Weerwoord forum index Registreer FAQ Zoeken

Weerwoord forum index » Economie » Gemeenten passen geen sancties toe. Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
Plaats nieuw bericht  Plaats reactie Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp 
Gemeenten passen geen sancties toe.
BerichtGeplaatst: Di Nov 28, 2000 7:15 Plaats reactie Reageer met quote
Bart van der Stiemele
Gast
   
 


Je hoort in de media dat veel grote steden lachwekkend omgaan met de plicht van uitkeringstrekkers om zich werkelijk in te spannen om werk te zoeken.
Het gevolg is dat heel veel werkgevers zonder personeel zitten voor de meest eenvoudige werkzaamheden en dat deze arbeidsreserve de hele dag aan het nietsen is.
Een beschaafd land staat dat niet toe. Iedereen die kan werken moet werken. Zo niet dan verspeel je je recht op een uitkering.
De problematiek van allochtonen, die zeer grof misbruik maken van uitkeringen moet prioriteit krijgen, omdat onze lakse houding al het gevolg heeft gehad dat veel van hen naar Nederland zijn gekomen omdat wij nu eenmaal deze houding hebben. Ze hebben dan ook nog het voordeel dat als ze zich maar zo weinig mogelijk integreren dat ze zo wie zo niet van nut zijn op de arbeidsmarkt. Dit is een premie op asociaal gedrag die niet alleen financieel een grote belasting op onze samenleving heeft gelegd, maar in nog grotere mate sociaal een belasting vormt.
Iedere gemeente die twijfel laat bestaan over de plicht tot integratie dient door de bevolking te worden afgerekend op dit beleid.
Indien geen duidelijke politiek volgen inzake de morele plicht om te integreren en te werken voor je geld dan schieten wij als samenleving te kort. Wij zijn dan als autochtonen blijvend aan het werken voor de toenemende groep van kansloze allochtonen die maar blijven toestromen naar ons land.
Gemeenten passen geen sancties toe.
BerichtGeplaatst: Di Nov 28, 2000 9:29 Plaats reactie Reageer met quote
Robert
   
 


Bart,

alle misbruik van uitkeringen moet aangepakt worden. Je schuift het nu te veel op de allochtonen. Voorbeeld doet volgen en als de autochtonen het doen waarom zou een allochtoon het dan niet doen, zo werkt het nu eenmaal. Het is niet rechtvaardig om de ene groep harder aan te pakken dan een andere, gaat ook totaal tegen de gelijkwaardigheid van mensen in.[Dit weerwoord is op 28 November 2000 gewijzigd door Robert.]
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail
Gemeenten passen geen sancties toe.
BerichtGeplaatst: Di Nov 28, 2000 9:35 Plaats reactie Reageer met quote
Robert
   
 


Dit is een test met mijn handtekeningen

<HR><font size=2 color='#000092'><B>De VVD werkt!
</b></font>

[Dit weerwoord is op 28 November 2000 gewijzigd door Robert.]
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail
Gemeenten passen geen sancties toe.
BerichtGeplaatst: Di Nov 28, 2000 10:38 Plaats reactie Reageer met quote
Cliff
   
 


Citaat:
Je hoort in de media dat veel grote steden lachwekkend omgaan met de plicht van uitkeringstrekkers om zich werkelijk in te spannen om werk te zoeken.


Ik zou de zaak om willen draaien. Volgens mij gaan de uitkeringsinstanties lachwekkend om met de plicht de mensen te moeten begeleiden en bemiddelen tot een nieuwe baan. Nu wordt er direct gezegd dat mensen niet willen werken, maar van bemiddeling en begeleiding is ook amper sprake.

Als er actievere bemiddeling zou zijn zouden er veel meer mensen willen/kunnen en gaan werken, daar ben ik van overtuigd. Als de bemiddeling/begeleiding niet werkt, kun je altijd nog spreken van onwil en zijn kortingen op de uitkering in mijn ogen gerechtvaardigd.

Maar ik ben daar over het algemeen geen voorstander van, zeker niet van het stopzetten. Ik geloof niet in het idee dat stopzetten van een uitkering mensen aan het werk helpt. Ik denk dat die mensen hoofdzakelijk 2 kanten op gaan:

1. Criminaliteit in
2. Zwerven en Dakloos worden.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail
Gemeenten passen geen sancties toe.
BerichtGeplaatst: Zo Dec 03, 2000 13:04 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ik denk dat al die betuttelende "begeleiding" door ambtenaren niet werkt.
Daarmee leren mensen niet op eigen benen te staan maar worden nog zwakker. Schoktherapie zal beter werken maar tot protesten leiden.
Het zij zo.
Nu er meer vakatures dan werklozen zijn kunnen de uitkeringen worden afgeschaft MET GELIJKTIJDIGE VERLAGING VAN DE BELASDTINGEN EN AFSCHAFFING VAN PREMIES.
Dan wordt personeel goedkoper en werknemers houden meer geld over waardoor zij beloond worden voor hun overgang van uitkering naar arbeidsmarkt en niet zoals nu het geval is worden gestraft met het niet meer krijgen van allerlei subsidietjes en andere kadootjes van de gemeente.
Gemeenten passen geen sancties toe.
BerichtGeplaatst: Zo Dec 03, 2000 13:28 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Henk,

wat jij voorstelt is te kort door de bocht. De vaardigheden van de mensen die nu (nog) werkloos zijn sluiten niet aan bij de vaardigheden die vereist zijn voor de bestaande vacatures. Voor sommige vacatures is gewoon niemand beschikbaar die het KAN.

Een financiele prikkel alleen is onvoldoende (maar wel nuttig!). Je moet er in ieder geval ook voor zorgen dat mensen zich kunnen omscholen/herscholen en in een aantal gevallen dat mensen weer kunnen wennen aan een arbeidzaam leven.
Hier ligt een taak voor arbeidsbureaus en gemeenten.
De truc is om te zorgen dat er positieve prikkels zijn als mensen zich in de goede richting ontwikkelen, geen negatieve prikkels (strafkortingen e.d.) als het de verkeerde kant op gaat.
Hoe kon je een ezel (excusez le mot) ook al weer laten lopen?
Gemeenten passen geen sancties toe.
BerichtGeplaatst: Zo Dec 03, 2000 14:16 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ik ben het helemaal met Theo eens.

Het afschaffen van uitkeringen leidt zeker niet tot het wegwerken van werkloosheid, ik heb geen enkele reden om dat aan te nemen. Ik denk eerder dat het leidt tot verhoogde criminaliteit, meer zwervers op straat (zoals in de VS), etc.

Als je het uitkering 'probleem' duurzaam wilt oplossen zul je mensen ervan moeten overtuigen dat werken een bepaald doel heeft in je leven, dat je er voldoening uit kunt halen, dat de grotere financiële armslag erg aangenaam is (maar dan moet die er wel zijn!). Dat soort dingen.
Gemeenten passen geen sancties toe.
BerichtGeplaatst: Zo Dec 03, 2000 15:31 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Naar mijn mening mag de huidige 'arbeidsellende' (geen mensen voor bepaalde banen en toch nog een flink bergje werklozen) ook wel eens bij de verschillende klagende bedrijfstakken worden neergelegd.

Juist bij de beleidsmakers (bedrijfsverenigingen e.d.) in die bedrijfstakken is de afgelopen jaren nogal laks op de ontwikkelingen in hun eigen sector gereageerd.
Als je je werk als beleidsmaker goed doet neem je maatregelen om de verwachtingen in de toekomst op te vangen.
Je zorgt bijvoorbeeld ook ZELF voor een belangrijk deel voor voldoende opgeleide arbeidskrachten!

Vooral de bedrijfstakken waarin vakmensen nodig zijn waren de laatste jaren drukker met smakken geld verdienen en een eventuele beursgang dan met de planning van een goede opleiding door voldoende mensen om de bedrijfstak ook op die manier gezond te houden!

Maar daar hoor je niemand over! Altijd maar naar de overheid wijzen (ook als je zelf fouten hebt gemaakt) is naar mijn mening een teken van onvolwassenheid!

robTBlij met m'n toevallige geboorteplekje, nu en dan trots op het feit dat ik enkelen of hele groepen mensen MEDELANDERS mag noemen!
Gemeenten passen geen sancties toe.
BerichtGeplaatst: Zo Dec 03, 2000 20:41 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Cliff:

Er bestaat niet een plicht om mensen te begeleiden. Wat wel bestaat is de plicht om in je eigen onderhoud te voorzien.
Die begeleiding is inmiddels trouwens al een miljarden business zonder noemenswaardig resultaat.
Jouw redenering dat als je mensen op hun plichten wijst en dit consequent als beleidslijn volgt, dat je dan meer criminaliteit en zwervers krijgt, is mijns inziens een oneigenlijk argument. Je zegt dan dat een maatschappij moet zwichten voor chantage.

robT:

Wij laten onze overheid de kwaliteit en kwantiteit van onderwijsinstellingen bepalen.
Daar zijn natuurlijk o.a. door conjuncturele schommelingen problemen mee.
Bedrijven hebben te maken met deze zaken als puur externe factor. Bedrijven zijn geen onderwijsinstellingen, of robT moet voor particulier onderwijs zijn.


Robert:

Ik heb in mijn stukje toegespitst op allochtonen. Daar voor zijn goede redenen aan te voeren.
1) WRR heeft in haar rapportage al duidelijk gemaakt dat er geen enkele integratie mogelijk is dan integratie via werk.
2) Er valt duidelijk op dat onze samenleving op dit moment een grote economische groei doormaakt, waar deze groep niet op meelift.
3) Deze groep is 3 tot 4 maal meer inactief dan autochtonen.

Theo:

De ervaring leert dat een beleid van louter positieve prikkels geen zoden aan de dijk zet. Dat is namelijk al veelvuldig geprobeerd. Er zijn ook domweg veel te weinig mensen beschikbaar om al die inactieven aan het handje te nemen en uit hun bedjes te bellen om te gaan werken. Er is al een hele grote begeleidingindustrie opgericht die al miljarden kost en niet effectief is.
Gemeenten passen geen sancties toe.
BerichtGeplaatst: Zo Dec 03, 2000 20:50 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Bart, er bestaat ook nog zoiets als het najaarsoverleg.
Daarin sprken overheid, vakbonden en bedrijfsleven over verleden, heden en toekomst.
Als het bedrijfsleven niet tijdig aangeeft dat er in de toekomst behoefte is aan een bepaalde hoeveelheid speciaal opgeleide werknemers zal de overheid geen reden zien om om te buigen naar de juiste kwaliteit en kwantiteit!!!

Nee, zo'n najaarsoverleg grijpt het bedrijfsleven meestal aan om maar weer te hameren op het beteugelen van de loonstijging!

robTBlij met m'n toevallige geboorteplekje, nu en dan trots op het feit dat ik enkelen of hele groepen mensen MEDELANDERS mag noemen!
Gemeenten passen geen sancties toe.
BerichtGeplaatst: Zo Dec 03, 2000 21:12 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


robT:

Er bestaan nog wel duizend andere overlegstructuren in onze samenleving, maar dat neemt niet weg dat het niet zo simpel is
om even een school uit de grond te stampen.
Bovendien lopen conjuncturele schommelingen over een periode van 5 a 6 jaar.
Daarnaast is het zo dat heel veel arbeid van zeer simpele aard is en dat allochtonen dit werk indien ze zich inspannen om en de taal en de maatschappij te leren kennen makkelijk zouden kunnen doen. Velen van hen verblijven al 10 tallen jaren hier. Dan is het echt geen geldig argument dat je nog geen Nederlands kent omdat de overheid niet voor voldoende capaciteit taalonderwijs heeft gezorgd. Een taal leer je op straat door je met Nederlanders te verstaan. En niet in een turks koffiehuis.
Als je hier al 30 jaar woont en je spreekt de taal niet dan is dat een duidelijke afwijzing van Nederland. Bovendien een goed voorbeeld van werkweigering aangezien je weet dat je niets waard bent op de arbeidsmarkt.
Nederland moet ophouden met knuffelen en gaan sanctioneren.
Gemeenten passen geen sancties toe.
BerichtGeplaatst: Zo Dec 03, 2000 22:04 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Bart, het kwartje begint te vallen.
Je hebt het over die paar duizend arbeidsongeschikte ex-buitenlanders van boven de vijfenveertig-vijftig jaar oud die uit de sectoren bouw, grondwerk en landbouw zijn afgevoerd en nu hun dagen in de koffiehuizen slijten?

Jaja, aanpakken die profiteurs bedoel je?

Nou BartvdS ik ken er een paar en die zijn in de laatste dertig jaar van hard werken in Nederland echt wel versleten hoor.
Laat die nou maar rustig van hun verziekte oude dag 'genieten' en probeer de jongeren zodanig op te leiden dat ze het werk dat ze dolgraag zouden willen doen en waar het bedrijfsleven om zit te springen ook kunnen uitvoeren.

Ik wacht overigens met spanning op de cijfers die een vergelijking van de arbeidsongeschiktheid in leeftijd en afkomst per bedrijfstak hebben gemaakt.
Het resultaat van zo'n telling zal je waarschijnlijk verbazen (en een tikje doen schamen denk ik).

En waarom wil je perse die paar oude allochtonen nog de Nederlandse taal bijbrengen? De nieuwe binnenkomers weten wel waar ze aan toe zijn. En de kinderen van alle immigranten leren de taal vanzelf omdat ze in Nederland opgroeien.

Ik ken overigens een Hongaar die in 68 hierheen is gekomen en nog steeds moeite heeft met het Nederlands. Zijn kinderen en kleinkinderen spreken intussen vloeiend Nederlands hoor!Blij met m'n toevallige geboorteplekje, nu en dan trots op het feit dat ik enkelen of hele groepen mensen MEDELANDERS mag noemen!
Gemeenten passen geen sancties toe.
BerichtGeplaatst: Zo Dec 03, 2000 22:07 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Bart zegt:

Citaat:
Er bestaat niet een plicht om mensen te begeleiden.


Die plicht bestaat er zeker wel. De sociale dienst is een instantie geworden die alleen maar uitkeert, maar zij hebben van overheidswege uit zeker de plicht tot motivatie en begeleiding van de cliënt. Er wordt alleen zelden aan voldaan!

Citaat:
Jouw redenering dat als je mensen op hun plichten wijst en dit consequent als beleidslijn volgt, dat je dan meer criminaliteit en zwervers krijgt, is mijns inziens een oneigenlijk argument. Je zegt dan dat een maatschappij moet zwichten voor chantage.


Het is zeker geen oneigenlijk argument. Het is een feit. Je kunt dit zwichten voor chantage noemen, ik noem dat niet zo. Ik noem het zoeken naar een duurzame oplossingen die voor beide partijen beter kan zijn. Waarom zou de maatschappij of een bedrijf niet iets meer investeren in mensen? Is dat echt zo kwalijk, kost dat echt TEVEEL geld?

Het is dat fundamentalistische economisch denken dat er toe leidt dat mensen gewoon opgegeven worden. Ze hebben geen economische waarde, dus zijn ze niets waard. Ik zeg dan: zoek naar een economische waarde. Al is dat maar een parttime baantje of vrijwilligerswerk.
Gemeenten passen geen sancties toe.
BerichtGeplaatst: Ma Dec 04, 2000 1:05 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Cliff:

''Die plicht bestaat er zeker wel. De sociale dienst is een instantie geworden die alleen maar uitkeert, maar zij hebben van overheidswege uit zeker de plicht tot motivatie en begeleiding van de cliënt. Er wordt alleen zelden aan voldaan!''

Ik geef je volmondig gelijk dat sociale diensten/arbeidsbureaus om velerlei redenen
de moeilijke gevallen links laten liggen.
Enkele van die redenen heb ik in 9 punten opgesomd. Heb je trouwens een idee wat intensieve motivatie en begeleiding kost aan alleen al de 65.000 bijstandtrekkers in Amsterdam? Het gaat dan echt niet om een beetje meer investeren hoor!
Bovendien denk je hier over de samenleving als zijnde "fundamenteel maakbaar" zodat het een taak van de overheid zou zijn om mensen te motiveren en te begeleiden, terwijl het een vanzelfsprekendheid moet zijn dat je gewoon werkt of daar alles op alles voor zet, door het aanleren van vaardigheden.
Ook is het een slechte boodschap om te klagen over ontbrekende begeleiding, omdat je iedereen dan toestemming geeft om daar dan nog heel lang op te wachten. Dat is een bijna direct gedoogbeleid voor het nietsen tot ze je aan je handje meenemen naar je nieuwe baas.


''Het is zeker geen oneigenlijk argument. Het is een feit. Je kunt dit zwichten voor chantage noemen, ik noem dat niet zo. Ik noem het zoeken naar een duurzame oplossingen die voor beide partijen beter kan zijn. Waarom zou de maatschappij of een bedrijf niet iets meer investeren in mensen? Is dat echt zo kwalijk, kost dat echt TEVEEL geld?''

Er wordt al heel veel geld aan begeleiding uitgegeven en ook aan bijscholing. Het zijn stuk voor stuk projecten die een druppel op een gloeiende plaat zijn. Deze nieuwe door belastinggeld gefinanceerde motivatie-industrie is ontstaan en heeft nog minder effect dan het ontwikkelingswerk.
Bedrijven betalen belasting om gebruik te maken van de infrastructuur van ons land zoals wegen, uitkeringen en scholing. Om ze ook nog zelf te laten investeren in scholing is mooi meegenomen maar geen morele plicht.''Ze hebben geen economische waarde, dus zijn ze niets waard. Ik zeg dan: zoek naar een economische waarde. Al is dat maar een parttime baantje of vrijwilligerswerk.''

Het is het bewust demoniseren van andersdenkenden indien je suggereert dat mensen voor mij alleen een economische waarde vertegenwoordigen en anders niet!
Ik ben van mening dat je mensen niet serieus neemt als zijnde een volwassen individu als je constant zijn/haar verantwoordelijkheid voor het eigen bestaan te niet doet.
Dat mensen invulling geven aan hun bestaan door vrijwilligerswerk kan op bepaalde momenten ook een goede uitwerking op de samenleving hebben. Helaas moet worden vastgesteld dat het maatschappelijk nut van veel vrijwilligerswerk op zijn minst discutabel is en er nauwelijks allochtone werklozen vrijwilligerswerk doen.

Gemeenten passen geen sancties toe.
BerichtGeplaatst: Ma Dec 04, 2000 1:22 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Bart,

Ik kan jou dan misschien niet overtuigen van het idee dat je moet investeren in mensen (en dan bedoel ik niet alleen geld), maar jij kan mij niet overtuigen van het idee dat het stopzetten van uitkeringen een goede zaak is.

Ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat dat goed is voor de werklozen, de welvaart, de criminaliteit, etc. Ik heb wel reden om aan te nemen dat het negatief werkt op die zaken, omdat wanneer je mensen hun inkomsten afpakt en aan hun lot overlaat dit een directe motivatie is om te gaan stelen, te gaan zwerven of anderszins in (emotionele) problemen te komen.

Ik geloof helemaal niets van het idee 'geef ze geen geld dan gaan ze wel werken'. Wat ik van jou vraag is om dat idee te beargumenteren!
Gemeenten passen geen sancties toe.
BerichtGeplaatst: Ma Dec 04, 2000 3:38 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Cliff,

Nooit heb ik gezegd dat je uitkeringen in eens moet stopzetten. Al jaren hebben mensen met jouw mening de inactieven verweekt en het is daarom onmogelijk om simpelweg de uitkeringen stop te zetten. Er is sprake van gewenning. Juist om de redenen die jij gaf t.w. misdaad en landloperij zou het sociaal zeer grote ellende veroorzaken indien we hun uitkering zomaar zouden stopzetten. Maar wat nog van veel groter belang is is het lot van hun kinderen bij zo'n rigoureuze maatregel. Wat wel moet is duidelijkheid over hun plicht om te werken over te brengen aan deze lieden. Het sanctiestelsel dat hier geldt is geen onmenselijk stelsel, maar wordt maar in weinig gemeenten werkelijk toegepast. De oorzaken liggen multifactorieel maar zijn samen te vatten onder de noemer beetje zielig doen of een beetje dreigen en de bijstandsmaatschappelijke ambtenaar of Gakker bindt wel in.

Investeren in mensen is een leuke leus. Maar wat betekent het anders dan dat er mensen moeten worden aangesteld die inactieven moeten gaan motiveren en begeleiden? Ik zie daarom ook niet in wat jij bedoelt met dat het niet alleen financieel moet worden bezien, aangezien die mensen die moeten gaan begeleiden wel moeten worden betaald uit de algemene middelen! Dat gaat dan ten koste van geld voor gezondheidszorg, onderwijs en noem maar op.

citaatje Cliff:
"Ik geloof helemaal niets van het idee 'geef ze geen geld dan gaan ze wel werken'. Wat ik van jou vraag is om dat idee te beargumenteren!"

Zoals ik boven uiteen heb gezet geloof ik daar ook niet in. Wat wel kan mijns inziens is geef ze minder als blijkt dat ze willens en wetens ongeschikt blijven voor de arbeidsmarkt.

Gemeenten passen geen sancties toe.
BerichtGeplaatst: Ma Dec 04, 2000 10:36 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Het stopzetten van een uitkering mag geen uitganspunt zijn, er zal eerst getracht moeten worden om de mensen toch aan het werk te krijgen. Structurele weigeraars dienen echter niet gesteund te worden in hun gedrag door ze wel een uitkering te geven. Ruim 40% geeft te kennen zich niet actief in te zetten voor het vinden van een baan, das toch zorgwekkend. Een begin zou denk ik zijn het teniet doen van de armoedeval. Inkomensafhankelijke subsiedies zouden moeten worden afgeschaft en de aftrek post voor mensen met een laag inkomen zou moeten worden verhoogd. Zodoende zal een ieder die kan werken gaan werken en kunnen de uitkeringen van mensen die het echte niet redden verhoogd worden zodat deze ook een goed bestaan kunnen hebben. Momenteel lijden nog steeds de goede onder de slechte daar door de hoge druk de sociale zekerheid onder sp[anning komt te staan. Als ieder zijn verantwoordelijkheid zou gaan dragen voor de maatschappij dan zijn een hoop problemen snel opgelost. Momenteel zijn er nog te veel mensen die deze verantwoordelijk niet willen nemen en alleen aan zich zelf denken.


De VVD werkt!
Gemeenten passen geen sancties toe.
BerichtGeplaatst: Ma Dec 04, 2000 11:25 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Bart zegt:

Citaat:
Het sanctiestelsel dat hier geldt is geen onmenselijk stelsel, maar wordt maar in weinig gemeenten werkelijk toegepast. De oorzaken liggen multifactorieel maar zijn samen te vatten onder de noemer beetje zielig doen of een beetje dreigen en de bijstandsmaatschappelijke ambtenaar of Gakker bindt wel in.


Ik heb geen reden om dit te geloven. Kun je dit bewijzen, is hier onderzoek naar gedaan?

Volgens mij heeft Nederland bijna 10 keer zoveel WAO-ers dan ABW-ers. Zouden jullie die ook willen sanctioneren?

Ik heb geen bezwaar tegen begeleiding van mensen die niet aan het arbeidsproces deelnemen totdat er weer een geschikte baan gevonden wordt. Natuurlijk kost dat geld, net als gezondheidszorg en onderwijs, maar ik vind het wel goed besteed geld. Ik heb het idee dat anderen daar knarsetandend hun belastinggeld naar toe zien gaan. Waarom?
Gemeenten passen geen sancties toe.
BerichtGeplaatst: Ma Dec 04, 2000 13:06 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


CLiff,

die jongen had een rechtzaak aangespannen en de rechter heeft hem gelijk gegeven. Hij hoeft op de en of andere manier niet aan de sollicitatie plicht te voldoen.

Daarnaast blijf ik het toch zorgwekkend vinden dat 40% van de mensen in de bijstand toegeeft dat ze niet actief bezig zijn met het zoeken naar werk. Ik geef toe dat we ze moeten stimuleren maar daarnaast moeten ze zelf ook initiatief tonen. Dat is makkelijk gezegd natuurlijk daar werken op basis van minimum loon vaak minder oplevert dan het hebben van en uitkering en de bijbehorende regelingen.
Gemeenten passen geen sancties toe.
BerichtGeplaatst: Ma Dec 04, 2000 13:32 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Jaagt het galderakkes over de kling. Stuur het schorriemorrie de mijnen in. Laat het geteisem turf gaan steken.
Mijn standpunten zijn dat bij aantoonbaar vrijwilligerswerk voor tenminste 16 uur per week niet aan de sollicitatieplicht behoeft te worden voldaan. Dit vrijwilligerswerk dient nog wel getoetst te worden door een onafhankelijke instelling. Kantinemedewerker bij de voetbalclub bijvoorbeeld niet erkennen maar werken voor natuurmonumenten of voorleesmoeder e.d. weer wel.
Als er geen vrijwilligerswerk wordt gedaan, dan moet naar mijn mening de werkloze tussen de 16 en 45 jaar verplicht worden gesteld om werk voor de maatschappij te verrichten (vegen in het plantsoen e.d.).
Gemeenten passen geen sancties toe.
BerichtGeplaatst: Ma Dec 04, 2000 13:52 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Robert,

Dat laatste ben ik zeker met je eens. Het verschil tussen werken en uitkering is financieel gezien te weinig. Ik sta dan ook achter je eerdere standpunt dat de 'aftrek post voor mensen met een laag inkomen zou moeten worden verhoogd'. Ik zit dan met name ook te denken aan een andere constructie voor huursubsidie, dus niet alleen afhankelijk maken van inkomen maar ook een verschil tussen werk of uitkering.
Gemeenten passen geen sancties toe.
BerichtGeplaatst: Ma Dec 04, 2000 15:07 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Cliff:

Het volgende artikel uit binnenlandsbestuur.nl is illustratief voor de lakse en bange houding van de bijstandsambtenarij.


Bijstandsfraude? Eindelijk de ogen geopend
De sociale dienst reageert nauwelijks op signalen van fraude met uitkeringen. Om aan deze houding een eind aan te maken, doen Leeuwarden, Apeldoorn en Tilburg mee aan een experiment waaraan eigenlijk alle gemeenten zouden moeten deelnemen.
In de nota die aan het experiment ten grondslag ligt, blijkt dat de drie gemeenten vanaf volgend jaar vooral gaan doen wat de Algemene Bijstandswet hen opdraagt: goed controleren of cliënten wel recht hebben op een uitkering en als dat niet het geval is boetes opleggen. Uit recent onderzoek van Sociale Zaken blijkt dat vooral grote gemeenten nauwelijks optreden tegen fraude. De verschillen binnen Nederland zijn op dit gebeid enorm.

Consulenten blijken diverse fraudesignalen in de spreekkamer wel te herkennen, maar in de praktijk blijken zij daar zo goed als niets mee te doen. () Daarmee maakt de consulent het de cliënt die wil frauderen wel erg makkelijk, aldus de nota. De oorzaken van deze gebrekkige opsporing van fraude wijten de consulenten zelf aan het werkproces. Intensieve controle zou daar niet inpassen. Bovendien zou het confronteren van de bijstandsgerechtigde met eventuele tegenstrijdigheden zich moeilijk verdragen met het dienstverlenende karakter van de sociale dienst.

Deze beschrijving van consulenten zelf doet denken aan onderzoek dat Godfried Engbersen heeft verricht naar de bestrijding van illegaal verblijf. Het beleid is streng en duidelijk, maar mensen die het moeten uitvoeren zien er weinig in. Politiemensen, onderwijzers en verplegend personeel passen de regels naar eigen inzicht toe. Het beleid is zonder deze steun van onderaf gedoemd te mislukken.

In de nota erkennen de gemeenten dat de huidige manier van werken tekortschiet. Leeuwarden, Apeldoorn en Tilburg hebben daar nu iets op gevonden. De sociale dienst gaat betere informatie verstrekken, zodat het helemaal duidelijk is wat wel en niet mag als je een uitkering hebt. Verder krijgen niet alle cliënten dezelfde informatie, maar wordt die voor elke categorie bijstandsgerechtigde op de persoon toegesneden. Cliënten kunnen dan niet meer zeggen dat ze niet van de regels op de hoogte waren.

De sociale dienst probeert verder goodwill te kweken door een aantal omslachtige regels af te schaffen. Een voorbeeld daarvan is de verplichting om elke maand weer allerlei gegevens in te vullen. Alleen als er wat verandert, dient voortaan een mutatieformulier ingevuld te worden. De steden hopen dat dit soort maatregelen de spontane naleving van wet- en regelgeving in de hand werkt.
Verder probeert de sociale dienst in een vroeg stadium fraude op te sporen. De schade voor de cliënt is dan nog beperkt. Nieuw is dat risico-groepen - in de nota niet nader omschreven - op verscherpte controle kunnen rekenen.

Dat het hier om een proef gaat waarvoor Vermeend 1,7 miljoen subsidie over heeft, zegt genoeg over de praktijk in veel andere gemeenten. Het zou toch heel vanzelfsprekend moeten zijn dat bijstandsgerechtigden goede voorlichting krijgen over hun rechten en plichten. Om maar niet te spreken over het in een vroeg stadium controleren van gegevens en het opleggen van boeten.
Het blijft echter de vraag of de mensen die het beleid moeten uitvoeren dat ook doen. Consulenten kunnen bijvoorbeeld uit medelijden met mensen met een laag inkomen een oogje dichtknijpen bij kleine fraude. Ook angst voor agressie van de cliënt kan een rol spelen. Het dragen van dubbele petten - dienstbaar zijn, maar ook sancties op moeten leggen - blijft een probleem.

Om te stellen dat het beleid voorheen niet deugde, vindt een woordvoerder van de gemeente Apeldoorn te ver gaan. De tijdgeest verandert en we zitten nu in een overgangsfase. Uitkeringsgerechtigden werden vroeger in de watten gelegd. Nu eist de samenleving en de politiek adequate controle.
Gemeenten passen geen sancties toe.
BerichtGeplaatst: Ma Dec 04, 2000 15:16 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Citaat

"Om te stellen dat het beleid voorheen niet deugde, vindt een woordvoerder van de gemeente Apeldoorn te ver gaan. De tijdgeest verandert en we zitten nu in een overgangsfase. Uitkeringsgerechtigden werden vroeger in de watten gelegd".

Vooral dat laatste zinnetje is verbazend. Ik heb altijd moeten geloven dat het geen pretje zou zijn in de bijstand.
Gemeenten passen geen sancties toe.
BerichtGeplaatst: Ma Dec 04, 2000 15:37 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Bart,

Citaat:
Consulenten kunnen bijvoorbeeld uit medelijden met mensen met een laag inkomen een oogje dichtknijpen bij kleine fraude. Ook angst voor agressie van de cliënt kan een rol spelen.


Je zult mij wel een zeur vinden, maar dit noem ik geen bewijs. Het artikel wat je hier citeert is een opinie-artikel, geschreven door iemand die de nota van Sociale Zaken omtrent bijstandsfraude heeft gelezen.

Hij of zij zegt ook duidelijk kunnen en kan een rol spelen.

Ik kan me voorstellen dat het een rol speelt, maar in hoeverre dit in de praktijk ook zo is... In die agressie/bedreiging geloof ik niet. Het uiteindelijke beleid, de toewijzing van de hoogte en de sanctie op uitkeringen wordt veilig achter het bureau gemaakt, niet in een directe confrontatie met de client.

Ook moeten we even duidelijk maken of we het nu over fraude met uitkeringen hebben (zwartwerken met een uitkering) of over mensen die gewoon niet werken, om wat voor reden dan ook. Ik dacht namelijk dat de discussie toch over die laatste groep begon.
Gemeenten passen geen sancties toe.
BerichtGeplaatst: Di Dec 05, 2000 0:09 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Cliff,

Heb je wel bezwaar tegen mensen die willens en wetens een uitkeringen willen omdat ze niet willen werken.

Laats was er een jongen van een jaar of 25 die principiele bezwaren had tegen werken. Heeft hjet zo ver kunnen schoppen dat hij toch een uitkering krijgt en trekt nu de wereld rond van zijn uitkering.


De VVD werkt!
  Weerwoord forum index » Economie
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in GMT + 1 uur  
Pagina 1 van 3  
Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
  
  
 Plaats nieuw bericht  Plaats reactie  Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.