Weerwoord forum index Registreer FAQ Zoeken

Weerwoord forum index » Verkeer, Natuur en Milieu » Nederland overbevolkt? Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3 ... 35, 36, 37, 38  Volgende
Plaats nieuw bericht  Plaats reactie Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp 
BerichtGeplaatst: Di Apr 13, 2010 12:41 Plaats reactie Reageer met quote
Gerard R.
   
 


Hajar
Quote:
Als dat waar is, zal Europa van de ene oorlog en vervolgingssessie in de andere blijven tuimelen, of dit nu op eigen grond is of daar buiten en zal het z'n wereldwijde magneetfunctie op klaplopers behouden.

Ik vind 'klaplopers' geen aardig woord en veel te generaliserend van toon.
En die oorlogen tegen de rest van de wereld, dáár zou je wel eens gelijk in kunnen hebben.
Maar ik verzeker: ook dáár wordt wat op gevonden.
Quote:
De vraag is dan wat wat veroorzaakt: klaplopers worden geëutanaseerd omdat ze er zijn dankzij de sociale zekerheid, of de sociale zekerheid trekt klaplopers cq houdt hen vast en dat veroorzaakt haat en dus Nazisme.

Ik denk, dat 'Nazisme' helaas altijd zal voorkomen.
Quote:
De rode draad door elk feodaal systeem is juist ongelijkheidsdenken en uitgaan van onkunde ipv kunde.

Ik denk dat feodaliteit een tikje verder gaat dan vrije markt en roofdierkapitalisme.
En daar moet ik niets van hebben. Zie waar het ons heeft gebracht. Het lijkt heel
wat, maar het IS niet veel.
Quote:
Daarom wordt een almachtige overheid gecreëerd die het individu kapotmaakt en dat veroorzaakt weer Nazisme dan wel andere vormen als neo-feodaal denken als het Communisme

Ik ben het met je eens, dat de overheid niet te veel moet doen.
Maar ik ben wél van mening, dat de overheid moet helpen als er zaken echt fout lopen.
De ellende in Duitsland vr de aanloop naar de tweede wereldoorlog, dus de
gewelddadigheid, de armoede, de clanvorming enz. was een gevolg van een juist
onmachtige overheid. Wallstreet had daarbij met zijn val in 29 zoveel ellende toegevoegd
aan de herstelbetalingen, dat het niet meer te houden was.

Dáárop werd geantwoord door de opkomst van de Nazi's naar mijn idee.
Als zo'n beweging er eenmaal is, is het makkelijk de fouten in de maatschappij af te
wentelen op iedereen, die maar een beetje uit de toon valt. Joden, Islam, Roma, Sinti,
homo's, geestelijk zieken enz.

Moraal van het verhaal: laat mensen in nood nooit 'maar zwemmen', maar doe wat
als overheid. Maar... doe het juiste. (Dat is net als met 'ontwikkelingshulp'.
Niet juiste ontwikkelingshulp mislukt.)
Als alles weer marcheert 'handen af'. Flexibel antwoorden is mijn credo.
Quote:
Ik zeg dan ook: leve het liberalisme, omdat in die leer het individu centraal staat en overheid en evt sociale zekerheid in dienst van het individu staan en nooit andersom

Niet iedereen heeft de middelen om de problemen van alledag het hoofd te bieden.
Liberalisme is fantastisch voor de mensen, die de middelen wél hebben.
Dat is een klein deel van de totale bevolking. Ik ga voor de totale bevolking en
ik ben zeker niet alleen.

En liberalisme is levensgevaarlijk als je het niet in de hand houdt.
Zie maar om je heen met deze crisis.
Gemaakt door vrije markt en ongeremd superkapitalisme. Een regelrechte ramp
voor de hele wereld. Want het bleef niet bij de VS,..
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Gerard
BerichtGeplaatst: Di Apr 13, 2010 16:48 Plaats reactie Reageer met quote
Hajar
   
 


Feodalisme wordt niet veroorzaakt door ongebreideld roofkapitalisme, doch door patronage. Om de kleine man te beschermen, werd hem alle zelfstandige eigendom en handelen afgenomen in ruil voor militaire en andere bescherming. De huidige verzorgingsstaat is daar een rechtstreekse voortzetting van. De gedachte achter feodalisme is dat een deel der mensen niet in staat is voor zichzelf op te komen, noch economisch, noch moreel, en dus van begin tot eind beschermd moet worden. Er wordt niet uitgegaan van gelijke rechten en plichten voor iedereen, ongeacht welvaartsniveau, afkomst ea. Naar mijn mening zijn mensen pas geëmancipeerde burgers, als ook de kleine man of vrouw gewoon voor zichzelf moet opkomen en in eigen levensonderhoud moet voorzien. Mogen meepraten is niet genoeg, mensen willen ook meedoen en een overheid die dat in de weg staat met z'n patronage, verhindert dit.

H

_________________
Hij verleent hen uitstel tot een vastgenoemde termijn 16:61
''Is het probleem niet de bedoeling?"
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Di Apr 13, 2010 17:06 Plaats reactie Reageer met quote
Gerard R.
   
 


Hajar
Daar kan ik tot op zeker hoogte wel in meegaan, afgezien van dit:
Quote:
Feodalisme wordt niet veroorzaakt door ongebreideld roofkapitalisme, doch door patronage

... (want die twee zijn in mijn optiek wel degelijk mede oorzaken van feodalisme) maar
wat jij voorstaat is bijna een heilstaat, waarin iedereen 'het kan' en de mogelijkheden
heeft. Als men het niet erg vindt van tijd tot tijd 'aan de grond te zitten' en droog brood
te moeten eten of bijna dood te gaan van ontbreken van van alles, dan kan het.
Die dingen zie in landen als Afghanistan of Bangladesh enz.
Hier is dat vrijwel ondenkbaar. Deze vorm van samenleven zou niet makkelijk
terug kunnen naar 'af'.

Derhalve is dit:
Quote:
Mogen meepraten is niet genoeg, mensen willen ook meedoen en een overheid die dat in de weg staat met z'n patronage, verhindert dit.

... een keus, die gemaakt kán worden, en die ook nog zal moeten berusten op reëel
voorhanden zijnde mogelijkheden, waarbij dan een zeker niveau van welstand zal
moeten behoren. Anders is zoiets in deze streken zomaar een puinhoop.
Ik denk, dat dat nooit zal lukken. En ook niet in een paar generaties. Smile

Ik denk, dat dat meedoen beperkt zal blijven tot stemmen in het stemhok en misschien
in de toekomst bindende referenda. Maar zelfs in dat laatste heb ik een hard hoofd.
Volledig liberalisme ook in levensonderhoud en internationale veiligheidszaken is nog
een brug te ver, denk ik, maar dat kan ook door de opvoeding komen. Smile
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Gerard
BerichtGeplaatst: Di Apr 13, 2010 17:24 Plaats reactie Reageer met quote
Hajar
   
 


De gemiddelde Nederlander is geen burger in de zin dat zelfstandigheid van hem of haar geëist wordt. In de meeste andere landen geldt dit echter wel. De verzorgingsstaat is in de meeste landen minder tot veel minder ingrijpend dan hier en daarmee mogen ze zichzelf gelukkig prijzen.

Afghanistan is een chaos dankzij de aanwezigheid van de koloniale legers uit het westen. Bangladesh is arm, maar politiek redelijk stabiel. De armoede heeft zeker ook te maken met het regelmatig voorkomen van overstromingen. Er is onvoldoende tijd om zich te herstellen van de vorige overstroming. Volken die leven in aardbevingsgebieden, bosbrandgebieden, poolgebieden, woestijnen of gebieden waar regelmatig overstromingen voorkomen, hebben het moeilijker om in eigen onderhoud te voorzien dan volken in rustiger natuurlijke omstandigheden. Factoren als huidskleur en religie hebben daar maar weinig mee te maken.

H

_________________
Hij verleent hen uitstel tot een vastgenoemde termijn 16:61
''Is het probleem niet de bedoeling?"
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Di Apr 13, 2010 18:14 Plaats reactie Reageer met quote
Gerard R.
   
 


Hajar
Quote:
Afghanistan is een chaos dankzij de aanwezigheid van de koloniale legers uit het westen

Door de geschiedenis heen heeft Afghanistan flink geleden onder buitenlandse
machten. Dat is zo. Maar het is me ook een land... (Van verslagen en filmpjes.)
Quote:
Bangladesh is arm, maar politiek redelijk stabiel. De armoede heeft zeker ook te maken met het regelmatig voorkomen van overstromingen.

Ja, maar het gaat me niet zozeer om de reden van armoede.
Het gaat mij erom, dat het daar zo IS, en dat wij dat hier niet zo doen. Of.. dat het
niet zal meevallen om maatschappijen, zoals de onze, de vertaalslag te laten maken
naar een dergelijke liberale situatie, zoals jij die in gedachten hebt.
Quote:
Er is onvoldoende tijd om zich te herstellen van de vorige overstroming. Volken die leven in aardbevingsgebieden, bosbrandgebieden, poolgebieden, woestijnen of gebieden waar regelmatig overstromingen voorkomen, hebben het moeilijker om in eigen onderhoud te voorzien dan volken in rustiger natuurlijke omstandigheden.

Zeker. Maar de vraag is (bijvoorbeeld dus zoals hier), of het stelsel zodanig is, dat het kán.
Quote:
Factoren als huidskleur en religie hebben daar maar weinig mee te maken.

Huidskleur zeker niet, maar religie of cultuur knnen van invloed zijn naar mijn idee.
Quote:
De gemiddelde Nederlander is geen burger in de zin dat zelfstandigheid van hem of haar geëist wordt. In de meeste andere landen geldt dit echter wel. De verzorgingsstaat is in de meeste landen minder tot veel minder ingrijpend dan hier en daarmee mogen ze zichzelf gelukkig prijzen.

Nederland kent (ook door overbevolking) niet veel makkelijke mogelijkheden voor het
individu. Veel regels en wetten en beperkingen in een vol land.
Als je er hier 'buiten valt', dan is het moeilijk daar 'even' iets zinnigs mee te doen.
Vandaar, dat we mensen wat op moeten vangen. Zo heb ik het altijd gezien.
Ik dacht, dat deze toestand toch wel meer voorkomt in de EU?
Misschien niet precies zoals hier, maar toch..
En ik zie er niets verkeerds aan.
Smile
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Di Apr 13, 2010 19:13 Plaats reactie Reageer met quote
Hajar
   
 


De verzorgingsstaat is juist de oorzaak van de overbevolking: aantrekkingskracht op een bepaald publiek om te blijven cq te komen, in weerwil van het feit dat er geen reële bestaansmiddelen voor hen zijn. Nergens is de verzorgingsstaat verder doorgeschoten dan in NL. Wellicht gaat het in Noorwegen en Zweden nog verder dan hier. Daar zijn dan ook dezelfde problemen als hier: werkloosheid van 90% onder immigranten die elders geen kans gemaakt zouden hebben en ueberhaupt veel werkloosheid. Het zijn niet de paradijzen zoals hier wel gesteld wordt Exclamation

Voor sociale zekerheid geldt hetzelfde als al het andere: mits met mate en binnen redelijke grenzen toegepast, is het een verrijking. Worden geen grenzen gesteld, zoals in NL, wordt het uiteindelijk een schadepost, oorzaak van veel onrust, wellicht einde van een systeem.

H

_________________
Hij verleent hen uitstel tot een vastgenoemde termijn 16:61
''Is het probleem niet de bedoeling?"
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Di Apr 13, 2010 19:46 Plaats reactie Reageer met quote
Gerard R.
   
 


Hajar
Quote:
De verzorgingsstaat is juist de oorzaak van de overbevolking: aantrekkingskracht op een bepaald publiek om te blijven cq te komen

Ja, maar geldt ook voor een staat waar gewoon welvaart is.
Maar het valt hier wel mee, Al jaren zitten we ergens in de buurt van de 17 miljoen inwoners.
Bijna stabiel. Vroeger ging de groei hier heel wat sneller.
Quote:
in weerwil van het feit dat er geen reële bestaansmiddelen voor hen zijn.

Maar om daar nou je systeem voor te schrappen lijkt me overdreven.
Quote:
Nergens is de verzorgingsstaat verder doorgeschoten dan in NL. Wellicht gaat het in Noorwegen en Zweden nog verder dan hier

Ja, kwaliteitslanden, zeg maar.
Quote:
Daar zijn dan ook dezelfde problemen als hier: werkloosheid van 90% onder immigranten die elders geen kans gemaakt zouden hebben en ueberhaupt veel werkloosheid. Het zijn niet de paradijzen zoals hier wel gesteld wordt Exclamation

Nee, het is een probleem, maar het is moeilijk er iets aan te doen zonder je eigen systeem
daarvoor overhoop te helpen.
En elke maatregel in dit kader om dit te voorkomen, die ik bedenk heeft wel weer
zo zijn eigen bezwaren... Ook: het is helemaal niet gegarandeerd, dat een allochtoon,
die nu werk heeft dat ook nog heeft over een jaar. Dus proefcontracten en zo hebben
ook niet zoveel zin. Enzovoort.
Quote:
Voor sociale zekerheid geldt hetzelfde als al het andere: mits met mate en binnen redelijke grenzen toegepast, is het een verrijking. Worden geen grenzen gesteld, zoals in NL, wordt het uiteindelijk een schadepost, oorzaak van veel onrust, wellicht einde van een systeem.

'Redelijke grenzen' is een rekbaar begrip. Maar 'te' is inderdaad niet goed.
Ik ben overigens van mening, dat de 'werker' al vrijwel alle rechten en redelijke
uitkering kwijt is geraakt, de afgelopen jaren, wat weer niets te maken heeft
overigens met allochtonen.

Het is in ieder geval iets om goed over na te denken. Wink
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Di Apr 13, 2010 20:43 Plaats reactie Reageer met quote
JanCC
   
 


Gerard R. schreef:
Ik ben overigens van mening, dat de 'werker' al vrijwel alle rechten en redelijke
uitkering kwijt is geraakt, de afgelopen jaren, .........

? ? ? ? ? ?
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Di Apr 13, 2010 20:50 Plaats reactie Reageer met quote
Gerard R.
   
 


JanCC
Dat zijn wel zes vraagtekens. De nood is hoog.Very Happy
Je bent werkgever.

'Flexibiliteit' zo groot mogelijk tot in het idiote.
Ontslag is geen probleem.
WW korter.
Bijstand te veel om van dood te gaan te weinig om redelijk te kunnen leven.

Ik wil niet beweren, dat het overal is, maar op plaatsen vind ik het toch wel
heel vervelend leven voor werkenden.

Niet alleen in Nederland. In Frankrijk b.v. bij France Telecom pleegden aardig
wat mensen zelfmoord, omdat het niet meer te harden was.
Daar heeft het bedrijf toen wat ingebonden. Wat niet betekent, dat het daar nu
leuk is. En dat is op zovele werkplekken..
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Di Apr 13, 2010 22:59 Plaats reactie Reageer met quote
JanCC
   
 


Gerard R. schreef:
JanCC
Dat zijn wel zes vraagtekens...

Vat het op als een teken van taalarmoede mijnerzijds.
Ik kon inderdaad zo gauw geen woorden vinden om uiting te geven aan mijn totale verbijstering over jouw uitspraak.
Iedereen in Nederland geniet een bestaanszekerheid op een niveau van materiële welvaart, zoals in de hele geschiedenis van de mensheid nog nooit vertoond is voor hele samenlevingen, en evenmin heden ten dage voor het overgrote deel van de mensheid.
Quote:
Bijstand te veel om van dood te gaan te weinig om redelijk te kunnen leven.
Deze uitspraak komt op mij over als een uiting van totale wereldvreemdheid.

Met die term redelijk kun je natuurlijk alle kanten op, afhankelijk van hoe je het begrip definieert.
Meestal wordt de al of niet redelijkheid van iemands levensniveau ervaren door vergelijking met anderen in zijn/haar omgeving. En de gemiddelde materiële welvaart in Nederland is nu eenmaal absurd hoog, zodat de ervaring van armoede gemakkelijk om de hoek komt kijken, terwijl dit naar objectieve maatstaven natuurlijk absurd is.

Ik vermoed dat jij, GerardR, van een leeftijd bent, die aan den lijve alleen een hoge materiële welvaart en een hoge bestaanszekerheid hebt ervaren.
Ik wil je bij deze verklappen dat ik ben opgegroeid met een consumptiepatroon dat zich in de verste verte niet kon meten met wat een hedendaagse Nederlandse bijstandstrekker zich kan verschaffen.
  - Geen elektriciteit, dus ook niet alle apparaten en vormen van comfort die daarmee samenhangen (koelkast, wasmachine, stofzuiger, radio (!), TV, lampen die je met een knopje aan en uit kon zetten, koffiezet-apparaat, magnetron, mixer, etc.)
  - Geen gasaansluiting, dus ook geen gasfornuis.
  - Geen telefoonaansluiting
  - Geen CV, of warmwatervoorziening
  - Geen douche, ook geen koude
  - Geen gemotoriseerd vervoer (auto, motorfiets of brommer)
  - Geen luxe etenswaren of lekkernijen (chips of andere zoutjes heb ik nooit gezien)
  - Vakantie? Meewerken thuis op de boerderij. Mijn ouders hadden nooit een dag vakantie, en al helemaal niet naar het buitenland

Ben ik dus in armoede opgegroeid?
Welnee, dat gevoel had ik helemaal niet.
Je raad natuurlijk al waarom niet.
Inderdaad, omdat iedereen in mijn omgeving in dezelfde omstandigheden verkeerde.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Wo Apr 14, 2010 8:02 Plaats reactie Reageer met quote
Cliff
   
 


JanCC, veruit de oudste deelnemer van Weerwoord, blijf hier aub zo lang mogelijk rondhangen want de relativering van jouw generatie is onbetaalbaar Laughing

_________________
Hier gaan over het tij, de maan, de wind... en wij
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail
Armoedemythe
BerichtGeplaatst: Wo Apr 14, 2010 8:06 Plaats reactie Reageer met quote
Hajar
   
 


Gerard schreef:
Het is in ieder geval iets om goed over na te denken.


Het is noodzakelijk ook. Bijstand voor het leven terwijl op al het andere bezuinigd moet worden, kan niet. Er moeten grenzen gesteld worden aan alles, dus ook aan dat.

Ik zie het evenmin gebeuren dat de maatschappij terugvalt naar criminaliteit, armoede en dood, alleen maar omdat grenzen gesteld worden aan de verzorgingsstaat. Criminaliteit en gebrek aan zorg worden niet veroorzaakt door armoede, doch door mentaliteit. Bovendien, zoals JanCC ook aangeeft, is het levenspijl gemiddeld gestegen dankzij de vele nieuwe uitvindingen. Mensen moeten gewoon meer voor zichzelf zorgen en als de overheid en semi-overheden zich belangrijk terugtrekken uit de maatschappij, zal dat juist lukken ook. Ik ken diverse landen waar de overheid veel minder aanwezig is in het maatschappelijk leven en guess what: mensen leven gewoon door. Zonder crimineel te worden of in armoede te vervallen. Ik zeg: de armoedemythe wordt door ambtenaren in het leven geroepen om hun eigen minne baantje te behouden. In Nederland heeft de overheid zich nl nergens teruggetrokken, ze heeft zich slechts onzichtbaar gemaakt. Vele instanties zijn zgn geprivatiseerd, maar de overheid is enig aandeelhouder gebleven en staat geen concurrentie toe. Dat is een zekere weg naar politieke onrust en we zien dat ook nu.

H

_________________
Hij verleent hen uitstel tot een vastgenoemde termijn 16:61
''Is het probleem niet de bedoeling?"
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Wo Apr 14, 2010 11:04 Plaats reactie Reageer met quote
Gerard R.
   
 


JanCC schreef:
Quote:
Met die term redelijk kun je natuurlijk alle kanten op, afhankelijk van hoe je het begrip definieert.

Uitkering:
Wat is redelijk? Want dat zijn we blijkbaar kwijt. Very Happy

Dat is dat mensen een beetje willen deelnemen aan onze samenleving, als
er boterhammen en groenten, vlees (of vervangend) en fruit e.d. gekocht moeten
worden. (En dat valt tegen, als je ziet wat je per keer aan de supermarkt betaalt.)
Voor je het weet zit men op een Euro of 300 per maand.

Apparaten vervangen of repareren, als het kapotgaat. Nieuw kopen.
Klein autootje of openbaar vervoer, allemaal even duur. Energie. Telefoon.
Huren van huizen zijn op zijn minst per maand 350 Euri, verzekeringen,
zorgpremie, af en toe kleren kopen, schoenen, stel ik me zo voor.
Computer wordt eigenlijk al door onze samenleving dwingend voorgeschreven,
zonder is niet meer zo makkelijk. Waar je ook luistert, de internet-adressen
vliegen je om de oren. Enzovoort.

Ik ken een paar mensen, die met hun uitkering nauwelijks rondkomen, terwijl ze
knap eenvoudig leven naar mijn waarneming.
Zij zijn eigenlijk al geïsoleerd. Feestje of zo is er echt niet bij.
Ik hoop het zelf nooit mee te maken.
Quote:
Meestal wordt de al of niet redelijkheid van iemands levensniveau ervaren door vergelijking met anderen in zijn/haar omgeving

Slechte manier van oriënteren. Laatst zat ik te kijken naar wat docs over Rusland van
Jelle Brand Cortius, waarin het Russische leven zich ongeveer af lijkt te spelen
op ons bijstandsniveau. Maar ik heb niet de indruk, dat die mensen daar
het idee hebben, dat ze zo rijk leven afgemeten aan wat er in hun samenleving
gebeurt. Er zijn veel mensen, die daar in onmogelijke toestanden terecht komen.

Wél is het zeer van belang, wat media je jaren lang de hele dag in de
oren lopen toeteren. En dat is het oppermachtige bedrijfsleven. Als men dát niet
meer kan volgen heeft men het idee, dat men zielig is. Wat een geweld elke dag
via alle kanalen... Dat hebben wij.
Quote:
En de gemiddelde materiële welvaart in Nederland is nu eenmaal absurd hoog, zodat de ervaring van armoede gemakkelijk om de hoek komt kijken, terwijl dit naar objectieve maatstaven natuurlijk absurd is.

Ik ervaar niet wat je hier schrijft.
Dan ook nog: 'n 'redelijk' leefniveau heeft niets met armoede te maken.
Ik kom dan ook niet met de kreet 'armoede' in dit verband. Ik gebruik slechts het
woord 'redelijk'.
Verder vind ik niet zoals jij, dat 'maatstaf voor welstand' is: dat ze op (veel) plaatsen
in de wereld niets te eten hebben. Vandaar, dat ik het welstandsniveau
in Nederland zeker niet absurd hoog vind.
Quote:
Ik vermoed dat jij, GerardR, van een leeftijd bent, die aan den lijve alleen een hoge materiële welvaart en een hoge bestaanszekerheid hebt ervaren.

Fout vermoeden.
Ik kom uit een gezin, waar het inkomen niet voldoende was om altijd behoorlijk beleg
op brood te hebben, om maar even een schetsje te geven.
In perioden moest ik ontzettend op geld letten en wat ik ermee deed. Anders had ik
niets over voor wat gedaan moest worden. We leven nu uit vrije keus vrij eenvoudig.
Weer een indicatie: vlees eten ik nu vrijwel niet meer.
Dus ik vind, dat je nogal zit te speculeren over waar ik in volwassen geworden
ben. Smile
Quote:
Ik wil je bij deze verklappen dat ik ben opgegroeid met een consumptiepatroon dat zich in de verste verte niet kon meten met wat een hedendaagse Nederlandse bijstandstrekker zich kan verschaffen.

- Geen elektriciteit, dus ook niet alle apparaten en vormen van comfort die daarmee samenhangen (koelkast, wasmachine, stofzuiger, radio (!), TV, lampen die je met een knopje aan en uit kon zetten, koffiezet-apparaat, magnetron, mixer, etc.)
- Geen gasaansluiting, dus ook geen gasfornuis.
Knip [...]
- Vakantie? Meewerken thuis op de boerderij. Mijn ouders hadden nooit een dag vakantie, en al helemaal niet naar het buitenland

Ben ik dus in armoede opgegroeid?

Ik hád het niet over armoede. Very Happy
En wat jij noemt is een vrij laag niveau van welstand.
Dat hoeft niet maatgevend te zijn. Dus dat discussieert weer wat moeilijk.
Het is trouwens toch moeilijk, als we zo praten, want stel, dat we wat jij noemt even
voor de aardigheid als 'normaal' zouden nemen, dan moeten we terug naar het
stenen tijdperk voor we kunnen praten over een slecht welstandsniveau.
Je krijgt zo een glijdende schaal op een onmogelijke manier natuurlijk.
Je eindigt dan bij: dat je arm bent als je niets meer te vreten hebt, dus dat je eerst
moet doodgaan van de honger vr we kunnen spreken van armoede.

Het is niet meer gebruikelijk, dat er in dergelijke termen wordt gedacht.
Quote:
Ben ik dus in armoede opgegroeid?
Welnee, dat gevoel had ik helemaal niet.
Je raad natuurlijk al waarom niet.
Inderdaad, omdat iedereen in mijn omgeving in dezelfde omstandigheden verkeerde.

Nou... het was knap eenvoudig bij jullie. Wat geen armoede is. Doet mij denken aan,
dat wij ver voor de Bosnië-oorlog e.d. in voormalig Joegoeslavië waren.
Het was niet zoals in heel arme landen, maar toch overal waar je keek een
'grausame' schralige manier van leven. We zijn daar niet te lang gebleven en
waren weer blij toen we weer in Oostenrijk waren, waar de levensstandaard
normaal goed is.

Ik hoop, dat dit de oriëntatie, dus het bepalen van de maatstaf al dan niet van
welstand helpt en dat je begrijpt van welk standpunt ik communiceer in
deze. Ook nog: kijk, ik ben van mening, dat iemand, die werkloos wordt of zo, niets
strafbaars heeft gedaan. Dus die kan opgvangen worden.
Sterker: ik denk, dat aangezien men oneinidig doorrationaliseert er wel eens grote,
structurele werkloosheid zou kunnen ontstaan op langere termijn. We moeten dus
even bedenken, hoe we de economie aan de gang houden als het zover is.
Op de manier van zoals we het nu doen heb ik er een hard hoofd in.Smile
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Wo Apr 14, 2010 11:35 Plaats reactie Reageer met quote
Gerard R.
   
 


Hajar
Quote:
Het is noodzakelijk ook. Bijstand voor het leven terwijl op al het andere bezuinigd moet worden, kan niet. Er moeten grenzen gesteld worden aan alles, dus ook aan dat.

Nou, zullen we de uitkeringen morgen dan maar allemaal stoppen?
Ik ben benieuwd wat we daar voor landje van zouden krijgen.
Ik neem geen dakloze, ex-uitkeringstrekker in huis. Rolling Eyes
Quote:
Ik zie het evenmin gebeuren dat de maatschappij terugvalt naar criminaliteit, armoede en dood, alleen maar omdat grenzen gesteld worden aan de verzorgingsstaat

Ik wel.
Quote:
Criminaliteit en gebrek aan zorg worden niet veroorzaakt door armoede, doch door mentaliteit. Bovendien, zoals JanCC ook aangeeft, is het levenspijl gemiddeld gestegen dankzij de vele nieuwe uitvindingen

In mijn optiek wordt dit alles mede veroorzaakt door niet voldoende welstand, wat iets
anders is dan jouw 'armoede'. Echte armoede krijg je als je mensen op straat zet, wat
jij wil.
Quote:
Mensen moeten gewoon meer voor zichzelf zorgen en als de overheid en semi-overheden zich belangrijk terugtrekken uit de maatschappij, zal dat juist lukken ook.

Zeer veel mensen knnen niet voor zichzelf zorgen.
Al zal het alleen al zijn omdat het lichaam niet meer wil.
Hier een van de vele voorbeeldjes, die te geven zijn over wat mensen kunnen:
Kan ik het zelf?>
Quote:
Ik ken diverse landen waar de overheid veel minder aanwezig is in het maatschappelijk leven en guess what: mensen leven gewoon door.

Zeker, maar de ellende, die daar geweest is, die zie je niet meer.
Alles is kapot en dood.
Verder kun je hier niet even 'die landen importeren'. Dat gaat 'over tijd' soms over
generaties.
Dat moeten die landen en die mensen uit die landen daar maar doen. Hier hoeft dat niet
één, twee, drie.
Quote:
Ik zeg: de armoedemythe wordt door ambtenaren in het leven geroepen om hun eigen minne baantje te behouden.

Je bent een beetje hatelijk naar de toch vaak heel nuttige ambtenaar.
Quote:
In Nederland heeft de overheid zich nl nergens teruggetrokken, ze heeft zich slechts onzichtbaar gemaakt. Vele instanties zijn zgn geprivatiseerd, maar de overheid is enig aandeelhouder gebleven en staat geen concurrentie toe. Dat is een zekere weg naar politieke onrust en we zien dat ook nu.

In Nederland heeft de landelijke overheid zich enorm teruggetrokken en veel taken
overgedragen aan de vaak ietwat maffiosi gemeentestructuur.
Dat is dan ook regelmatig een puinhoop.

Privatisering van bepaalde nuts-zaken is dodelijk. De voorbeelden in de wereld zijn
legio op dit moment met deze crisis. Dat is het gevolg van liberaal denken.
Maar daarvoor ging het al fout. Denk aan het Amerikaanse Enron. Of nu een paar
NL energiebedrijven, die verkocht zijn naar het buitenland. Onder omstandigheden zal
het belang van klanten volkomen onder het vloerkleed verdwijnen. Zakkenvullers
en graaiers zat. Ik ben daar tegen. Smile
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Wo Apr 14, 2010 11:40 Plaats reactie Reageer met quote
Gerard R.
   
 


Cliff schreef:
JanCC, veruit de oudste deelnemer van Weerwoord, blijf hier aub zo lang mogelijk rondhangen want de relativering van jouw generatie is onbetaalbaar Laughing

Tsja.. Laughing En toch geen onzin. Smile
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Wo Apr 14, 2010 22:31 Plaats reactie Reageer met quote
JanCC
   
 


GerardR,
Ik slaag er blijkbaar niet in om een boodschap duidelijk over te krijgen zonder misverstanden te wekken.
Natuurlijk weet ik wel dat je de term armoede niet hebt gebruikt.
Ik gebruikte die wel, maar alleen als illustratie, in een poging om de strekking van mijn verhaal te verduidelijken.
Dat is blijkbaar jammerlijk mislukt.

Ik heb momenteel niet de energie, en wil er ook niet de tijd voor uittrekken om het allemaal nog eens met grote behoedzaamheid uiteen te gaan zetten, en daarbij alle mogelijke misverstanden bij voorbaat uit te sluiten.
Misschien later, en anders maar niet. Het zij zo.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Do Apr 15, 2010 1:58 Plaats reactie Reageer met quote
Elisabeth
   
 


JanCC schreef:
Ben ik dus in armoede opgegroeid?
Welnee, dat gevoel had ik helemaal niet.
Je raad natuurlijk al waarom niet.
Inderdaad, omdat iedereen in mijn omgeving in dezelfde omstandigheden verkeerde.


Je hebt het heel duidelijk uitgelegd.
Maar is dit ook niet een steeds terugkerend fout van ontwikkelingshulp organisaties?
Ze vergelijken alles met thuis en beklagen mensen terwijl die mensen zich zelf niet beklagen!

_________________
Never judge history except in the context of the times in which it occurred.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail
BerichtGeplaatst: Do Apr 15, 2010 9:38 Plaats reactie Reageer met quote
Gerard R.
   
 


JanCC schreef:
GerardR,
Ik slaag er blijkbaar niet in om een boodschap duidelijk over te krijgen zonder misverstanden te wekken.
Natuurlijk weet ik wel dat je de term armoede niet hebt gebruikt.
Ik gebruikte die wel, maar alleen als illustratie, in een poging om de strekking van mijn verhaal te verduidelijken.
Dat is blijkbaar jammerlijk mislukt.

Ik heb momenteel niet de energie, en wil er ook niet de tijd voor uittrekken om het allemaal nog eens met grote behoedzaamheid uiteen te gaan zetten, en daarbij alle mogelijke misverstanden bij voorbaat uit te sluiten.
Misschien later, en anders maar niet. Het zij zo.

Geeft niets, JanCC, zo ben ik lekker bezig in de vrije tijd. Laughing
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Do Apr 15, 2010 10:05 Plaats reactie Reageer met quote
Hajar
   
 


De VS hebben geleerd van de kwestie Enron en ook van de recente bankencrisis. Langzaam herstelt het land van de crisis. Toch hebben ze het verstand gehad om niet alle grotere nutsbedrijven te hernationaliseren of de vrije markt in te dammen. Daardoor blijft het voor het individu een leuk en uitdagend land om te wonen. Ik denk dat als Nederlanders er zonder meer welkom zouden zijn, minstens de helft van alle Nederlanders er al gezeten had Exclamation

Gemeenten met maffiamethoden horen nu eenmaal bij de feodale staat.

H

_________________
Hij verleent hen uitstel tot een vastgenoemde termijn 16:61
''Is het probleem niet de bedoeling?"
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Do Apr 15, 2010 13:02 Plaats reactie Reageer met quote
Gerard R.
   
 


Hajar
Quote:
De VS hebben geleerd van de kwestie Enron en ook van de recente bankencrisis

Ik hoop het maar. Dit met Enron en ook dit met deze crisis was niet fraai.
Quote:
Toch hebben ze het verstand gehad om niet alle grotere nutsbedrijven te hernationaliseren of de vrije markt in te dammen.

Gelukkig niet, het is een enorme kracht voor herstel. Maar er moeten wel automatische
ventielen in het systeem komen en controle, anders dreigt immer het gevaar van explosie
aan het eind.
Quote:
Daardoor blijft het voor het individu een leuk en uitdagend land om te wonen

Het trekt mij niet zo.
Quote:
Gemeenten met maffiamethoden horen nu eenmaal bij de feodale staat.

Mij te makkelijk. En ik denk, dat gemeentebestuur vrijwel altijd van een lager niveau
is dan de landelijke overheid. Al zal het alleen al zijn omdat ze het totaalplaatje minder
goed zien. Smile
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Di Okt 25, 2011 7:08 Plaats reactie Reageer met quote
Cliff
   
 


Volgende week verwachten we naar alle waarschijnlijkheid de 7 miljardste wereldbewoner.

Naar mijn mening zijn we echt een plaag geworden...
World-Population-1000CE-2100 [CC-BY-SA-3.0 (www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], by Loren Cobb (User:Aetheling) (Own work), from Wikimedia Commons

_________________
Hier gaan over het tij, de maan, de wind... en wij
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail
BerichtGeplaatst: Di Okt 25, 2011 10:22 Plaats reactie Reageer met quote
Gerard R.
   
 


Ja, een plaag, en niet alleen in getal, Cliff.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Di Okt 25, 2011 23:15 Plaats reactie Reageer met quote
10 miljoenste
   
 


Alleen goed voor toenemende massaproductie
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Za Okt 29, 2011 15:36 Plaats reactie Reageer met quote
Gerard R.
   
 


CNN
Prettig bij-bericht:
Quote:
CNN) -- This week the world will reach 7 billion people. Understandably that raises concern about a soaring world population. But there is a good news story from the demographic data that is not often told. We -- or rather the poor women of the world -- are defusing the population bomb.

Women today are having half as many children as their mothers and grandmothers. The global average is now down to 2.5 children per woman, and it continues to fall.[..]

Maar plaatselijk kan er dus nog wel heel veel meer overbevolking komen
uiteraard. Elk voordeel....:
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Ma Apr 09, 2012 12:27 Plaats reactie Reageer met quote
Ontluisterend
   
 


Naar de klote gaan we toch.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Nederland overbevolkt?
  Weerwoord forum index » Verkeer, Natuur en Milieu
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in GMT + 1 uur  
Pagina 36 van 38  
Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3 ... 35, 36, 37, 38  Volgende
  
  
 Plaats nieuw bericht  Plaats reactie  Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.