aanleiding te zijn dat het verrichten van arbeid onmogelijk is. Maar, .. als iemand totaal echt niet in staat is om arbeid te verrichten, kan diegene altijd op de PvdA ( of dit Kabinet) blijven rekenen."

In de haast ook nog even alle werkgevers een stok gegeven om mee te slaan : " NEGENTIG ( !!! ) procent van de arbeidsongeschiktheid heeft NIETS met het werk te maken". (zit dus in een voorziening die hier in beginsel niet voor bedoeld was ! )


Waarom nu deze uitglijders, dit meehuilen met de wolven, ..jammer, jammer, jammer !


  Weerwoord forum index » Economie
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in GMT + 1 uur  
Pagina 1 van 2  
Ga naar pagina 1, 2  Volgende
  
  
 Plaats nieuw bericht  Plaats reactie  Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.