Weerwoord forum index Registreer FAQ Zoeken

Weerwoord forum index » Politieke Partijen en Politici » (Nationalisme voor) Nederland is achterhaald Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
Plaats nieuw bericht  Plaats reactie Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp 
(Nationalisme voor) Nederland is achterhaald
BerichtGeplaatst: Vr Dec 08, 2000 13:58 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Nou Nielsje, als Nederland je zo lief is dan leer je die vijftien coupletten gewoon uit je hoofd hoor....
(Nationalisme voor) Nederland is achterhaald
BerichtGeplaatst: Vr Dec 08, 2000 14:03 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Guus,
Niet alleen in de 19e eeuw werd aan vervanging gedacht. Ook in de jaren '70 en '80 dacht men hier aan. Ik kan mij nog goed herinneren hoe allerlei voorstellen voor een nieuw lied ter berde werden gebracht. Het socio-zweef gehalte droop er vanaf. Nee, dan zing ik liever die 16 coupletten wel (dat wordt hard studeren).

[Dit weerwoord is op 08 December 2000 gewijzigd door Niels.]
(Nationalisme voor) Nederland is achterhaald
BerichtGeplaatst: Vr Dec 08, 2000 14:28 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ik kan me voorstellen dat ze het in '45 ook wilden veranderen.

'Ben ik van Duitschen bloed'.....

Ik ken overigens 2 coupletten. Toch het dubbele van de meeste Nederlanders. Ik ken ook 2 Zeeuwse volksliederen.
(Nationalisme voor) Nederland is achterhaald
BerichtGeplaatst: Vr Dec 08, 2000 16:02 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Vreemd, Niels.

Ik kan me niet herinneren dat er rond '70 en '80 zelfs maar zweverig gedacht werd aan een ander volkslied.
Er waren toen wel kringen waarin het koningshuis als overbodig en achterhaald werd beschouwd. Dat was een aangenaam realistische gedachte zonder een spoortje van zweverigheid.

Vind je een volkslied van 16 coupletten eigenlijk wel praktisch? Zoiets uit je hoofd leren legt een zware extra last op het verloederde onderwijs in ons landje.

Bovendien vergt het veel tijd om het volledig ten gehore te brengen. Ik taxeer dat toch gauw op een kwartier. Dat levert in veel stadions onrustig geschuifel op. Denk je ook niet?
(Nationalisme voor) Nederland is achterhaald
BerichtGeplaatst: Vr Dec 08, 2000 16:30 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Guus,

het gaat er natuurlijk niet om of een volkslied praktisch is of niet. Het gaat om de gevoelswaarde ervan.

Ons volkslied is een loflied op de "Vader des Vaderlands", Willem van Oranje-Nassau. Het bestaat uit 15 coupletten, waarbij elk couplet begint met een volgende letter van de naam Willem van Nassov (V=U). Het heeft dus heel direct te maken met het ontstaan van ons land.
Bovendien is het het oudste volkslied ter wereld!
Als wij ergens trots op kunnen zijn is het juist dit volkslied.

Om praktische redenen wordt alleen het eerste en het zesde couplet gebruikt. Dat zijn dan ook de enige coupletten die ik ken. Maar ik zou het heel erg vinden als de rest dan maar zou worden afgeschaft. Dat is een miskenning van onze geschiedenis.
(Nationalisme voor) Nederland is achterhaald
BerichtGeplaatst: Vr Dec 08, 2000 17:02 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Het vervelende is alleen dat je als agnost geen enkele binding voelt met ons volkslied.
(Nationalisme voor) Nederland is achterhaald
BerichtGeplaatst: Vr Dec 08, 2000 17:19 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Nooit gedacht dat ik het nog eens een keer eens zou zijn met Bart!

Het volkslied is voor mij ook veel te veel ge(ver)bonden aan het inmiddels bijna verdwenen geloof!

Maar een beetje binding met het lied kan ik nu en dan... ná een geweldige prestatie (en niet daarvr) wel opbrengen!


[Dit weerwoord is op 08 December 2000 gewijzigd door robT.]
(Nationalisme voor) Nederland is achterhaald
BerichtGeplaatst: Vr Dec 08, 2000 17:21 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Hoezo, Bart? Ik ben agnost en ik voel wel degelijk binding met ons volkslied.
Dat heeft niets met godsdienst te maken!
(Nationalisme voor) Nederland is achterhaald
BerichtGeplaatst: Vr Dec 08, 2000 17:24 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Inderdaad, Bart, hoewel de auteur van het Wilhelmus onbekend schijnt te zijn blijkt het lied meer een psalm te zijn.

Theo, je hebt gelijk, 15 coupletten. Nog steeds ongeveer een kwartier dus. Je respect voor deze oude creatie vind ik adembenemend.

Misschien moeten we wel weer schavotten gaan oprichten voor raadpensionarissen en zo.......
(Nationalisme voor) Nederland is achterhaald
BerichtGeplaatst: Vr Dec 08, 2000 17:59 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Vooruit dan maar, de eerste zes coupletten waarvan 1 en 6 meestal worden gezongen!
Het woord god is alom aanwezig...

De tekst is geschreven rond 1568 door Philip Marnix van St Aldegonde (1540-1598). De melodie is nog ouder en de componist onbekend


Wilhelmus van Nassouwe
ben ick van Duytschen Bloedt,
den Vaderland ghetrouwe
blijf ick tot in den doet
een prince van Orangien
ben ick vry onverveert
den Coninck van Hispangien
heb ick altijt ghe-eert

In Godes vrees te leven
heb ick altijt betracht,
daerom ben ick verdreven
om Land, om Luyd ghebracht
maer Godt sal my regeren
als een goet Instrument,
dat ick sal wederkeeren
in mijnen Regiment

Lijdt U, mijn Ondersaten
die oprecht zijn van aert,
God sal u niet verlaten
al zijt ghy nu beswaert
die vroom begheert te leven
bidt Godt nacht ende dach
dat Hy my cracht wil gheven
dat ick u helpen mach

Lijf ende goed al te samen
heb ick u niet verschoont
mijn Broeders, hooch van Namen
hebbent u oock vertoont
Greaf Adolff is ghebleven
in Vrieslandt in den Slach
sijn siel int eewich leven
verwacht den jonghsten dach

Edel en Hooch gheboren
van Keyserlicken stam
een Vorst des Rijcks vercoren
als een vroom Christen-man
voor Godes Woort ghepreesen
heb ick vrij onversaecht
als een helt zonder vreesen
mijn edel bloet gewaecht

Mijn schilt ende betrouwen
zijt ghy, O Godt mijn Heer
op U soo wil ick bouwen
verlaet my nimmermeer
dat ick doch vroom mag blijven
U dienaer t'aller stond
die tyranny verdrijven
die my mijn hert doorwondtBlij met m'n toevallige geboorteplekje, nu en dan trots op het feit dat ik enkelen of hele groepen mensen MEDELANDERS mag noemen!

[Dit weerwoord is op 08 December 2000 gewijzigd door robT.]
(Nationalisme voor) Nederland is achterhaald
BerichtGeplaatst: Vr Dec 08, 2000 18:06 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Een godvruchtige psalm. Dat is duidelijk.

Wat heeft dit lied verder eigenlijk met ons huidige koningshuis te maken? Onze grote stadhouder en overzees koning Willem III stierf immers kinderloos?

Afschaffen dus en vervangen door iets dat goddeloos inspirerend is!
(Nationalisme voor) Nederland is achterhaald
BerichtGeplaatst: Vr Dec 08, 2000 18:09 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


RobT,
Ik heb altijd begrepen dat het auteurschap van Marnix onzeker was. Is de historische visie daarop inmiddels veranderd?
(Nationalisme voor) Nederland is achterhaald
BerichtGeplaatst: Vr Dec 08, 2000 18:12 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Guus, over de auteur is, dacht ik, geen verschil van mening.
Maar wie het swingende deuntje heeft gemaakt is nog steeds niet duidelijk!

robT
(Nationalisme voor) Nederland is achterhaald
BerichtGeplaatst: Vr Dec 08, 2000 18:20 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Het nieuwe volkslied wat goed bij Nederland past moet inhoudsloos zijn en Engels.

Iets als 'No Limits' van 2-Unlimited komt aardig in de buurt...

(Nationalisme voor) Nederland is achterhaald
BerichtGeplaatst: Vr Dec 08, 2000 19:12 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Nou Rob, sommige beweren anders wel dat Coornhert de auteur is geweest.

Cliff...in het engels? Dat meen je niet heh!
(Nationalisme voor) Nederland is achterhaald
BerichtGeplaatst: Vr Dec 08, 2000 19:28 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Europees volkslied is wel aardig trouwens. Alleen ik weet de tekst niet.
(Nationalisme voor) Nederland is achterhaald
BerichtGeplaatst: Vr Dec 08, 2000 19:34 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


http://www.twovisions.nl/europasite/wetenswaardigheden.htm#Europees volkslied

Hahaha...

Ik heb even gezocht.. Maar raad is !
Ze konden het niet eens worden over de tekst.

Mischien een schone taak voor ons.
(Nationalisme voor) Nederland is achterhaald
BerichtGeplaatst: Vr Dec 08, 2000 20:56 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Nee Layla, ik meen het niet, maar er zit wel een boodsdchap in.

Nationalisten zijn voor behoud van de Nederlandse cultuur, maar ze zien zelden dat onze cultuur veel meer wordt bedreigd door de VS dan door 'allochtonen'...

Ik wou dat ze dat eens doorkregen.
(Nationalisme voor) Nederland is achterhaald
BerichtGeplaatst: Vr Dec 08, 2000 21:33 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


"We are the champions" van Queen
(Nationalisme voor) Nederland is achterhaald
BerichtGeplaatst: Vr Dec 08, 2000 23:11 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Prima idee, Theo, want het is in ieder geval angelsaksisch en wordt bij voetbaltoernooien al gezongen.

De inhoudelijke tekst klopt weliswaar niet maar die is ook niet belangrijk
(Nationalisme voor) Nederland is achterhaald
BerichtGeplaatst: Za Dec 09, 2000 0:15 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Layla,
Nederlanders behoeven wat mij betreft niet zo'n staatkundige trots te hebben maar kunnen nog wel wat culturele trots gebruiken.

Ons huidige volkslied heeft een absurde tekst en een treurige melodie en is dus weinig inspirerend. De inhoud geeft vooral aan dat ons koningshuis van Duytschen Bloet is. Ons koningshuis heeft inderdaad getracht naar de letter van het eerste couplet te leven en hebben een lichtelijk Pruisisch uiterlijk en karakter gekregen (of zou er nu wat bloeddorstig Argentijns bloed bijkomen?)

In de 19e eeuw heeft men getracht het Wilhelmus te vervangen voor een cultureel aantrekkelijker volkslied.
"Waar de blanke top der duinen" en "Wij leven vrij wij leven blij" waren de nieuwe candidaten. Helaas hebben de royalisten daar een stokje voor gestoken.
De VVD heeft ooit het tweede liedje nog als lijflied gebruikt. Merkwaardig, gezien het huidige conservatief-koningsgezinde karakter van deze partij.
(Nationalisme voor) Nederland is achterhaald
BerichtGeplaatst: Za Dec 09, 2000 1:16 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Layla, bedoel je DE Coornhert??? Van die liga met die socialistische inslag??????

Lijkt me sterk!
(Nationalisme voor) Nederland is achterhaald
BerichtGeplaatst: Za Dec 09, 2000 11:00 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Vic, 3 dec. 2000 om 12.45.
Wat je daar voorstelt, is heel interessant. In feite herstel je daarmee wel de sociale dwang die nu nog min of meer in sommige dorpen heerst. Op zichzelf is dat niet erg: er moet een grens kunnen worden gesteld aan de persoonlijke vrijheid.
(Nationalisme voor) Nederland is achterhaald
BerichtGeplaatst: Za Dec 09, 2000 11:34 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 Hallo Pyt,
Ik kon niet zo gauw terugvinden op welke (van de vele) goeie plannen van Vic je doelt, maar de combinatie 'sociale dwang' en kleine dorpen... ...
(Nationalisme voor) Nederland is achterhaald
BerichtGeplaatst: Zo Dec 10, 2000 21:21 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Vic schreef 3 dec. om 12.45:

"Ik discusseer al jaren op internet zei het hiervoor vooral op Engels-talige fora.
Het is jammer dat zo weinig mensen het doen, ook al zou het mischien wel heel onoverzichtelijk worden als iedereen in Nederland een berichtje op Weerwoord zou plaatsen. Maar daar zouden wat technologische grapjes voor bedacht kunnen worden denk ik dan. Zoals een maximum van 10 woorden per dag of zo ?
Maar goed laat ik een start maken:

Een exponent van gebrek aan verantwoordelijkheid is dat je de mensen om je heen niet kent. Het is algemeen menselijk gedrag om je niet te bekommeren om mensen die je ECHT NIET kent (zoals die in Liberia, waar je wel 25,= voor stort, maar niet echt om geeft, laten we eerlijk zijn.).

Voor je collega, zelfs de man waar je net een 1/2 uur mee zat te praten aan de bar of dat school genootje van 2 jaar geleden zal je nog in de bres springen, maar voor een ONBEKENDE niet.

Daarom worden mensen ook doodgestoken (niet vaak) in de tram terwijl iedereen kijkt. Of werd die Tjoelkert dood geslagen. Of kan je in NL gewoon dakloos worden en niemand helpt je meer. Of ervaren mensen een gevoel van onveiligheid omdat ze aanvoelen wat de rest zal doen ALS er iets ZOU gebeuren.

Het lijkt mij belangrijk om dus mensen weer bijelkaar te brengen door:
* wonen bij werken te brengen (suburbia zorgt voor minder soc.controlle, iniedergeval in de werk gebieden, maar zeker ook thuis omdat de werknemers op het werk niet hun buren leren kennen.)
* mensen verplicht laten integreren van bovenaf. Het werkt op een vereniging, waarom zien we NL niet als een vereniging ?
* directe democratie uit te bouwen zodat er ook meer verantwoordelijkheid gegeven wordt aan de inwoners. ( Als je denkt dat veiligheid een zaak van de politie is, zal je niet zo snel iemand aanspreken op z'n gedrag )


Dit lijken mij ingrijpende maatregelen. Maar ik sta er achter. Wat vinden jullie ?

/Vic"
(Nationalisme voor) Nederland is achterhaald
  Weerwoord forum index » Politieke Partijen en Politici
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in GMT + 1 uur  
Pagina 3 van 4  
Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
  
  
 Plaats nieuw bericht  Plaats reactie  Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.