Weerwoord forum index Registreer FAQ Zoeken

Weerwoord forum index » Politieke Partijen en Politici » Alles over de: PVV Ga naar pagina 1, 2, 3 ... 35, 36, 37  Volgende
Plaats nieuw bericht  Plaats reactie Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp 
Alles over de: PVV
BerichtGeplaatst: Vr Jul 29, 2016 13:33 Plaats reactie Reageer met quote
Dwarsligger
   
 


Helaas moet ik het in dezen doen met het verkiezingsprogramma 2012, want iets actueler hebben we nog niet. Als iemand weet hoe de begroting van de PVV eruit ziet, zou ik die er graag naast willen hebben liggen. Tevens is het misschien leuk om alle punten door te nemen als we debatteren over het programma, dus niet enkel de aansprekende zaken.

P.S. Ligt het aan mij, of is het milieu ernstig de dupe, mocht dit programma verwezenlijkt worden?

Without further ado:


Europa:

� Nederland stapt uit de EU. Onze soevereiniteit terug!
� Nederland wordt lid van de Europese Vrijhandels Associatie (EVA)
� Nederland sluit bilaterale (vrijhandels)verdragen met de EU, zoals Zwitserland
� Afspraken met de EU over vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal
� Vrij verkeer van personen, uitgezonderd Polen, Roemenen, Bulgaren, etc
� Schengen-verdrag opzeggen. Zelf weer verantwoordelijkheid voor onze eigen grenzen
� Nederland uit de euro en terug naar de gulden (De euro is geen geld; de euro kost geld)

Zolang we nog lid zijn van de EU:
� Betalingen aan Brussel zo snel als mogelijk van 7 miljard euro per jaar naar nul
� Absolute transparantie van EU-bestedingen
� Geen Europese belastingen
� Geen Europees leger
� Geen gewapende Europese missies
� Geen Europese ambassades
� Geen ACTA
� Geen bemoeienis EU met binnenlands beleid van lidstaten
� Elk EU-plan dat de nationale soevereiniteit raakt voorleggen in referendum
� Geen nieuwe toetreders tot de EU. Onderhandelingen met Turkije direct stoppen
� Onmiddellijk een opt-out op gebied van immigratie: zelf bepalen wie er binnenkomt
� Afschaffen van het Europees Parlement
� Nederland krijgt al zijn bevoegdheden en vetorechten terug
� Per onmiddellijk: stop het verhuiscircus tussen Brussel en Straatsburg
� Geen openstelling van de arbeidsmarkt voor goedkope arbeid uit Oost-Europa
� Geen propagandaborden meer in onze straten die vertellen dat we een project te danken hebben aan de EU. Sigaar uit eigen doos
� De EU-vlag verdwijnt van openbare gebouwen. Om te beginnen van de Tweede Kamer
� Geen medewerking Tweede Kamer aan welke EU-activiteit dan ook
� De EU-vlag met twaalf sterren is geïntroduceerd toen de EU twaalf leden had, waaronder Nederland. We verzoeken de EU �onze� ster te verwijderen van haar vlag

En vooral: Geen ESM. Dit Europese noodfonds geeft Brussel de totale macht over 40 miljard op onze begroting. Mooi niet dus.

Economie:
� BTW lager
� Kwartje van Kok terug aan de burger
� Energiebelasting lager
� Verlaging vennootschapsbelasting
� Betere overheidsfinanciën, lager tekort
� Lastenverlaging voor de burger, maar snijden in de overheid
� Streng toezicht op de financiële sector
� Geen salarissen in de publieke sector boven de Balkenende-norm
� Geen verplichte aanbesteding openbaar vervoer in de grote steden
� Geen eurobonds

Ondernemen:
� Geen Europese aanbestedingen
� Administratieve lasten fors lager
� Vereenvoudiging en versnelling vergunningprocedures
� Behoud van de kleine gezins- en familiebedrijven
� Geen Europese bemoeienis met onze boeren, tuinders en vissers
� Afschaffen bedrijf- en produktschappen
� De overheid moet bedrijven niet beconcurreren
� Nooit meer een vliegtaks, CO2-heffingen. Dat kost banen
� Belasten excessieve vertrekbonussen boven de twee ton met 75 procent
� Cruciale infrastructuur zoals havens en energiesector in Nederlandse handen
� Bescherm de Nederlandse maakindustrie, zoals Nedcar

Energie:
� Kernenergie blijft, mits veilig en verantwoord

En vooral: Brussel, handen af van onze belastingen. Never nooit niet Europese belastingen!
Wij burgers zijn er niet voor om jullie ondemocratische toko te financieren. Zoek nog
eens uit hoe de Tachtigjarige Oorlog is begonnen. (Hint: het startte met de tiende
penning, een belasting van de Europese superstaat van die dagen.)


Sociale voorzieningen:
� Hoogte en duur WW ongewijzigd
� Kinderbijslag en kindgebonden budget voor maximaal 2 kinderen
� Geen verdere bezuinigingen op kinderopvang
� Niet tornen aan ontslagbescherming
� Ontslagvergoeding ongewijzigd
� Werkplicht voor bijstandsjongeren
� Uitkeringsfraude? Geweld tegen personeel sociale dienst? Nooit meer een uitkering
� Altijd terugbetalen van een met fraude verkregen uitkering
� Een keer gebruik maken van schuldhulp-sanering is het maximum
� Afschaffen UWV, arbeidsmarkttaken naar de gemeente
� Geen bezuinigingen op de sociale werkplaatsen (WSW)
� Korten op ineffectieve reïntegratiesubsidies, behoudens voor de WSW-ers
� De Wajong blijft toegankelijk voor volledig duurzaam arbeidsongeschikten
� Strakker toezicht op de woningcorporaties
� De hypotheekrenteaftrek en de huurtoeslag handhaven
� Partneralimentatie hooguit vijf jaar

Ouderen:
� AOW-leeftijd blijft op 65 jaar. Keuze voor eerder of later met korting of opslag
� Pensioenen gezond houden: hanteren van vaste rekenrente van 4 procent

Toestroom:
� Nooit �positieve� discriminatie, �voorkeurbeleid� of ander diversiteitsgeneuzel
� Stopzetten uitkeringen naar het buitenland, uitgezonderd AOW
� Dus ook geen kinderbijslag meer naar het buitenland
� Geen toegang tot onze arbeidsmarkt voor Roemenen en Bulgaren
� Werken of wegwezen. Einde werk = einde verblijf
� De werkgever betaalt voor de terugreis van buitenlandse werknemers
� Niet tien jaar Nederlander, dan geen recht op uitkering
� Koffiehuisinspecties
� Zeer intensieve controle op tweede huis in Marokko of Turkije
� Meldingsplicht voor buitenlandse ZZP�ers � zoals in België
� Geen uitkeringen voor boerkadragers of wie belabberd Nederlands spreekt

En vooral: Géén extra huurverhogingen!

Politiek:
� Bindend referendum
� Schaf de Eerste Kamer af
� Aantal Kamerleden terug naar 100
� Gekozen minister-president
� Koning uit de regering
� 20 procent minder salaris voor ministers, Kamerleden, Europarlementariërs
� Idem voor leden Koninklijk Huis, leden Raad van State, etc
� Introductie Nationale Holocaust Herdenkingsdag

Openbaar bestuur:
� Een vijfde minder ambtenaren
� Minder bestuurslagen, kleed de provincie uit
� Geen subsidies aan politieke partijen
� Staak de donaties aan het subsidienetwerk van links
� Stop de overheidspropaganda (tegen het roken, tegen de klimaathysterie)
� Corruptie altijd keihard aanpakken
� Bestuurlijke ongehoorzaamheid wordt gestraft

Multikul:
� Geen stemrecht niet-Nederlanders
� Geen dubbele nationaliteit in kabinet, parlement, Provinciale Staten, etc
� Gemeenten of provincies die uitzettingen dwarsbomen worden gekort
� Gemeenten of provincies die aan ontwikkelingshulp doen worden gekort
� Gemeenten of provincies die aan multikul-subsidies doen worden gekort

Privacy:
� Geen downloadverbod
� Handhaven netneutraliteit
� Wel of geen cookies; internetgebruikers moeten kunnen kiezen
� Geen censuur op internet

En vooral: Geen ACTA, het EU-verdrag dat de internetvrijheid aan banden wil leggen

Hardere regels:
� Zware minimumstraffen voor geweld en zedendelicten
� Groepsaansprakelijkheid. Deel van een groep tuig, dan ook de straf
� Verlagen leeftijdsgrens strafrecht van 18 naar 16 jaar
� Registratie van nationaliteit daders van misdrijven, inclusief de vermelding �Antilliaan�
� Bezuinigen op reclassering
� Geen taakstraffen
� Geen vervroegde vrijlating, ook niet onder toezicht
� Afschaffen TBS
� Geen alcohol achter het stuur
� Gebiedsverbod hooligans voor alle stadia en evenementen
� Geen coffeeshops in een straal van 1 kilometer rondom scholen
� Kraakverbod strikt handhaven
� Omkering bewijslast bij noodweer in eigen woning/bedrijf
� Camerabeelden gebruiken bij opsporing van criminelen
� Raadsheren van de Hoge Raad rechtstreeks kiezen

Hardere uitvoering:
� Versobering van de gevangenissen
� Meer blauw op straat, minder achter het bureau
� Meer misdrijven oplossen
� Zet foto�s van misdadigers op internet
� Agenten selecteren op daadkracht
� Overal preventief fouilleren
� Niet-Nederlanders die een misdrijf plegen direct uit Nederland verwijderen
� Zij mogen nimmer nog een voet op Nederlandse bodem zetten
� Nederlandse nationaliteit van criminelen met een dubbele nationaliteit intrekken
� Na denaturalisatie: uitzetten en nooit meer terugkomen!
� Criminele Antillianen terug naar de Antillen
� Politie-uniform met meer uitstraling
� Betere uitrusting politie, bijvoorbeeld met Amerikaanse wapenstok

En vooral: Geen rare Brusselse fratsen zoals een Europees arrestatiebevel. Daar moeten we
niets van hebben. De EU gaat ons land voorschrijven hoe we tuig moeten aanhouden.
Zo verdienen ze allemaal een tolk, vindt Brussel. Rare jongens, die eurocraten!


Immigratie:

� Allerbelangrijkste: uit de EU = immigratie weer in Nederlandse hand
� Immigratiestop voor mensen uit islamitische landen
� Een einde aan het procedurestapelen. Afwijzing = meteen weg
� Geen dubbele nationaliteiten meer
� Voor vreemdelingen geldt: werken of wegwezen
� Assimilatiecontracten. Niet tekenen of niet naleven = het land uit
� Wettelijk verbod op generale pardons
� Inburgeringscursussen in het land van herkomst
� Illegaal verblijf in Nederland wordt strafbaar
� Niet meer dan duizend asielzoekers per jaar

Integratie:
� De islam is geen godsdienst maar een totalitaire ideologie
� Geen enkele moskee er meer bij
� Geen moskeeën in de bebouwde kom
� Invoering minarettenverbod
� Alle islamitische scholen dicht
� Moskeeën waar geweld wordt gepropageerd gaan dicht
� Geen buitenlandse financiering meer van moskeeën
� Geen hoofddoekjes in de zorg, het onderwijs, het gemeentehuis of waar dan ook bij de overheid; en ook niet bij gesubsidieerde organisaties
� Geen enkele hoofddoek bij de Staten-Generaal als hart van onze democratie; niet bij het kabinet en hun ambtenaren, niet bij Kamerleden, niet bij medewerkers en niet bij bezoekers, bij niemand.
� Bij dubbele nationaliteit geen stemrecht
� Verbied de boerka en de koran, belast hoofddoekjes
� Voor niet-Nederlanders geldt: pas na tien jaar werken in Nederland en tien jaar geen
misdrijf te hebben gepleegd bestaat het recht om Nederlander te worden en ook dan
pas recht op een uitkering
� Alleen uitkeringen voor wie goed Nederlands spreekt, geen boerka draagt
� Verbod op multiculti-subsidies
� Asielzoekers geen voorrang bij woningen etc

En vooral: Mevrouw Malmström, blijf voortaan af met je handen van ons immigratiebeleid. Wij
maken zelf uit wie we binnenlaten en wie niet.


Verzorging:
� Kleinere zorginstellingen, stop zorggiganten
� Agema-gelden houden (12.000 extra zorgmedewerkers)
� Alle zorginstellingen regelarm of regelvrij
� Overhead aan banden: minder managers, minder papier
� Landelijke programma�s tegen ondervoeding, uitdroging en doorligwonden
� Zorgbobo�s financieel verantwoordelijk voor wanbeheer
� Buurtzorg in plaats van grootschalige thuiszorg
� Geef bewoners van instellingen rechten en pak die van gevangenen af
� Stop ouderenmishandeling: altijd VOG, drie keer hogere straf, plus meldplicht
� Meer bevoegdheden en gezag Inspectie

Genezing:

� Geen verhoging eigen risico
� Geen verplicht EPD (elektronisch patiëntendossier)
� Bestuurderstoets voorafgaand aan aannemen zorgbobo�s
� Fusietoets voor zorginstellingen en verzekeraars
� One-stop-visits in ziekenhuizen
� Eenvoudige ziekenhuistaken door huisarts laten overnemen
� Stop op pretpoli�s
� Afschaffen numerus fixus medicijnen in tien jaar
� Fraude met declaraties harder aanpakken, geld terugvorderen
� Voor (meerderjarige) asielzoekers en illegalen alleen acute hulp
� Geen extra zorggeld voor allochtonenbuurten

Jeugdzorg:
� Meldplicht kindermishandeling
� Demedicaliseer kinderen
� Geen Centra voor Jeugd en Gezin
� Einde aan de wachtlijsten door slimmere organisatie

En vooral: Onze verzorgingshuizen behouden!

Onderwijs:
� Zoveel mogelijk centraal examineren bij elke opleiding
� Ambachtsschool terug
� Graag kleine scholen; geen fusies meer
� HBO-scholen en ROC�s zijn nu te groot
� Hakken in de managementlagen
� Handhaving studiefinanciering voor de bachelorfase
� Geen samenvoeging HBO en universiteit
� Geen bezuiniging op het passend onderwijs
� Bevoegde leraren voor de klas
� Goede scholen zijn veilige scholen
� Elke school een anti-pest-beleid
� Veel vaderlandse geschiedenis in het curriculum
� Onze vlag wappert op alle scholen
� Geen hoofddoekjes in de klas
� Handhaving artikel 23, bijzonder onderwijs blijft intact
� Islamitische scholen gaan dicht

Homo-emancipatie:
� We verdedigen onze homoseksuelen tegen de oprukkende islam

Cultuur en omroep:
� Einde aan kunstsubsidies
� Op elk openbaar gebouw wappert de Nederlandse vlag
� Radio 2 zendt minstens 35 procent Nederlandstalige muziek uit
� Steun aan het Afrikaans, de taal die zo nauw verwant is aan het Nederlands
� Flink minder subsidie voor de staatsomroep
� Een einde aan de verzuilde omroepjes

Dieren:
� Dierenrechten in de Grondwet
� Behoud van de Dierenpolitie, 1-4-4 Red Een Dier
� Zware straffen voor dierenmishandelaars
� Voor hen ook een levenslang verbod op het houden van dieren
� Nationale en veterinair professionele 144 Dierenambulancedienst
� Wettelijk verbod op ritueel slachten
� Verbod op plezier-, druk-, drijfjacht
� Meer grenscontroles op diertransporten uit Oost-Europa
� Aanpak en strafbaarstelling van illegale dierenhandel via internet

En vooral: Bescherming van onze vissers tegen bizarre EU-regelgeving. Ruim baan voor Urk, Volendam, Yerseke en Scheveningen!

Buitenland:

� Buitenlands beleid in dienst van het Nederlands belang
� Mensenrechtenbeleid krijgt de aandacht die het verdient
� OIC stelt (in de Verklaring van Cairo) dat mensenrechten onderworpen zijn aan Sharia. Daarom: OIC-landen weg uit de Verenigde Naties
� Zolang zij lid zijn van de VN: Nederland betaalt niet aan de VN
� Meer samenwerking met Vlaanderen

Midden-Oosten:
� Geen verkoop wapens aan islamitische landen
� Turkije uit de NAVO
� Geen erkenning Turkse bezetting van Noord-Cyprus
� Jordanië = Palestina
� Geen cent subsidie voor de anti-Israël-haatindustrie
� Politieke steun aan de bouw van Joodse dorpen in Judea en Samaria
� �Palestijnen� niet langer vluchtelingenstatus. Opheffing UNWRA
� Nederlandse ambassade naar Jeruzalem

Mensenrechten:
� Steun aan bedreigde minderheden zoals de Kopten in Egypte en de Armeniërs in Turkije.

Ontwikkelingshulp:
� Niet. (Alleen nog noodhulp)

Defensie:
� Geen JSF
� Bescherming van Nederlandse handelsbelangen centraal
� NAVO cruciaal

En vooral: Geen EU-leger, geen gewapende missies onder EU-vlag, geen gemeenschappelijk EU-buitenlandbeleid

Mobiliteit:

� Geen kilometerheffing, geen forenzentaks
� Doorrijden! Stoppen met die 80-kilometerzones
� 140 kilometer per uur waar het kan
� Geen bezuiniging op de aanleg van nieuwe wegen
� Verplichte invoering rijtest voor beroepschauffeurs uit de MOE-landen
� Verruimen flitsmarge op hoofdwegen
� Afschaffen Europese rij- en rusttijdenregeling voor vrachtwagenchauffeurs
� Afschaffen van milieuzones
� Schiphol moet groeien � daarom niet te moeilijk doen over regels
� Publicatieplicht benzineprijs
� Rijden onder invloed van alcohol en drugs keihard aanpakken
� Veilig en goed openbaar vervoer
� Geen criminelen als taxichauffeurs
� Treinen rijden op tijd en zijn veilig!
� Perverse bonuscultuur bij NS en ProRail stoppen, regie spoor terug naar het rijk
� Meer bevoegdheden voor conducteurs om tuig aan te pakken

Bouwen:
� Weg met de welstandcommissies
� Dijken van topkwaliteit
� Bye, bye windmolens
� Minder regels in de bouw, minder vergunningen, lagere leges, meer veiligheid
� Maatwerk voor ouderen
� Bescherming van monumenten, architectuur en dorpsgezichten
� Geen opvang van MOE-landers in recreatieparken
� Meer ruimte voor particulier opdrachtgeverschap bij woningbouw
� Bescherm bouwbedrijven tegen oneerlijke concurrentie uit Midden- en Oost-Europa

Milieu:
� Stoppen met duurzaam inkopen
� Stoppen met SDE+-regeling
� Stoppen met duurzaamheidsubsidies
� Afschaffen subsidies CO2-reductie
� Stopzetten fiscale vergroening
� Brussel, handen af van onze Hedwigepolder!

En vooral: Het kwartje van Kok wordt eindelijk teruggeven aan de pomp! Benzine, diesel en
LPG wordt flink goedkoper. Goed voor de burger en bedrijven, goed voor onze economie.

_________________
I have come to the conclusion that politics are too serious a matter to be left to politicians.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Vr Jul 29, 2016 13:46 Plaats reactie Reageer met quote
Loetje
   
 


Dwarsligger schreef:
P.S. Ligt het aan mij, of is het milieu ernstig de dupe, mocht dit programma verwezenlijkt worden?


Ons sociale leefmillieu wordt er beter van.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Vr Jul 29, 2016 13:50 Plaats reactie Reageer met quote
Jip
   
 


Genant maar waar: Ik heb nooit geweten dat er in Israel geen Nederlandse ambassade was.

Embarassed

Ik denk dat wanneer dit punt gerealiseerd is, dat Geert Wilders per direct zijn biezen pakt en Nederland in de stront laat zakken.

_________________
De beste stuurlui raken kant noch wal.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Vr Jul 29, 2016 14:26 Plaats reactie Reageer met quote
Loetje
   
 


Jip schreef:
Genant maar waar: Ik heb nooit geweten dat er in Israel geen Nederlandse ambassade was.Waar meen jij dat te hebben gelezen?
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Vr Jul 29, 2016 14:29 Plaats reactie Reageer met quote
Loetje
   
 


Jip schreef:
Ik denk dat wanneer dit punt gerealiseerd is, dat Geert Wilders per direct zijn biezen pakt en Nederland in de stront laat zakken.


Je eeuwige obsessie met Israël die je hier (off topic) weer etaleert doen bij mij de vermoedens bevestigen dat de (al millennia oude permanente) Joodse bewoning je een doorn in het oog is en vol op het orgel gaat voor je ultieme natte droom, een Judenrein Israël.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Vr Jul 29, 2016 14:34 Plaats reactie Reageer met quote
Loetje
   
 


Quote:
Kinderbijslag en kindgebonden budget voor maximaal 2 kinderen


Ben ik altijd al groot voorstander van geweest. Bovendien ben ik ook nog de mening toegedaan dat deze alleen mag gelden voor in Nederland woonachtige ouders van in Nederland woonachtige kinderen. En voorts mag de kinderbijslag geen vrijblijvende fokpremie zijn. Het is een tegemoetkoming in voeden en opvoeden. Ouders die hierin nalatig zijn dienen te worden gesanctioneerd. Denk hierbij ook aan vervallen tot schooluitval en jeugdcriminaliteit.

En t/m maximaal twee kinderen vind ik ook een prima zaak. (Geïmporteerde) overbevolking hoeft niet gesubsidieerd te worden. De primaire verantwoordelijkheid voor het voeden en opvoeden van kinderen behoort sowiezo aan de ouders toe, want dezen hebben hun kinderen zelf op de wereld gezet.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Vr Jul 29, 2016 14:39 Plaats reactie Reageer met quote
Jip
   
 


Loetje schreef:
Jip schreef:
Genant maar waar: Ik heb nooit geweten dat er in Israel geen Nederlandse ambassade was.Waar meen jij dat te hebben gelezen?

Klopt. Mijn fout.
Evengoed vraag ik me dan af waarom er een ambassade in Jeruzalem moet komen.
Is die van Tel Aviv niet meer goed genoeg?

_________________
De beste stuurlui raken kant noch wal.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Vr Jul 29, 2016 14:40 Plaats reactie Reageer met quote
Loetje
   
 


Omdat Jeruzalem de hoofdstad is. Al onze ambassades elders staan ook gewoon in hun hoofdsteden.


Laatst aangepast door Loetje op Vr Jul 29, 2016 14:49, in totaal 1 keer bewerkt
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Vr Jul 29, 2016 14:47 Plaats reactie Reageer met quote
Jip
   
 


Owh. Goh.
Whatever.

Confused

_________________
De beste stuurlui raken kant noch wal.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Vr Jul 29, 2016 14:52 Plaats reactie Reageer met quote
Loetje
   
 


Maar nu nog even dit:

Jip schreef:
Genant maar waar: Ik heb nooit geweten dat er in Israel geen Nederlandse ambassade was.

Embarassed

Ik denk dat wanneer dit punt gerealiseerd is, dat Geert Wilders per direct zijn biezen pakt en Nederland in de stront laat zakken.


Jip schreef:
Mijn fout.


Nou blijkt er dus wel een Nederlandse ambassade in Israël te zijn. Alleen jij wist het niet. En Geert Wilders is here to stay. Hoe rijm je dat?

Vind je niet dat je in meerdere opzichten bent afgegaan en door de mand gevallen? Want waarom dacht jij dat laatste? Iets met je eeuwige ziekelijke Jodenobsessie of zo?
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Vr Jul 29, 2016 14:59 Plaats reactie Reageer met quote
Jip
   
 


Ik ben inderdaad afgegaan ja. Moet kunnen.
Maar hoezo ben ik door de mand gevallen? Waar heb ik mezelf tegengesproken? Ik heb gewoon een vermoeden geuit over Geert Wilders.
Beetje voorbarig misschien, maar ach, heb jij dat nou nooit? Dat je te snel klaar staat met vermoedens, aannames en verdachtmakingen?

Nou dan!


Very Happy

_________________
De beste stuurlui raken kant noch wal.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Vr Jul 29, 2016 15:03 Plaats reactie Reageer met quote
Loetje
   
 


Jip schreef:
Ik heb gewoon een vermoeden geuit over Geert Wilders.


En waarop baseerde jij dat?
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Vr Jul 29, 2016 15:12 Plaats reactie Reageer met quote
Dwarsligger
   
 


Ik vind in het programma veel statements voor de buhne terug, die mijns inziens moeilijk te realiseren zijn. Neem bijvoorbeeld:

AOW-leeftijd blijft op 65 jaar. Keuze voor eerder of later met korting of opslag

Natuurlijk klinkt dit als muziek in de oren, maar gaat de hoogte van het bedrag dan naar beneden? Moeten de werkenden dan meer ophoesten om de hoogte van het bedrag in stand te houden? Met andere woorden: zonder onderbouwing klinkt dit als een zieltjes-winnen-standpunt.

Enkele andere goed klinkende maar erg dure maatregelen:

BTW lager
Kwartje van Kok terug aan de burger
Energiebelasting lager
Verlaging vennootschapsbelasting
Lastenverlaging voor de burger, maar snijden in de overheid

Ik zou toch graag het financiële plaatje erbij hebben.

_________________
I have come to the conclusion that politics are too serious a matter to be left to politicians.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Vr Jul 29, 2016 15:15 Plaats reactie Reageer met quote
Blens
   
 


Ik ook.

Zo wil ik ook graag financiële plaatjes bij de miljarden richting Griekenland, Wilders heeft daar volgens mij al eens iets over gezegd?

_________________
Laatst bijgewerkt door Blensk op di 22 jan 1963, 22:00, in het totaal 1 keer bewerkt
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Vr Jul 29, 2016 16:34 Plaats reactie Reageer met quote
Dwarsligger
   
 


Van onderstaande ben ik groot GROOT voorstander van de niet-vetgedrukte wijzigingen, maar de vetgedrukte vind ik - zonder verdere nuance - veel te ver gaan. Neem het denaturaliseren en uitzetten van criminelen. Ja prima, maar neem ik aan toch niet voor verkeersovertreders, of bij kleine vergrijpen. En Antillianen terug naar de Antillen, is dat niet het probleem naar een ander deel van je Koninkrijk verplaatsen?

Hardere regels:
Zware minimumstraffen voor geweld en zedendelicten
Groepsaansprakelijkheid. Deel van een groep tuig, dan ook de straf
Verlagen leeftijdsgrens strafrecht van 18 naar 16 jaar
Registratie van nationaliteit daders van misdrijven, inclusief de vermelding Antilliaan
Bezuinigen op reclassering
Geen taakstraffen
Geen vervroegde vrijlating, ook niet onder toezicht
Afschaffen TBS

Geen alcohol achter het stuur
Gebiedsverbod hooligans voor alle stadia en evenementen
Geen coffeeshops in een straal van 1 kilometer rondom scholen
Kraakverbod strikt handhaven
Omkering bewijslast bij noodweer in eigen woning/bedrijf
Camerabeelden gebruiken bij opsporing van criminelen
Raadsheren van de Hoge Raad rechtstreeks kiezen

Hardere uitvoering:
Versobering van de gevangenissen
Meer blauw op straat, minder achter het bureau
Meer misdrijven oplossen
Zet fotos van misdadigers op internet
Agenten selecteren op daadkracht
Overal preventief fouilleren
Niet-Nederlanders die een misdrijf plegen direct uit Nederland verwijderen
Zij mogen nimmer nog een voet op Nederlandse bodem zetten
Nederlandse nationaliteit van criminelen met een dubbele nationaliteit intrekken
Na denaturalisatie: uitzetten en nooit meer terugkomen!
Criminele Antillianen terug naar de Antillen
Politie-uniform met meer uitstraling
Betere uitrusting politie, bijvoorbeeld met Amerikaanse wapenstok

_________________
I have come to the conclusion that politics are too serious a matter to be left to politicians.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Vr Jul 29, 2016 18:03 Plaats reactie Reageer met quote
Blens
   
 


En waarom?

_________________
Laatst bijgewerkt door Blensk op di 22 jan 1963, 22:00, in het totaal 1 keer bewerkt
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Di Aug 16, 2016 8:18 Plaats reactie Reageer met quote
Loetje
   
 


Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Di Aug 16, 2016 8:45 Plaats reactie Reageer met quote
Loetje
   
 


Dwarsligger schreef:
Van onderstaande ben ik groot GROOT voorstander van de niet-vetgedrukte wijzigingen, maar de vetgedrukte vind ik - zonder verdere nuance - veel te ver gaan. Neem het denaturaliseren en uitzetten van criminelen. Ja prima, maar neem ik aan toch niet voor verkeersovertreders, of bij kleine vergrijpen. En Antillianen terug naar de Antillen, is dat niet het probleem naar een ander deel van je Koninkrijk verplaatsen?


Nadat het eerst van een ander deel van het koninkrijk hierheen is verplaatst. De balans is m.i. toch al zacht uitgedrukt meer lasten dan lusten voor het moederland en vice versa. We hebben met de Antillen niet de meest gelukkige Koninkrijksrelatie, zal ik maar zeggen. Maar dat is een andere discussie.

Dwarsligger schreef:
Hardere regels:


Quote:
Registratie van nationaliteit daders van misdrijven, inclusief de vermelding Antilliaan

Ben ik wel voor. Of bij een te ernstig delict of bij een aanhoudend patroon van hinderlijke delicten mag het wel degelijk gevolg hebben voor het Nederlands paspoort en daarmee het recht op verblijf in Nederland. Zo mogelijk moet dat dan ingetrokken kunnen worden opdat de delinquent als ongewenst vreemdeling het land kan worden uitgewezen.
Quote:
Bezuinigen op reclassering

Bij reclassering denk ik niet zo gauw aan meer of minder geld, maar wel aan beleid. Met al die goedgelovigheid en vrijblijvendheid zal de instantie genaamd reclassering niet het produkt reclasseren leveren.
Quote:
Geen taakstraffen

Er zijn vele misdrijven waarvan de ernst dermate is (bijvoorbeeld gewelds- of zedenmisdrijven) dat de samenleving moet durven aan te geven dit niet te kunnen of willen tolereren, waarbij het handelen van de delinquent dus gevolgen heeft voor zijn vrijheid.
Quote:
Geen vervroegde vrijlating, ook niet onder toezicht

Valt wat voor te zeggen. Straf = straf en tijd = tijd. Vervroegde vrijlating slechts in het geval van gratie.
Quote:
Afschaffen TBS

Niet doen. TBS kan nog wel eens een laatste of aanvullend redmiddel zijn een delinquent buiten de samenleving te kunnen houden om de samenleving te beschermen tegen recidive. Sowiezo moet in ons strafsysteem het recht van de samenleving om tegen recidive beschermd te worden boven het streven naar terugkeer van de delinquent in de samenleving te staan.
Quote:
Raadsheren van de Hoge Raad rechtstreeks kiezen

Door wie en hoe?
Quote:
Overal preventief fouilleren

Indien feiten en omstandigheden daar aanleiding toe kunnen geven moet het mogelijk zijn. Natuurlijk ben ik niet blind voor het grote grijze gebied van selectieve wetshandhaving welke dan gaat ontstaan.
Quote:
Niet-Nederlanders die een misdrijf plegen direct uit Nederland verwijderen
Zij mogen nimmer nog een voet op Nederlandse bodem zetten

Zoals eerder aangegeven: Of bij een te ernstig delict of bij een aanhoudend patroon van hinderlijke delicten mag het wel degelijk gevolg hebben voor het recht op verblijf in Nederland.
Quote:
Nederlandse nationaliteit van criminelen met een dubbele nationaliteit intrekken
Na denaturalisatie: uitzetten en nooit meer terugkomen!

Voor.
Quote:
Criminele Antillianen terug naar de Antillen

Maar eens doen. Op de Antillen hebben ze er ook graag een enkele reisticket voor over om hen hierheen te dumpen.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Wo Aug 24, 2016 7:27 Plaats reactie Reageer met quote
Dwarsligger
   
 


Blensk schreef:
En waarom?


Sorry voor mijn late reactie Blensk, ik was aan het genieten van een welverdiende vakantie in ons mooie Drenthe Smile

Waarom ik niet een groot voorstander ben van dikgedrukte zaken, heeft er aan de ene kant mee te maken dat ik vind, dat er naast gestraft, ook gewerkt moet worden aan een verantwoorde terugkeer in de maatschappij. Enkele van de maatregelen die PVV wil nemen, bevorderen dit niet.

Verder vind ik een aantal zaken erg populistisch (buitenlanders oprotten, dat scoort lekker) waarbij voorbij gegaan wordt aan het idee, dat wanneer er een gat valt in een markt (zo ook in het criminele circuit), er anderen zullen komen die het gat opvullen. Met andere woorden: het lost niets op!

Het overal preventief fouilleren vind ik nogal een inbreuk op de privacy, als er geen verdere voorwaarden aan zijn verbonden en het rechtstreeks kiezen van de Hoge Raad... door wie dan? Door het volk? Ik heb niet het idee dat de opkomst bijster hoog zal worden.

_________________
I have come to the conclusion that politics are too serious a matter to be left to politicians.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Wo Aug 24, 2016 8:14 Plaats reactie Reageer met quote
torentje
   
 


@ Dwarsligger,
Met preventief fouilleren voorkom je wel dat er slachtoffers vallen. Voorkomen is beter als genezen. Want de vijanden van Nederland lopen niet onvoorbereid en ongewapend in Nederland rond, die zijn voorbereid op strijd.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Do Aug 25, 2016 13:24 Plaats reactie Reageer met quote
Ryan
   
 


Loetje schreef:
Omdat Jeruzalem de hoofdstad is. Al onze ambassades elders staan ook gewoon in hun hoofdsteden.


Hoezo?
Den Haag is ook geen hoofdstad, dat is Amsterdam..
(Nog wel) Twisted Evil

_________________
Thank you, goodbye, and good riddance
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Do Aug 25, 2016 14:12 Plaats reactie Reageer met quote
Loetje
   
 


Wat voor plannen zijn er met Amsterdam dan?
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Ma Aug 29, 2016 19:16 Plaats reactie Reageer met quote
Royy
   
 


http://www.nu.nl/politiek/4313996/jan-roos-nieuwe-lijsttrekker-vnl.html

T wordt druk in de rechts-populistische hoek... dit gaat Wilders zetels kosten.

_________________
Houdt koers!
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail
BerichtGeplaatst: Ma Aug 29, 2016 19:32 Plaats reactie Reageer met quote
Loetje
   
 


Je hebt het maar druk met Wilders. Gefrustreerd dat de VVD structureel kiezers kwijt is die nooit en te nimmer meer terugkeren?
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Di Aug 30, 2016 7:45 Plaats reactie Reageer met quote
Dwarsligger
   
 


Ah, net nieuwe concept verkiezingsprogramma van PVV:

1. Nederland de-Islamiseren
- Nul asielzoekers erbij en geen immigranten meer uit Islamitische landen: grenzen dicht
- Intrekken alle al verleende verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde tijd, AZC's dicht
- Islamitische hoofddoekjes niet in publieke functies
- Verbod op overige Islamitische uitingen die in strijd zijn met de openbare orde
- Preventief opsluiten radicale Moslims
- Criminelen met een dubbele nationaliteit denaturaliseren en uitzetten
- Syriëgangers niet meer terug laten keren naar Nederland
- Alle moskeeën en Islamitische scholen dicht, verbod Koran
2. Nederland weer onafhankelijk, dus uit de EU
3. Directe democratie: invoeren van het bindend referendum, burgers krijgen macht
4. Eigen risico zorg geheel afschaffen
5. Huren omlaag
6. AOW-leeftijd op 65 jaar, aanvullende pensioenen wél indexeren
7. Geen geld meer naar ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep etc.
8. Terugdraaien bezuinigingen thuiszorg, ouderenzorg, méér handen aan het bed
9. Fors extra geld voor defensie en politie
10. Lagere inkomstenbelasting
11. Halvering motorrijtuigenbelasting

Financiële paragraaf:

1. + 7.2 mrd
2. PM
3. PM
4. - 3.7 mrd
5. - 1.0 mrd
6. - 3.5 mrd
7. + 10.0 mrd
8. - 2.0 mrd
9. - 2.0 mrd
10. - 3.0 mrd
11. - 2.0 mrd

Totaal: 0[/i]

_________________
I have come to the conclusion that politics are too serious a matter to be left to politicians.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Alles over de: PVV
  Weerwoord forum index » Politieke Partijen en Politici
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in GMT + 1 uur  
Pagina 1 van 37  
Ga naar pagina 1, 2, 3 ... 35, 36, 37  Volgende
  
  
 Plaats nieuw bericht  Plaats reactie  Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.