Weerwoord forum index Registreer FAQ Zoeken

Weerwoord forum index » Politiek Theorie en Filosofie » Allah of God is niet belangrijk, alleen daden tellen Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
Plaats nieuw bericht  Plaats reactie Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp 
Allah of God is niet belangrijk, alleen daden tellen
BerichtGeplaatst: Di Feb 20, 2001 15:06 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Cliff,

Misschien kun je ook eens proberen in te zien dat wat Linda jou probeert duidelijk te maken niet geheel zo uit de lucht is gegrepen als jij zegt. Mohammedanen en andere gelovigen kunnen zeer dwingend zijn en ookal is Nederland democratisch, maar dat wil nog niet zeggen dat mensen in hun omgeving in vrijheid kunnen leven. Als je eens wist hoe mohammedanen met homo's omgaan en dat ze volgens die leer zelfs gedood moeten worden, dan zou je wel eens wat realistischer zijn in plaats van dat overdreven respect voor dingen die zeer intolerant zijn.

Allah of God is niet belangrijk, alleen daden tellen
BerichtGeplaatst: Di Feb 20, 2001 16:28 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ik weet dat niet iedereen echt blij is met citaten uit religieuze werken, maar dit wilde ik toch ff kwijt, het komt uit de bergrede:

Zalig zijt gij wanneer men om mijnentwil u smaadt, vervolgt en allerlei valse beschuldigingen tegen u inbrengt.
Verheugt en verblijdt u; want uw loon is groot in de hemelen; zo toch heeft men de profeten die voor u geleefd hebben vervolgd.
mat 5: 11&12

Gij hebt gehoord dat gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand haten.
Maar ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor uw vervolgers;
opdat gij zonen van uw Vader in de hemelen zijn moogt; want Hij doet zijn zon opgaan over bozen en goeden en geeft regen over rechtschapenen en goddelozen.
Immers, indien gij liefhebt wie u liefhebben, welke aanspraak op loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?
En indien gij alleen uw broeders groet, wat bijzonders doet gij dan? Doen ook de heidenen niet hetzelfde?
Mat 5:43 ev

Oordeelt niet; opdat gij niet geoordeeld wordt.
Want naar het oordeel dat gij velt zult gij geoordeeld worden; met de maat waarmee gij meet zal u toegemeten worden.
Wat ziet gij den splinter in het oog van uw broeder en bemerkt den balk in uw eigen oog niet!
Of hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Sta mij toe den splinter uit uw oog te halen terwijl in uw oog een balk is?
Huichelaar, verwijder eerst uit uw oog den balk; dan zult gij scherp genoeg zien om den splinter uit uws broeders oog te halen.
Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen; zij mochten ze eens met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren.
Mat 7:1 ev

Niet ieder die tot mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar hij die den wil van mijn Vader in de hemelen volbrengt.
mat 7:21

Met andere woorden heb respect voor elkaar...
Allah of God is niet belangrijk, alleen daden tellen
BerichtGeplaatst: Di Feb 20, 2001 20:28 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Als toevoeging op het rijtje wat Linda hieronder neerzette :

Dat goldt ook voor leden van de NSB tijdens de tweede W.O.
Allah of God is niet belangrijk, alleen daden tellen
BerichtGeplaatst: Di Feb 20, 2001 20:55 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Aangezien ik meerder mensen tegelijk moet beantwoorden kan ik niet te uitgebreid op iedereen ingaan. Ik zal het zo kort mogelijk proberen.

Racer,

Citaat:
Ja zeg, jij hebt het over respecteren van personen, ik over respecteren van iemands geloof.


Die kun je niet los zien van elkaar. Wanneer je over een religie spreekt spreek je over de personen die die religie aanhangen.

Citaat:
k Weet niet of jouw fundamentalistische vrienden de zware griffos zijn die vroeger aan de Segeerstraat kerkten, maar hun mening over bepaalde onderwerpen zal ongetwijfeld diametraal op de jouwe staan. Ik kan me echt niet voorstellen dat jij bv. kan respecteren als zij een theocratische staat willen waarin jouw vrijheid ondergeschikt wordt gemaakt aan hun godsdienst.


Mijn beste vriend zit bij de katholieke splinterorganisatie opus dei. Zijn meningen staan in sommige gevallen radicaal op de mijne. Hij vindt een theocratie (mits die katholiek is ) ideaal. Die theocratie (als die er zou komen) zou mijn mening inderdaad onderdrukken. Maar die theocratie komt er niet. Ik geef toe dat als die er wel zou zijn onze vriendschap waarschijnlijk danig onder druk zou komen te staan. Nu is dit echter niet aan de orde in Nederland en komt dat voorlopig ook niet.

Citaat:
Als je die executie veroordeelt dan veroordeel je ook de godsdienstige regels die zon executie opdragen en dus ook de godsdienst zoals die door die lui gepraktiseerd wordt.


Nee, ik veroordeel die executie. Niet iedere gelovige is daar schuldig aan in mijn ogen.

Citaat:
respecteer jij ook godsdiensten of godsdienstige stromingen die een racialistische ideologie of kindermisbruik als geloofsartikel hebben?


Ieder geloof heeft zijn goede en slechte kanten. Ik zal die zaken veroordelen, maar niet integraal de religie.

Citaat:
Waar ligt dan voor jouw de grens voor respect?


Kan ik moeilijk beantwoorden. Misschien kun jij eerst aangeven waar jouw grens van respect ligt, maar ik denk niet dat die duidelijk aantoonbaar is. Er zal wel een grijs gebied zijn.

Citaat:
Het nut is om duidelijk te maken dat bepaalde dingen voor jouw onacceptabel zijn, ook als het is ingekleed in een reli-jasje. Voor IEDEREEN gaan bepaalde dingen te ver en ZEKER voor gelovigen dus dat mag best gezegd worden


Mee eens, maar dit hoeft niet ten koste van respect voor elkaar te gaan.

Citaat:
Wat je er mee bereikt is duidelijkheid in plaats van huichelen en wie weet gaat de gelovige ook nog eens zelf nadenken in plaats van klakkeloos te accepteren wat de leider of heilige schrift voorschrijft. Als bepaalde christelijke gelovigen in Europa dat niet hadden gedaan dan hadden wij nu geen vrijheid, gelijke rechten, scheiding van kerk en staat en ga zo maar door.


Ik geloof niet zozeer in het ompraten van mensen. Ik vraag me ook altijd af waarom de profeten en anti-profeten hier zo op doorhameren. Misschien dat men in de middeleeuwen toen heel veel zaken nog toegeschreven werden aan hekserij en zwarte magie mensen vatbaarder waren voor afsplitsingen van religies. Misschien dat in de eerste eeuw mensen helemaal van toeten noch blazen wisten en daarom vatbaar waren voor het ontstaan van nieuwe religies.

Weet jij wat de motivatie van Luther en Calvijn is geweest om het anders aan te pakken? Denk je dat het een anti-profeet was geweest?

Linda,

Citaat:
De meeste mohammedanen zijn het misschien ook oneens met al het mohammedaanse geweld in de wereld, maar ze spreken zich er ook niet tegen uit en doen er niets tegen.

Het valt me mee te lezen dat je inderdaad overweegt dat de meeste moslims het niet eens zijn met geweld dat in de naam van hun religie wordt gepleegd. Vergeet niet dat elke grote religie en ideologie miljoen slachtoffers op zijn naam heeft staan.

Cogito,

Citaat:
Mohammedanen en andere gelovigen kunnen zeer dwingend zijn (knip).


Ik vind jou net zo dwingend hoor Cogito, zo niet dwingender. Zowel de profeet als de anti-profeet proberen mij ergens voor te waarschuwen. Ik accepteer die waarschuwingen niet van profeten of anti-profeten. Ik vind ik er een soort van respectloosheid vanuit gaat om mensen te bekeren. Je laat mensen niet in hun (religieuze) waarde.


[Dit weerwoord is op 20 Februari 2001 gewijzigd door Cliff.]
Allah of God is niet belangrijk, alleen daden tellen
BerichtGeplaatst: Di Feb 20, 2001 22:50 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ik zal verder niet doordrammen Cliff, 'k heb mijn zegje gedaan en vind dat het nog steeds overeind staat

Wel een reactie op je volgende uitspraken:

Citaat:
Misschien kun jij eerst aangeven waar jouw grens van respect ligt


Ik denk dat ik een godsdienst kan respecten zolang de vrijheid van niemand in gevaar komt. Als een godsdienst allerlei onderdrukkende regels heeft kan ik dat accepteren zolang de gelovigen zich daaraan vrijwillig kunnen onderwerpen. De godsdienst moet het recht erkennen van ongelovigen om zich aan de regels te onttrekken en het recht van gelovigen om uit te stappen en niet meer gebonden te zijn aan de regels.

Citaat:
Ik geloof niet zozeer in het ompraten van mensen. Ik vraag me ook altijd af waarom de profeten en anti-profeten hier zo op doorhameren.


Ik wil ook niemand bekeren, alleen aan het denken zetten. Da's een cruciaal verschil. Waar iemand die zelfstandig gaat denken uitkomt dat kan ik van tevoren niet voorspellen, maar hoe meer mensen hun redelijk verstand gebruiken in plaats van dogma's hoe beter.

Citaat:
Weet jij wat de motivatie van Luther en Calvijn is geweest om het anders aan te pakken? Denk je dat het een anti-profeet was geweest?


Ik doelde zelf niet zozeer op Luther of Calvijn hoor, maar ach, in zekere zin was Luther de anti-profeet voor Calvijn. Luther heeft de kickstart voor de reformatie gegeven
Allah of God is niet belangrijk, alleen daden tellen
BerichtGeplaatst: Di Feb 20, 2001 23:32 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Citaat:
De godsdienst moet het recht erkennen van ongelovigen om zich aan de regels te onttrekken en het recht van gelovigen om uit te stappen en niet meer gebonden te zijn aan de regels.


Dat ben ik zeker wel met je eens. Maar goed, zoals ik zei betrek ik dat meer op individuen. Religie is zo'n enorm machtsmiddel en er zijn altijd individuen die het weten te misbruiken, net als politieke stromingen.

Nu we toch enigszins aan het idealiseren/filosoferen zijn: ik zou wel willen dat gelovigen ook rekening houden met de feilbaarheid van hun religie. Maar dat gebeurt toch nooit, juist daar is het religie voor. Zekerheid geven over onzekere zaken.

Maar ik kan er naast zitten natuurlijk
Allah of God is niet belangrijk, alleen daden tellen
BerichtGeplaatst: Di Feb 20, 2001 23:36 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Cliff,

Het is duidelijk dat jij de essentie mist, waar ik het over heb. Jammer. Maar wees zelf maar eens een homo in een Mohammedaans gezin, waar je voor de keuze staat op basis van cultuur en geloof dat je met je ouders moet breken en wordt verstoten of zelfs met geweld wordt bedreigd. Een dergelijk geloof die zulke dingen veroorzaakt daar heb ik geen respect. Ik heb het recht dat in ieder geval te bekritiseren. Tegen een neonazi zeg je toch ook niet dat je het nazisme in zijn geheel niet veroordeelt, omdat je hem in zijn politieke waarde wilt laten.
Allah of God is niet belangrijk, alleen daden tellen
BerichtGeplaatst: Di Feb 20, 2001 23:57 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ook nationalisme heeft zijn goede kanten.
Allah of God is niet belangrijk, alleen daden tellen
BerichtGeplaatst: Wo Feb 21, 2001 0:10 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Citaat:
Als die *fundamentalisten* NIET jouw kennissen/vrienden waren en je zou met hen eens stevig van gedachten wisselen, dan zal al snel blijken dat ze geen enkel respect voor jouw *anders-denken* hebben.


Maar het zijn *WEL* mijn vrienden. Dus de oplossing zou dan kunnen zijn (jouw redenering volgend) dat er respect wordt opgebouwd door vriendschap, ongeacht religie.

Daar ligt dus een mooie taak voor ons allen weggelegd

(zei de overjarige hippie)
Allah of God is niet belangrijk, alleen daden tellen
BerichtGeplaatst: Wo Feb 21, 2001 0:52 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Cliff probeert zich er duidelijk uit te praten met allerlei politiek correct gezwam:
Citaat:
Ik kan wel degelijk de executie van anders gelovigen afkeuren zonder de respect voor een religie te verliezen.
Maar dit is toch onmogelijke als het ter dood veroordelen van andersgelovigen, of het ter dood veroordelen van mensen die er een volgens de godsdienst afkeurenswaardige levenswijze op na houden, zoals bijvoorbeeld prostituees of homosexuelen, een geintegreerd deel is van die godsdienst zoals het geval is bij het Mohammedanisme.

Het citaat van Cliff klinkt als "wat ze met de Joden gedaan hebben keur ik af, maar voor de rest heb ik heel veel respect voor het Nazisme en ik heb vrienden die bij de Waffen-SS gezeten hebben".
Allah of God is niet belangrijk, alleen daden tellen
BerichtGeplaatst: Wo Mrt 07, 2001 11:52 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Beste Cogito,

Ik wil een kleine verbetering aanbrengen. Je zegt Mohemmedaans gezin. Dit is niet correct; het moet zijn: Islamitisch gezin. In ons geloof wordt Mohammed niet aangebeden, hij is een profeet die het woord van Allah aan ons heeft overgeleverd.

Met vriendelijke groeten,
Erdin Saan
Beheerder http://islam.pagina.nl
Allah of God is niet belangrijk, alleen daden tellen
BerichtGeplaatst: Wo Mrt 07, 2001 14:05 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Beste Erdinc,

Verschillende deelnemers op diverse fora, waaronder Cogito, Aart Tuynman, Guido, Abu al-Kafiruna, DateHero, Pandorra, Sharda Ramlila en ik hebben zo onze redenen waarom we het niet over de Islam maar over het Mohammedanisme hebben en de aanhangers ervan geen moslims maar mohammedanen noemen.

Het komt er op neer dat we het niet eens zijn met de betekenis van het woord "Islam", dat onderwerping of gehoorzaamheid aan God betekent. Als niet-mohammedanen erkennen we de Koran en de Hadith immers niet als goddelijke openbaringen en beschouwen we het volgen van de Koran en de Hadith niet als onderwerping of gehoorzaamheid aan God.

Omdat we de Koran en de Hadith slechts erkennen als producten van een mens, in dit geval van Mohammed, gebruiken wij de woorden Mohammedanisme en mohammedaan. Deze woorden zijn niet beledigend bedoeld en hebben ook niet tot doel om te suggereren dat de mohammedanen Mohammed zouden aanbidden als God. Het woord "marxist" heeft immers ook niet als betekenis iemand die Karl Marx als God aanbidt.
Allah of God is niet belangrijk, alleen daden tellen
BerichtGeplaatst: Wo Mrt 07, 2001 14:15 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Beste Linda,

Bedankt voor de uitleg; ik respecteer jullie mening ookal ben ik het er absoluut niet mee eens. Wat ik jammer vindt is dat de meeste personen die je noemt de Islam onterecht zwart maken en tevens berichten posten die zwaar kwetsend en belachelijk zijn. Zie hiervoor het forum van http://www.spitsnet.nl (wat ik tevens een afschuwelijk forum vindt; zonder toezicht!). Ik ben niet van plan om de Islam te verdedigen omdat jullie mening door mijn toedoen toch niet veranderd, maar hopelijk tonen jullie voortaan meer respect voor het geloof van anderen.

Met vriendelijke groeten,
Erdin Saan

"Mankind is a single body and each nation is a part of that body. We must
never say 'What does it matter to me if some part of the world is
aliasing?'. If there is such an illness, we must concern ourselves with it
as though we were having that illness."
M. Kemal Atatürk.
Allah of God is niet belangrijk, alleen daden tellen
BerichtGeplaatst: Wo Mrt 07, 2001 21:06 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ik wilde even reageren op de discussie over Natuurkunde als religie.
De natuurkunde kan alleen de natuur beschrijven, ook al wordt de theorie van alles ooit een keer gevonden, dan rijst de volgende vraag, waarom juist die theorie de wereld beschrijft.En zo blijf je oneindig lang doorgaan. God zal hier in ieder geval nooit gevonden worden (En das maar goed ook.)
Allah of God is niet belangrijk, alleen daden tellen
BerichtGeplaatst: Do Mrt 08, 2001 16:50 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


"Vergeleken
met meer dan 1000 jaar Rooms Katholicisme en Mohammedanisme zijn 12 jaar Nazisme of
70 jaar communisme natuurlijk niets. En zelfs onder Nazi-Duitsland, de Sovjet-Unie onder
Stalin of China onder Mao was het beter leven dan nu in Saoedi Arabie of Iran."

Citaat van Linda Bruyn van 19 februari

Hier moet ik Linda toch echt tegenspreken. Onder Stalin, Mao en Hitler zijn bij elkaar genomen meer dan honderdmiljoen mensen omgekomen, en dat binnen een tijdspanne van vijftig jaar. Dat aantal is nog veel hoger dan het aantal slachtoffers veroorzaakt door de monotheistische religies vanaf hun stichting tot nu toe. Het is een gotspe om te veronderstellen dat Iran en Saoedi-Arabie nog erger zijn dan het trio Stalin, Mao en Hitler. Bovendien was dit trio nogal expansionistisch, d.w.z. een enorme bedreiging voor het buitenland. Saoedie-Arabie en Iran zijn vooral naar binnen gekeerd. Verlies niet het gevoel voor proporties, Linda!
Allah of God is niet belangrijk, alleen daden tellen
BerichtGeplaatst: Do Mrt 08, 2001 18:01 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Goed gezegd Edwin. Socialistische en communistische regimes zijn de allerergste die ooit bestaan hebben.

En dan te bedenken dat aanhangers van deze moorddadige regimes nog steeds hoge functies bekleden in ons bestuur zoals Ina Brouwer en Dik Tommel. Onvoorstelbaar.

Die Brouwer heeft trouwens het kapitalistische licht gezien want zij geeft via het ministerie waar zij directeur is lucratieve opdrachten aan bevriende ondernemers.
Allah of God is niet belangrijk, alleen daden tellen
BerichtGeplaatst: Vr Mrt 09, 2001 0:31 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 Een hele discussie aan de gang en ik heb maar een ding te zeggen.

Ashadoe anlaa Ilaaha illa Allah wa ashadoe anna Mohammedan Rasoeloelaah

Gedenk dat vrede plaats zal maken voor oorlog

Allah of God is niet belangrijk, alleen daden tellen
BerichtGeplaatst: Vr Mrt 09, 2001 10:26 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Beste Edwin,

Prima verwoord, ik merk dat er personen zijn die zonder enige feitenkennis of ervaring de Islam proberen zwart te maken. Ik weet niet wat ze ermee willen bereiken maar ze tonen geen respect voor iemand anders geloof.
Ze zien alleen negatieve zaken maar vergeten de positieve. Klagen en schelden is makkelijk maar oplossingen aanbieden is moeilijk.

Met vriendelijke groeten,
Erdin Saan


"Mankind is a single body and each nation is a part of that body. We must
never say 'What does it matter to me if some part of the world is
aliasing?'. If there is such an illness, we must concern ourselves with it
as though we were having that illness." M. Kemal Atatürk.
Allah of God is niet belangrijk, alleen daden tellen
BerichtGeplaatst: Vr Mrt 09, 2001 23:54 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


geachte lezer,

Of het wat uitmaakt hoe je de godheid aanspreekt, ik zou zeggen>>>> Vraag God maar.

En idem met daden. Laat god het allemaal zelf beslissen. And see you all in the after live. Daar zullen we wel achterkomen waar iedereen over twijfelde.

Om verder deze discussie aan te wakkeren>>>> 3:85.{{En wie een andere godsdienst zoekt dan de Islam, het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn}}


Taqqi Allah allemaal en een prettige dag verder.
[Dit weerwoord is op 10 Maart 2001 gewijzigd door Raadgever.]
Allah of God is niet belangrijk, alleen daden tellen
BerichtGeplaatst: Za Mrt 10, 2001 1:59 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ja, mazzaltov...
Allah of God is niet belangrijk, alleen daden tellen
BerichtGeplaatst: Za Mrt 10, 2001 2:00 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


MazzEltov
Allah of God is niet belangrijk, alleen daden tellen
BerichtGeplaatst: Za Mrt 10, 2001 21:34 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


"Wanneer onder u een profeet optreedt of iemand, die dromen heeft, en hij u een teken of een wonder aankondigt,
en het teken of het wonder komt, waarover hij u gesproken heeft met de woorden: laten wij andere goden achterna lopen, die gij niet gekend hebt, en laten wij hen dienen;
dan zult gij naar de woorden van die profeet of van die dromer niet luisteren; want de Here, uw God, stelt u op de proef om te weten, of gij de Here, uw God, liefhebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. "

Deutronomien 13:1-3
Allah of God is niet belangrijk, alleen daden tellen
BerichtGeplaatst: Za Mrt 10, 2001 23:09 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


En zij vroegen Hem en zeiden: Meester, wanneer zal dit dan geschieden? En wat is het teken, dat deze dingen zullen gebeuren?
Hij zeide: Ziet toe, dat gij u niet laat verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben het, en: De tijd is nabij. Gaat hen niet achterna.

Lucas 21

Daarom geloof ik niet wat Mohammed zegt.
Allah of God is niet belangrijk, alleen daden tellen
BerichtGeplaatst: Za Mrt 10, 2001 23:21 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Met andere woorden: In ieder geloof lullen ze maar wat...!!!

Tijd om eens in uzelf te gaan geloven... mensch...!!!
Allah of God is niet belangrijk, alleen daden tellen
BerichtGeplaatst: Zo Mrt 11, 2001 0:31 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Han als je niet gelooft dat Mohammed een van de profeten van God is, moet je dit maar eens lezen. Het gaat ongeveer om mensen die een onderscheid maken tussen de gezanten-Gods.

3.184 En wanneer men u (de profeet) verloochent, (weet dan) dat er eveneens boodschappers vr u verloochend werden die met duidelijke tekenen en geschriften en het stralende Boek kwamen.


4.150 Waarlijk, degenen die Allah en Zijn boodschappers verwerpen en onderscheid wensen te maken tussen Allah en Zijn boodschappers, zeggende: "Wij geloven in sommige en niet in andere," zij willen een tussenweg volgen.

4.163 Waarlijk, Wij hebben u de openbaring gezonden, zoals Wij Noach en de profeten na hem openbaring zonden en Wij gaven een openbaring aan Abraham en Ismaël en Izaäk en Jacob en de stammen; en aan Jezus, Job, Jonas, Aäron en Salomo en Wij gaven David een psalmen.


3.183 En degenen, die zeggen: "Allah heeft ons opgedragen in geen boodschapper te geloven, voordat deze ons een offer brengt dat door het vuur wordt verteerd", zeg hun: "Er zijn reeds vr mij boodschappers tot u gekomen met duidelijke tekenen en met hetgeen, waarover gij spreekt. Waarom trachttet gij hen dan te doden, als gij eerlijk zijt?"


2.87 Voorwaar, Wij gaven Mozes het Boek en deden boodschappers de een na de ander zijn voetsporen volgen. En Wij gaven aan Jezus, zoon van Maria, duidelijke tekenen en versterkten hem met de geest der heiligheid. Telkens als een boodschapper tot u kwam, met hetgeen uw ziel niet behaagde, hebt gij u laatdunkend gedragen, sommigen hunner hebt gij verloochend en anderen gedood.

2.213 De mensheid was één gemeenschap. Daarna verwekte Allah profeten als brengers van goede tijdingen en als waarschuwers en zond met hen het Boek neder, dat de waarheid bevatte, om onder de mensen te richten over datgene waarin zij verschilden. En niemand verschilde er over, dan degenen aan wie het (Boek) was gegeven, nadat duidelijke tekenen tot hen waren gekomen, - uit afgunst jegens elkander. Dan heeft Allah door Zijn gebod de gelovigen geleid betreffende de waarheid, waarover zij hot oneens waren; en Allah leidt naar het rechte pad, wie Hij wil.

2.253 Van deze boodschappers hebben wij sommigen boven anderen verheven; tot sommigen hunner sprak Allah en sommigen hunner verhief Hij in rang. En Wij gaven Jezus, zoon van Maria duidelijke tekenen en versterkten hem met de geest der heiligheid. En indien Allah wilde, zouden zij, die na hem kwamen, elkander niet hebben bestreden, nadat de duidelijke tekenen tot hen waren gekomen, maar zij twistten, daar sommigen hunner geloofden en anderen verwierpen. En indien Allah wilde, zouden zij elkander niet hebben bestreden, maar Allah doet, wat Hij wil.

4.164 Wij zonden boodschappers, welke Wij reeds hebben genoemd en boodschappers welke Wij u niet hebben genoemd en Allah sprak openlijk tot Mozes.

2.285 Deze boodschapper gelooft in hetgeen hem van zijn Heer is geopenbaard en ook de gelovigen, allen geloven in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken en Zijn boodschappers, zeggende: "Wij maken geen verschil tussen Zijn boodschappers"; en zij zeggen: "Wij hebben gehoord en gehoorzaamd, Heer, wij vragen U vergiffenis en tot U is (onze) terugkeer."

3.144 En Mohammed is slechts een boodschapper. Waarlijk, alle boodschappers vr hem zijn heengegaan. Zult gij u dan op de hielen omkeren als hij sterft of gedood wordt? Hij, die zich omkeert zal aan Allah in het geheel geen schade berokkenen. En Allah zal de dankbaren gewis belonen.

4.171 O, mensen van het Boek, overdrijft in uw godsdienst niet en zegt van Allah niets dan de waarheid. Voorwaar, de Messias, Jezus, zoon van Maria was slechts een boodschapper van Allah en Zijn woord tot Maria gegeven als barmhartigheid van Hem. Gelooft dus in Allah en Zijn boodschappers en zegt niet: "Drie (in één)." Houdt op, dat is beter voor u. Voorwaar, Allah is de enige God. Het is verre van Zijn heiligheid, dat Hij een zoon zou hebben. Aan Hem behoort wat in de hemelen en op aarde is en Allah is als Bewaarder afdoende.

5.70 Wij hebben waarlijk een verbond met de kinderen Israëls gesloten en Wij zonden boodschappers tot hen. Maar telkens, wanneer een boodschapper tot hen kwam met hetgeen hun hart niet wenste, behandelden zij sommigen als leugenaars en trachtten zij sommigen te doden.

5.75 De Messias, de zoon van Maria was slechts een boodschapper; voorzeker, alle boodschappers vr hem zijn heengegaan. En zijn moeder was een waarheidslievende vrouw. Zij plachten beiden voedsel tot zich te nemen. Zie, hoe Wij de tekenen voor hen (de mensen) verduidelijken, en zie, hoe zij zich afwenden.

5.109 Gedenkt de dag, waarop Allah de boodschappers zal verzamelen en zeggen: "Hoe werd gij aangenomen?" Zij zullen zeggen: "Wij hebben geen kennis, Gij alleen zijt de Oerkenner van het verborgene."
[Dit weerwoord is op 11 Maart 2001 gewijzigd door Raadgever.]
Allah of God is niet belangrijk, alleen daden tellen
  Weerwoord forum index » Politiek Theorie en Filosofie
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in GMT + 1 uur  
Pagina 2 van 4  
Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
  
  
 Plaats nieuw bericht  Plaats reactie  Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.