Weerwoord forum index Registreer FAQ Zoeken

Weerwoord forum index » Politiek Theorie en Filosofie » Voorwaarden voor democratie
Plaats nieuw bericht  Plaats reactie Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp 

Hoe kunnen we democratie bewerkstelligen buiten de "westerse wereld"?
Niet mee bemoeien, zolang we maar handel met ze kunnen doen
66%
 66%  [ 6 ]
Geen handel doen met ondemocratische landen, geen vrijhandelsakkoorden, geen ontwikkelingshulp.
11%
 11%  [ 1 ]
Ontwikkelingshulp bieden en vrijhandelsakkoorden, maar onder voorwaarden
22%
 22%  [ 2 ]
Onvoorwaardelijke ontwikkelingshulp en vrijhandel
0%
 0%  [ 0 ]
Totaal aantal stemmen : 9

Voorwaarden voor democratie
BerichtGeplaatst: Vr Aug 27, 2021 3:14 Plaats reactie Reageer met quote
Willem
   
 


Landen waarbinnen meerdere bevolkingsgroepen samenleven en voor wier leden de loyaliteit aan de eigen bevolkingsgroep, stam of geloof zwaarder weegt dan het dienen van het gemeenschappelijke/nationale belang zijn eenvoudigweg niet klaar voor de liberale democratie welke uitgaat van een utopisch individu (de meerderheid worstelt immers met groepsidentiteiten van ideologische, religieuze of ethnische aard) met burgerbewustzijn.

Alvorens men democratie in dergelijke landen instelt zal eerst gewerkt moeten worden aan natievorming, en daarmee aan de nationale identiteit. Constructivitisch nationalisme behoort m.i. de leidraad te zijn: het scheppen en/of versterken van een nationale identiteit en daarmee het smeden van verschillende volkeren tot een cultureel homogeen volk, waarbij de eigenheid van ieder van die volkeren (welke de te vormen natie moeten gaan samenstellen) vervlakt tot iets van een verleden en op haar hoogst niets meer is dan identificatie met folklore, plaatselijke voedingsgewoonten, dialecten, e.d., welke vermenging van de bevolkingsgroepen (gemengde huwelijken, vriendschapskringen, enzovoorts) niet langer in de weg staat. Is die er eenmaal, dan pas kan gewerkt moeten worden aan het burgerbesef (conciencia civil) en de vorming van middenklassen, (maw de klassen die werken, sparen en gezinnen stichten, die kleine man met z'n confectiepakkie an) voor wie economische en politieke estabiliteit belangrijker is dan tot verbeelding sprekende glorieuze strijd. Daarvoor zullen de economische omstandigheden geschapen moeten worden: een economie die het ontstaan van middenklassen mogelijk maakt. Scholing zal naast daarvoor benodigde kennis en vaardigheden ook een sterk nationaliserende functie moeten vervullen, en die waarden bij moeten brengen welke de trouw aan de eigen groep ondergeschikt maken aan het dienen van het algemene nut en het nationale belang. En ook een moraliserende: waarden welke de eer van een man niet langer afmeten aan zijn strijdvaardigheid (de krijgseer) doch aan zijn bijdrage aan de samenleving (gemeenschapszin, ijver en ondernemingslust) en verantwoordelijk vaderschap. Met andere woorden, waarin de eerzame burger meer geëerbiedigd wordt dan de strijder, deugdzaamheid zwaarder weegt dan heldendom. Eer speelt een grote rol in collectivistische samenlevingen, en dat wordt niet meer begrepen in de angelsaksische en noordeuropese culturen. En collectivisme is sterker naargelang de afhankelijkheid van een gemeenschap (familie, stam) groter is.

Een fascistische tussenfase wordt daarmee bijna een voorwaarde: een sterke staat welke dwingt tot nationale eenheid in combinatie met industriëñe ontwikkeling en sociale voorzieningen.

Waar de staat de rol van familie en stam overneemt (sociale voorzieningen zoals ww, pensioenen, maar ook rechtszekerheid) maakt stamcollectivisme gaandeweg plaats voor individualisme en nationaal besef, belangrijke voorwaarden voor stabiele democratie en daarmee collectivisme op een groter, abstracter niveau (zoals dat bestaat in de scandinavische, maar ook enkele andere landen). Democratie is daarom niet toepasselijk in vele andere landen.

Zolang die stappen niet gemaakt zijn, zal iedere poging tot democratie stranden op nepotisme, clientelisme, corruptie, overheersing van de grootste en (binnen een democratie daarmee ook) machtigste groep, voor wie het groepsbelang voorop staat. En daarmee leiden tot óf dictatuur óf politieke instabiliteit. Of, de slechtste uitweg: het land opdelen in stammengebieden met alle strijd om grensgebieden en de ethnische zuiveringen welke daarbij inbegrepen zijn.

Wellicht is het goed te herinneren hoe ooit friezen in lofzangen hollands bloed prezen als bemesting voor hun weilanden en geldersen scandeerden "Het kan vriezen en dooien, maar dooie friezen zijn het best". Bloeddorstigheid is niemand vreemd, het kan slechts getemd worden. ¿Hoe?

Door gemeenschappelijk doel en lotverbondenheid te benadrukken.

Wat kunnen we vanuit het westen doen voor de democratie en de mensenrechten, na de mislukkingen om democratie op te leggen in Afghanistan, Irak, Syrië, vele afrikaanse landen?
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail
BerichtGeplaatst: Za Aug 28, 2021 19:50 Plaats reactie Reageer met quote
Joost Bakker
   
 


Onze democratie is dood evenals de controle daarop.

We worden geleidt door totaal betekenisloze lieden... die hun eigen volk stelselmatig verachten.

Men ziet hen als apen in een dierentuin en werpt de eigen roedel wat snoepjes toe (hypotheekrentaftrek of zo)
waarbij het stemvolk medeschuldig wordt gemaakt voor de ondergang van het land.

_________________
Het verschil tussen PvdA, D66, Groen Niks en VVD en de media is gering, zoals het er in een dictatuur aan toegaat.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Zo Aug 29, 2021 9:25 Plaats reactie Reageer met quote
Poendert
   
 


Democratie werkt alleen als er voor het individu een uitweg naar elders is.
In een oude samenleving waar 10 man op 10 km2 woonde, kon een tegendraads individu als hij het met de omringende samenleving niet eens was, 100 km verderop gaan wonen. Dat kan tegenwoordig bijna nergens meer. Er is met de huidige overvolle wereldbevolking geen plek meer om naar te vluchten.
We lopen tegenwoordig overal tegen een muur.
Daarom moeten we naar de sterren, of uitsterven.

_________________
Milieu-activisme. Harten van goud, en hersens van havermout.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Za Sep 04, 2021 18:48 Plaats reactie Reageer met quote
estudiant
   
 


Kennelijk kunnen we maar niet loskomen van dat koloniale denken. Laten we stoppen met het willen opleggen van onze westerse democratische principes aan naties en volkeren die daar niets mee hebben. China of India gaan zich echt niet transformeren naar een westers democratisch model, waarom zouden ze ook?? Zij kiezen voor hun eigen systeem en wel zeer waarschijnlijk omdat ze zich daarbij het beste voelen.
Wat wij moeten doen is gewoon handel met hen drijven op basis van reciprociteit. En reciprociteit betekent dat je elkaar op basis van een zekere gelijkwaardigheid kunt beïnvloeden omdat je er beide belang bij hebt.

_________________
Gehoorzaamheid zonder vrijheid is slavernij, vrijheid zonder gehoorzaamheid is chaos.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Zo Sep 05, 2021 17:54 Plaats reactie Reageer met quote
Joost Bakker
   
 


Koloniale denken?

De grootse actuele kolonialen zijn de Linkschmensen die Europa op grote schaal door
de Wokisten en ISlamisten laat koloniseren...

De oprukkende mega moskeeen, symbool van wereldwijde onderdrukking, heulend met de ons vijandige
tirannen zijn het pronkstuk van de zelfhaat-orgie die de fake linksche libereale wereld in wezen is.


De Europese burger is een tweede rangsburger geworden door een onderdrukkendeen verstikkende leugenachtig wrede en inhumane macht.

Wat overblijft is een kutland... en dagelijks zien we de betonrot, het geweld, de achterstelling van inheemse Nederlandse jongeren
en de maffiose getinte machten die het geweld van sterkste al op lagere school dankzij hun geschifte Woke-leerkrachten hebben aangeleerd...

_________________
Het verschil tussen PvdA, D66, Groen Niks en VVD en de media is gering, zoals het er in een dictatuur aan toegaat.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Do Sep 09, 2021 11:18 Plaats reactie Reageer met quote
Poendert
   
 


Ik was een tijdje terug bij een overblijfsel uit de Romeinse tijd. Iedereen was er van overtuigd dat hun kolonialisme een zegen ook voor onze beschaving was geweest.
Ook nu als ik door verre buitenlanden reis zie ik overal de bruggen, havens en gebouwen die daar in hun koloniale verleden werden gebouwd door Westerlingen. Zelfs hun wetten en schrift zijn vaak vanuit het westen overgenomen. Ze rijden in door het westen uitgevonden auto,s en eten vaan van het graan in het Westen gegroeid, kijken op Westerse TV,s enz.
Wij zijn de oude Romeinen en Grieken dankbaar. Waarom is men niet blij met onze bruggen wegen en landbouwmethodes. Dat vraag ik me vaak af.
Aan de andere kant. Als de Westerse landbouw en medische kennis niet was overgenomen was de wereld niet overbevolkt.

_________________
Milieu-activisme. Harten van goud, en hersens van havermout.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Vr Sep 10, 2021 9:19 Plaats reactie Reageer met quote
estudiant
   
 


Kolonisatie was zeker niet altijd slecht. Maar voor het Westen is dat passé, terwijl we wel nog steeds zo denken en politiek handelen. Als bv een land geen democratie kent, dan gaan we dat land politiek onder druk zetten en desnoods boycotten.
Maar die tijd is echt over. De verhoudingen in de wereld veranderen snel. Landen als bv China of India liggen er niet van wakker, zij hebben hun eigen politieke systemen en voelen geen enkele neiging om hun systemen aan te passen overeenkomstig het westerse model.

Op het Afrikaanse continent is de tijd van kolonisatie ook al lang voorbij. Zimbabwe is een aansprekend voorbeeld dat westerse normen en waarden er uiteindelijk niet passen. Zuid-Afrika gaat dezelfde kant op. De zwarte bevolking kiest daar zelf voor en de vraag is of ze er minder gelukkig door zijn ( misschien missen de Afrikanen toch die Neanderthaler genen).

Kolonisatie is passé maar we denken en handelen nog steeds als koloniale machthebbers.

_________________
Gehoorzaamheid zonder vrijheid is slavernij, vrijheid zonder gehoorzaamheid is chaos.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Vr Sep 17, 2021 12:22 Plaats reactie Reageer met quote
Poendert
   
 


estudiant schreef:
Kolonisatie was zeker niet altijd slecht. Maar voor het Westen is dat passé, terwijl we wel nog steeds zo denken en politiek handelen. Als bv een land geen democratie kent, dan gaan we dat land politiek onder druk zetten en desnoods boycotten.
Maar die tijd is echt over. De verhoudingen in de wereld veranderen snel. Landen als bv China of India liggen er niet van wakker, zij hebben hun eigen politieke systemen en voelen geen enkele neiging om hun systemen aan te passen overeenkomstig het westerse model.

Op het Afrikaanse continent is de tijd van kolonisatie ook al lang voorbij. Zimbabwe is een aansprekend voorbeeld dat westerse normen en waarden er uiteindelijk niet passen. Zuid-Afrika gaat dezelfde kant op. De zwarte bevolking kiest daar zelf voor en de vraag is of ze er minder gelukkig door zijn ( misschien missen de Afrikanen toch die Neanderthaler genen).

Kolonisatie is passé maar we denken en handelen nog steeds als koloniale machthebbers.


In veel landen moet een tiran aan het bewind staan om goed als land te overleven.
Een goed voorbeeld is Syrie. Dat land functioneerde uitstekend onder Assad en zijn Baath-partij. De statuten van die club werden opgesteld door een Christen, een Soenniet en een Sjiiet. Deze mensen besloten dat niet 1 religie de overhand mocht krijgen Discriminatie op basis van religie was streng veboden.
De oude en nieuwe Assad hielden daar streng de hand aan. Bij overtreding van dat gebod was de oude Assad niet te beroerd om dan je kop er af te hakken. Ook Libanon, Libie en nog wat anderen zaten op dezelfde golflengte.
Dit was een doorn in de ogen van Saudie-Arabie en andere scherpslijpende moslims.(elk ooit door de islam veroverd land moest weer islamitisch worden, vrouwen moesten verborgen worden onder lappen, volgens Mohammed) Ook de VS en later zelfs de Navo trapten in die val en begonnen de veel te Verwesterse landen te bombarderen.
Zie de resultaten.

Ik was in veel van die landen toen daar de meisjes nog in bikini over de stranden paradeerden, en er geen bommen op markten ontploften.

_________________
Milieu-activisme. Harten van goud, en hersens van havermout.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Vr Sep 17, 2021 13:14 Plaats reactie Reageer met quote
carlos
   
 


Een betere vraag zou zijn: hoe kunnen we democratie bewerkstelligen binnen de westerse wereld? En: willen we het eigenlijk nog wel?

Ik heb de indruk dat veel mensen het weinig kan schelen wat voor bestuurssysteem er is, zolang ze maar hun series kunnen kijken en hun eigen bekrompen leventje kunnen leiden. Huisje boompje beestje, etc. Eens per jaar op vakantie naar een low budget resort.

_________________
Alleen samen krijgen we QRona eronder!
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Di Okt 12, 2021 22:04 Plaats reactie Reageer met quote
Blens
   
 


Volgens mij vaart de wereld er wel bij als we ons niet met interne zaken aangaande de handel bemoeien.

_________________
Laatst bijgewerkt door Blensk op di 22 jan 1963, 22:00, in het totaal 1 keer bewerkt
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Vr Dec 03, 2021 10:52 Plaats reactie Reageer met quote
estudiant
   
 


Voorwaarden voor democratie.
Ik vraag mij serieus af in hoeverre social media een gevaar vormen voor democratie. Ik heb het dan met name over de verspreiding van nepnieuws en het "complottheorie extremisme".
Vraag is of je deze democratische ondermijning met democratische middelen kunt bestrijden, zoals argumenten en bewijzen inbrengen die de leugens ontkrachten middels factcheck-websites? Of moet je groffer ingrijpen met anti democratische middelen zoals censuur en het scherper maken van het strafrecht en daarbij passende handhaving en opsporing?
Op dit moment is verspreiding van nepnieuws lastig te vervolgen omdat het al heel snel schuurt met de vrijheid van meningsuiting. Uiteraard zijn de professionele complotters en nepnieuwsverspreiders uitermate deskundig om strafvervolging te voorkomen.
Ik vind het een reëel gevaar voor het voortbestaan van de democratie.

_________________
Gehoorzaamheid zonder vrijheid is slavernij, vrijheid zonder gehoorzaamheid is chaos.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Vr Dec 03, 2021 13:12 Plaats reactie Reageer met quote
Cliff
   
 


estudiant schreef:
Voorwaarden voor democratie.
Ik vraag mij serieus af in hoeverre social media een gevaar vormen voor democratie. Ik heb het dan met name over de verspreiding van nepnieuws en het "complottheorie extremisme".
Vraag is of je deze democratische ondermijning met democratische middelen kunt bestrijden, zoals argumenten en bewijzen inbrengen die de leugens ontkrachten middels factcheck-websites? Of moet je groffer ingrijpen met anti democratische middelen zoals censuur en het scherper maken van het strafrecht en daarbij passende handhaving en opsporing?
Op dit moment is verspreiding van nepnieuws lastig te vervolgen omdat het al heel snel schuurt met de vrijheid van meningsuiting. Uiteraard zijn de professionele complotters en nepnieuwsverspreiders uitermate deskundig om strafvervolging te voorkomen.
Ik vind het een reëel gevaar voor het voortbestaan van de democratie.


Dit is een heel reëel gevaar. Van alle kanten: zowel de complotters als de tegenreactie. Want censuur is absoluut niet de oplossing. En strafrechtelijke vervolging, wees dan consequent en zet ook mensen als Halbe Zijlstra achter de tralies. Misschien Rutte zelf ook wel, hoewel hij het zich 'meestal niet meer kan herinneren'.

Maar feit is dat mensen liegen. En die leugens ook verspreiden. En wanneer wordt dat fake-news? Je kunt er geen ministerie van waarheid op zetten, zeker niet omdat de politiek zelf ook structureel leugens verspreidt.

Enige oplossing die ik zie is mensen aanleren dat er kritisch gekeken moet worden. Alles is onwaar totdat het tegendeel bewezen kan worden. En dat bewijs ligt vaak ook bij jezelf door het opzoeken van bronnen en bewijslast.

Maar dan komen we op de grootste fakenews bron van allemaal uit: religie. Dat is één en al leugens en desinformatie, grotendeels onbewijsbaar, soms zelfs aantoonbaar onjuist. En hele volksstammen komen ervoor in beweging, richten hun leven ervoor in, maken er politieke keuzes mee, verspreiden het. Het is zelf geïntegreerd in ons onderwijssysteem.

Fakenews is naast een enorme bedreiging ook een onoplosbaar probleem.

_________________
Hier gaan over het tij, de maan, de wind... en wij
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail
BerichtGeplaatst: Vr Dec 03, 2021 15:49 Plaats reactie Reageer met quote
Poendert
   
 


Ik denk dat iedere politieke richting in beginsel het beste met het mensdom voor heeft. Van fascisme, tot communisme, en zeker via democratie worden Stalin,s, Caesars tot Bidens gekweekt, of in beschermde bewaring gehouden.
Als een figuur zoals Trump verandering wil brengen, wordt hij met algehele stemmen buitenboord geflikkerd en gekielhaald door een stel deugende redenaars, die het plebs hebben gelijmd met het vooruitzicht op de luizenbaantjes.
Maar elke richting verzand op den duur in een dictatuur. De grootste bekken winnen na een tijdje altijd, of het figuur met de meeste, en sterkste zonen.
Een dictator als Pinochet, of Castro zijn een zegen voor hun land, zolang het duurt.

_________________
Milieu-activisme. Harten van goud, en hersens van havermout.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Za Dec 04, 2021 11:04 Plaats reactie Reageer met quote
estudiant
   
 


Cliff schreef:


Maar feit is dat mensen liegen. En die leugens ook verspreiden. En wanneer wordt dat fake-news? Je kunt er geen ministerie van waarheid op zetten, zeker niet omdat de politiek zelf ook structureel leugens verspreidt.

We hebben denk ik allemaal wel een een opvatting waar "ongevaarlijke" leugens eindigen en "gevaarlijke" beginnen.
Om dat in juristentaal om te zetten is een ander verhaal, maar het moet mogelijk zijn. Beetje zoals het onderscheid tussen het stelen van een supermarktartikel enerzijds en het stelen van grote luxe goederen of veel geld anderzijds. Beide betreft het een misdrijf maar in de jurisprudentie wordt hier genuanceerder en proportioneler naar gekeken.

Je kunt inderdaad geen ministerie van waarheid opzetten, maar je kunt als overheid wel de social media stimuleren en misschien mogelijk wel verplichten hun gebruikers te beschermen tegen fake-news en complottheorieën.
Klinkt als censuur, maar kwaliteitseisen stellen aan social media is de overweging waard als het om de veiligheid van de staat/bevolking gaat. Als het om de volksgezondheid gaat eist de overheid immers ook een bepaald kwaliteitsniveau.

Quote:
Enige oplossing die ik zie is mensen aanleren dat er kritisch gekeken moet worden. Alles is onwaar totdat het tegendeel bewezen kan worden. En dat bewijs ligt vaak ook bij jezelf door het opzoeken van bronnen en bewijslast.

Het is denk ik ook, en..en. Kwaliteitseisen en opvoeding. Inderdaad op scholen stevig doceren, volgens mij ook best leuk te maken door studentjes en studenten leren te analyseren ( goed voor de ontwikkeling van het analytisch vermogen)

Quote:
Maar dan komen we op de grootste fakenews bron van allemaal uit: religie. Dat is één en al leugens en desinformatie, grotendeels onbewijsbaar, soms zelfs aantoonbaar onjuist. En hele volksstammen komen ervoor in beweging, richten hun leven ervoor in, maken er politieke keuzes mee, verspreiden het. Het is zelf geïntegreerd in ons onderwijssysteem.


Anders dan jij zie ik religie niet als oorzaak van alle kwaad. Hadden we geen religie dan hadden we wel wat anders om elkaar mee in de haren te vliegen. Het communisme was bijvoorbeeld geen religie maar meer een filosofie met ook een enorme productie aan leugens en desinformatie. Het deed wat dat betreft niet onder voor het gelovige deel van de wereld.

Quote:
Fakenews is naast een enorme bedreiging ook een onoplosbaar probleem.

Het is een enorme bedreiging en daarom denk ik ook dat het serieus bestreden gaat worden omdat het voor democratieën een existentiële bedreiging vormt.

_________________
Gehoorzaamheid zonder vrijheid is slavernij, vrijheid zonder gehoorzaamheid is chaos.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Za Dec 04, 2021 14:17 Plaats reactie Reageer met quote
Tedje van Es
   
 


Cliff schreef:
Maar dan komen we op de grootste fakenews bron van allemaal uit: religie. Dat is één en al leugens en desinformatie, grotendeels onbewijsbaar, soms zelfs aantoonbaar onjuist. En hele volksstammen komen ervoor in beweging, richten hun leven ervoor in, maken er politieke keuzes mee, verspreiden het. Het is zelf geïntegreerd in ons onderwijssysteem.

Hear, hear! Laten we dat eens democratisch aanpakken en afschaffen!

_________________
Religie maakt meer kapot dan je lief is.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Za Dec 04, 2021 18:50 Plaats reactie Reageer met quote
Royy
   
 


Tedje van Es schreef:
Cliff schreef:
Maar dan komen we op de grootste fakenews bron van allemaal uit: religie. Dat is één en al leugens en desinformatie, grotendeels onbewijsbaar, soms zelfs aantoonbaar onjuist. En hele volksstammen komen ervoor in beweging, richten hun leven ervoor in, maken er politieke keuzes mee, verspreiden het. Het is zelf geïntegreerd in ons onderwijssysteem.

Hear, hear! Laten we dat eens democratisch aanpakken en afschaffen!


Je wilt een dictatuur uitroepen Tedje?

_________________
Houdt koers!
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail
BerichtGeplaatst: Zo Dec 05, 2021 11:27 Plaats reactie Reageer met quote
Poendert
   
 


Religie was 300.000 jaargeleden al aanwezig bij de Neanderthalers. Het hoort en hoorde bij het menszijn.
Zonder religie hadden we nu nog naast de holenbeer in grotten geleefd, maar zonder grotschilderingen.
De eerste mensen die georganiseerd in dorpjes of stadjes woonden, bouwden al tempels.
Zonder religie was er nooit KUNST ontstaan.
Laten we blij zijn dat het Westerse menszijn zich hoofdzakelijk via religie,s als bv het christendom en het Boeddhisme heeft ontwikkeld.
Voor hetzelfde geld offerden wij nu maandelijks duizenden slaven en vijanden op het dak van tempels, zoals de Indiaanse Maja,s en Inka,s. Of er ontploften ook hier dagelijks bommen op markten zoals in andere delen van de wereld.
Ik woon midden tussen de Zwartekousen, en daarom in 1 van de mooiste streken van Nederland, en ik heb helemaal geen last van die mensen. Van mij mogen ze op Zondag hun zwembaden en winkels sluiten. Lekker rustig ook rond mijn tuin en aangrenzende bossen.

_________________
Milieu-activisme. Harten van goud, en hersens van havermout.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Zo Dec 05, 2021 11:41 Plaats reactie Reageer met quote
estudiant
   
 


Royy schreef:
Tedje van Es schreef:
Cliff schreef:
Maar dan komen we op de grootste fakenews bron van allemaal uit: religie. Dat is één en al leugens en desinformatie, grotendeels onbewijsbaar, soms zelfs aantoonbaar onjuist. En hele volksstammen komen ervoor in beweging, richten hun leven ervoor in, maken er politieke keuzes mee, verspreiden het. Het is zelf geïntegreerd in ons onderwijssysteem.

Hear, hear! Laten we dat eens democratisch aanpakken en afschaffen!


Je wilt een dictatuur uitroepen Tedje?


Tussen de moreel losgeslagen en de puur individueel gerichte democratie van nu enerzijds en een dictatuur anderzijds, bevindt zich een enorme ruimte met mogelijkheden.

_________________
Gehoorzaamheid zonder vrijheid is slavernij, vrijheid zonder gehoorzaamheid is chaos.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Ma Dec 06, 2021 11:01 Plaats reactie Reageer met quote
Tedje van Es
   
 


Royy schreef:
Je wilt een dictatuur uitroepen Tedje?
Nee hoor, ik wil die achterlijke religies het land uit. Ze staan de vooruitgang en de democratie in de weg.

_________________
Religie maakt meer kapot dan je lief is.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
  Weerwoord forum index » Politiek Theorie en Filosofie
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in GMT + 1 uur  
Pagina 1 van 1  

  
  
 Plaats nieuw bericht  Plaats reactie  Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.