Weerwoord forum index Registreer FAQ Zoeken

Weerwoord forum index » Politiek Theorie en Filosofie » De Islam heeft een doel met Europa. Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 30, 31, 32  Volgende
Plaats nieuw bericht  Plaats reactie Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp 
BerichtGeplaatst: Wo Mei 02, 2018 4:08 Plaats reactie Reageer met quote
Natubico
   
 


Natubico schreef:
Waarom zouden ze nog klagen als ze de Westerse landen nu al volkomen in de financiële tang hebben met hun financieringsbusiness?

Tedje van Es schreef:
Klopt, maar is dat een reden om ze uit te willen roeien?

Die wens bestaat voor zover dezerzijds bekend nergens bij autochtone Westerlingen.
In hoeverre de wens van 'n aantal Islamitische landen om Israël te vernietigen tevens inhoudt dat men wil dat de bewoners ervan vernietigd worden is dezerzijds niet zo gauw duidelijk.
Trouwens 't is ook nooit de wens geweest van de Nationaal Socialisten om de Joden uit te roeien. Men wilde ze alleen afzonderen uit de Europese samenlevingen om zodoende met name het autochtone Noord-Europide ras te behoeden voor nog verdere genetische en fysieke eliminering.
Door het verloop van de oorlog (met name tegen de grote vijand Stalin) liepen de financiële mogelijkheden om al die miljoenen in kampen verblijvende allochtonen nog langer te onderhouden echter meer en meer ten einde.

Quote:
En al die herdenkingen van de holocaust, trouwens, zonder dat ook maar de geringste sprake is van beschouwing over de vraag of zij dit wellicht als straf verdiend hadden en 't dus hun eigen schuld was omdat ze hier als immigranten het onderste uit de kan wilden halen. Is dat geen vorm van klagen dan?

Tedje van Es schreef:
De reden hiervan is om zo het bestaan van de staat Israël te rechtvaardigen.

Denk dat 't veel effectiever zou zijn wanneer van die zijde geluiden te beluisteren zouden vallen waaruit blijkt dat ze hebben ingezien dat hun gedrag in landen waar men hen als vluchtelingen de hand had gereikt in diverse opzichten zodanig was dat afzondering een te rechtvaardigen tegenmaatregel was.
Dat zou ook hun huidige tegenstanders het idee geven dat ze zich er inmiddels van bewust zijn geworden wat ze allemaal ook nu nog verkeerd doen, zodat er uitzicht op bestaat dat deze bron van ergernis en woede binnen afzienbare tijd ten einde zal lopen.
Om 'ns één zo'n reden van ergernis en woede te noemen: 't valt heel moeilijk te ontkomen aan de indruk dat de hedendaagse teloorgang van het leefmilieu in overgrote mate te wijten is aan de weinig of niets ontziende drang naar ongelimiteerde materiële rijkdom welke gecreëerd is alsook in stand gehouden en nog verder versterkt wordt door degenen die zich in de positie hebben weten te manoeuvreren dat zij daar in diverse opzichten het meeste baat bij (denken te) hebben.
Dat dit ook zeer ernstige consequenties heeft voor velen die juist 'n zo consciëntieuze en verantwoord mogelijke levensstijl voorstaan en nastreven kan gezien worden als een van de redenen waarom er ook nu nog of weer bij velen sprake is van haatgevoelens jegens degenen die een en ander blijven veroorzaken.

Om in dit verband terug te keren bij het thema dat hier aan de orde was:
Toen kapitalisten in Nederland en andere delen van Noord-Europa meer en meer economische activiteiten gingen ontplooien die schadelijk waren voor het leefmilieu alsook voor de gezondheid van werknemers in die branches ontstond onder de autochtone bevolking van die landen meer en meer weerzin tegen het meewerken aan dat soort activiteiten.
In reactie daarop wisten eerstgenoemden de bewoners van bepaalde Islamitische landen een gastarbeiderschap in die Noord-Europese landen dermate rooskleurig voor te schotelen dat zij toehapten en massaal hier aan de slag gingen zonder moeilijk te doen over hoogte van het loon, arbeidsomstandigheden en consequenties voor het milieu.
De rest van de story en dan met name ook de puinhoop die de maatschappijen in zowel Islamitische als in Noord-Europese landen dientengevolge in velerlei opzichten geworden zijn mag inmiddels als algemeen bekend beschouwd worden.
Geen wonder dat met name ook nazaten van genoemde gastarbeiders niet bepaald vrolijk worden bij de aanblik van leden van 'n volk dat als super-kapitalistisch bekend staat.
-
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Wo Mei 02, 2018 15:28 Plaats reactie Reageer met quote
Tedje van Es
   
 


Natubico schreef:
Die wens bestaat voor zover dezerzijds bekend nergens bij autochtone Westerlingen.

Natuurlijk wel. Hitler was een autochtone Westerling, want dit Trouwens 't is ook nooit de wens geweest van de Nationaal Socialisten om de Joden uit te roeien. geloof je zelf toch niet? Ik geloof het in ieder geval niet.

_________________
Religie maakt meer kapot dan je lief is.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Do Mei 03, 2018 3:06 Plaats reactie Reageer met quote
Natubico
   
 


Tedje van Es schreef:
Natubico schreef:
Die wens bestaat voor zover dezerzijds bekend nergens bij autochtone Westerlingen.

Natuurlijk wel. Hitler was een autochtone Westerling, want dit Trouwens 't is ook nooit de wens geweest van de Nationaal Socialisten om de Joden uit te roeien. geloof je zelf toch niet? Ik geloof het in ieder geval niet.

Waar staat geschreven dat Hitler de joden wilde uitroeien?
In Mein Kampf wellicht? Maar dat boek is niet vrij te verkrijgen, dus daar kennen we de inhoud niet van.
Heb er in elk geval nog nooit van gehoord.
Afzonderen in 'n soort vluchtelingenkampen is hoe dan ook iets heel anders (ook al werd 't in casu uiteindelijk financieel onmogelijk om al die vreemdelingen nog van het nodige te voorzien).
Wanneer 't van begin af aan de bedoeling geweest zou zijn om ze uit te roeien, dan zouden ze dat toch meteen gedaan hebben en zich niet eerst die langdurige en kostbare onderbrenging in kampen op de hals hebben gehaald?
-
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Do Mei 03, 2018 9:40 Plaats reactie Reageer met quote
Tedje van Es
   
 


Natubico schreef:
Waar staat geschreven dat Hitler de joden wilde uitroeien?

Kom nou toch!

_________________
Religie maakt meer kapot dan je lief is.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Do Mei 03, 2018 17:13 Plaats reactie Reageer met quote
Lampje
   
 


Natubico schreef:

Waar staat geschreven dat Hitler de joden wilde uitroeien?


Zucht. Moeten we hier nog serieus op ingaan ? Niet te geloven, dit.

_________________
Wie Amsterdam den rug toe keert
Is gans ons vaderland niet weerd.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Vr Mei 04, 2018 0:11 Plaats reactie Reageer met quote
Natubico
   
 


Gezucht en gekreun, maar nog altijd geen vermelding van betrouwbare bronnen waaruit blijkt wanneer en hoe Hitler ooit expressis verbis verklaard heeft de Joden te willen uitroeien.

(Voor ingewijden misschien bijna te oningewijd om inhoudelijk op te reageren, maar ja, er zijn nou eenmaal ook niet ingewijden en die kunnen altijd om bronnen vragen betreffende iets wat hen niet bekend is maar toch beweerd wordt).
-
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Vr Mei 04, 2018 6:19 Plaats reactie Reageer met quote
Lampje
   
 


Natubico probeert ofwel doelbewust te zieken, of hij is zelf totaal oningewijd. Hitlers jodenhaat spat uit al zijn redevoeringen en het beleid, onder directe verantwoordelojkheid van Hitler, om de joden uit te roeien blijkt nog het meest uit de Wannseeconferentie waarbij de nazi-top besloot tot de Endlösung van de Judenfrage.
Niet te geloven dat je dat hier nog iemand aan het verstand moet peuteren. Lees je eens in, man.

_________________
Wie Amsterdam den rug toe keert
Is gans ons vaderland niet weerd.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Za Mei 05, 2018 1:15 Plaats reactie Reageer met quote
Natubico
   
 


Lampje schreef:
Natubico probeert ofwel doelbewust te zieken, of hij is zelf totaal oningewijd. Hitlers jodenhaat spat uit al zijn redevoeringen en het beleid, onder directe verantwoordelojkheid van Hitler, om de joden uit te roeien blijkt nog het meest uit de Wannseeconferentie waarbij de nazi-top besloot tot de Endlösung van de Judenfrage.
Niet te geloven dat je dat hier nog iemand aan het verstand moet peuteren. Lees je eens in, man.


https://nl.wikipedia.org/wiki/Endl%C3%B6sung_der_Judenfrage

Citaten:

Onder historici bestaat geen volledige consensus over het tijdstip waarop de nazitop besloot het Europese Jodendom te vernietigen en in hoeverre dit een vooropgezet plan was. Binnen de historici zijn er die het 'intentionalisme' aanhangen, dat uitgaat van een vooropgezet plan, en diegenen die het functionalisme aanhangen, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de 'oplossing' uit praktische overwegingen in deze richting is gegroeid.

De historicus Christian Gerlach bepleit een ander tijdpad. Hij stelt dat Hitler het finale besluit bekendmaakte op 12 december 1941 tijdens een toespraak tot een gezelschap van Reichsleiter en Gauleiter van de NSDAP, naar aanleiding van de grote verliezen aan manschappen in Rusland.

Voila, zoals hierboven al vermeld: "door het verloop van de oorlog waren ze niet langer in staat al die miljoenen vreemdelingen in kampen van het nodige te voorzien".
Geen vooropgezet plan dus.
Overigens schijnt de term Entlösung bedacht te zijn door Eichmann, die ook belast werd met de leiding over de uitvoering.
Maar laat dat nou net 'n evident Joods persoon zijn geweest.
https://www.google.nl/search?q=eichmann&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiMs87Cou3aAhWI-qQKHVDuAZAQ_AUICigB&biw=1024&bih=653

Hoezo door de achterdeur van de kampen naar de VS geloodsd (met uitzondering van de ouderen en zieken)?
-
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Za Mei 05, 2018 8:36 Plaats reactie Reageer met quote
Lampje
   
 


Selectief wat bronnen opzoeken die je gelijk moeten bewijzen, kan ik ook hoor. Feit is en blijft dat onder de verantwoordelijkheid van Hitler werd besloten tot de uitroeiing van de joden. Of hij daar persoonlijk en direct opdracht toe heeft gegeven doet niet terzake: hij had er zijn mensen voor, zoals Himmler en Eichmann.
De bron van de holocaust is gezaaid dooor de jodenhaat van Hitler waarmee hij al zijn toespraken en beleidsbeslissingen mee heeft doordrenkt. Als u dat niet wilt zien, valt u echt niet serieus te nemen.

_________________
Wie Amsterdam den rug toe keert
Is gans ons vaderland niet weerd.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Za Mei 05, 2018 11:15 Plaats reactie Reageer met quote
Natubico
   
 


Lampje schreef:
Selectief wat bronnen opzoeken die je gelijk moeten bewijzen, kan ik ook hoor. Feit is en blijft dat onder de verantwoordelijkheid van Hitler werd besloten tot de uitroeiing van de joden. Of hij daar persoonlijk en direct opdracht toe heeft gegeven doet niet terzake: hij had er zijn mensen voor, zoals Himmler en Eichmann.

Zelfs de beslissing om het Jodenprobleem definitief op te lossen bevatte niet woordelijk de beslissing dat ze, althans in Europa, (waar ze ooit naartoe gevlucht waren zonder weer huiswaarts te keren toen de reden van hun vlucht niet meer aanwezig was) uitgeroeid zouden worden.
't Is dus zeer wel denkbaar dat in 1941 intern (en dus ook met instemming van 'n Joods iemand als Eichmann) besloten is het grootste deel van hen naar de VS te loodsen (maar dan wel met behoud van de indruk voor de buitenwereld dat ze vernietigd werden in kampen, zodat de Noord-Europiden het idee zouden krijgen dat gewroken was wat hen in Rusland door Stalin was aangedaan)

Lampje schreef:
De bron van de holocaust is gezaaid dooor de jodenhaat van Hitler waarmee hij al zijn toespraken en beleidsbeslissingen mee heeft doordrenkt. Als u dat niet wilt zien, valt u echt niet serieus te nemen.

De natuur accepteert niet dat zijn hele systematiek overhoop gehaald wordt.
Wanneer zijn oorspronkelijke verhoudingen ergens al te scheef getrokken worden (bijvoorbeeld door immigratie van al te veel exoten in 'n bepaald gebied), dan gaat er noodzakelijkerwijze vroeger of later 'n reactie komen welke erop gericht is de natuurlijke situatie te herstellen.
Dat begint veelal met het kenbaar maken van misnoegen over de plaatsgehad hebbende scheefgroei.
Wanneer dat niet serieus genomen wordt of afgedaan als racisme of vreemdelingenhaat, dan volgt al gauw 'n politisering van het streven naar herstel.
Dat kan leiden tot de situatie waarin de overheid van 'n land de vreemdelingen te kennen geeft dat ze niet langer gewenst zijn en dus beter hun biezen kunnen pakken.
Wanneer ook daar geen gehoor aan gegeven wordt, dan kan besloten worden tot afzondering en/of uitzetting.
Omstandigheden kunnen er dan echter toe leiden dat dit niet meer betaalbaar is voor zo'n land.
Tja, de natuur is weldadig wanneer men z'n systeem respecteert; doet men dat in al te grote mate niet, dan vertoont hij 'n erg grimmig aspect.
Dacht dat 'n goed verstaander dat nou toch wel zo langzamerhand begrepen zou kunnen hebben.
-
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Za Mei 12, 2018 10:38 Plaats reactie Reageer met quote
Cliff
   
 


Er zijn ook theorieën dat Hitler tot zijn uitroeiïngsdrang kwam toen hij inzag dat zo'n beetje heel Europa een hekel had aan Joden.

Toen Hitler de Baltische staten en Oekraïne binnenviel werd hij met open armen ontvangen door de lokale bevolking, die Hitler als bevrijder van de Sovjets zagen. Vervolgens sloegen ze daar direct aan het uitroeien van Joden, veel Joden zijn in de Baltische staten door de plaatselijke bevolking uitgeroeid terwijl de Nazi's toekeken.

Mensen als 'Bandera' worden in Oekraïne nog steeds als held gezien.

In Estland werden zo'n beetje alle Joden door de Esten zelf geliquideerd.

_________________
Hier gaan over het tij, de maan, de wind... en wij
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail
BerichtGeplaatst: Di Mei 22, 2018 11:49 Plaats reactie Reageer met quote
Loetje
   
 


Berlijn, december 2016:In Duitsland wil men graag nog wat meer Car Jihad. Wir schaffen das.IS windt er geen doekjes om wat betreft hun commando's aan hun supporters en hun strijders gedurende de Ramadan: Pump up the volume!


_________________
Mijn -isme is realisme.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Vr Jun 08, 2018 8:54 Plaats reactie Reageer met quote
Tedje van Es
   
 


https://nos.nl/artikel/2235551-steeds-meer-nederlandse-moslims-houden-zich-vast-aan-hun-geloof.html
Quote:
"De afwerende houding vanuit de Nederlandse samenleving maakt het geloof, de moslimidentiteit en het behoren tot een gemeenschap extra aantrekkelijk", staat in het SCP-rapport De religieuze beleving van moslims in Nederland. Diversiteit en verandering in beeld. "De negatieve beeldvorming kan een stimulans zijn om zich te verdiepen in de kennis over de islam."


Ja hoor, de slachtofferkaart wordt weer eens getrokken, wij zijn het natuurlijk allemaal schuld.
Waarom staat er niet in dat rapport wat de oorzaak van die afwerende houding is?

_________________
Religie maakt meer kapot dan je lief is.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Zo Jun 10, 2018 12:03 Plaats reactie Reageer met quote
Loetje
   
 


Discriminatie, uitsluiting; De Moslims plaatsen zichzelf weer eens in de slachtofferrol. Nooit zal het in hun botte kop opkomen dat er ook nog zoiets is als jezelf uitsluiten door jezelf te diskwalificeren.

Waar denk je aan als je aan Noordwijk denkt? Waarschijnlijk aan een of andere mondaine (bad)plaats. Das war einmal. Tegenwoordig hebben ze daar ook een probleem waar normale mensen liever minder van willen hebben dan meer oftewel het liever zien gaan dan komen. Niks uitsluiting of discriminatie, maar diskwalificatie._________________
Mijn -isme is realisme.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Zo Jun 10, 2018 12:04 Plaats reactie Reageer met quote
Loetje
   
 


Noodverordening in Noordwijk: bewoners zijn “jongeren” zat en grijpen naar hooivorken

Mosterd | 08-06-18Dat is ook wat in het o zo keurige Noordwijk.

Quote:
Gemeente Noordwijk
@NoordwijkZH

Noodverordening voor Rederijkersplein #Noordwijk om openbare orde te herstellen, van kracht vanaf 07-06-2018, 22:00 uur t/m zondag 17-06-2018, 23:59 uur. http://ow.ly/zvYV30konZj
20:15 - 7 jun. 2018


In de wijk Boerenburg maken """jongeren""" de buurt onveilig. Of zoals de burgemeester ze noemt: """Raddraaiers.""" Branden stichten, politie uitlokken, ruiten inkeilen, mensen intimideren - u kent het wel. Nu weten wij niet hoe de hazen lopen in Boerenburg, maar een rondje langs de digitale velden geeft ons wel een idee van de demografische structuur aldaar - compleet random onbevooroordeeld Twitteraar Machiel geeft hier een voorzetje. Enfin, een deel van de buurt is die hangjongeren helemaal zat en omdat de handhavers kennelijk niks doen, grijpt het volk maar naar de hooivorken. Tot hier & niet verder, zo heeft ook de gemeente vernomen: "Ook is uit sociale media-uitingen gebleken dat de buurtbewoners zich bedreigd voelen, en dat er mensen zijn die het recht in eigen hand willen nemen. Daardoor bestaat de vrees voor ernstige wanordelijkheden op en rondom het Rederijkersplein." En dus is er nu een noodverordening in Noordwijk. Een noodverordening. In Noordwijk. Omdat de aai-poesje-aai-poesje-aai-aanpak van gemeente en driehoek niet werkt. Gelukkig loopt de staat van beleg af heel toevallig zo net na de ramadan dus daarna zijn alle problemen, poef, weer weg. Gelukkig maar.


https://www.geenstijl.nl/5142378/leipe-flavour/

_________________
Mijn -isme is realisme.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Zo Jun 10, 2018 12:58 Plaats reactie Reageer met quote
Loetje
   
 


De Oostenrijkse conservatieve bondskanselier Sebastian Kurz kondigde vrijdag aan dat zijn land verschillende imams zal uitwijzen en zeven door onder meer Turkije gefinancierde moskeeën zal sluiten. ,,Parallelle samenlevingen, de politieke islam en radicalisering hebben geen plaats in ons land", zei de regeringsleider.

En nu dreigt Erdogan met oorlog.

Tijd om de Poorten van Wenen (Gates of Vienna) wederom te sluiten!

Quote:
Erdogan dreigt Oostenrijk met vergelding na sluiten moskeeën.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zal de beslissing van Oostenrijk om imams uit te wijzen en zeven moskeeën te sluiten, niet ongemoeid laten. Dat heeft hij zaterdag gezegd in Istanboel, zo bericht het staatspersagentschap Anadolu.

,,Ik ben bang dat de stappen die de Oostenrijkse premier heeft ondernomen de wereld leiden naar een nieuwe kruisvaart", zei Erdogan. ,,Jij doet zoiets en wij doen niks? Dat betekent dat wij ook enkele stappen zullen ondernemen. De westerse wereld moet zijn boel op orde krijgen."

_________________
Mijn -isme is realisme.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Zo Jun 10, 2018 14:03 Plaats reactie Reageer met quote
Loetje
   
 


En hier een mooie baby foto die door veel pro IS chatgroepen wordt gedeeld. Onder de foto staat standaard deze tekst: Welpen van successie

Op het Arabische schiereiland, als God het wil, zijn zij de generatie die Jeruzalem, Rome en de hele wereld opent, als God het wil
_________________
Mijn -isme is realisme.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Vr Nov 02, 2018 14:01 Plaats reactie Reageer met quote
Joost Bakker
   
 


https://www.telegraaf.nl/nieuws/2753884/pakistan-ontregeld-volkswoede-na-vrijspraak-christelijke-vrouw

De ISLAM wil volgens haar hongerige geloof weer bloed zien van een jong moeder die na hatelijke
roddels door Islamitische bitches uit haar omgeving nu al 8 jaar onschuldig in de cel zit...

Tienduizende Islamitische ZOMBIES bezetten in naam van Allah, de Koran en MohAAmmed schreeuwend
en tierend door straten en pleinen.

Hun idealen: Publieke Marteling en Onthoofding ...

En dan te weten dat onze bestuurders (Islam = vrede ed flauwekul) Pakistan een
kernwapen in de schoot hebben geworpen...

De suggestie dat je een Pakistaanse student met een ongezonde belangstelling voor nucleaire
zaken de toegang tot deze materie (universiteiten) in ons land zou moeten onthouden ...

Dat kon toen echt niet volgens het Politiek Correctisme ....:

LIEVER ISLAMITISCHE NUCLEAIRE RAKETTEN IN EEN INSTABIEL ISLAMISTISCH LAND
DAN DOOR DE POLITIEK CORRECTE KERK VOOR RACIST TE WORDEN UITGEMAAKT....
ZO DACHTEN/DENKEN ONZE MEANSTREAM POLITIEK PARTIJEN...

Politiek Correctisme is gevaarlijk en het einde is nog lang niet in zicht.
(o ja... dat mag je natuurlijk ook niet denken volgens de gedachten Polizei).

_________________
Het verschil tussen PvdA, D66, Groen Niks en VVD en de media is gering, zoals het er in een dictatuur aan toegaat.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Di Nov 06, 2018 11:56 Plaats reactie Reageer met quote
Loetje
   
 _________________
Mijn -isme is realisme.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Wo Jan 02, 2019 2:42 Plaats reactie Reageer met quote
Elisabeth
   
 


https://vimeo.com/220109616?fbclid=IwAR31swwKOl4X9WDNlIk6wNGujxNpwhpEGL4jwyBarGBNmqQAI_bmaRsXXr8

Undercover in Moskee

In maart dit jaar leidt de film ‘Undercover in de Deense moskee’ in Denemarken tot veel ophef over de werkwijze van Deense moskeeën. ‘Moskeerne bag sløret’ (‘Achter de sluier van moskeeën’) wordt uitgezonden door de Deense zender TV2, is vrijwel volledig gemaakt met verborgen camera’s en brengt aan het licht hoe imams in acht Deense moskeeën met twee monden spreken; gematigd naar de buitenwereld, maar streng orthodox achter de deuren van de moskee. Van de acht moskeeën waar wordt gefilmd, staan twee bekend als gematigd.


Minuut 22 vertelt een Iman wat de toekomst van Europa gaat worden.

_________________
Never judge history except in the context of the times in which it occurred.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail
BerichtGeplaatst: Wo Jan 02, 2019 8:27 Plaats reactie Reageer met quote
Tedje van Es
   
 


De islam is geen religie, het is een maatschappelijk probleem geworden.

_________________
Religie maakt meer kapot dan je lief is.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Do Jan 03, 2019 4:12 Plaats reactie Reageer met quote
Elisabeth
   
 
Heel Europa lijdt onder moslim terreur maar alle politici kijken weg.
In Nederland maar ook in België, Zweden, Frankrijk.
Wanneer zetten ze eindelijk het leger in!

Vreemd dat we dus weinig zien via de nieuws zenders over deze problemen in eigen en buurlanden.

_________________
Never judge history except in the context of the times in which it occurred.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail
BerichtGeplaatst: Vr Jan 04, 2019 1:20 Plaats reactie Reageer met quote
Blens
   
 


Heftig, zeer heftig! Zou het wegkijken nog helpen?

_________________
Laatst bijgewerkt door Blensk op di 22 jan 1963, 22:00, in het totaal 1 keer bewerkt
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Vr Jan 04, 2019 8:58 Plaats reactie Reageer met quote
Elisabeth
   
 


Ik denk van niet Blens. Ik verwacht een uitbarsting, opstand of revolutie.
Maar in Zweden en Nederland zijn de mensen tammer dan in bv Frankrijk.

_________________
Never judge history except in the context of the times in which it occurred.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail
BerichtGeplaatst: Vr Jan 04, 2019 11:23 Plaats reactie Reageer met quote
Poendert
   
 


Blens schreef:
Heftig, zeer heftig! Zou het wegkijken nog helpen?


Wegkijken zal nooit helpen. Het hielp India niet, Turkije heeft zijn wegkijkende Armeniers vermoordt. enz
Een vrome islamiet kan zelfs uw vriend niet zijn als hij de koran blijft beleiden. Want daarin staat oa dit.

Uit de koran.“O jullie die geloven! Neem niet de joden en de christenen als jullie vrienden. Zij nemen slechts elkaar tot vrienden. En wie van jullie hen als vrienden neemt: voorwaar, hij behoort tot hen. Voorwaar, Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.” (Koran, 5:51)

_________________
Milieu-activisme. Harten van goud, en hersens van havermout.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
De Islam heeft een doel met Europa.
  Weerwoord forum index » Politiek Theorie en Filosofie
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in GMT + 1 uur  
Pagina 22 van 32  
Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 30, 31, 32  Volgende
  
  
 Plaats nieuw bericht  Plaats reactie  Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.