Weerwoord forum index Registreer FAQ Zoeken

Weerwoord forum index » Politiek Theorie en Filosofie » De Derde Weg: een nieuw sociaal-liberaal gedachtengoed Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
Plaats nieuw bericht  Plaats reactie Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp 
De Derde Weg: een nieuw sociaal-liberaal gedachtengoed
BerichtGeplaatst: Wo Jan 03, 2001 0:03 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Politieke vernieuwing in Nederland en Europa is alleen mogelijk door het ontwikkelen van een nieuw sociaal-liberaal gedachtengoed, waarbij Clintons en Blairs Derde Weg als uitgangspunt dient.
Veel meer dan deze goed bruikbare slogan hebben beiden echter nog niet bedacht. Het is tijd dat we een verdere invulling aan het begrip Derde Weg geven, met als doel om de sociaal-democratie te hervormen tot een sociaal-liberale democratie.
Waarin verschilt het sociaal-liberalisme van het liberalisme en de sociaal-democratie? Het sociaal-liberalisme is eerlijker dan de sociaal-democratie, sociaal-liberalen hebben allang het kapitalisme erkend als beste manier om de economie te reguleren, ze hebben al die oude linkse illusies niet nodig.
Voor sociaal-liberalen is de markt echter niet heilig, daarin verschillen ze van rechtse liberalen. De zwakkeren in onze samenleving hebben bescherming nodig in de vorm van overheidsbemoeienis. Sociaal-liberalen willen een markteconomie voor de sterken, en een socialistische economie voor de zwakkeren.
De Derde Weg: een nieuw sociaal-liberaal gedachtengoed
BerichtGeplaatst: Wo Jan 03, 2001 0:05 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Wordt vervolgd. Hopelijk ook door jullie.
De Derde Weg: een nieuw sociaal-liberaal gedachtengoed
BerichtGeplaatst: Wo Jan 03, 2001 17:50 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Allen al de term sociaal-liberaal (links-rechts?) maakt het mij duidelijk dat het helemaal geen nieuwe ideologie is, en geen nieuw gedachtengoed heeft, behalve dan dat zowel sociaal democraten als liberalen eindelijk inzien dat ze betere resultaten kunnen behalen als ze hun 'harde standpunten' wat verlaten, en samen op zoek gaan naar de gulden middenweg!
Pragmatische politiek, is het, of balanspolitiek: proberen het goede evenwicht te vinden tussen economische groei en milieu en welzijn. Daar heb ik niets tegen, maar waarom zou het helpen als daar een ideologisch sausje over gegoten werd?
De Derde Weg: een nieuw sociaal-liberaal gedachtengoed
BerichtGeplaatst: Wo Jan 03, 2001 18:04 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Als 'DE DERDE WEG' als politieke stroming zou beginnen met het propageren van de wenselijkheid dat een multinationale onderneming in geen enkel land meer dan 20% van de markt in handen mag hebben zou er wel eens een minimaal begin van een nieuwe en betere wereldpolitieke stroming kunnen ontstaan!

robT
Heel blij met m'n toevallige geboorteplekje...
De Derde Weg: een nieuw sociaal-liberaal gedachtengoed
BerichtGeplaatst: Wo Jan 03, 2001 19:33 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


De derde weg bestaat reeds onder de noemer liberalisme. Liberalisme is de meest sociale ideologie en de term sociaal-liberaal slaat dus ook als een tang op een varken. De derde weg wordt het nu genoemd omdat men zo wil doen overkomen dat het een nieuw concept is. Gewoon het liberalisme, en niet het kapitalisme, nastreven zodat de wereld kan verbeteren.


De VVD werkt!
De Derde Weg: een nieuw sociaal-liberaal gedachtengoed
BerichtGeplaatst: Wo Jan 03, 2001 19:43 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Rob, mag ik je vragen hoe je op dat idee gekomen bent?
Via gesprekken, geschriften en/of (eigen) observaties?


[Dit weerwoord is op 03 Januari 2001 gewijzigd door John.]
De Derde Weg: een nieuw sociaal-liberaal gedachtengoed
BerichtGeplaatst: Wo Jan 03, 2001 20:15 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Mijn bijdrage van gisteren in de PvdA+-discussie hoort eigenlijk hier thuis. Daarom herhaal ik hier een deel:

... Aansluitend hierop wil ik iets zeggen over Olafs pleidooi voor het ontwikkelen van een sociaal-liberale ideologie.

De diverse varianten van liberalisme en socialisme zijn bestaande, in zichzelf redelijk consistente ideologieen. Zij gaan beiden uit van een elementair idee (het individu resp. de groep) en bouwen daaromheen een model voor de samenleving. In hun 'zuivere' vorm zijn zowel liberalisme als socialisme echter niet volledig realiseerbaar. Het zijn onvolkomen modellen.
Beiden herbergen goede en slechte elementen in zich. Een synthese, of een mengvorm, van socialisme en liberalisme zou kunnen leiden tot een beter model voor een samenleving. Of niet.

Het is onvermijdelijk dat in een sociaal-liberale gedachtenwereld situaties zullen bestaan waarin liberaal en sociaal met elkaar in conflict komen. Hier zal dus een soort evenwicht gezocht moeten worden.
Een evenwicht tussen 'tegengestelde' krachten heeft de neiging om al bij heel kleine externe invloeden te gaan bewegen, en te blijven bewegen. Ik denk hierbij aan maatschappelijke veranderingen, historische gebeurtenissen en ook de invloed van de wetenschap. Ook in de realiteit is de samenleving constant in beweging, dus dit is een realistisch element in het model.

Waar de positie van socialisme en liberalisme vrij eenvoudig in dogma's kan worden vastgelegd is dit bij deze mengvorm niet goed mogelijk. Hoogstens kan het belang worden vastgelegd van de diverse elementen die in de positiebepaling een rol spelen. De uiteindelijke afweging zal dan, afhankelijk van omgevingsinvloeden, tot een steeds veranderend eindresultaat leiden.
Die elementenafweging kent natuurlijk een oneindig aantal variaties zodat een definitie geven van 'sociaal-liberaal' volkomen onmogelijk is. Het is geen punt, maar een heel veld van mogelijkheden tussen de relatief kleine polen sociaal en liberaal.

Mijn conclusie is dat sociaal-liberalisme een meer realistisch model voor een samenleving kan vormen dan elk van beide ideologieen apart. Maar dat dit onvermijdelijk inhoudt dat sociaal-liberalisme niet vast te leggen is in onveranderlijke dogma's.
Misschien is het daarom beter om niet te spreken van een ideologie maar van een gedachtengoed.
De Derde Weg: een nieuw sociaal-liberaal gedachtengoed
BerichtGeplaatst: Wo Jan 03, 2001 20:17 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


En het vervolg:

... Bijna vijftien jaar geleden, om een hier volledig irrelevante reden, heb ik een model ontwikkeld van het politieke krachtenveld in Nederland.
Er werd 15 jaar geleden nog uitsluitend gedacht in links-rechts-tegenstellingen, met de PvdA aan de ene kant, de VVD aan de andere kant en het CDA en D'66 in het 'midden'. En aan de uiteinden klein-links en klein-rechts. Voor mijn doeleinden, en ook in realiteit, was deze manier van denken te simplistisch.

Net als het model van Steiner gaat het model uit van een ring van geleidelijk in elkaar overgaande denkrichtingen. Alleen onderscheid ik er in principe slechts drie, die een soort brandpunten vormen op de cirkel. Deze drie 'elementaire' denkrichtingen zijn liberalisme, socialisme en 'christen-democratie'. De eerste gaat uit van het individu, de tweede van de groep en de derde van een hogere macht (en dus hogere waarheden).
Tussen de denkrichtingen zijn drie mengvormen te onderscheiden: sociaal-liberaal, sociaal-democratisch en conservatief. De laatste term is ietwat discutabel, maar ik heb geen betere term kunnen vinden. Ook deze drie mengvormen bevinden zich op de ring.

Hier houdt de gelijkenis met het model van Steiner op. Dat model kent meerdere ringen van 'intensiteit', een dimensie die ik niet gebruik.

Het middelpunt van de ring symboliseert het 'politieke centrum', een mengvorm van alle drie de principes. De mengvormen op de ring neigen al wat naar dit midden, de principes neigen meer naar buiten.

Buiten de ring bevinden zich de meer radicale denkrichtingen. Extreem conservatief/liberaal wordt kapitalistisch, conservatief/christen-democratisch wordt confessioneel, christen-democratisch/sociaal-democratisch wordt bureaucratisch (kastenstelsel), socialistisch/sociaal-democratisch wordt communistisch (in de oorspronkelijke betekenis), socialistisch/sociaal-liberaal wordt activistisch en liberaal/sociaal-liberaal wordt anarchistisch.
Belangrijk hierbij is, dat de grenzen tussen de denkrichtingen heel vaag zijn: ze gaan als het ware langzaam in elkaar over.

De kiezers in ons land hebben elk een mening ergens op dit veld. De meeste kiezers zullen zich in het politieke midden bevinden, en in de gebieden daar direct omheen: sociaal-democratie, conservatief en sociaal-liberaal. Zij zullen stemmen op een partij die het best aansluit bij hun positie op het 'kiezersveld'.
Partijen zullen een van de denkrichtingen als uitgangspunt hebben, en proberen ook kiezers aan te spreken in 'aangrenzende' denkrichtingen. De grote partijen zullen altijd ook het politieke midden proberen aan te spreken.

Ik heb helaas geen tekening om bij te voegen, dat maakt de woordenbrij een stuk duidelijker.

Dit model heeft door historische ontwikkelingen aan kracht gewonnen. Het geeft bijvoorbeeld een verklaring voor Paars (de PvdA is opgeschoven van sociaal-democratisch naar sociaal-liberaal, en de VVD heeft een sociaal-liberaal element toegevoegd aan het conservatief-liberale), maar ook voor de afstand tussen CDA en D'66 christen-democratisch en sociaal-liberaal zijn bijna tegenpolen). De reden: de kiezers zijn ook die kant op gegaan (dus een leegloop bij de christelijke partijen).

En om toch maar even terug te komen op het oorspronkelijke onderwerp van deze discussie: als een groot aantal partijen dat in principe min of meer dezelfde kiezers probeert aan te spreken zou fuseren tot een partij ontstaat veel meer (ideologische) ruimte tussen de overblijvende partijen.
Het is voor -1- partij onmogelijk om al te veel denkrichtingen aan te spreken.
Er zal dus ruimte ontstaan voor een nieuwe partij, die er dan ook onvermijdelijk zal komen. Deze trekt kiezers weg bij de grote fusiepartij, zodat een vergelijkbare situatie ontstaat als de huidige.
Op termijn wint de PvdA dus niets bij een fusie. En de kleine partijen zouden al helemaal van het toneel verdwijnen.

Als je het kiezersveld op deze manier beschouwt is duidelijk dat de meeste kiezers momenteel te vinden zijn in het politieke midden en bij sociaal-liberaal. Een nieuwe partij die tien of meer zetels wil halen zal zich dus hierop moeten richten, zelfs al is de concurrentie groot.
De Derde Weg: een nieuw sociaal-liberaal gedachtengoed
BerichtGeplaatst: Wo Jan 03, 2001 21:05 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Rob T.,
Hoe zou je die 20% marktaandeelgrens willen bereiken en handhaven? Dat kan -denk ik- niet zonder de vrijhandel tussen landen aan te tasten.
Je komt daarmee m.i. bij een tamelijk nationalistische economische politiek uit.
De Derde Weg: een nieuw sociaal-liberaal gedachtengoed
BerichtGeplaatst: Wo Jan 03, 2001 21:06 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ries,

als je sociaal-liberaal ziet zoals ik het beschrijf, een niet-dogmatische synthese van de beste elementen van socialisme en liberalisme, is het voor jou dan nog steeds niet acceptabel?
De vrije markt-economie (niet kapitalisme, dat is wat anders) wordt hierin dus alleen toegepast op terreinen waar dit nuttig is, in de hand gehouden door wetgeving die uitbuiting en machtsmisbruik (want niet sociaal) tegengaat.

Er zijn vele manieren om sociaal-liberaal te definieren ...

Robert,

historisch gezien is liberalisme de TWEEDE weg. De Middeleeuwse staatsreligie is de eerste, liberalisme is ontstaan als reactie hierop, en socialisme (de derde weg) is ontstaan als uitvloeisel van de uitwassen van de industriele revolutie. Sociaal-liberalisme zou dus eigenlijk de VIERDE (vijfde, zesde ...) weg moeten zijn.

Antoinette,

sociaal-liberaal is m.i. minder ideologisch, dus meer pragmatisch dan socialisme of liberalisme. Maar er zit wel degelijk een duidelijke denkrichting achter.
Zoals je in mijn eerdere bijdragen kunt lezen zie ik links-rechts als een te simplistisch model.

Ergens een etiket op plakken is heel pragmatisch: het levert steun en stemmen op. Vergelijk het met de vrijheidsstrijd van de Palestijnen. Toen ze nog via actiegroepen en terreurbewegingen strijd leverden kregen ze veel minder publieke steun (zowel binnen de eigen groep als daarbuiten) dan nadat de strijd een naam gekregen had: Intifada.

Kees,

ik denk dat de ontwikkeling van een sociaal-liberaal gedachtengoed heel wel kan leiden tot politieke vernieuwing. En daarmee bedoel ik nadrukkelijk NIET het verhaal van Blair en Clinton.

De werkelijke vernieuwing moet volgens mij echter komen uit de mensen zelf, niet uit een 'systeem'. Als mensen wat minder zouden denken in termen van eigenbelang, 'wij' en 'zij', zaken ook van een andere kant kunnen bekijken, echt iets voor elkaar over zouden hebben (niet alleen voor familie en vrienden), kortom verantwoordelijkheid en echte naastenliefde zouden tonen kan van deze wereld een beter oord gemaakt worden.
Dat helpt veel meer dan welk systeem van regels dan ook.
De Derde Weg: een nieuw sociaal-liberaal gedachtengoed
BerichtGeplaatst: Wo Jan 03, 2001 22:58 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


John en Willem, mijn grens van 20% is een persoonlijke ingeving die voortkomt uit de indruk dat de huidige gigantische bedrijven bijna politieke machtsblokken binnen een land en zelfs binnen Europa zijn geworden.

Als we bestuur door bedrijven willen dan zijn we volgens mij hard op weg om dat te vervolmaken.
Druk uitoefenen op politiek besluitvorming met het welzijn van honderduizenden gezinnen als machtsmiddel achter de hand kan toch geen gezonde situatie zijn?

Maar misschien zie ik het wel iets te somber en zijn de kolossale multinationals gewoon heel aardig voor iedereen en alleen maar op het welzijn van de hele wereld uit?

robT

De Derde Weg: een nieuw sociaal-liberaal gedachtengoed
BerichtGeplaatst: Wo Jan 03, 2001 23:16 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Citaat:
Maar misschien zie ik het wel iets te somber en zijn de kolossale multinationals gewoon heel aardig voor iedereen en alleen maar op het welzijn van de hele wereld uit?


Natuurlijk zijn ze niet alleen maar op het welzijn van de hele wereld uit en uiteraard zijn kolossale multinationals in staat om een enorme druk op verscheidene staten uit te oefenen. Daar zijn ook verschillende voorbeelden van bekend.[Dit weerwoord is op 03 Januari 2001 gewijzigd door John.]
De Derde Weg: een nieuw sociaal-liberaal gedachtengoed
BerichtGeplaatst: Do Jan 04, 2001 0:40 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Voordat ik op andere onderwerpen inga, wil ik eerst even iets zeggen over de bruikbaarheid van het begrip Derde Weg inzake de multiculturele samenleving.
Het probleem met een partij zoals Leefbaar Nederland die de politieke correctheid aan de orde wil stellen, is dat zo'n partij snel in de hoek van het Vlaams Blok wordt geplaatst.
Een partij als LN - maar ook een individu als Pim Fortuyn - wordt teveel naar rechts geduwd, terwijl LN in wezen alleen maar het evenwicht in de discussie over de multiculturele samenleving wil herstellen; onder invloed van de politieke correctheid zijn veel discussies nu eenmaal buitengewoon moeilijk te voeren.
Door jezelf in multiculturele discussies te presenteren als een aanhanger van de Derde Weg, geef je aan dat je het racistische pad noch het politiek correcte pad wil inslaan, dat je je tot de xenofobie van de CD noch tot de xenohysterie van GroenLinks aangetrokken voelt, maar dat je precies in het midden zit, het normale midden waarin iedereen met een gezond verstand zou moeten zitten wanneer de multiculturele samenleving wordt besproken. Je geeft blijk dat je in principe oor hebt voor zowel allochtonen als autochtonen. Je bent a.h.w. xeno-neutraal.
Ik gebruik Clintons en Blairs Derde Weg dus ook om een duidelijke zelfprofilering in het multiculturele debat te bewerkstelligen.
De Derde Weg is, naast veel andere dingen, een geschikte manier om evenwicht in het debat over de multiculturele samenleving terug te brengen.
De Derde Weg is het einde van de politiek correcte samenleving maar het begin van een waarachtige multiculturele samenleving - die kan alleen floreren wanneer er een evenwicht heerst tussen alle bevolkingsgroepen. En een gezond evenwicht bereik je alleen als alles bespreekbaar is.
Dat is nu dus onvoldoende het geval.
Wordt vervolgd. Ga vooral door met reageren, ik vind jullie bijdragen heel interessant!
De Derde Weg: een nieuw sociaal-liberaal gedachtengoed
BerichtGeplaatst: Do Jan 04, 2001 0:54 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Als je het kapitalisme als uitgangspunt neemt haak ik sowieso af. Het is namelijk geen goed systeem, niet voor de mens en nog duidelijker niet voor zijn omgeving. Die indeling die jij maakt(sterken en zwakkeren) kan ook niet. Dat is onmogelijk. Het kapitalisme werkt omdat het van arbeid een marktwaar maakt, als jij de zwakkeren gelijk stelt dan verdwijnt de noodzaak van arbeid om onderling te concurreren en dus ook de succesformule van het kapitalisme. En zal je economie heel snel instorten. Een beter systeem zal er alleen komen als we het kapitalisme loslaten en op zoek gaan naar een beter alternatief voor de mens en zijn omgeving. De Sociaal-liberalen kan ik dus ook van mijn lijstje strepen..........

Ries.


It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate
I am the captain of my soul......
De Derde Weg: een nieuw sociaal-liberaal gedachtengoed
BerichtGeplaatst: Do Jan 04, 2001 2:53 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Kees,

Voor zover ik Blair's Derde weg heb nagelezen op Internet heeft het helemaal niks te maken met multicultuur. Het gaat om economie. Vooral om het loslaten van sociaal-democratische gedachten, en het invoeren van privatisering. Waardoor die Derde weg inderdaad niet echt meer te onderscheiden is van het liberalisme.

Rob,

Multinationals hebben inderdaad veel macht, maar ze lijken me verder volledig afhankelijk van een internationaal stelletje geldwolven dat zich " beleggers" noemt. Ze lijken me dan ook volledig overgeleverd aan willekeur. Hun macht kan elk moment stoppen. Op het moment dat de beleggers besluiten dat er geen snelle winst meer te verwachten is.

Feitelijk is onze volledige economie in handen van dat stelletje idioten. Daar zijn we volledig van fhankelijk, en dat is dus kapitalisme. Of liberaal-sociaal, zoals sommige mensen het wensen te noemen.
De Derde Weg: een nieuw sociaal-liberaal gedachtengoed
BerichtGeplaatst: Do Jan 04, 2001 2:56 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Beste Kees, ik hoop dat jij een Lid/sympathisant bent van LN.
Want dan zul jij vanaf a.s. zondag ook email gaan ontvangen van het bestuur i.v.m. het naderende oprichtings-congres.

Jouw verhaal snijdt hout en hopelijk wil je dit soort argumenten bij hen presenteren.
groet,
De Derde Weg: een nieuw sociaal-liberaal gedachtengoed
BerichtGeplaatst: Do Jan 04, 2001 2:58 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


""Xenohysterie van Groenlinks""....!

Hoe verzin je het.....prachtig.
De Derde Weg: een nieuw sociaal-liberaal gedachtengoed
BerichtGeplaatst: Do Jan 04, 2001 18:19 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ries:
Citaat:

Volgens mij heeft de Derde weg ook niks te maken met multicultuur...
De verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt zal ook Nederland voor arbeidsmigranten verder openen. Dit zal tot gevolg hebben dat arbeid omdat het overvloedig zal toestromen steeds goedkoper zal worden. In het verleden was er een sociaal vangnet in Nederland dat zeer royaal was. Ook dit sociale vangnet zal niet meer te handhaven zijn. Ook de sociale cohesie zal onder nog grotere druk komen te staan.
Tel uit je multiculwinst.
De Derde Weg: een nieuw sociaal-liberaal gedachtengoed
BerichtGeplaatst: Do Jan 04, 2001 20:16 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Janneke,

er is wel degelijk een verschil tusen liberalisme, kapitalisme en sociaal-liberaal.

Kapitalisme is simpel gezegd uitgaan van een vrije concurrentie in de economie. Ieder voor zich, zonder verdere voorwaarden.

Liberalisme is uitgaan van het principe van individuele vrijheid. Op economisch gebied betekent dit vrij ondernemerschap, maar ook mensen niet uitbuiten. Want dat zou de vrijheid van degene die uitgebuit wordt beperken.

Sociaal-liberaal gaat deels van ditzelfde principe uit, maar heeft daarnaast oog voor de verantwoordelijkheid die mensen voor elkaar, de groep, moeten hebben. Het socialistische principe dus. Soms is vrijheid het belangrijkste, soms is solidariteit het belangrijkste.

Zie je het verschil?
De Derde Weg: een nieuw sociaal-liberaal gedachtengoed
BerichtGeplaatst: Do Jan 04, 2001 20:19 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Bart,

weer terug, zie ik.

Al zal het niet lang duren als je meteen met dit soort opmerkingen komt.
De Derde Weg: een nieuw sociaal-liberaal gedachtengoed
BerichtGeplaatst: Vr Jan 05, 2001 0:36 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


De derde weg......jaja....ik snap de mens niet meer....We hebben geknokt voor de vakbonden, voor sociale zekerheid, voor gunstige werkomstandigheden, en nu gaan we weer een stap terug. Prestatieloon is in opkomst en nu die derde weg van Blaire en Clinton. Wat houdt dat in? Ten eerste gaan de lonen omlaag en kunnen werkgevers makkelijker van hun werknemers af, flexibilisering van de arbeidsmarkt noemen ze dat.....ook wordt de sociale zekerheid aangepakt..dat is beter voor de werkgevers en moet het hun aantrekkelijker gemaakt worden om mensen aan te nemen.

Dat is heel kort waar die derde weg voor staat, ik zie nog weinig multicultuur hier trouwens..

Nou wat, vanuit de positie van de arbeider gezien, is zo aantrekkelijk aan die derde weg?? NIETS, je bent namelijk al je zekerheid kwijt. Laag loon wat aangevuld wordt met een uitkering, en als je niet meer aan het werk komt, is het schuilen bij de kerk. Het is te bizar voor woorden dat we weer richting 1900 gaan......

Ik zou bijna Nietsche gaan geloven dat cultuur cyclistisch is en geen ontwikkeling doormaakt.

Dat de werkgever de arbeider wil uitbuiten is geen nieuw gegeven, dat is inherent aan het kapitalisme, maar dat de arbeider het opzoekt en zich als de boerendochter door Slick Rick uit de grote stad laat verleiden.....die zoals iedereen al lang wist alleen maar geinteresseerd is in 1 ding...net zoals de kapitalist alleen maar geinteresseerd is in arbeid zo goedkoop mogelijk in te huren, en daar voorziet de Derde weg voortreffelijk in....

Volgens mij heeft de Derde weg ook niks te maken met multicultuur...


It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate
I am the captain of my soul......


[Dit weerwoord is op 04 Januari 2001 gewijzigd door Ries.]
De Derde Weg: een nieuw sociaal-liberaal gedachtengoed
BerichtGeplaatst: Vr Jan 05, 2001 0:43 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Theo,

Het beleid in het Westen wordt bepaald door politieke partijen. Onder invloed van het bedrijfsleven, weliswaar.

In Nederland b.v. heb je om te beginnen de VVD. Deze partij is aanhanger van het kapitalisme, het liberalisme, en is voorstander van enig sociaal gedrag. Dan heb je D66. Die partij noemt zich sinds enige tijd sociaal-liberaal, of andersom. De PVDA was vroeger sociaal-democratisch, maar begint meer en meer het kapitalisme met een sociaal trekje te vertegenwoordigen.

Om eerlijk te zijn, nee ik zie het verschil niet. Moet ik dat zoeken in een ietsje-pietsje meer of minder sociaalvoelend?

Wordt het geen tijd dat dit soort partijen zich veel duidelijker uitlaat over de grenzen tussen sociaal en asociaal gedrag? Over de beperkingen van kapitalisme? Over de beperkingen van liberale ideeen? Kortom, waar volgens hen dan de grens ligt tussen eigenbelang en maatschappelijke verantwoordelijkheid?

[Dit weerwoord is op 05 Januari 2001 gewijzigd door Janneke.]
De Derde Weg: een nieuw sociaal-liberaal gedachtengoed
BerichtGeplaatst: Vr Jan 05, 2001 0:51 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Jammer dat niemand mijn zorg lijkt te delen over beleggers die bepalen wat een bedrijf waard is. UPC b.v. daalt de ene dag vijftig procent in waarde, en stijgt een maand later met dertig procent.

Zijn we niet met z'n allen volledig afhankelijk van beleggers? Verliesgevende bedrijven zijn zomaar een enorm vermogen waard, en winstgevende bedrijven dalen zonder opgaaf van redenen in waarde.

Afgezien van de econoom die het allemaal keurig uit kan leggen moet een normaal mens zich toch afvragen waar dit op uit moet draaien?
De Derde Weg: een nieuw sociaal-liberaal gedachtengoed
BerichtGeplaatst: Vr Jan 05, 2001 1:09 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ik hoor iedereen hier wel op de aandelenkoersen kankeren, maar heb nog geen alternatieven voor de private financiering gehoord.
De Derde Weg: een nieuw sociaal-liberaal gedachtengoed
BerichtGeplaatst: Vr Jan 05, 2001 1:11 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Citaat:
Jammer dat niemand mijn zorg lijkt te delen over beleggers die bepalen wat een bedrijf waard is.


Ik denk dat die zorgen wel gedeeld worden, Janneke. Wel dien dient hierbij de individuele belegger van de institutionele belegger onderscheiden te worden en achter dat laatste gaan vaak weer grote concerns en nationale overheidsorganen schuil.
De Derde Weg: een nieuw sociaal-liberaal gedachtengoed
  Weerwoord forum index » Politiek Theorie en Filosofie
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in GMT + 1 uur  
Pagina 1 van 3  
Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
  
  
 Plaats nieuw bericht  Plaats reactie  Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.