Weerwoord forum index Registreer FAQ Zoeken

Weerwoord forum index » Politieke Partijen en Politici » Winst Henk Westbroek bewijs falende elite in de politiek? Ga naar pagina Vorige  1, 2
Plaats nieuw bericht  Plaats reactie Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp 
Winst Henk Westbroek bewijs falende elite in de politiek?
BerichtGeplaatst: Za Dec 23, 2000 14:51 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Kees,

ik ben het wel eens met je opmerking over een verdeeld Europa.
In het Europees Parlement bestaan al fracties naar politieke gezindte (christen-democraten, socialisten, liberalen). Deze fracties werken over het algemeen goed samen als een geheel. Nationale belangen spelen slechts bij uitzondering een rol.

Het echte nationalisme zit vooral bij de regeringsleiders, en de door hen benoemde Europese Commissie. En helaas ligt daar ook de echte macht.
Hoe eenheidsgezind en democratisch het EP ook is, dat heeft maar heel weinig effect op de politieke koers van de EU.

Ik begrijp niet helemaal wat dit onderwerp te maken heeft met de (vermeende) politieke vernieuwing van Leefbaar XXX.
Waarom zou juist LN begaan moeten zijn met de europese eenwording?
Winst Henk Westbroek bewijs falende elite in de politiek?
BerichtGeplaatst: Za Dec 23, 2000 20:55 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Beste Bram en Theo. Bij deze een paar opmerkingen over Leefbaar Nederland.

1 Wat wordt de opstelling van Leefbaar Nederland jegens Europa? Ik vraag dat omdat veel problemen - ook in de wijk - alleen opgelost kunnen worden op Europees niveau.
Veel dingen waar mensen over klagen - de te snelle toestroom van vreemdelingen, het verval van normen en waarden e.d. - dat zijn toch dingen waar een lokale partij weinig aan kan veranderen.
De immigratieproblematiek is in wezen een Europees probleem - zeker als je van plan bent om internationale verdragen te wijzigen.
Daar is macht op Europees niveau voor nodig.

2 Wie moet/moeten de lijsttrekker worden van Leefbaar Nederland? En stel dat de partij - niet geheel en al ondenkbaar - in de regering komt, kan de partij dan wel capabele ministers/staatssecretarissen e.d. leveren? Wie zien jullie als geschikte gezagsdragers voor Leefbaar Nederland? Ik kan op dit moment alleen Couwenberg verzinnen - hele intelligente en capabele man
overigens. Wat vinden jullie van Fortuyn als lijsttrekker? Zou die LN te ver naar rechts trekken?

3 Hoe stelt Leefbaar Nederland zich op tegen de multiculturele samenleving? Want laten we elkaar niet voor de gek houden: veel stemmen op Leefbaar Nederland zijn gewoon proteststemmen gericht tegen de multiculturele samenleving. Met de Derde Weg bedoel ik o.a. dat een partij als LN zich gematigd zou kunnen opstellen: LN is niet politiek correct maar ook niet racistisch.
Het bewandelt een nuchtere middenweg tussen autochtonen en allochtonen. Alles moet wel bespreekbaar zijn, de partij moet niet als GroenLinks discussies proberen te verbieden maar ook niet inspelen op racistische sentimenten. Ik ben overigens beslist een voorstander van het wijzigen van internationale verdragen. Alles wijst er natuurlijk op dat veel mensen vluchten om economische redenen - maar het is natuurlijk nooit de bedoeling geweest van het Verdrag van Genève om immigratie mogelijk te maken. Dat Verdrag is een anachronisme.

4 Ik ben wel gecharmeerd van de wijkparlementen in Utrecht, door LN tijdens de collegonderhandelingen verwezenlijkt. Ik vraag me af of je ze niet geavanceerder zou moeten inrichten. Geef dat wijkparlement vooral computers - zodat bewoners ook interactief kunnen discussiëren, zorg voor wijk TV (dat bestaat in de Rotterdamse deelgemeenten Delfshaven, Charlois en Noord ook) en geef dat parlement een aandelenfonds ter financiering van buurtactiviteiten. Laat de wijkbewoners zelf maar proberen om hun budget middels aandelentransacties te verhogen. Op in de vaart der volkeren! En lijden ze verlies, tja, that's all in the game, LN is een kapitalistische partij, dunkt me. Dus moeten de mensen maar kennis maken met het kapitalisme. Sociaal-liberalisme is kapitalisme maar met een sociaal gezicht, de sociaal-democratie is socialisme maar dan met een kapitalistisch gezicht. Dat zou dan het verschil tussen LN en de PvdA zijn. Zo'n wijkparlement moet interessant - dus modern -
zijn, anders zullen te weinig wijkbewoners interesse tonen om eraan deel te nemen.

5 Verder denk ik dat de burgemeesters en de leden van de Eerste Kamer in de toekomst rechtstreeks door het volk gekozen moeten worden.
Winst Henk Westbroek bewijs falende elite in de politiek?
BerichtGeplaatst: Za Dec 23, 2000 21:39 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Eigenlijk beste Kees, dienen wij deze discussie te voeren op de interactieve site van LN.
Maar omdat de bestuursleden van LN al vanaf het moment dat de website van LN actief is, schitteren door afwezigheid, doen we het maar even hier.
Antoinette Bulten doet echt haar best door allerlei nieuws op het Prikbord te zetten en daar zijn de laatste 2 weken dan 2 berichten van Nagel verschenen, maar hij durft schijnbaar de confrontatie met zijn sympa's/leden niet aan ?
Ook de wijze waarop de z.g. Denktanks zijn ingesteld, lopen ook niet bepaald over van hoog democratisch gehalte !
Maar goed, vanaf januari a.s. zouden wij berichten gaan ontvangen op weg naar het oprichtings-congres van 10 Juni 2001.

Antwoorden op je vragen :
(1) Wat zou je er van zeggen als wij de Marechaussee weer naar de grens sturen en daar streng gaan controleren wie er inkomt ?
Zou een hoop ellende (en kosten voor de staat) voorkomen !

(2): Pim Fortuyn zou een hele goede zijn, ja !
Dat zou een stemmentrekker van jewelste zijn.
Dan blijft het niet bij die 10 zetels, zeker weten.
Ik hoop nog steeds dat Westbroek alsnog als lijsttrekker gaat fungeren, ondanks het feir dat hij meerdere malen heeft gezegd dat hij daar niet voor in is.
Maar mocht hij dat wel gaan doen, dan ook de tweede kamer in (!)
Want helaas, de heer Nagel heeft ongetwijfeld grote kennis opgebouwd tijdens zijn jaren in de 1'e en 2'e kamer, maar echt Charismatisch is hij niet.
Tijdens de 3 bijeenkomsten, die ik alle heb bijgewoond, bleek mij dat hij niet bepaald een *contact-vriendelijk* persoon is.

(3) Mee eens.
Winst Henk Westbroek bewijs falende elite in de politiek?
BerichtGeplaatst: Za Dec 23, 2000 22:58 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Kees,

Bram heeft gelijk, dit hoort op de LN-site thuis.
Ik ben niet betrokken bij LN, alleen geinteresseerd, dus ik kan je vragen niet beantwoorden. Wel kan ik je mijn persoonlijke mening geven.

Gezien het verdrag van Maastricht is het immigratieprobleem inderdaad een EU-probleem geworden. Maar het beleid op dit terrein is per land nog steeds zo verschillend dat dit alleen in naam op EU-niveau ligt.
Zie verder punt 3.

Ik ken de mensen van LN niet goed genoeg om hier een mening over te hebben. Als Henk Westbroek lijsttrekker zou worden zou ik zeker niet op de partij stemmen! Maar dat is persoonlijke voorkeur.

LN wil het allochtonenvraagstuk meer objectief bespreekbaar maken. Dat vind ik positief. De discussie op dit terrein is momenteel veel te zwart-wit gekleurd ( ).
Ik denk dat dit ook meer prioriteit heeft dan een poging om de zaak via het EP op te lossen.

Ik ben voor elk haalbaar initiatief om het democratisch gehalte van de Nederlandse politiek te verhogen. Het soort maatregelen dat je bij punt 4 en 5 noemt bezie ik dan ook welwillend. Zie ook de discussie over het democratisch gehalte in dit forum.
Alleen ben ik tegen het direct kiezen van de Eerste Kamer. De samenstelling zal dan vrijwel identiek worden aan die van de Tweede Kamer, waarmee het belang van de Eerste Kamer als huis van bezinning nog meer afneemt. Ik zie meer in een samenstelling die een andere doorsnede geeft van de Nederlandse samenleving dan alles op een grote hoop. Bijvoorbeeld een regionale vertegenwoordiging (wat nu ook min of meer het geval is), of misschien een sociaal-economische doorsnede. Ik ben er nog niet uit.
Winst Henk Westbroek bewijs falende elite in de politiek?
BerichtGeplaatst: Zo Dec 24, 2000 0:07 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Beste Kees, als Leefbaar-NL er alleen maar zou komen als opvolger van D66 is het na 4 jaar weer afgelopen met ze.

NEE, LN dient een brede volkspartij te worden waar ook de ""Gewone Man/Vrouw"" zich in herkent.
Want wees nu eerlijk, datgene waar ooit de PVDA voor stond, het opkomen voor de gewone arbeider en de uitkerings-gerechtigden, hebben ze toch allang achter zich gelaten ?

Ik noem niet voor niets de PVDA al jarenlang de verraders van de gewone man !
Een stelletje arrogante Regenten zijn het !
Die ons volk nog verkwanselen ook aan dat hele belachelijke 1-Europa, hetgeen toch al een Utopie is !!

En maar blijven doorgaan met het propageren van de Multiculturele samenleving, terwijl het overgrote deel der Autochtone oorspronkelijke Nederlanders zich daarin absoluut niet lekker in voelt !!
We horen niet anders dan over de negatieve effecten.(criminaliteit die merendeels gepleegd wordt door niet-Nederlanders.)

Als LN zo'n partij NIET zou worden, maar inderdaad een soortgelijke partij als de pijplurkende Drs'en met Coltrui van D66, dan halen nooit die 10 zetels.(of meer)
Maar dat zal wel blijken op 10 Juni a.s. tijdens het oprichtings-congres.
Want reken maar dat daar nog stevige debatten over gevoerd zullen gaan worden en dan zal blijken of wij ons als partij daarbij thuis zullen voelen en e.v.t. onze partijnaam (Realisten2000) zullen gaan veranderen.

LN zal een brede middenpartij moeten worden, die ook rekening zal houden met bijvoorbeeld de wens van de Nederlandse burger om zich te vervoeren zoals hij/zij dat wenst.
Ik wil geen opgedrongen Zuid-Tangenten, Betuwelijnen en meer van die ""populaire"" ideeën van de Paarse partijen !
Er rijden nu ruim 7 miljoen auto's in Nederland rond, hetgeen gewoon betekent dat het overgrote deel der Nederlanders zich graag verplaatst met dat vervoersmiddel.
Die staan echt niet te wachten op de trein. (die OF niet komt OF te laat is en dan moet je vaak nog staan ook met je dure kaartje.)

Moelijke klus voor Nagel c.s. lijkt me.
Winst Henk Westbroek bewijs falende elite in de politiek?
BerichtGeplaatst: Di Jan 16, 2001 2:41 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ik heb nogal moeite met de term Leefbaar Nederland. "Leefbaar" betekent kennelijk voor iedereen iets anders, maar ondanks dat nemen mensen maar voetstoots aan dat hun eigen " leefbaar gedachten" dezelfde zijn als die van een ander.

Ik zit zelf helemaal niet te wachten op een "Leefbaar" partij, want ik vind mijn eigen plekje in Nederland leefbaar genoeg. Dat geldt duidelijk ook voor hordes buitenlanders, want er wordt vaak ontzettend veel geld betaald door illegalen om Nederland te bereiken. Om het even hoe en om het even waar.

In Amsterdam bestaat een partij " Leefbaar Amsterdam 92". Die partij staat onder leiding van een geweldadige fascist. Je moet er toch niet aan denken dat mensen daarop gaan stemmen omdat ze Henk Westbroek zo aardig vinden.
Winst Henk Westbroek bewijs falende elite in de politiek?
BerichtGeplaatst: Di Jan 16, 2001 11:08 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Blijkbaar vinden veel mensen dit land niet meer leefbaar...
Winst Henk Westbroek bewijs falende elite in de politiek?
BerichtGeplaatst: Di Jan 16, 2001 14:12 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


De term 'leefbaar' wordt lokaal al zo hier en daar misbruikt in de hoop op meer stemmen. Geen twee leefbaar-partijen zitten op dezelfde politieke lijn.

De term leefbaar is vogelvrij geworden, en verliest daarmee haar waarde.

Overigens is de leefbaarheid in Nederland niet bepaald optimaal. Denk alleen maar aan saaie slaapsteden, steeds minder groen, nog steeds toenemende vervuiling, een steeds minder sociale houding van mensen, en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Er kan heel veel verbeterd worden. Misschien ziet iedereen het een beetje anders, mmar dat geldt ook voor de visie van bijvoorbeeld SP-stemmers. Het algemene gevoel is wel duidelijk.
En toch is de leefbaarheid in Nederland gezien de niet aflatende stroom immigranten een stuk hoger dan in andere delen van de wereld. Daar mogen we toch wel weer blij mee zijn.

[Dit weerwoord is op 16 Januari 2001 gewijzigd door Theo.]
Winst Henk Westbroek bewijs falende elite in de politiek?
BerichtGeplaatst: Di Jan 16, 2001 19:32 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Citaat Theo :

""En toch is de leefbaarheid in Nederland gezien de niet aflatende stroom immigranten een stuk hoger dan in andere delen van de wereld. Daar mogen we toch wel weer blij mee zijn.""

Ehhh...Theo......is het je bedoeling dat we hier op gaan reageren....??....Of wil je deze discussie een ""iets andere wending geven"".

Dan lijkt het me beter dat we daar één van de vele pagina's voor gebruiken die over dit onderwerp gaan.
Keuze zat.
Winst Henk Westbroek bewijs falende elite in de politiek?
BerichtGeplaatst: Di Jan 16, 2001 19:47 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Zo kan 'ie wel weer, Bram. Ik geef aan dat we het in Nederland beter hebben dan in het grootste deel van de wereld, als reactie op de woorden van Janneke. Niets meer en niets minder.

Het is hier niet het walhalla, maar ook niet de hel.
Winst Henk Westbroek bewijs falende elite in de politiek?
BerichtGeplaatst: Di Jan 16, 2001 20:40 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


...en wat voor de één leefbaar is is voor de ander ONleefbaar...

En Nederland en Rotterdam is voor mij op dit moment heel leefbaar...

Precies!!! Het gaat er maar om vanuit welke positie je naar de dingen kijkt!!!

robT


Heel blij met m'n toevallige geboorteplekje...
Winst Henk Westbroek bewijs falende elite in de politiek?
BerichtGeplaatst: Di Jan 16, 2001 23:44 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Rob, ik citeer :

"" en wat voor de één leefbaar is is voor de ander ONleefbaar...""

*** Juistem Rob !

En Nederland en Rotterdam is voor mij op dit moment heel leefbaar...

*** Juist Rob, voor jou wel, maar voor een paar honderduizend Rotterdammers en enkele miljoenen NL'ers niet.

Precies!!! Het gaat er maar om vanuit welke positie je naar de dingen kijkt!!!

*** Precies Rob,...helemaal mee eens.
EN....bevalt die mooie doorzon-woning van jou, je wel ?
In die rustieke buitenwijk ?

Of heb ik het mis en woon je 10 hoog in een achterstandswijk, waar je de oude koelkasten en bankstellen van 12 hoog regelmatig naar beneden hoort suizen ?
Winst Henk Westbroek bewijs falende elite in de politiek?
BerichtGeplaatst: Wo Jan 17, 2001 4:18 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Bram...

Zoals ik al aangaf, het ligt er maar aan vanuit welke situatie je de zaken bekijkt!

Voor mij is er weinig sociaal verschil of ik in 1961 vanaf (toen nog) 7 hoog de oude afgedankte radio langs zag suizen, die toen door een blauwogige blonde Rotterdamse 'aso' naar buiten werd gedonderd of dat jij nu (40 jaar later) een afgedankt apparaat langs ziet komen dat door een buitenlandse 'aso' over de balustrade wordt geflikkerd...!

TOEN sprak men er schande van en dat is kennelijk nog steeds zo...!!!

Wat is je punt...?

Wordt Nederland echt Leefbaarder als alleen de autochtone 'aso' spullen over de balustrade van 12-hoog mag lazeren???

robTHeel blij met m'n toevallige geboorteplekje...
Winst Henk Westbroek bewijs falende elite in de politiek?
BerichtGeplaatst: Za Jan 20, 2001 0:54 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ik vind de actie van LN om toenadering te zoeken met de Milliano op zijn minst twijfelachtig.
Het past wel in een trend die ik nu zie opdoemen: alle ontevredenen aan je binden, los van politieke voorkeur. Zelf geen duidelijk standpunt innemen, zodat je niemand van je vervreemdt. Opportunistische machtspolitiek ten voeten uit, precies datgene waar men bij LN zo op tegen zegt te zijn.

Het voordeel van de twijfel verdwijnt bij mij als sneeuw voor de zon!
Winst Henk Westbroek bewijs falende elite in de politiek?
BerichtGeplaatst: Za Jan 20, 2001 6:07 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ik ben het met Theo eens. Daarenboven wordt het nu wel erg onduidelijk waar LN voor staat. Een grotere politieke tegenstelling de Milliano - Bram is niet denkbaar, en dat binnen één partij. Of heb je nu spontaan je sympathie overboord gezet Bram?

Winst Henk Westbroek bewijs falende elite in de politiek?
BerichtGeplaatst: Za Jan 20, 2001 6:21 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Met het vuilblik langs allerlei afvallers van landelijke partijen te gaan is een regelrechte
misser, en ik zal op krachtige wijze bij het
bestuur mijn ongenoegen laten blijken.

Winst Henk Westbroek bewijs falende elite in de politiek?
BerichtGeplaatst: Za Jan 20, 2001 17:07 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Olaf, hierbij mijn waardering voor jouw verantwoordelijkheidsgevoel en integerheid als politicus. Zo komt het in ieder geval op mij over.

Partijpolitiek is in mijn ogen een noodzakelijk kwaad en ik bewonder mensen die er het beste van proberen te maken.
Winst Henk Westbroek bewijs falende elite in de politiek?
  Weerwoord forum index » Politieke Partijen en Politici
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in GMT + 1 uur  
Pagina 2 van 2  
Ga naar pagina Vorige  1, 2
  
  
 Plaats nieuw bericht  Plaats reactie  Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.