Weerwoord forum index Registreer FAQ Zoeken

Weerwoord forum index » Politieke Partijen en Politici » VVD op de korrel Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
Plaats nieuw bericht  Plaats reactie Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp 
VVD op de korrel
BerichtGeplaatst: Di Apr 17, 2001 1:51 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Onderstaand is citaat van Agnar. Wie heeft een andere mening?

Citaat:
--------------------------------------------------------------------------------
(Robert): Ik snap je vooroordelen daar je uitgaat van de media. Liberalen hanteren de uitgangspunten Vrijheid, Verantwoordelijkheid, Verdraagzaamheid, Gelijkwaardigheid en Sociale Rechtvaardigheid.
--------------------------------------------------------------------------------

Het probleem is echter, Robert, dat jouw VVD niet louter uit "echte" liberalen bestaat, maar meer nog uit CDA-achtige conservatieven, die het Amerikaanse marktdenken verheerlijken, maar dan zonder dat typische schijnheilige christelijke CDA-sausje (dwz in de regering onder Lubbers zowat de gehele gezondheidszorg uithollen, het onderwijs zover wegbezuinigen dat nu, 10 jaar later, leraren noodgedwongen uit het buitenland gehaald moeten worden en kinderen op sommige scholen 2 dagen per week naar huis gestuurd moeten worden, en nu moord en brand schreeuwen dat de paarse regering het onderwijs en de zorg meer aandacht moet geven.)

Ik heb mijn commentaar niet uitsluitend uit de media maar ook uit discussies met VVD'ers.

Velen gaan er nog steeds vanuit dat het ziekenfonds afgeschaft kan worden en vervangen door een particuliere (lees marktgerichte) verzekering voor iedereen,
dat het minimumloon verlaagd kan worden,
dat sociale werkplaatsen veel te veel geld kosten,
dat er vooral door repressief politieoptreden veiligheid geschept kan worden,
dat de bio-industrie helemaal zo slecht nog niet is,
dat de huursubsidie afgeschaft moet worden,
dat de sociale woningbouw eveneens afgeschaft moet worden, en dat goedkope huurwoningen gesloopt dienen te worden, en ook daar de vrije markt op losgelaten dient te worden, (minima hebben dan maar pech)
dat alle bijstandstrekkers luie varkens zijn,
dat gengemodificeerd voedsel zonder morren ingevoerd moet kunnen worden, waarbij de minima (die niet over de finaniële middelen beschikken om naar de natuurvoedingswinkels te stappen) maar als proefkonijn mogen dienen,
en waarbij de boeren in de derde wereld maar genoodzaakt dienen te worden om ook maar grootschalig terminatorzaadjes in te voeren, omdat die nou eenmaal voor een dumpprijsje op de markt gekwakt kunnen worden, waardoor de lokale landbouw afhankelijk gemaakt wordt van mafiaconcerns als Monsanto en Unilever!!!!

Sorry Robert, dat ik jouw VVD al jarenlang de Volkspartij voor Volkerenmoord en Dwangarbeid pleeg te noemen, maar ik ben bang dat er binnen de VVD meer conservatieven (lees bikkelharde economen en andere zakkenvullers voor wie een huis in het Gooise getto en een Alfa Romeo belangrijker zijn dan 1.000.000.000 mensenlevens en een leefbare kernenergievrije wereld) rondlopen dan jou en mij lief is!!!

Bovendien staat ook het begrip biologische landbouw binnen de VVD op een vrij laag pitje, getuige de steun van de VVD voor de intensieve landbouw (met bestrijdingsmidelen zoals Roundup) en de walgingwekkende intensieve veeteelt waarbij koeien hun eigen soortgenoten te vreten krijgen bij wijze van krachtvoer.

Dit omdat het nou eenmaal zo lekker goedkoop is.


En wat die Zalmnorm betreft:
Dat de staatsschuld te hoog is (½biljoen) is natuurlijk waar, maar als je daardoor niet meer aan de meest elementaire behoeften binnen de samenleving kunt voldoen, zal de samenleving zodanig gaan verpauperen dat er nog veel méér nodig is dan F500.000.000.000,- om deze schade weer een beetje te herstellen.

Dat schijnt bij Gerritje(Knabbel) en zijn compagnon de pseudo-Pv/dA-er Willem Vermeend(Babbel) echter niet door te dringen.
VVD op de korrel
BerichtGeplaatst: Di Apr 17, 2001 16:42 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Binnen een sociaal-democratie bestaat altijd een spanningsveld tussen hen die "overheid-belastingen-sociale voorzieningen-rechtvaardige inkomensverdeling" verdedigen en hen die "sterke ondernemingen-winst-individuele vooruitgang-economische groei" vooropstellen. Voor snelle economische groei is het laatste goed, voor een rechtvaardige(r) verdeling en massa-consumptie het eerste. De VVD staat voor het tweede de meeste andere partijen voor het eerste.

Ik geloof niet dat er veel VVD'ers zijn die vanuit een feodaal of fascistisch gedachtengoed op deze partij stemmen. Veel zullen er op stemmen omdat ze denken dat dat beter voor de economie is. Of omdat er teveel misbruik gemaakt zou worden van sociale voorzieningen.

Ideologisch zijn er maar weinig partijen die vandaag de dag nog iets voorstellen, dus dat "liberale gedachtengoed" zegt mij maar weinig, Robert.
VVD op de korrel
BerichtGeplaatst: Di Apr 17, 2001 17:14 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Niet mee eens Willem! De VVD bestaat (helaas) uit 2 stromingen. De eerste bestaat inderdaad uit de types die aan geld denken en voor het overige totaal geen intellectuele bagage of visie hebben. Daarnaast is er weldegelijk een stroming die de liberale aandachtspunten aanhangt (dus een overheid die alleen op de noodzakelijk punten beleid definieert en voor het overige de markt of het individue de keuze laten maken) en gruwen van de maakbaarheid van de samenlevingsideëen bij de andere partijen.
VVD op de korrel
BerichtGeplaatst: Di Apr 17, 2001 18:17 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Willem,

Ik adviseer je toch om eens de verkiezingspunten van de VVD op www.vvd.nl door te nemen.

Je punten slaan de plank dusdanig mis dat het geeneens de moeite is om er gedetailleerd op in te gaan. Enige wat me rest is dat ik als bestuurslid een vrij goed beeld heb over de leden en dat het stuk voor stuk sociale mensen zijn, uitzonderingen natuurlijk daargelaten. Ik nodig je graag uit voor een bijeenkomst mocht je interesse hebben zodat je informatie uit eerste hand kunt krijgen.


De VVD werkt werkt voor IEDEREEN!
VVD op de korrel
BerichtGeplaatst: Za Apr 21, 2001 0:31 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Robert,
Ik vraag mij ten zeerste af, of in deze tijd waarin ideologische tegenstellingen ontbreken, het liberale gedachtengoed (Hobbes en dergelijke) een motief is om VVD te stemmen. Hoevelen stellen vandaag de dag nog vraagtekens bij de individuele vrijheid?
Zij zijn zelfs opgenomen in de universele verklaring van de Mensenrechten. Deze verklaring werd 12 jaar geleden nog aangevochten door communistische haviken als een eenzijdige verklaring van liberale en westerse snit. Vandaag de dag stemmen de meeste communistische partijen zelfs in met het bestaan van privé'ondernemingen. Het gaat slechts nog om meer of minder belastingen, meer over minder overheid, meer of minder ruimte voor de vrije onderneming. Ideologisch is er nauwelijks nog iets in het spel.

Dus jouw opmerking dat ik de plank dusdanig missla moet je toch maar eens toelichten.
VVD op de korrel
BerichtGeplaatst: Ma Apr 23, 2001 12:55 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Willem,

nog vele partijen slan de plank mis wat dat betreft. Ze erkennen het wel maar voeren dat niet door in de politiek. Zeker de socialistische partijenen niet daar die, indien ze socialisten zijn, redeneren vanuit de groep en niet vanuit het individu. Daar ze dit wel enigzins doen zijn het nog niet direct liberale partijen maar eerder libretijnse partijen. Het liberalisme omvat veel meer dan alleen de individuele vrijheid maar ik moet toegeven dat de VVD wel eens wat vaker zijn liberale karkater mag laten zien.


De VVD werkt werkt voor IEDEREEN!
VVD op de korrel
BerichtGeplaatst: Di Apr 24, 2001 19:29 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ramp Enschede moet leiden tot herijking veiligheidsbeleid
Groep: Tweede-Kamerfractie

Datum: 24 april 2001


In het Kamerdebat over de vuurwerkramp doet de VVD
een aantal voorstellen voor een beter veiligheidsbeleid.
Strakkere handhaving en herziening van regels zijn
noodzakelijk.

De VVD-fractie in de Tweede Kamer doet een aantal voorstellen voor een
beter veiligheidsbeleid: een volledige herziening van de regelgeving; het
instellen van een landelijk expertisecentrum voor veiligheid en een heldere
verantwoordelijkheidsverdeling tussen rijk, provincie en gemeenten. Vóór
alles is een strengere handhaving van de regels noodzakelijk.

Herziening regelgeving
De VVD stelt de regering voor een interdepartementale operatie te starten om
alle wet- en regelgeving over veiligheidsbeleid door te lichten. Het doel is
minder regelgeving die duidelijk, onderling consistent, uitvoerbaar en
handhaafbaar is. Deze regelgeving moet niet uitputtend beschrijven waar
een ondernemer aan moet voldoen (middelenvoorschriften), maar moet
heldere einddoelen stellen (doelvoorschriften).

Strengere handhaving
De VVD wil dat er minder regels komen die beter worden gehandhaafd. De
pakkans op het niet-naleven moet flink groter worden en pittige sancties
moeten een krachtige motivatie vormen om de regels na te leven.

Heldere verantwoordelijkheidsverdeling binnen de overheid
De Commissie Oosting en de regering geven geen antwoord op de vraag
waar het zwaartepunt ligt in de verantwoordelijkheidsverdeling. De VVD vindt
dat er geen sprake kan zijn van een collectieve verantwoordelijkheid voor
veiligheid: het betreft onderscheiden verantwoordelijkheden voor Rijk,
provincie en gemeente. De overheid is verantwoordelijk voor goede regels,
die bestaan om te worden nageleefd. Het naleven ervan is de
verantwoordelijkheid van burgers en ondernemers; het toezicht en de
handhaving is primair de verantwoordelijkheid van gemeenten en in
sommige gevallen de provincies. Wanneer gemeenten en/of provincies falen
in de handhaving, kunnen en mogen zij zich niet verschuilen achter 'Den
Haag'.

Op rijksniveau moet er duidelijkheid komen over de coördinatie van het
veiligheidsbeleid: wie kijkt er over de departementale schotten heen zodat
het beleid integraal wordt gevoerd?

De VVD wil tot slot dat de regering komt met een standpunt over de
toekomstige rol van inspectiediensten. De VVD meent dat inspecties zich
kunnen beperken tot handhaving van het rijksbeleid: een onderzoeksfunctie
voor een inspectiedienst ligt niet voor de hand omdat deze te vergelijken is
met een slager die zijn eigen vlees keurt.


Instellen expertisecentrum
De VVD deelt niet het plan van de regering om een expertisecentrum voor
veiligheid bij het RIVM onder te brengen. De VVD wil een onafhankelijk
expertisecentrum, waarbij kennis en ervaring van zowel overheid als
bedrijfsleven worden gebundeld. Een goed veiligheidsbeleid vraagt namelijk
om een integrale aanpak.


De VVD werkt werkt voor IEDEREEN!
VVD op de korrel
BerichtGeplaatst: Vr Dec 21, 2001 13:14 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Wat weer een heerlijk demagogisch verhaaltje van Willem. Ik vraag me toch waarom je denkt dat de vvd uit cda-achtigen bestaat. Waarschijnlijk zullen 'cda-achtigen'lid worden van.......het cda.
Zoals je zelf aan aangaf zijn veel (dus niet alle)bijstandstrekkers inderdaad luie varkens.
Zo hoorde ik laatst op tv dat de helft van de steuntrekkers in amsterdam niet was ingegaan op een uitnodiging van een zgn. vacaturebeurs.
Bovendien zijn onze steuntrekkers nogal kieskeurig. Zo moeten bijvoorbeeld aspergestekers uit Polen komen, omdat onze werklozen te beroerd zijn om dit werk te doen.
Immagranten zijn allemaal deels economische vluchtelingen. Als ze uit puur politieke overwegingen zouden vluchten, zouden ze naar het dichtsbijzijnde veilige land gaan en niet naar NL.

geen
VVD op de korrel
BerichtGeplaatst: Vr Dec 21, 2001 14:45 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Citaat:
Bovendien zijn onze steuntrekkers nogal kieskeurig. Zo moeten bijvoorbeeld aspergestekers uit Polen komen, omdat onze werklozen te beroerd zijn om dit werk te doen.

Waarom willen onze steuntrekkers dat dan niet? En waarom willen de Polen het dan wel?

Een realistisch antwoord graag.
VVD op de korrel
BerichtGeplaatst: Vr Dec 21, 2001 17:55 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Het zou wel eens zo kunnen zijn dat onze steuntrekkers niet allemaal evenveel zin hebben om te werken, omdat een uitkering ook best wel makkelijk is. Ik kan geen andere reden bedenken.


geen
VVD op de korrel
BerichtGeplaatst: Vr Dec 21, 2001 20:54 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Klinkt meer als speculatie dan als realistisch in mijn oren. Maar als je echt geen andere reden kan bedenken zou het kunnen dat je er nog niet in hebt verdiept waarom bepaald werk niet erg in trek is. Misschien ben je daarvoor nog te jong. Dan komt het nog wel.

Ik zal even een hint geven: aspergesteken is heel ongezond werk en het betaalt bijzonder slecht. En wat levert het je op? Dat mensen die geld teveel hebben asperges kunnen eten. Nou, dan eten ze toch lekker geen asperges?

Snap jij nou waarom de Polen het hier dan toch komen doen?
VVD op de korrel
BerichtGeplaatst: Vr Dec 21, 2001 23:51 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Ik kan het weer niet laten!
Ik MOET reageren!

Willem heeft in het begin van deze discussie een zeer duidelijk standpunt over de VVD en haar negatieve politieke impact in de Nederlandse samenleving naar voren gebracht dat bijna in alle geweld van de wereld (en in Nederland) onopgemerkt zou blijven.

De aandacht wordt (zeker niet in de laatste plaats door de VVD zelf) listig op alle mogelijke bijzaken gericht maar 1 zaak staat als een paal boven water, de VVD heeft bijna alle verplichte maatschappelijk sociale verantwoordelijkheid ingeruild voor hogere omzet en grotere winst.

Eindelijk gaan we eens heel voorzichtig aandacht schenken aan de reden waarom Nederland op de Europese ladder de laatste zeven jaar zo'n schandelijke duikeling heeft gemaakt. Ik krijg steeds sterker de indruk dat we dit voor 80% aan het ondernemersbeleid van de VVD te danken hebben. Met een slap PvdA in hun kielzog.


De grootste inflatie binnen Europa.
Een forse achteruitgang in de kwaliteit van het onderwijs.
Enorme stijging van het aantal WAO-gerechtigden.
Grote achterstanden in tamelijk normale operatieve ingrepen.
Te sterk stijgende onveiligheid in uitgaansgelegenheden en -gebieden.
Waanzinnige premiestijgingen voor normale verzekeringen waaronder pensioenpremie.
Schandelijke kartelvormingen van energie-, olie-, geneesmiddelen-, grondstoffen- en verzekeringsleveranciers.

Ik ben bang dat nog veel te weinig mensen doorhebben dat we door 1 partij, inderdaad de VVD, van minstens Vijf Vrije Democratische kanten zijn en nog steeds worden gepakt.

Op ons inkomen, op ons onderwijs, op onze belastingen, op onze gezondheid en op onze veiligheid.

En ik vergeet ongetwijfeld nog een paar keiharde regeringspunten waarop de VVD de gemiddelde onbemiddelde Nederlander bloederig heeft vastgepind.


Hè, heerlijk om eindelijk eens een keer de echte hoofdschuldige van bijna 8 jaar graai- en snaaibeleid in Nederland en de trieste gevolgen daarvan aan te mogen wijzen!

Bedankt Willem!
Kan het een onsje minder?
VVD op de korrel
BerichtGeplaatst: Zo Dec 23, 2001 22:42 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Aspergesteken is inderdaad geen rotwerk, maar het slaat ook nergens op dat mensen maar in de sociale zekerheid blijven zitten terwijl er gewoon werk is dat ze kunnen doen. Dat kost de samenleving veel geld.
Bovendien is het voor mensen die wel dit soort werk doen niet bepaald leuk om te zien dat andere misbruik maken van onze sociale voorzieningen. Dit zou jou als socialiste toch aan moeten spreken.
Toch ook raar dat socialisten eigenlijk gewoon neerkijken op het werk van de mensen die ze zeggen te vertegenwoordigen.


geen
VVD op de korrel
BerichtGeplaatst: Zo Dec 23, 2001 22:56 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Wat moet de VVD het in deze rubriek toch ontgelden. Het lijkt wel of alle Nederlandse ellende is veroorzaakt daar de liberalen. Mag ik er even an herinneren dat de grote invloed van de PvdA op de regeringen met enorme inflatie tot omstreeks 1985 's lands financien aan de rand van de afgrond hebben gebracht?
En nog steeds is het voor socialisten moeilijker een zuinig beleid te voeren dan de schatkist om te kiepen. We kennen een goed Nederlands spreekwoord dat zegt: Van andermans leer is het goed riemen snijden!

PS De VVD neem ik het wel kwalijk dat door haar het liberalisme vooral op economisch vlak wordt uitgesponnen, terwijl men nauwelijks opkomt voor de individuele rechten van de burger.


Hoge verwachtingen, grote tegenvallers

[Dit weerwoord is 1 keer gewijzigd door Melisz op 23 December 2001 om 22:57 uur]
VVD op de korrel
BerichtGeplaatst: Ma Dec 24, 2001 0:56 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Ach nee hè, ben jij ook al besmet met het 'anti-PvdA' virus Melisz? Ik dacht dat ik die bewering toch al ergens op dit forum onderuit had gehaald?

Tussen 1970 en 1985 was er niet één volledige regeringsperiode waaraan de PvdA deelnam. Het was allemaal christelijk/liberaal wat de klok sloeg.

Het blijft mij toch elke keer weer bevreemden dat die fabeltjes over immigratie en staatsschuld zo hardnekkig blijven rondspoken.


Prettige Kerstdagen en de beste wensen voor 2002 namens Weerwoord.
VVD op de korrel
BerichtGeplaatst: Ma Dec 24, 2001 2:43 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Ook ik had Melisz iets hoger ingeschat.

Vreemd hoe zo'n idee-fixe over vermeende invloeden van het socialisme in Nederland, zelfs met keiharde feiten, niet meer is weg te redeneren.

Heeft die korte periode van re-socialisering van de Nederlandse politiek dan toch zo'n aanslag op het geweten gehad?

We gaan al weer vele jaren de ultra-liberale weg en zien om ons heen de zegeningen. Geef mijn portie maar aan Fikkie.
Kan het een onsje minder?
VVD op de korrel
BerichtGeplaatst: Di Dec 25, 2001 0:18 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Het spijt me maar ik ben niet onder de indruk. Ik herinner me de kwalijke gevolgen van de toenemende inflatoire financiering tijdens de kabinetten den Uyl te goed om te vergeten. Hulde aan de kabinetten Kok, die ontegenzeggelijk mede hebben bijgedragen aan een terugdringing van de begrotingstekorten, waarvoor met name VVD en CDA het voortouw hebben genomen. Als de PvdA het in een tijd van economische neergang nodig vindt om met toenemende inflatie de economie te gaan stimuleren en haar stokpaardjes te financieren dan heeft dat niet mijn sympathie.
Ik ben er voor dat krepeergevallen uit de problemen geholpen worden, maar zelfredzaamheid moet daarnaast ook worden gestimuleerd. Het moet niet mogelijk zijn dat gezonde notoire steuntrekkenden zich blijvend kunnen onttrekken aan betaalde arbeid.
Immigratie. Het valt moeilijk vol te houden dat er voor vreemdelingen onbeperkt opvangmogelijkheden bestaan in dit land. Veelal zijn ze reeds bij voorbaat gedoemd zich te bewegen in een hier in absolute zin zwak economisch milieu en daarmee aangewezen op ondersteuning. Ik zie het bezwaar niet tegen strenge selectie voor toelating en ik ben absoluut tegenstander van het laten verdwijnen in het illegale circuit van uitgeprocedeerden. De rijksoverheid heeft er voor te zorgen dat dergelijke lieden na de procedure metterdaad uit het land worden verwijderd.
Het uitnodigend openzetten van de grens voor een nasleep van familie en het huwen met nieuwe buitenlanders door toegelaten allochtonen vind ik ook volkomen onjuist. Evenzeer ben ik tegen het toestaan van een dubbele nationaliteit. Het is van twee een of Nederlander of niet, maar niet Nederlander en tegelijk Duitser.Hoge verwachtingen, grote tegenvallers
VVD op de korrel
BerichtGeplaatst: Di Dec 25, 2001 0:34 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Melisz, kun jij nog nagaan hoeveel kabinetten Den Uyl er geweest zijn?Kan het een onsje minder?
VVD op de korrel
BerichtGeplaatst: Di Dec 25, 2001 0:39 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Melisz,

Je herinnert je verkeerd. Er waren geen kabinetten den Uyl, er was slechts één kabinet en niet eens een hele regeringsperiode. Het CDA en de VVD hebben in de jaren 70 en 80 vele jaren meer kunnen regeren en dus het beleid kunnen bepalen.

Verder kan ik me goed in je bijdrage vinden overigens, maar ook de gastarbeider immigratie is gestimuleerd door VVD en CDA. De PvdA was uiteraard tegen, omdat dit de positie van de vakbonden en de arbeider verzwakte (tenslotte kunnen de arbeiders makkelijker vervangen worden door buitenlandse arbeiders).
Prettige Kerstdagen en de beste wensen voor 2002 namens Weerwoord.
VVD op de korrel
BerichtGeplaatst: Di Dec 25, 2001 18:28 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Goed een onsje minder dus.
Mochten jullie de indruk hebben dat ik mordicus anti-PvdA ben dan is dat niet zo. Mijn opstelling is nogal ambivalent. Economisch liberalisme is me evenzeer een doorn in het oog, als de socialistische drang om de staat als zorgverlener voor van alles en nog wat te laten opdraaien.
Waar ik me vooral groen en geel aan erger is het politieke gedrag om met miljoenen te schuiven naar speerbeleidspunten. De realiteit lijkt te bewijzen dat het om politieke zoethoudertjes gaat die het probleem zelf laten voor wat het is, maar bij de goegemeente tenminste de indruk wekken dat er wel iets gedaan wordt.
Politie en gezondheidszorg zijn sectoren waarheen al zoveel geld geschoven is, waarvan de uiteindelijke bestemming zich in nevelen verliest en het resultaat zo marginaal is dat mij de schellen van de ogen zijn gevallen. Ik ben ook maar een mens met zeer beperkte gaven en kan het hele toneel dus niet goed overzien, maar mijn indruk van het politieke bedrijf is er in de nog lopende (laatste?) paarse periode bepaald niet op vooruit gegaan.
Ik zit niet te wachten op de normen en waarden van het CDA, maar nu moet ik toch erkennen dat meeregeren van het CDA in wisselende samenstellingen van kabinetten ook voordelen heeft gekend.
In politieke zin kijk ik reikhalzend uit naar een zodanige herziening van het kiesstelsel dat de invloed van individuele burgers op gekozenen een feit wordt. Het moet niet meer mogelijk zijn dat een selecte groep bepaalt welke personen een verkiesbare plaats wordt toegekend.
Nu de PvdA (noodgedwongen?) plotsklaps zegt te voelen voor gemengde verkiezingen bekruipt me een vreemd gevoel. De gevestigde regentenpikorde binnen de grote partijen zal zich niet zomaar de kaas van het brood laten eten.
Het lijkt me daarom pragmatisch de verkiezingen voor de Tweedee Kamer voorlopig maar te laten voor wat ze zijn. Ik vrees dat van de drie grote partijen nauwelijks serieuze voorstellen tot verbetering zijn te verwachten.
Ik zie meer in een Eerste Kamer, die naast de Tweede Kamer en begiftigd met een aanmerkelijk grotere invloed op het regeringsbeleid, in staat is om een vuist te maken. Als rechtstreeks gekozen orgaan ontbreekt het aan gronden om telkens opnieuw in Tweede Kamer en kabinet de vraag over zin en bestaansrecht van de Eerste Kamer aan de orde te stellen. Ik zie het niet als een bezwaar als de Eerste Kamer wordt gezien als een hinderlijke lastpak, omdat er nog eens wordt nagedacht over wat Tweede Kamer en regering samen hebben bekokstoofd. Daarvoor is het democratisch gehalte van een door middel van een regeringsaccoord solidair vastgeklonken besluitvormingsprocedure mij te ondemocratisch.
De leden van de Eerste Kamer zou in mijn optiek rechtstreeks in districten moeten worden gekozen, waarbij het elke kandidaat die aan de vereisten van de Kieswet voldoet vrijstaat zich beschikbaar te stellen voor de Eerste Kamer. Naast de bestaande vereisten moet hij/zij voldoen aan de eis al minstens vier jaar binnen zijn district woonachtig te zijn en daar ook tijdens de zittingsperiode te blijven wonen op straffe van verlies van de ingenomen zetel. In dat geval kan die dan ingenomen worden door de kandidaat die na hem/haar het grootste aantal stemmen behaalde en overigens ook aan alle vereisten voldoet.


Hoge verwachtingen, grote tegenvallers

[Dit weerwoord is 1 keer gewijzigd door Melisz op 26 December 2001 om 21:16 uur]
VVD op de korrel
BerichtGeplaatst: Wo Dec 26, 2001 15:53 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Meer dan de PvdA was het de Tegencultuur die haar invloed deed gelden in vele politieke partijen, waaronder ook het CDA en de VVD. De partijen die bij uitstek de Tegencultuur omarmden waren vooral D'66, PPR en PSP. Ze voegden aan de traditionele linkse idealen van Gelijke kansen, Sociale Rechtvaardigheid en Klassenstrijd diegene welke uit de tegencultuur kwamen.

Zie verder oude discussie over tegencultuur. Waar is die te vinden, Cliff?
VVD op de korrel
BerichtGeplaatst: Wo Dec 26, 2001 18:04 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Willem je bevestigt dus mijn verhaal in grote lijnen, begrijp ik? Overigens was de strekking van mijn verhaal dat vooral binnen de confessionele partijen het linkse sociaal-economische beleid aanhang had, niet bij de VVD.
VVD op de korrel
BerichtGeplaatst: Wo Dec 26, 2001 21:25 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Ja Cliff,
Goede vraag:
Waar vind ik informatie over de onbekende maar wel intrigerende idealen van de (nog-nooit-van-gehoorde) "Tegencultuur"?


Hoge verwachtingen, grote tegenvallers
VVD op de korrel
BerichtGeplaatst: Wo Dec 26, 2001 22:27 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Discussies waarin tegencultuur genoemd werden vinden jullie door de functies Help-Zoeken, rechtsbovenaan op Weerwoord.

Hier een inleiding van een oude discussie over tegencultuur.

De tegencultuur is een culturele beweging welke gedurende de jaren 50 is ontstaan in de Verenigde staten, en later wortel schoot in vele andere westerse landen, naast Canadá vooral in de landen van Noord-west Europa. De voornaamste boodschap was een omarmen van alles wat niet strookte met de bestaande normen en waarden en de bestaande cultuur en het verwerpen van deze laatste. Jack Karouac was een vooraanstaand vertegenwoordiger (“Op weg”) , maar ook The Doors(m.n. Jim Morrisson), Germaine Greer (“De vrouwelijke Eunuch”) waren voorgangers in deze nieuwe cultuurbeleving. Alle burgerlijke waarden werden overboord gezet (als zijnde bekrompen of zelfs fascistoïde) , andere, uitgesproken niet burgerlijke waarden omarmd (als zijnde doorbrekend of grensverleggend). Binnen de tegencultuur deden oosterse filosofieën en godsdiensten opgang (Hare Krishna, Soefisme, Zenboeddhisme, Het Tijdperk van de Waterman), werd het traditionele christendom de rug toegekeerd, werd drugsgebruik aanvaardbaar, kwam het feminisme tot bloei, kreeg de Black Panter beweging steun van blanken, werd de arbeidsmoraal afgedaan, winstbelustheid –“commercieel”-afgezworen en kwam het antimilitarisme tot bloei –dit laatste vooral tijdens en na Vietnam- . Over het ontstaan van de tegencultuur bestaan uiteenlopende meningen: sommigen zien deze cultuur als een voortzetting van de culturele bewegingen van de jaren twintig (de verbreiding van de ideeën van Freud en Jung, de decadentie van het Berlijn van die tijd) , anderen als een gevolg van de toegenomen communicatiemogelijkheden, weer anderen als een gevolg van de dekolonisatie, anderen als een gevolg van de onverminderde economische groei en de protestantse moraal ( de WASP) en nog weer anderen hebben er weer andere ideeën over.
De tegencultuur kenmerkte zich door een uitzonderlijke verdraagzaamheid jegens al het nieuwe en een onbuigzame verwerping van al het traditionele.

Het was de tegencultuur die de geest van de zestiger jaren ging bepalen. Ondanks het ontbreken van een samenhangende Filosofie, bleek deze beweging een enorme invloed te gaan uitoefenen op de westerse maatschappijen (met name die van noord-amerika en die van noordwest Europa), bijgedragen aan het ontstaan van talloze subculturen (Beatniks, hippies, punks, enz.) en hebben de maatschappijen ingrijpend veranderd. De tegencultuur heeft in de meeste zuidelijke culturen (Zuideuropese en Latijns-Amerikaanse) een betrekkelijk geringe invloed gehad, mogelijk een gevolg van het katholicisme.

[Dit weerwoord is 1 keer gewijzigd door Willem op 26 December 2001 om 22:35 uur]
VVD op de korrel
BerichtGeplaatst: Wo Dec 26, 2001 23:43 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Bedenk even, voordat jullie die discussie bezoeken, dat het woord 'tegencultuur' pas later door iemand is bedacht.

In de periode in de Nederlandse geschiedenis waarover het hier gaat was het voornamelijk het woord en belangrijker nog 'het gevoel anarchisme' waarmee werd aangegeven dat een drieste poging tot echte maatschappelijke verandering zeer noodzakelijk was!

Weg met het 'negen tot vijf-denken'.
Weg met het geloof.
Weg met de regenten.
Weg met het machtsdenken van Amerika.
Weg met het superioriteitsgevoel van de blanken.

Ik ben bang dat er nauwelijks iets tot stand gekomen- of overeind is gebleven van deze pogingen...


[Dit weerwoord is 1 keer gewijzigd door reurslag op 26 December 2001 om 23:44 uur]
VVD op de korrel
  Weerwoord forum index » Politieke Partijen en Politici
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in GMT + 1 uur  
Pagina 1 van 3  
Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
  
  
 Plaats nieuw bericht  Plaats reactie  Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.