Weerwoord forum index Registreer FAQ Zoeken

Weerwoord forum index » Immigratie en Integratie » Diversiteit kweekt getto,s, bendevorming en criminaliteit. Ga naar pagina 1, 2, 3, 4  Volgende
Plaats nieuw bericht  Plaats reactie Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp 
Diversiteit kweekt getto,s, bendevorming en criminaliteit.
BerichtGeplaatst: Ma Jan 18, 2016 10:54 Plaats reactie Reageer met quote
Poendert
   
 


Veel etnisch en ethisch verschillende bevolkingsgroepen in een land leidt altijd tot getto vorming, bende oorlogen en onderdrukking van delen van de bevolking.
Altijd zijn experimenten in die richting mislukt. In de VS breken geregeld massale rellen uit on der de zwarte in getto,s verblijvende bevolking. Z-Afrika veranderd in een snelle vaart in een nachtmerrie van Jeroen Bosch, waar een groot deel van de vrouwen systematisch wordt verkracht en een ander deel achter hoge hekken is gekropen om overvallen te voorkomen. enz, enz, enz.
Nergens op de wereld is opgedrongen samenleven tussen volken met totaal verschillende achtergronden geslaagd. Alleen instroom met beheersbare aantallen nieuwkomers en daarna verplichte assimilatie heeft een kans van slagen. Hoewel sommige groepen helemaal nergens zijn in te passen.
Dus mensen wordt wakker. De wereld is geen maakbaar paradijs, daar ben ik al minstens 50 jaar achter.

_________________
Milieu-activisme. Harten van goud, en hersens van havermout.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Ma Jan 18, 2016 10:59 Plaats reactie Reageer met quote
Jip
   
 


Je vergeet Israel en de Palestijnen. Is dat opzettelijk of dacht je er echt niet aan?

_________________
De beste stuurlui raken kant noch wal.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Ma Jan 18, 2016 11:46 Plaats reactie Reageer met quote
KL Kessels
   
 


Ja, Israël is ook een apartheidsstaat.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Ma Jan 18, 2016 12:02 Plaats reactie Reageer met quote
Chantalle
   
 


@Poendert, ik ben met je eens dat in samenlevingen waarbij verschillende etniciteiten dicht op elkaar wonen er regelmatig onrust is. Maar ik denk niet dat dit komt omdat het experimenten zijn. Hiermee suggereer je dat er een bepaalde macht is die groepen mensen bij elkaar zet om te onderzoeken wat er gebeurt. Ik denk eerder dat er multiculturele samenlevingen ontstaan omdat culturen zien dat in een bepaald gebied het mogelijk lijkt om prettig te leven. Daarom komen al die immigranten uit het Midden Oosten en Afrika nu hier heen. Hier kun je natuurlijk iets aan doen door de grenzen te sluiten, maar lastiger wordt het in een land als Amerika of Zuid Afrika. Je kunt moeilijk zwarten in kampen gaan zetten om verkrachtingen voorkomen. Misschien is dan beter hoe Mugabe het deed in Zimbabwe door het leven van de blanken heel moeilijk te maken zodat die vertrekken. Dan heb je meer een homogene groep mensen. Maar ik weet niet of dat nou de bedoeling is.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Ma Jan 18, 2016 12:03 Plaats reactie Reageer met quote
Poendert
   
 


Jip schreef:
Je vergeet Israel en de Palestijnen. Is dat opzettelijk of dacht je er echt niet aan?


Israël en de Palestijnen wordt ook nooit wat, naast het gegeven dat op het ogenblik bijna alle Palestijnen moslim zijn, (christenen in bv Bethlehem, zijn gevlucht of verwijderd) en dus zoals de geschiedenis overal leert, nooit vreedzaam zijn in te passen, zijn de Joden veel te succesvol, intelligenter en arbeidzamer in vergelijking met hun buren. Buren vastgeroest in een door de Islam aangeleerd maar volkomen misplaatst meerderwaardigheids- complex, die als ze naar de Joden(en andere ongelovigen) kijken tussen hun doornstruiken door, hun wereldbeeld zien instorten.
De enorme gelddonatie vanuit de westerse wereld, heeft aan het Palestijnse zelfbeeld meer kwaad dan goed gedaan, nu leven ze ook voor hun gevoel als bedelaars van aalmoezen. En niet alleen voor hun gevoel.
Vergelijk hun hopeloze zelf gekozen horror-wereld eens met bv de Mennonieten, of de hier de met scheutjes toegediende Indo-assimilatie. Het kan dus wel als religie en cultuur niet botsen of te kwaadaardig zijn.
Die Afrikaner apartheid was bij nader inzien toch zo gek nog niet. Op hun manier zou het kleurlingen (gemengdbloedigen) aandeel steeds groter zijn geworden en was er een nieuw levensvatbaar volk gesmeed.

_________________
Milieu-activisme. Harten van goud, en hersens van havermout.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Ma Jan 18, 2016 17:55 Plaats reactie Reageer met quote
Moppersmurf
   
 


KL Kessels schreef:
Ja, Israël is ook een apartheidsstaat.

Onzin. 18% van de Israëliërs is moslim, spreekt Arabisch en is etnisch identiek aan de Transjordaniërs die zich sinds 1967 ineens 'Palestijnen' zijn gaan noemen. Deze Arabische Israëliërs hebben dezelfde rechten als alle andere Israëliërs.

_________________
Atheïsme is een hogere vorm van beschaving
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Ma Jan 18, 2016 18:11 Plaats reactie Reageer met quote
Blens
   
 


KL Kessels schreef:
Ja, Israël is ook een apartheidsstaat.


Want?

_________________
Laatst bijgewerkt door Blensk op di 22 jan 1963, 22:00, in het totaal 1 keer bewerkt
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Ma Jan 18, 2016 18:15 Plaats reactie Reageer met quote
Ali Yas
   
 


KL Kessels schreef:
Ja, Israël is ook een apartheidsstaat.

Je kan best gelijk hebben, maar wat is jouw definitie van "apartheidsstaat" dan precies?
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Ma Jan 18, 2016 18:32 Plaats reactie Reageer met quote
Willem
   
 


Een oude bijdrage over het ontstaan van integratieproblemen naar aanleiding van artikelen en onderzoek naar integratieproblemen van chilenen in Zweden. Het is vertaald naar de nederlandse omstandigheden.

Ik schreef het in 2000.

Het gaat hoogstzelden om echt racisme. Echt racisme is een randverschijnsel; meestal gaat het om vreemdelingenhaat of angst. Dit, en in het algemeen wederzijdse angst of haat tussen verschillende groepen in een samenleving ontstaat vooral door gebrek aan integratie tussen de betreffende groepen, en met name wanneer deze groepen een beperkte leefruimte moeten delen. Geen of slechte integratie bevordert het ontstaan van vooroordelen over en weer, houdt de scheidingen in stand: de scheiding tussen wij en zij.

Het geval van immigratie is in dit verband een speciaal geval.
A.- Is deze druppelsgewijs, dan zullen de nieuwkomers zich vooral moeten richten op de in het ontvangende land inheemse cultuur: zij worden gedwongen zich aan te passen aan de gewoonten, normen en waarden, de tradities van daar reeds gevestigde bevolking, en zullen na verloop van tijd rimpelloos opgaan in het volk wat hen ontvangt. De gewoonten die men had in het oorsprongsland mits aanvaard door de inheemse bevolking, verrijken de bestaande cultuur. (Voorbeeld: de satéh werd nederlandse cultuur, want nederlanders vonden dat ook lekker.) De integratie, de versmelting tot één volk, vindt moeiteloos plaats. Dit was het geval met de indonesische nederlander -ook wel indo genaamd- van na 1948.
B.- Is deze immigratie massaal, dan zullen nieuwkomers zich bij voorkeur groepsgewijs vestigen, men kan immers veel steun bij elkaar vinden, en kan met de buren, familie of vrienden nabij een geheel vertrouwde, eigen sfeer opbouwen. Men zal nu minder moeite nemen de cultuur van het ontvangende land te doorgronden, te begrijpen of bepaalde uitingen van die cultuur over te nemen; men is nu in de gelegenheid de eigen cultuur lang(er) vast te houden. De integratie met de inheemse bevolking zal tra(a)g(er) zijn.

Worden nu in een bepaalde buurt de nieuwkomers overheersend, bepalen zij het straatbeeld, en vormen zij een tamelijk homogene en uiterlijk eensgezinde groep, dan ontstaat bij de oorspronkelijke inwoners een gevoel van vervreemding: de buurt is de hunne niet meer. De eigenheid en vertrouwdheid verdwijnt. Omgekeerd zullen de nieuwkomers zich sterk en veilig in de eigen omgeving voelen en binnen de "eigen" buurt weinig dwang voelen om zich aan te passen aan de gewoonten, normen en waarden, de tradities van inheemse bevolking. Het cultuurverschil gaat de identiteit van beide groepen bepalen.

De integratie wordt verder bemoeilijkt.
De grenzen tussen wij en zij worden voelbaar op straat.
Ontstaat er een spanningsveld, dan zal de minderheid of minder overheersende groep dan wel minder eensgezinde groep - zo men dat kan betalen- wegtrekken naar een buurt waar men hoopt de verloren vertrouwdheid te hervinden (tendens naar apartheid). Het deel wat er blijft wonen onderhoudt in het beste geval redelijke diplomatieke relaties, maar koestert niet zelden een heimelijke wrok tegen de nieuwkomers , die zij beschuldigen van het verlies van eigenheid en vertrouwdheid. De spanningen kunnen zich ontladen in geweld, wanneer zich daartoe aanleidingen voordoen.

Zijn de cultuurverschillen tussen immigranten en ontvangende bevolking ook nog eens groot, dan ontstaat het gevaar dat de nieuwkomers de cultuur van het ontvangende land zelfs afwijzen. Indien er geen doelbewust cultuurbeleid gevoerd wordt, dan gaat deze groep hardnekkig vasthouden aan de eigen identiteit en cultuur. Men tracht de cultuurzuiverheid in stand te houden door onderling contact en op elkaar letten (sociale contrle) en binnen de eigen groep te trouwen. Het is onder deze omstandigheden onvermijdelijk dat men zich als groep gaat afzetten tegen de inheemse cultuur. Om de groep verenigd te houden rond de eigen cultuur wordt niet alleen de eigen cultuur en het het land van herkomst geïdealiseerd, een heimwee naar "vroeger" gecultiveerd, maar worden vooral de negatieve kanten van de ontvangende cultuur benadrukt: een echte terugkeer is immers onwaarschijnlijk. Na verloop van tijd is de kans groot dat de groepsidentiteit vooral een negatieve wordt: een identiteit gebaseerd op wat men vooral niet denkt of wenst te zijn. Cultuurstrijd dreigt.
Daarmee ontstaat een neerwaartse spiraal: naar binnen gerichte groep die zich afzet tegen de inheemse (in dit geval dus nederlandse) cultuur; de kinderen worden opgevoed met een afwijzing van die nederlandse cultuur, met taalachterstanden ed; dezen echter gaan, doordat ze in een andere cultuur opgroeien, ook de eigen traditionele waarden relativeren. De normen en waarden van de ene cultuur worden afgewezen, de eigen traditionele als betrekkelijk ervaren. Er ontstaat norm en waardenloosheid. Voeg daarbij cultuurverschillen mbt gezag en macht, wrokkigheid over vermeende discriminatie en achterstanden, en een rechtvaardiging tot geweld en misdaadpleging tov de inheemse burger of andere bevolkingsgoepen is gauw gevonden.

Om een lang verhaal kort te maken: vreemdelingenhaat, vreemdelingenangst, Racisme is slechts te voorkomen door een gericht cultuur- en integratiebeleid. Het probleem en de oorzaken ontkennen; krampachtig de uitingen ervan bestrijden of censureren, zal weinig oplossen
Wat moet dit inhouden:
1. De immigrant zal een grondige kennis en begrip van de nederlandse taal, cultuur en geschiedenis moeten opdoen, met een nadruk op de positieve, opbouwende aspecten daarvan en vanaf de aanvang dient duidelijk gemaakt te worden dat deel worden van een ander volk (met name van de kinderen) en overname van diens cultuur (vooral door de kinderen) onvermijdelijke consecuencies zijn van emigratie. En dat van de immigrant, behalve integratie verwacht wordt, dat hij/zij de kinderen op zal voeden als vaderlandslievende nederlander.
2. Het openbaren en verspreiden van negatieve en ongegronde vooroordelen over bepaalde groepen binnen de samenleving (of het nu om inheemse of uitheemse groepen gaat) dient aangeklaagd en rechtgezet te worden.
3. Het onderwijs dient een nationaliserende en integrerende functie (beter) te vervullen.
4. Omgekeerd moeten immigranten wanneer zij moeite tonen om te integreren, maar zeer zeker hun kinderen, gastvrij, als medelanders, nederlanders in de armen gesloten worden, ongeacht ras of geloof.
5. Immigranten welke misdaden begaan of het wettelijke gezag weigeren te eerbiedigen, dienen uitgewezen te worden naar het land van herkomst. Dit zal op lange termijn ten gunste van de immigratie van de uitheemse gemeenschappen werken: de oorzaken voor vooroordelen worden zo weggenomen.
6. Minderheden zijn overal ter wereld sneller dan de meerderheid, het slachtoffer van vooroordelen of -als voortvloeisel daaruit- ongelijke behandeling. Zij zullen om hiervan vrijgewaard te blijven, zich voorbeeldiger moeten gedragen dan de meerderheid.
7. Een deugdelijk en éénduidig immigratiebeleid. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen asielzoekers en reguliere immigranten. Als asielzoeker zal men slechts diegenen kunnen aanvaarden welke door de nederlandse ambassade in het land der herkomst als zodanig erkend kunnen worden. Een éénduidig immigratiebeleid waarin afgewogen dient te worden of het toelaten van immigranten, welke immigranten wél en welke niet, in het belang van Nederland is, dient de weerstand bij de reeds gevestigde bevolking weg te nemen.

De integratie van grote groepen immigranten is slechts mogelijk met een goed op integratie gericht cultuurbeleid, waarin de nederlandse cultuur centraal staat.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail
BerichtGeplaatst: Ma Jan 18, 2016 19:26 Plaats reactie Reageer met quote
Poendert
   
 


Beste Willem. Hierboven zeer duidelijk verwoord.
Gezien het feit dat wij hier die punten middels linkse baantjesjagerij en lamlendigheid al zijn gepasseerd een 30 jaar geleden, en een deel van de inkomers zoals uit de historie en hun denkwijze en daden blijkt, niet zijn in te passen, zie ik het somber voor ons lieve landje in.
Pas maar op in Chili wie je barmhartig binnenlaat. Ik heb dat in Libanon gezien. Voor hetzelfde geld zit er een adder in de cadeau verpakking.
Jullie kunnen de zaak nog vreedzaam regelen dus houd de grenzen in de gaten..

_________________
Milieu-activisme. Harten van goud, en hersens van havermout.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Di Jan 19, 2016 4:58 Plaats reactie Reageer met quote
Cliff
   
 


Moppersmurf schreef:
Onzin. 18% van de Israëliërs is moslim, spreekt Arabisch en is etnisch identiek aan de Transjordaniërs die zich sinds 1967 ineens 'Palestijnen' zijn gaan noemen. Deze Arabische Israëliërs hebben dezelfde rechten als alle andere Israëliërs.


Israël heeft een etnisch toelatingsbeleid. Als iemand Joods is, mag hij Israëliër worden. Als iemand niet joods is, mag dat niet.

Als andere landen op basis van etnicitieit zouden werken zou de wereld te klein zijn. Stel dat Nederland besluit alleen nog blanken toe te laten, wat denk je dat de rest van de wereld daar van vindt?

Voor wat betreft Israël kraait er haast geen haan naar. Aangezien Israël bij uitstek een land van immigranten is (ik heb wel eens gelezen dat volgens de huidige CBS-definitie in Israël we te maken hebben met 75% allochtonen) spreek ik eerder van een etnocratie dan een democratie. Het land wordt eigenlijk gewoon hergekoloniseerd op basis van etniciteit, waarbij joden vanuit de gehele wereld zich vestigen in Israël.

Arabieren komen er echt niet. Wat er wel aan Arabieren woont, is op basis van land wat door Israël ingenomen is bij het uitroepen van de staat Israël (of het koloniseren van gebieden na de uitroeping in 1949)

_________________
Hier gaan over het tij, de maan, de wind... en wij
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail
BerichtGeplaatst: Di Jan 19, 2016 10:57 Plaats reactie Reageer met quote
Poendert
   
 


Wat de rest van de wereld ergens van vind moet niks uitmaken voor een verstandig land. Als de inwoners gezamenlijk zien dat hun land naar de haaien gaat via foute instroom moeten ze hun grenzen daarvoor kunnen sluiten.
Dat zie je nu in O-Europa. Daar heeft men soms tot 600 jaar onder het juk van de Islam geleefd. Miljoenen inwoners werden gedood, Als kindslaven weggevoerd ala ISIS met de Yezidi en christenen.
De Krintartaren kwamen alleen via slavenhandel aan de kost en exporteerden minstens 2 miljoen slaven naar het M-Oosten. In de Kaukasus leefden volken wiens enige kostwinning bestond uit het overvallen op de buren en karavanen. Families in de Balkan betaalden met hun kinderen de zogenaamde bloedbelasting.
Dat wil men daar niet nogmaals meemaken. Wij klagen over 5 jaar overheersing door de Nazihorden, daar was die overhersing honderden jaren.

_________________
Milieu-activisme. Harten van goud, en hersens van havermout.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Di Jan 19, 2016 12:26 Plaats reactie Reageer met quote
Willem
   
 


Het is de vraag of die geschiedenis daar nog steeds -zoals jij het hier beschrijft- onderwezen wordt.
Als dat het geval is zal het nog wel leven.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail
BerichtGeplaatst: Di Jan 19, 2016 12:27 Plaats reactie Reageer met quote
Blens
   
 


KL Kessels schreef:
Ja, Israël is ook geen apartheidsstaat.


Klopt!

_________________
Laatst bijgewerkt door Blensk op di 22 jan 1963, 22:00, in het totaal 1 keer bewerkt
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Di Jan 19, 2016 13:34 Plaats reactie Reageer met quote
Poendert
   
 


Willem schreef:
Het is de vraag of die geschiedenis daar nog steeds -zoals jij het hier beschrijft- onderwezen wordt.
Als dat het geval is zal het nog wel leven.


Onder veel van die mensen leeft die geschiedenis nog wel degelijk. In de overvloedig aanwezige kloosters en kerken worden afbeeldingen van het eeuwenlange Islamitische drama nog steeds getoond en bekeken. De Witte Toren in Thessaloniki, Het Rila klooster en de Strelski kathedraal in Bulgarije, of de blauwe kerken in Roemeens Moldavië.
Hopelijk sterkt dat de mensen daar en houden ze hun rug recht richting Brusselse en Merkelse dwingelandij.
Dit drama laat zien dat de Merkel/Rutte/Timmermans elite geen flauw idee heeft wat er buiten hun heilige huis, in de echte samenleving gebeurt en leeft.

_________________
Milieu-activisme. Harten van goud, en hersens van havermout.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Di Jan 19, 2016 15:07 Plaats reactie Reageer met quote
Gerard R.
   
 


Jawel, maar ze moeten iéts met die vluchtelingen.
Dumpen is niet wat je doet met mensen.
Alleen zijn de aantallen zo groot en daarom moet je al bij binnenkomst
scheiden en terugsturen wat niet echt vluchteling is.

_________________
Primair geluk komt met een pakketje: tevredenheid met je leven, geduld, compassie en 't ontbreken van angst. Kost wat moeite...
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Di Jan 19, 2016 18:44 Plaats reactie Reageer met quote
Moppersmurf
   
 


Cliff schreef:
Israël heeft een etnisch toelatingsbeleid. Als iemand Joods is, mag hij Israëliër worden. Als iemand niet joods is, mag dat niet.

Als andere landen op basis van etnicitieit zouden werken zou de wereld te klein zijn. Stel dat Nederland besluit alleen nog blanken toe te laten, wat denk je dat de rest van de wereld daar van vindt?

Dat zou internationaal natuurlijk niet geaccepteerd worden. Wat dat betreft is de joodse staat gewoon fout. Blijft het feit dat de Arabieren in Israël etnisch en cultureel identiek zijn aan de Arabieren van het zelf verzonnen volk de 'Palestijnen'.

Quote:
Arabieren komen er echt niet. Wat er wel aan Arabieren woont, is op basis van land wat door Israël ingenomen is bij het uitroepen van de staat Israël (of het koloniseren van gebieden na de uitroeping in 1949)

Ingenomen? Koloniseren? Het gebied is door de Volkerenbond opgedeeld in een Joods en een Arabisch deel, waarbij het Arabische deel al twee keer zo groot was als het Joodse deel. Het mandaatgebied Palestina was oorspronkelijk inclusief de Gazastrook en inclusief de Westbank. In feite is het Joodse deel bij de oprichting van Israël alleen maar van naam veranderd.
Maar Arabieren, die zich als konijnen voortplanten, hebben natuurlijk nooit genoeg gebied, heel Israël dient judenrein te worden.

Dit was de verdeling tussen Joden en Arabieren zoals na de eerste wereldoorlog was uitonderhandeld:Naderhand heeft Transjordanië de Westbank ingepikt en z'n naam doodleuk veranderd in Jordanië: ze hadden nu immers gebied aan beide zijden van de Jordaan. Israël heeft de Westbank dus niet bezet, maar terugveroverd. Hetzelfde geldt voor de Gazastrook, die ingepikt was door Egypte.

_________________
Atheïsme is een hogere vorm van beschaving
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Di Jan 19, 2016 21:10 Plaats reactie Reageer met quote
Poendert
   
 


In samenlevingen waar groepen binnenkomen die opvallend slimmer of dommer zijn komt altijd trammelant.
Als de instroom slimmer is zullen ze uitblinken in bijna alles wat er toe doet. Ze gaan meer verdienen als de rest, krijgen betere baantjes enz. Dit zet kwaad bloed bij de autochtonen. Zie de Joden in het Oekraine van voor de oorlog. Pogroms waren het resultaat. De zigeuners dwaalden dan weer de andere kant op.
Als de instroom duidelijk veel dommer is (islam jongentjes zijn na 10 jaar onderwijs in Denemarken nog steeds voor 2/3 analfabeet) worden de instromers jaloers, zeker als ze zien dat hun zusjes wel meekomen op school.
Ze duiken verongelijkt de criminaliteit of het vechtsport circuit in., waar ze wel, tenminste voor hun gevoel worden gewaardeerd.
Deze reactie is wereldwijd te zien in bv de VS, Arabie, Z-Afrika, in ons eigen lieve land, nu in Keulen,enz
Alleen cultureel en qua intelligentie op hetzelfde vlak verkerende culturen, zoals hier vroeger de Belgen, de Hongaren, maar ook de Indo,s is een succes.
Anders. niet aan beginnen of de zaak terugdraaien zodat straks je kinderen niet met de brokken blijven zitten. Het is net als bij de tandarts even doorbijten anders krijg je zwerende abcessen.

_________________
Milieu-activisme. Harten van goud, en hersens van havermout.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Di Jan 19, 2016 21:20 Plaats reactie Reageer met quote
Gerard R.
   
 


Je maakt het te moeilijk, Poendert.

Als er (te?) veel instroom is in een maatschappij is er vrijwel altijd een probleem.
Of als de instroom de autochtoon dreigt te verdringen op een of ander terrein.
(Echter soms is dat psychose.)
En hoe meer verschillen tussen de groepen, hoe meer narigheid.
Zéker als het een beetje hangen en wurgen is met de autochtonen vanwege
b.v. economie of religie.

Amerikaanse Indianen en Australische Aboriginals kennen dat ook wel.
Maar meer volkeren. 'Het is klassiek'.

_________________
Primair geluk komt met een pakketje: tevredenheid met je leven, geduld, compassie en 't ontbreken van angst. Kost wat moeite...
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Wo Jan 20, 2016 7:56 Plaats reactie Reageer met quote
Cliff
   
 


Moppersmurf schreef:
Dit was de verdeling tussen Joden en Arabieren zoals na de eerste wereldoorlog was uitonderhandeld:


Na de eerste wereldoorlog?

Er lag een opdelingsplan in 1947. Daarvoor was het geen zelfstandig gebied. Ook Israël wil niet meer terug naar het opdelingsplan uit 1947. Zoals je al aangeeft: beide partijen zijn in dit conflict grondig fout.

Verder zijn Palestijnen geen verzonnen volk. Duitsers, Belgen en Nederlanders verschillen qua achtergrond ook helemaal niets, maar zijn wel drie verschillende natiestaten.

Daar laat ik het bij, want dit is echt een discussie zonder einde.


1947-UN-Partition-Plan

_________________
Hier gaan over het tij, de maan, de wind... en wij
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail
BerichtGeplaatst: Wo Jan 20, 2016 9:17 Plaats reactie Reageer met quote
KL Kessels
   
 


Moppersmurf schreef:

Maar Arabieren, die zich als konijnen voortplanten, hebben natuurlijk nooit genoeg gebied, heel Israël dient judenrein te worden.


Eee dommere en bottere manier om het vraagstuk te benaderen lijkt me nauwelijks denkbaar.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Do Feb 04, 2016 14:08 Plaats reactie Reageer met quote
Willem
   
 


Quote:
In samenlevingen waar groepen binnenkomen die opvallend slimmer of dommer zijn komt altijd trammelant.
Als de instroom slimmer is zullen ze uitblinken in bijna alles wat er toe doet. Ze gaan meer verdienen als de rest, krijgen betere baantjes enz. Dit zet kwaad bloed bij de autochtonen. Zie de Joden in het Oekraine van voor de oorlog. Pogroms waren het resultaat. De zigeuners dwaalden dan weer de andere kant op.
Als de instroom duidelijk veel dommer is (islam jongentjes zijn na 10 jaar onderwijs in Denemarken nog steeds voor 2/3 analfabeet) worden de instromers jaloers, zeker als ze zien dat hun zusjes wel meekomen op school.
Ze duiken verongelijkt de criminaliteit of het vechtsport circuit in., waar ze wel, tenminste voor hun gevoel worden gewaardeerd.
Veel heeft te maken met identiteit, het zelfbeeld van een groep: wie zijn wij, waar zijn we goed in.

Joden zagen zichzelf al langere tijd als slim, belezen, wereldwijs. Zwarte noordamerikanen als goed in sport, muziek, dansen. Marokkanen hebben een ander zelfbeeld, weat dat precies is, weet ik niet.

Identiteit krijg je min of meer opgedrukt van buitenaf; men bepaalt betrekkelijk weinig zelf, vooral wanneer men tot een minderheidsgroep behoort. Minderheidsgroepen ontwikkelen vaak een sterker zelfbeeld dan de meerderheid.

Onderzoek (jaren '60) in de VS toonde aan dat zwarte jongeren bij vergelijkbare geschiktheid veel vaker voor sport kozen dan blanken (ook al waren ze net zo goed in sport als de zwarte medeleerling). De laatsten kozen vaker voor doorleren, een vakopleiding, iets opzetten. Zwarte jongeren die dezelfde keuzes maakten als blanken dus voor doorleren, een vakopleiding, iets opzetten, stelden zich niet zelden buiten de eigen groep`en werden spottend "Bounty's" (Bruin van buiten, wit van binnen) genoemd. De VS is altijd multicultureel geweest; multicultuur was geen ideaal, maar er was ook geen krachtig beleid in de richtiog van culturele eenheid: cultuur was iets wat iedereen of elke groep zelf maar uit moest zoeken. De groepsverschillen traden zo sterker op de voorgrond dan de gemeenschappelijke identiteit.

In Latijnsamerika is het onderwijs- en cultuurbeleid altijd sterk gericht geweest op het scheppen van een nationale cultuur en een sterke gemeenschapperlijke nationale identiteit. Een blonde braziliaan of een zwarte, of een indiaanse, maakt niet uit: men is bovenal en in de eerste plaats braziliaan, dansen dezelfde samba , hebben dezelfde nationale helden, kennen dezelfde folklore en zingen hetzelfde volkslied.

Men moet dus af van het waanidee van integratie met behoud van identiteit, van integratie zonder een gemeenschappelijke cultuur. De multicultuur als ideaal is ontsproten uit het brein van mensen die dachten dat cultuur zoiets was als Cous-Cous of Babi Panggang eten. Cultuur is echter veel meer dan dat: het is het bindmiddel van een samenleving: daardoor begrijpen we elkaars grappen, en hebben ongeveer dezelfde waardenrangorde,, waardoor bepaalde normen vanzelfsprekend zijn of worden: iedereen begrijpt meteen waarom dit wel hoort en dat andere juist ongemanierd is of immoreel. Zonder een gemeenschappelijke cultuur is de communicatie moeizaam en beperkt zich niet zelden tot formaliteiten. Uit het spaans vertaald: zonder (gemeenschappelijk) cultuur geen samenleving.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail
BerichtGeplaatst: Do Feb 04, 2016 22:11 Plaats reactie Reageer met quote
Poendert
   
 


Z-Amerika bestaat uit immigratielanden, W-Europa lijdt al minstens een eeuw aan overbevolking. Wij moeten het teveel aan mensen kwijt. Alleen krimp en hersens kan onze natuur en milieu redden, een eind maken aan de vervuilende energievraag.
Maar ik denk dat ook uw Z-Amerika niet welvarender of vrediger zou worden van de instromers die de EU nu overspoelen. Velen hebben hun sporen in Libanon (50 jaar geleden welvarend en gastvrij) en bv Libië,(?), Het Syrie van Saddad was een paradijs op M-Oosten schaal voor alle religies. enz, al verdient.
We hebben wat aangericht met de Arabische lente. Oekraine wordt de volgende lichting.
Een hopeloos via naastenliefde veroorzaakt uitzichtloos dilemma. Naastenliefde werkt lijkt het alleen tussen geestelijke gelijken.
Als de ontvanger uit trots de barmhartige gever hem zijn gaven kwalijk neemt. Wacht moord en doodslag.

_________________
Milieu-activisme. Harten van goud, en hersens van havermout.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Za Aug 06, 2016 23:07 Plaats reactie Reageer met quote
Poendert
   
 


Nu zijn we 6 maand verder en zie de resultaten. Ik heb veel te vaak gelijk. Jammer, maar het gaat wel erg snel .

_________________
Milieu-activisme. Harten van goud, en hersens van havermout.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Zo Aug 07, 2016 8:59 Plaats reactie Reageer met quote
Loetje
   
 


Cliff schreef:
Moppersmurf schreef:
Onzin. 18% van de Israëliërs is moslim, spreekt Arabisch en is etnisch identiek aan de Transjordaniërs die zich sinds 1967 ineens 'Palestijnen' zijn gaan noemen. Deze Arabische Israëliërs hebben dezelfde rechten als alle andere Israëliërs.


Israël heeft een etnisch toelatingsbeleid. Als iemand Joods is, mag hij Israëliër worden. Als iemand niet joods is, mag dat niet.

Als andere landen op basis van etnicitieit zouden werken zou de wereld te klein zijn. Stel dat Nederland besluit alleen nog blanken toe te laten, wat denk je dat de rest van de wereld daar van vindt?


In de Golfstaten en nogal wat andere Arabische/Islamitische landen geldt bijvoorbeeld een niet-Joodverklaring. Ook Nederlandse bedrijven moeten deze afgeven inzake hun werknemers die ze daarheen uitzenden. Geen haan die er naar kraait.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
  Weerwoord forum index » Immigratie en Integratie
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in GMT + 1 uur  
Pagina 1 van 4  
Ga naar pagina 1, 2, 3, 4  Volgende
  
  
 Plaats nieuw bericht  Plaats reactie  Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.