Weerwoord forum index Registreer FAQ Zoeken

Weerwoord forum index » Economie » Bedrijfsleven bevordert nieuwe immigratiestroom Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Plaats nieuw bericht  Plaats reactie Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp 
Bedrijfsleven bevordert nieuwe immigratiestroom
BerichtGeplaatst: Wo Mei 30, 2001 19:50 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Zojuist op televisie gezien: KPN post heeft mensen uit het buitenland aangetrokken om dienst te laten doen als postbesteller. Uitleg van KPN: We hebben hier twee hoofdredenen voor, namelijk:

1. Er is een krapte op de arbeidsmarkt
2. De grote steden in Nederland worden binnenkort door meer dan 50% allochtonen bevolkt. We willen bij dit soort publieke functies een maatschappelijke afspiegeling tot uitdrukking brengen. Dus meer allochtone postbestellers in grote steden waar de meerderheid of nagenoeg de meerderheid allochtoon is. Daarom ook het aantrekken van nieuwe mensen uit het buitenland
Er zit een inburgeringscontract aan vast. Achthonderd uur voor bijspijkering van de Nederlandse taal en kennismaking met de Nederlandse cultuur.

Diverse bedrijfstakken van MacDonalds tot het Nederlandse veilingswezen hebben te kennen gegeven een zelfde kant op te willen (althans volgens het TV-journaal.)

Lees hierbij dit bericht uit de Volkskrant: Werving allochtonen te moeizaam

Minister van Boxtel toont zich in zijn nopjes en spreekt over een goede ontwikkeling. Eerste signalen over gesjoemel met de inburgeringscursus wijst hij van de hand. Wanneer mensen zich in dit opzicht onwillig tonen, zal dat niet worden toegestaan.

Ik vind dit bijzonder merkwaardig beleid. De volgende vragen komen bij mij naar boven:

1. Hoe staat het met ons reeds beschikbare arbeidspotentieel? Is er wel werkelijk sprake van krapte?

2. Is het argument dat wanneer meer dan 50% van een bevolkingsdeel allochtoon is, er terwille van zoiets als een maatschappelijke afspiegeling allochtoon personeel uit het buitenland dient te worden aangetrokken eigenlijk wel geldig en eerlijk? En zijn er trouwens ook niet reeds genoeg inwonende allochtonen werkeloos (naast autochtonen natuurlijk) die dit soort functies zouden kunnen vervullen?

3. Mag de burgerbevolking absoluut geen inspraak hebben in dit soort kwesties? Het betreft hier immers een pure vorm van bevolkingspolitiek (argument luidt immers: het personeel dient een afspiegeling te vormen van de meerderheid van een bevolking. In dit geval in etnisch en inheems en uitheems opzicht.)

4. Is hier (weer) sprake van 'positieve discrimatie' en eigenlijk ook een nieuwe variant hierop?

5. Welke rol speelt het kostenplaatje en de hoogte van het salaris bij dit nieuwe beleid voor de werkgevers van deze bedrijfstakken?

6. Waar koerst Nederland op deze manier op af?


[Dit weerwoord is gewijzigd door John Wervenbos op 31 Mei 2001 om 13:35 uur.]
Bedrijfsleven bevordert nieuwe immigratiestroom
BerichtGeplaatst: Wo Mei 30, 2001 20:58 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Economie is duidelijk een minder geliefd onderwerp op Weerwoord.

[Dit weerwoord is gewijzigd door John Wervenbos op 30 Mei 2001 om 22:01 uur.]
Bedrijfsleven bevordert nieuwe immigratiestroom
BerichtGeplaatst: Wo Mei 30, 2001 22:29 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ik ben bang dat dit geen economisch onderwerp is, John. Het lijkt er op dat het in de discussie over immigratiepolitiek thuishoort.

Mijn eerste reactie is overigens:
Aaaargh! Nee, hè?!? Allochtonen moeten de post bezorgd krijgen door allochtonen? Wat een volkomen idiote uitspraak.
Met meer dan 150.000 WW'ers (en nog veel meer mensen met een uitkering) moet het toch mogelijk zijn om mensen te vinden voor dit werk zonder specifieke opleiding? En hoe zit het met Duitsland, met miljoenen werklozen?

Ik heb het in een andere discussie al eerder gezegd: we moeten onze economie kunnen laten draaien met de mensen die we hier hebben. Mensen van buiten erbij halen is per definitie een tijdelijke oplossing, en bewust de bevolking extra laten groeien lijkt me voor Nederland sowieso geen goede zaak.
Bedrijfsleven bevordert nieuwe immigratiestroom
BerichtGeplaatst: Wo Mei 30, 2001 22:59 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 Economische wet: schaarste maakt iets duurder.

Als de arbeidkracht dus schaars is en er worden looneisen gesteld, zorg je er gewoon voor dat de schaarste afneemt?


bannerman
Bedrijfsleven bevordert nieuwe immigratiestroom
BerichtGeplaatst: Wo Mei 30, 2001 23:04 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Citaat:
Ik ben bang dat dit geen economisch onderwerp is, John. Het lijkt er op dat het in de discussie over immigratiepolitiek thuishoort.
Ja Theo, daar zit wel wat in, maar het betreft hier toch ook een duidelijke bedrijfspolitiek en wel in samenspraak met de Nederlandse overheid, want bedrijven kunnen wat dit betreft niet zomaar geheel op eigen houtje handelen.

Tja, wat betreft bijvoorbeeld het Duitse arbeidspotentieel, afgezien van de reeds aanwezige werkelozen in Nederland: de salarissen voor de Duitsers zouden wellicht te hoog uitvallen.
Bedrijfsleven bevordert nieuwe immigratiestroom
BerichtGeplaatst: Wo Mei 30, 2001 23:07 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Citaat:
Economische wet: schaarste maakt iets duurder.

Als de arbeidkracht dus schaars is en er worden looneisen gesteld, zorg je er gewoon voor dat de schaarste afneemt?
Nou Gert, heel logisch wat je zegt. Maar liggen de zaken werkelijk zo cynisch en hard? Staat de Nederlandse overheid zoiets dan zomaar toe of misschien nog erger: initieert ze dit?[Dit weerwoord is gewijzigd door John Wervenbos op 31 Mei 2001 om 13:36 uur.]
Bedrijfsleven bevordert nieuwe immigratiestroom
BerichtGeplaatst: Vr Jun 01, 2001 7:04 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


John,

Is er over de werving van nieuwe buitenlandse werknemers door PTT ook iets in de krant verschenen? Ik heb er niets over gelezen. Als het zo is, zou ik dat een bizarre zaak vinden. Het gaat in principe om werk dat geen hoge scholing vereist, waarvoor werklozen in Nederland goed zijn op te leiden en het gaat om banen die aantrekkelijk en goed betaald zijn. Ik vraag mij dan ook af - als het wáár is dat deze mensen uit het buitenland gerecruteerd worden - op grond van welke argumenten Arbeidsvoorziening hiermee ingestemd heeft. Dat gezegd zijnde, volg ik nu even jouw vragen.

1. Hoe staat het met ons reeds beschikbare arbeidspotentieel? Is er wel werkelijk sprake van krapte?

Er is wel degelijk sprake van een groot spanningsveld op de arbeidsmarkt. Door de explosieve groei van de economie is de behoefte aan arbeidskrachten navenant sterk gestegen. Het gevolg is dat bedrijven, voorheen afhoudend om ook allochtonen te werven, nu veel investeren om ook deze groepen binnen het bedrijf te trekken en te houden. De werkloosheidscijfers onder de grootse groepen allochtonen zijn dan ook de afgelopen jaren sterk gedaald, zij het nog altijd hoog (in verhouding tot de autochtone beroepsbevolking).

In het artikel dat je linkt (De Volkskrant, welke datum overigens?) wordt dat spanningsveld maar eenzijdig belicht, vind ik. Dat bedrijven te lang gewacht hebben met het ontwikkelen van personeelsbeleid om ook deze groepen binnen te halen, is één kant van de medaille. De andere is dat het arbeidspotentieel dat nog voor bemiddeling in aanmerking komt tot de 'zwaarste' categorie behoort: langdurig uit het arbeidsproces, slecht toegerust, weinig gemotiveerd. Bovendien blijkt steeds weer (zie ook De Volkskrant) dat het matchen van vraag en aanbod via de reguliere instanties, stroef verloopt. Iemand die zes jaar werkloos is, gedemotiveerd, arbeidsritme heeft verloren, slecht Nederlands spreekt..., die bel je niet op vanuit het Arbeidsbureau dat ie zich moet melden bij bedrijf x of y. Daar is echt iets meer voor nodig. Daarom klinkt het initiatief van PTT om in-huis-inburgerstraining te geven in principe heel aantrekkelijk. Mits het om Nederlandse werklozen gaat.

2. Is het argument dat wanneer meer dan 50% van een bevolkingsdeel allochtoon is, er terwille van zoiets als een maatschappelijke afspiegeling allochtoon personeel uit het buitenland dient te worden aangetrokken eigenlijk wel geldig en eerlijk? En zijn er trouwens ook niet reeds genoeg inwonende allochtonen werkeloos (naast autochtonen natuurlijk) die dit soort functies zouden kunnen vervullen?

Het antwoord op het laatste punt is ja en nee. Voor hooggespecialiseerde IT-ers biedt de huidige arbeidsreserve geen soelaas. Postbestellers moet lukken. Streven naar een afspiegeling van de bevolking in bedrijven vind ik een goed principe. Albert Heyn en tal van andere bedrijven doen dat al jaren. Als dat echter betekent dat we b.v. 400 Ghanezen moeten laten overkomen omdat te weinig Ghanezen aangesteld kunnen worden in bedrijf x dat gevestigd is in gemeente y waar toevallig veel Ghanezen wonen, dan zijn we natuurlijk ridicuul bezig.

3. Mag de burgerbevolking absoluut geen inspraak hebben in dit soort kwesties? Het betreft hier immers een pure vorm van bevolkingspolitiek (argument luidt immers: het personeel dient een afspiegeling te vormen van de meerderheid van een bevolking. In dit geval in etnisch en inheems en uitheems opzicht.)

Die inspraak verloopt via de politieke partijen en het parlement. Wil jij soms een referendum hierover? Mijn zegen heb je. Maar ik zou al blij zijn als er een duidelijk immigratiebeleid geformuleerd zou worden door de regering. Dat ontbreekt te enen male. Minister van Boxtel liet zich vorige week nog ontvallen dat Nederland meer arbeidsimmigratie moet toestaan (overigens op basis van een recent SER-advies), maar dat idee werd meteen door Kok afgeschoten. Dat maakt geen coherente indruk.

4. Is hier (weer) sprake van 'positieve discriminatie' en eigenlijk ook een nieuwe variant hierop?

Het streven naar een gelijke participatie op de arbeidsmarkt is geen positieve discriminatie, maar nogmaals, dat moet dit tot nieuwe import leiden.

5. Welke rol speelt het kostenplaatje en de hoogte van het salaris bij dit nieuwe beleid voor de werkgevers van deze bedrijfstakken?

Voldoende arbeidsaanbod drukt de lonen en de kosten. Omgekeerd effect geldt ook en is nu aan de orde (overigens voor hoe lang nog? Je ziet dat grote bedrijven de bui zien hangen en tot grootschalige afvloeiingen overgaan, b.v. in de bankensector ABN-Amro en Rabo). De inflatie stijgt onder druk van de krapte op de arbeidsmarkt en navenante stijging van de kosten. Arbeid importeren is dan de goedkoopste oplossing.... op de korte termijn!

6. Waar koerst Nederland op deze manier op af?

- op de lang baan schuiven van de broodnodige discussie over herstructurering van de groeieconomie
- Uitstel van de noodzakelijke aanpassingen in ons huidige bedrijvenpark
- toename van de bevolking door de import van arbeidsmigranten
- naar alle waarschijnlijkheid kettingmigratie in het kielzog ervan
- toename van de integratieproblematiek.

Op die laatste bezwaren heeft gelukkig ook het Centraal Planbureau gewezen in reactie op Van Boxtel's nogal onbezonnen uitspraken. Het artikel staat helaas niet meer online.

Tot zover mijn indrukken, John.

Groet,

Alex


Bedrijfsleven bevordert nieuwe immigratiestroom
BerichtGeplaatst: Vr Jun 01, 2001 7:10 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Overigens moet onderscheid gemaakt worden tussen arbeidsmigratie binnen en buiten de Europese Unie. Binnen de EU is die nu reeds mogelijk en vind ik een goeie zaak. Het SER-advies gaat over de arbeidsmigratie binnen de EU.
Bedrijfsleven bevordert nieuwe immigratiestroom
BerichtGeplaatst: Vr Jun 01, 2001 10:10 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 
Dank je voor je uitvoerige reactie, Alex.
Het is inderdaad merkwaardig dat de schrijvende media dit niet heeft opgepikt.

Hier het officiële persbericht van Omroep.nl:
Citaat:
PTT Post, de grootste werkgever in Nederland met 56.000 werknemers, is als eerste bedrijf begonnen met een inburgeringscursus voor mensen die uit het buitenland komen en die postbode of postsorteerder willen worden. Tot nu toe was inburgeren alleen een taak van de overheid. Vanaf nu neemt het bedrijfsleven een deel van die taak over.

Iedere nieuwkomer in ons land dient 600 uur een inburgeringscurus volgen, waar deelnemers zodanig leren Nederlands te spreken dat ze zich kunnen handhaven in de Nederlandse samenleving. Deelnemers maken kennis met de Nederlandse cultuur en zaken als drop, stampot, spruitjes, karnemelksepap en Sinterklaas.

PTT Post neemt daarvan nu 200 uur voor zijn rekening. Honderd toekomstige postbodes zullen bij zeven vestigingen in het land een inburgeringscursus gaan volgen. Daarnaast krijgen de aspirant-postbodes specifieke taaltrainingen, gericht op hun toekomstig beroep. Minister van Boxtel van grote steden en integratie beleid kreeg in Rotterdam het eerste lesboek uitgereikt, onder toeziend oog van de eerste 16 cursisten.
Of het hier om pure arbeidsmigratie gaat begin ik me ergens wel af te vragen, maar er wordt met geen woord gerept over asielzoekers, dus je moet dat dan eigenlijk aannnemen.

KPN verkeert in grote moelijkheden en maakt waarschijnlijk dankbaar gebruik van dit soort overheidsprojecten. Aan de medewerking staat waarschijnlijk subsidiegeld tegenover.
De volgende artikelen geven een indicatie van de problemen waarmee KPN kampt:

KPN hard onderuit op Damrak

KPN zet bezuinigingsprogramma in

Winst KPN flink gedaald

Wat valt je op als je deze drie artikelen met elkaar vergelijkt? Het KPN concern wordt door het beleggersfront al jarenlang onder behoorlijk druk gezet. Afname (en zelfs stabilisatie?) van winst lijkt vrijwel niet toegestaan.

Nog even wat over die 'positieve discrimatie': nu wordt de slogan gebruikt: laat de personeelssamenstelling een afspiegeling vormen van een meerderheidsdeel van de bevolking. In dit geval dus de allochtonen in grote steden.
Als dit van begin af aan, dus ook jaren terug, beleid was geweest waren er, consequent doorgeredeneerd, voor dit soort banen alleen maar autochtonen aangetrokken. Kortom: het is op deze manier eigenlijk alleen maar een gelegenheidsargument.
Citaat:
Alex: Voldoende arbeidsaanbod drukt de lonen en de kosten. Omgekeerd effect geldt ook en is nu aan de orde (overigens voor hoe lang nog? Je ziet dat grote bedrijven de bui zien hangen en tot grootschalige afvloeiingen overgaan, b.v. in de bankensector ABN-Amro en Rabo). De inflatie stijgt onder druk van de krapte op de arbeidsmarkt en navenante stijging van de kosten. Arbeid importeren is dan de goedkoopste oplossing.... op de korte termijn!
Als je menselijke arbeid inschakelt als handelswaar en er ook mee manipuleert met economische wetten als vraag en aanbod, tekort en overschot maak je op de lange termijn een samenleving kapot.

Tot slot breng ik een bijdrage van mij in het forum [url=/http://www.weerwoord.nl/forum_1/Forum2/HTML/000012-3.html]De Derde Weg: Een nieuw sociaal-liberaal gedachtengoed[/url] in herinnering.
Citaat:
Het is op zich ook goed dat er zoiets als vrij ondernemerschap bestaat en blijft bestaan. Je moet dat ook niet een in een al te strak keurslijf dringen en altijd maar vooraf allerlei diploma's en (academische) graden eisen.
Natuurlijk is marktkennis, vakkenis en vakmanschap wel belangrijk, absoluut.
Er moet ook onderscheid worden gemaakt tussen ondernemers en managers. Beide vervullen een andere taak.
Let wel: ik pleit voor goede ondernemers en dus niet voor lieden die bijvoorbeeld alleen maar uit zijn op een maximale winst voor de aandeelhouders van het bedrijf.
En ook dit nog even: menselijke arbeid dient niet onder het kopje 'produktiemiddelen' te vallen; het mag ook niet op een vanzelfsprekende of klakkeloze wijze handelswaar vormen. Loononderhandelingen dienen meer te omvatten.
Zie deze opmerking echter wel in combinatie met mijn eerdere opmerking (in een eerder bericht) over eigendoms- en beheerdersrechten.
Verwissel de kennis- en vaardigheid en de inventiteit van een ondernemingslid niet met arbeidskracht, hoewel deze natuurlijk wel bijdragen tot een zekere ondernemingsproductiviteit en zeer bepaalde marktgerichtheid.


Groet,
John

[Dit weerwoord is gewijzigd door John Wervenbos op 01 Juni 2001 om 11:22 uur.]
Bedrijfsleven bevordert nieuwe immigratiestroom
BerichtGeplaatst: Vr Jun 01, 2001 10:31 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Overigens begin ik me nu af te vragen of de PTT eigenlijk wel een onderdeel vormt van het KPN concern.
Als dat niet het geval is haalt dat het onderstaande schrijven natuurlijk behoorlijk onderuit.

[Dit weerwoord is gewijzigd door John Wervenbos op 01 Juni 2001 om 11:31 uur.]
Bedrijfsleven bevordert nieuwe immigratiestroom
BerichtGeplaatst: Vr Jun 01, 2001 10:50 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Niet meer, John.

Het vroegere PTT-conglomeraat is opgesplitst in drie delen.
- KPN Telecom is het telecom-gedeelte. In liquiditeitsproblemen door de UMTS-veilingen.
- TNT Post Groep is het post-gedeelte. Het onderwerp van gesprek.
- Postbank is het bankgedeelte, nu onderdeel van ING.
Bedrijfsleven bevordert nieuwe immigratiestroom
BerichtGeplaatst: Vr Jun 01, 2001 13:15 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 
De website van TPG, de Houdstermaatschappij van Koninklijke PTT Post en TNT, een wereldwijde beursgenoteerde onderneming, biedt weer meer informatie met het volgende persbericht:
PTT Post officieel van start met inburgering allochtonen

TNT is op zijn beurt dan weer een onderdeel van TPG, Theo?

Wat opvalt in dit bericht is dat het om een samenwerkingsverband gaat tussen PTT Post, de Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit zou dus eventueel kunnen betekenen dat het werkelozenbestand van de Arbeidsbureau's en Sociale Diensten er toch ook bij betrokken wordt.
Maar daar ben ik niet zeker van, want het geheel is niet duidelijk genoeg. De Arbeidsbureau's zelf worden immers niet genoemd. Wel wordt vermeld dat naast de centrale overheid ook ROC's (regionale opleidingscentra) en de gemeenten nauw bij het project betrokken.

[Dit weerwoord is gewijzigd door John Wervenbos op 01 Juni 2001 om 14:35 uur.]
Bedrijfsleven bevordert nieuwe immigratiestroom
BerichtGeplaatst: Vr Jun 01, 2001 13:44 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


John,

Het staat er wel hoor, een inburgeringstraject voor nieuwe allochtonen. Dat zijn vreemdelingen die in het kader van gezinshereniging zijn overgekomen of die asiel hebben aangevraagd en een verblijfsstatus hebben gekregen. Het gaat dus niet om speciaal voor de PTT overgehaalde arbeidskrachten.

Ik vind dit een goeie aanpak.

Over het toelatingsbeleid loopt bij 'minderheden' nog een discussie. Arbeidsmigratie vind ik zelf niet het grootste knelpunt. Het wringt meer in de asielsector en bij huwelijksmigraties.

Bedrijfsleven bevordert nieuwe immigratiestroom
BerichtGeplaatst: Vr Jun 01, 2001 13:45 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Verder vermeld het artikel dat op de website van TPG staat toch ook:
Citaat:
Het bedrijf wil met dit traject de moeizame inburgering van allochtonen stimuleren en de beschikbaarheid van goed gekwalificeerd personeel garanderen.


De titel van dit forum en mijn opinie over deze kwestie kan dus wellicht toch ongelukkig en een misser worden genoemd.
Bedrijfsleven bevordert nieuwe immigratiestroom
BerichtGeplaatst: Vr Jun 01, 2001 13:50 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Citaat:
Alex: Dat zijn vreemdelingen die in het kader van gezinshereniging zijn overgekomen of die asiel hebben aangevraagd en een verblijfsstatus hebben gekregen.
Ja, ik zag het ook ineens, Alex. Een beetje impulsief van mij dit alles.
Het plaatst één en ander zeker in een ander licht. Maar het voorkeursbeleid voor allochtonen, op grond van de redenen die zijn aangevoerd, blijf ik onjuist vinden.
Bedrijfsleven bevordert nieuwe immigratiestroom
BerichtGeplaatst: Vr Jun 01, 2001 13:52 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Tsja, mijn reactie is achteraf gezien inderdaad wat off-topic .....
Bedrijfsleven bevordert nieuwe immigratiestroom
BerichtGeplaatst: Vr Jun 01, 2001 14:00 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Dat spijt me Theo, ieders tijd kan natuurlijk beter besteed worden.

Wel moet ik aantekenen dat het journaalbericht op TV over dit onderwerp uitgebreider was dan op het RealPlayer filmpje te zien is en één en ander toch ook een verwijzing naar (eventuele) buitenlandse werving kan hebben bevat.

Dat valt nu niet meer te achterhalen.

[Dit weerwoord is gewijzigd door John Wervenbos op 01 Juni 2001 om 15:03 uur.]
Bedrijfsleven bevordert nieuwe immigratiestroom
BerichtGeplaatst: Vr Jun 01, 2001 14:09 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Kan gebeuren, John. 't Blijft wel een actueel thema.
Citaat:
Maar het voorkeursbeleid voor allochtonen, op grond van de redenen die zijn aangevoerd, blijf ik onjuist vinden.
Op welke redenen jij precies doelt weet ik niet, John, maar ik ben altijd in voor een goeie discussie over het voorkeursbeleid.

Bedrijfsleven bevordert nieuwe immigratiestroom
BerichtGeplaatst: Vr Jun 01, 2001 14:33 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ik citeer mezelf maar even uit een bijdrage van 11:10 uur, Alex:
Citaat:
Nog even wat over die 'positieve discrimatie': nu wordt de slogan gebruikt: "Laat de personeelssamenstelling een afspiegeling vormen van een meerderheidsdeel van de bevolking." (De strekking.) In dit geval dus de allochtonen in grote steden.
Als dit van begin af aan, dus ook jaren terug, beleid was geweest waren er, consequent doorgeredeneerd, voor dit soort banen alleen maar autochtonen aangetrokken. Kortom: het is op deze manier eigenlijk alleen maar een gelegenheidsargument.


Van Boxtel stelt dat het bedrijfsleven (schoorvoetend?) nu wel mee wil werken, omdat er nu sprake zou zijn van arbeidskrapte. Ik stel daar echt nog altijd mijn vraagtekens achter. Want het werkelozen bestand is nog altijd niet gering. Biedt goed gekwalificeerd Nederlands personeel (autochtoon of allochtoon) niet meer zijn diensten aan of is dat reservoir uitgeput? Zoals jezelf al zei: het werk is niet al te moeilijk en betaalt toch vrij redelijk.

Misschien is er nog iets anders aan de hand. Het kan heel goed zijn dat PTT Post veel meer deeltijdbanen wil aanbieden, omdat dit haar eigen organisatie beter uitkomt: een verdergaande arbeidsdeling en flexibilisering. In Rotterdam zijn er de afgelopen dagen massaal folders van PTT Post verspreid, ook ik ontving er één met de mededeling: "Postbestellers gezocht voor postbezorging op alleen de zaterdag". Eén dag in de week dus. De beroemde piek en daluren...

Ik vraag me af wat de vakbonden hier van vinden of in ieder geval het zittende personeel.

Kortom, ik twijfel dus aan de edele motieven van PTT Post. En één en ander kan zoiets als kettingmigratie bevorderen. Ook in zulk licht bezien is arbeidsmigratie in combinatie met arbeidsdeling een belangrijk item.

[Dit weerwoord is gewijzigd door John Wervenbos op 01 Juni 2001 om 18:03 uur.]
Bedrijfsleven bevordert nieuwe immigratiestroom
BerichtGeplaatst: Vr Jun 01, 2001 16:44 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Zojuist heb ik me door iemand laten vertellen dat PTT Post met behoorlijk veel uitzendkrachten werkt en dat met name onder die categorie kandidaten worden geselecteerd om in aanmerking te komen voor het project. Doorstroom of instroom naar een vaste baan dus. Het gaat in ieder geval niet om grote aantallen. De arbeidskrapte voor bedrijfstakken als PTT Post is reëel, al jaren kost het ze moeite om voldoende personeel te vinden om de klussen te klaren.

Er werken reeds veel allochtonen bij PTT Post.
Het ziekteverzuim is er vrij hoog (13%) en naast uitzendkrachten wordt er ook veel gebruik gemaakt van deeltijders.

Tja, dit was een behoorlijke misser. Mijn inleidende bijdrage was feitelijk onjuist, de titel van dit forum verdient een vraagteken... en met betrekking tot PTT Post zelfs een directe doorhaling.

[Dit weerwoord is gewijzigd door John Wervenbos op 01 Juni 2001 om 19:57 uur.]
Bedrijfsleven bevordert nieuwe immigratiestroom
BerichtGeplaatst: Vr Jun 01, 2001 20:03 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


John,

Citaat:
nu wordt de slogan gebruikt: "Laat de personeelssamenstelling een afspiegeling vormen van een meerderheidsdeel van de bevolking."
Welke slogan bedoel je eigenlijk, John, wie hanteert deze? Hij lijkt me innerlijk tegenstrijdig.
Bedrijfsleven bevordert nieuwe immigratiestroom
BerichtGeplaatst: Vr Jun 01, 2001 20:12 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ja Alex, die slogan bedoel ik en die werd gehanteerd door de woordvoerster van PTT Post. Zie het viedofilmpje.

Ze zei het natuurlijk niet met zulke woorden, maar daar kwam het volgens mij in feite op neer. Uit zo'n stelling spreekt geen logica, maar willekeur.
De meerderheid allochtonen en de minderheid autochtonen.

[Dit weerwoord is gewijzigd door John Wervenbos op 01 Juni 2001 om 21:46 uur.]
Bedrijfsleven bevordert nieuwe immigratiestroom
BerichtGeplaatst: Vr Jun 01, 2001 20:18 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ik neem aan dat de woordvoerster in dit geval niet helemaal correct het woord heeft gevoerd. Ik kan er in ieder geval geen chocola van bakken, John.

Ben jij tegen positieve actie?
Bedrijfsleven bevordert nieuwe immigratiestroom
BerichtGeplaatst: Vr Jun 01, 2001 20:44 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Natuurlijk ben ik niet tegen positieve actie, Alex. En de desbetreffende uitspraak en bewering van de woordvoerster kwam zeker wel lichtzinnig en merkwaardig over.

Maar positieve actie is nog wat anders als positieve discriminatie. Misschien speelt ook mee dat ik het zelf aan de lijve heb meegemaakt. Tien jaar geleden solliciteerde ik na jarenlang met tussenpozen werkeloos (tegen mijn zin) te zijn geweest naar een baan in de haven: zeg maar naar een vrijstaande baan als havenarbeider, want daar kwam het op neer. Het betrof toen ook een project en er zat ook een opleiding aan vast. (Twee broers van mij werken trouwens in de haven: één als sjorder en een ander als algemeen manager.) Voorwaarde was dat je een tijdlang werkeloos geweest moest zijn. Dus ik er op af.
Kwam de kantineruimte binnen, alwaar voorlichting zou plaatsvinden, en er heerste een snijdende sfeer. Werd door een man achter de bar met de nek aangekeken en met tegenzin bediend. Vervolgens ging ik een trap omhoog en werd ontvangen door de voorlichtster. Tot mijn verbazing zag ik dat de andere tien á vijftien sollicitanten alleen maar allochtoon waren (welke nationaliteiten weet ik niet.) De vrouw begon te vertellen over de baan en de opleiding en toonde vervolgens een videofilm. Daarna werd gedetailleerd over de voorwaarden gesproken en wat bleek: ik was nog niet lang genoeg werkeloos. Ik had tenminste twee jaar lang werkeloos moeten zijn geweest, maar was dat slechts ruim een jaar. De allochtonen kwamen in aanmerking als ze tenminste één jaar werkeloos waren. Het was me duidelijk: ik stond op en vertrok.

Een week later solliciteerde ik bij stichting Humanitas voor een baan als ziekenverzorger. Ik werd op het nippertje afgewezen. Uitleg van de personeelsfunctionarissen: We wilden wel met je in zee gaan, maar toen je vertelde dat je eerder had gesolliciteerd in de haven, vonden we je toch niet passend genoeg... Ik wou gewoon werken met mijn hart op de goede plaats.

Heb ook andere dingen meegemaakt. Ik begrijp de bedoeling van positieve discriminatie wel, maar het werkt zeker niet altijd goed en eerlijk uit en sommige werkgevers zijn soms simpelweg uit op de subsidiegelden en/ of mogen niet afwijken van zeer bepaalde overheidsmaatregelen en voorschriften.

[Dit weerwoord is gewijzigd door John Wervenbos op 02 Juni 2001 om 12:04 uur.]
Bedrijfsleven bevordert nieuwe immigratiestroom
BerichtGeplaatst: Vr Jun 01, 2001 20:59 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ik weet wat de onderklasse is, Alex. Weet hoe mensen tegen elkaar kunnen worden uitgespeeld en wel uit ervaring.

Als ik woorden hoor als 'arbeidsoverschot' en 'arbeidskrapte', 'arbeidspotentieel' en 'werkelozenarsenaal', 'inflatie' en 'koopkracht' en wel in combinatie met elkaar, kan ik koude rillingen krijgen.

[Dit weerwoord is gewijzigd door John Wervenbos op 02 Juni 2001 om 01:33 uur.]
  Weerwoord forum index » Economie
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in GMT + 1 uur  
Pagina 1 van 2  
Ga naar pagina 1, 2  Volgende
  
  
 Plaats nieuw bericht  Plaats reactie  Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.