Weerwoord forum index Registreer FAQ Zoeken

Weerwoord forum index » Onderwijs en Gezondheidszorg » Zijn beoefenaren van vrije beroepen ondernemers?
Plaats nieuw bericht  Plaats reactie Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp 
Zijn beoefenaren van vrije beroepen ondernemers?
BerichtGeplaatst: Ma Apr 30, 2001 18:34 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Voor zover ik weet rekenen huisartsen zich tot beoefenaren van een vrij beroep. Daarmee scharen zij zich op het eerste gezicht in de rijen, van notarissen, accountants, advocaten, makelaars en andere soortgelijke beroepsbeoefenaren.
Terwijl dat in beginsel inderdaad allemaal vrije ondernemers zijn doet zich bij huisartsen het merkwaardige hybrideverschijnsel ambtenaar-ondernemer voor.
De huisarts beweegt zich niet op een vrije markt en zijn klant is niet iemand, die zich zomaar vrijelijk van de ene in de andere winkel kan begeven om diensten en prijzen te vergelijken.
Er is iets grondig mis in de gezondheidszorg en aan dat probleem ligt de basis in hert volledig ontbreken van het principe van de vrije markt. Er bestaat geen enkele vorm van concurrentie in de basis gezondheidszorg. Het opzetten van groepspraktijken zorgt eerder voor bestendiging van het bestaande systeem van gebonden artsen-nering dan voor het opengooien van de basismarkt in de gezondheidszorg.
Het wordt hoog tijd dat artsen uitsluitend betaald gaan worden voor de geleverde diensten en daarvoor een passende betaling kunnen vragen. Een vaste vergoeding op basis van het bezit van een bepaalde praktijkomvang en daarnaast een prestatievergoeding is een absurditeit, die zijn gelijke niet kent. Wanneer de klant een billijke vergoeding (all-in)voor de werkelijk gepresteerde diensten kan worden gevraagd en tegelijkertijd volkomen vrije toegang tot elke huisarts mogelijk wordt dan zou er een veel beter evenwicht ontstaan in de prijs-/kwaliteitsverhouding binnen basiszorg.
Klunzende huisartsen zullen door de markt vanzelf verbannen worden naar een functie als artsenbezoekende vertegenwoordigers voor de farmacie o.i.d. De goed presterende dokter zal automatisch een uitstekend florende praktijk gaan uitbaten en de patient zal zijn voeten vanzelf richting zo'n renomeerde praktijk bewegen.
De arts wordt financieel zowel beter geprikkeld om te presteren als om zich ten opzichte van zijn patienten klantvriendelijk te gedragen. Niets werkt in beide opzichten beter dan een leeglopende wachtkamer.
De mondige patient zal daarnaast bij wanprestatie even normaal zijn consumentenrecht moeten kunnen verhalen als de medisch dienstverlener andere beroepsgroepen kan aanspreken bij wanprestatie.
De tijd voor klachtenprocedures die behandeld worden binnen en door vertegenwoordigers van de medische beroepsgroep had al achter ons moeten liggen. Het wordt tijd dat er zodanig wordt recht gesproken dat medisch-consumenten niet al bij voorbaat op achterstand worden gezet ten opzichte van de medisch-beroepsbeoefenaar.


Hoge verwachtingen, grote tegenvallers
Zijn beoefenaren van vrije beroepen ondernemers?
BerichtGeplaatst: Ma Apr 30, 2001 19:06 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Melisz, kijk uit wat je zegt. als ze eenmaaal geld ruiken, worden ze bijna allemaal geldwolven. Bij ons in de buurt hebben wij bijv een tandarts die adviseert gouden kronen terwijl een doodordinaire vulling ook voldoet, alleen maar omdat dat hem meer oplevert!
Bovendien krijgen de minder kapitaalkrachtigen nu ook een kans!


Ik kom overigens niet van Venus, maar van Mars.
Zijn beoefenaren van vrije beroepen ondernemers?
BerichtGeplaatst: Ma Apr 30, 2001 21:18 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Melisz, helemaal mee eens.

Han, dokters ruiken nu ook al geld. Het wordt tijd dat geld en prestatie worden gekoppeld.
Zijn beoefenaren van vrije beroepen ondernemers?
BerichtGeplaatst: Ma Apr 30, 2001 21:41 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ik ben het niet met Melisz eens. Het huidige systeem, waarin geen directe koppeling bestaat tussen geleverde prestatie en ontvangen beloning is inderdaad niet goed.

Maar anders dan Melisz ben ik van mening dat we niet toe moeten naar een systeem van vrije concurrentie in de eerstelijns gezondheidszorg, maar naar een systeem van gegarandeerd aanbod.

De reden? Ik vind gezondheidszorg één van de primaire taken van de overheid. Elk mens in Nederland heeft recht op een bepaald minimum-niveau van gezondheidszorg. Als overheid heb je dan ook de plicht om te zorgen voor de beschikbaarheid van die zorg.
Dat is niet mogelijk in een systeem van vrije concurrentie, waar artsen hun cliënten kunnen uitkiezen, en meer gewilde (misschien ook betere) artsen ongetwijfeld meer gaan vragen voor hun diensten. Dat leidt er onvermijdelijk toe dat goede artsen in rijkere buurten terecht komen, en mindere artsen zich moeten 'behelpen' met de volksbuurten. En lastige klanten worden geweerd, en krijgen misschien helemaal geen adequate zorg meer.

Dat zou pas echt een nationale ramp zijn!
Zijn beoefenaren van vrije beroepen ondernemers?
BerichtGeplaatst: Di Mei 01, 2001 12:39 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Theo, ik sluit me volledig bij jou aan!


Ik kom overigens niet van Venus, maar van Mars.
Zijn beoefenaren van vrije beroepen ondernemers?
BerichtGeplaatst: Di Mei 01, 2001 20:24 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Wie denkt dat de gezondheidszorg onbetaalbaar wordt alleen vanwege de omstandigheid dat dokters als vrije ondernemer de markt opgaan, gaat voorbij aan het instituut van de sociale ziekteverzekering. Iedereen zal zich blijvend tegen ziektekosten moeten kunnen verzekeren. Maar men moet wel het recht krijgen de deur van een willekeurige artsenpraktijk binnen te stapppen en een arts te bezoeken.
In armere wijken zullen wellicht eerder sociaal voelende artsen neerstrijken, bij wie het beroep meer inhoudt dan de mogelijkheid om een goed belegde boterham te verdienen. Maar om te stellen die die slechter zouden zijn dan artsen in villawijken gaat me nogal ver.
Overigens make men zich niet ongerust. De keuze om de klandizie in dure of goedkope wijken te bedienen is door de artsen al lang gemaakt.
Een arts die welgestelden in Wassenaar of Blaricum wil bedienen is niet per defintie beter dan Uw of mijn lijfarts. Een arts past zich meestal aan bij het milieu dat zij bedient.
Wat ik belangrijker vind is dat iedereen de mogelijkheid krijgt om klungelende artsen te mijden.
Een volkomen vrijheid aan de vraagzijde zal automatisch een positieve marktwerking tot gevolg hebben aan de aanbodzijde. Slechte prestaties worden op termijn afgestraft door verloop van een praktijk. Een goed beklante praktijk in een volksbuurt heeft naar mijn overtuiging voor een arts ook erg aantrekkelijke kanten. Een kleine goed betalende praktijk met dure verwende en vooral lastig zeurende klanten in de Kievit in Wassenaar vergt m.i. heel wat van het aanpassingsvermogen van een arts.
Tot slot nog even een paar opmerkingen over de "primaire" taak van de overheid op het gebied van de gezondheidszorg.
Laten we duidelijk zijn de patient is de eerstverantwoordelijke voor de eigen gezondheid en niemand anders. Dat die er vaak met de pet naar gooit door een ongezonde leefwijze is ook zijn verantwoordelijkheid.
Dat de overheid een taak heeft daarin verbetering te brengen door ruimhartige en goed voorlichting mag duidelijk zijn.
De overheid heeft de taak de voorwaarden te scheppen die een goede gezondheid van het volk mogelijk maken.
Ten onrechte echter wordt het beschikbaar stellen van telkens meer geld aan de gezondheidsector voorgesteld als voorwaardescheppend voor de volksgezondheid.
Ik zou daarmee vrede hebben wanneer dezelfde overheid deugdelijke controle uitoefende op de besteding van al dat belastinggeld en op het resultaat dat ermee wordt bereikt.
Vanuit de gezondheidssector klinkt telkens alleen de roep om nog meer. Gezondheid ligt politiek erg gevoelig en wat is gemakkelijker dan maar toegeven aan de eisen vanuit die sector. Een sector, die verder communicatief niet uitblinkt, noch grote doelmatigheid aan de dag legt.
Het moge duidelijk zijn dat hier fundamenteel iets meer moet gebeuren dan schuiven met miljarden.
Het bed van de gezondheidszorg moet maar eens goed worden opgeschud. Misschien is het goed om klein te beginnen met bijvoorbeeld de huisartsen.


Hoge verwachtingen, grote tegenvallers
Zijn beoefenaren van vrije beroepen ondernemers?
BerichtGeplaatst: Di Mei 01, 2001 20:52 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


"Dat zou pas echt een nationale ramp zijn!"

haha mijnheer maakt een grapje. Het is een bekend verschijnsel dat wanneer dokters staken dat geen enkele invloed heeft op het welzijn/gezondheid van mensen.

Er is NIETS aan de hand al zou de hele gezondheidszorg ermee kappen. Mensen vinden snel (veel goedkopere) alternatieven.


Zijn beoefenaren van vrije beroepen ondernemers?
BerichtGeplaatst: Di Mei 01, 2001 20:55 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ik heb trouwens een broer die 15 jaar op een technische afdeling in een ziekenhuis werkte. Na 15 jaar automatiseren was er.... 0,0 vooruitgang geboekt. De efficientie ligt er op +/- 0,001

Wel tig miljoenen uitgegeven. De verspilling van gemeenschapsgelden aldaar is erger dan stuitend.


De staat maakt meer kapot dan je lief is.
Zijn beoefenaren van vrije beroepen ondernemers?
BerichtGeplaatst: Do Mei 03, 2001 20:33 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Het gekwetter over "marktwerking" houdt maar niet op. Gezondheidszorg is geen handelsartikel maar een wetenschap. Bij wetenschappelijke ontwikkelingen moet worden gecommuniceerd en samengewerkt om tot resultaten te komen. Concurrentie is daarbij ongewenst (hoewel een zekere wetenschappelijke rivaliteit nooit is te vermijden). Ik ben het daarom in belangrijke mate eens met Theo en hoewel zijn motieven iets anders liggen zijn ze zeker ook steekhoudend.
Momenteel word ik weer tamelijk direct geconfronteerd met de waanzin van de "marktwerking" in de medische wereld in mijn pogingen om van nut te zijn voor een vriend bij wiens vrouw een hersentumor is vastgesteld. In plaats van dat Internet een nuttige coördinerende functie heeft bij het verzamelen van informatie hierover lijkt het meer op een oosterse markt met tegen elkaar opbiedende kooplieden. Charlatans , kwakzalvers en particuliere klinieken verdringen zich hier om snel veel geld te verdienen aan hun door stomme pech getroffen medemensen.
Doodzonde dat een medium als Internet, dat oorspronkelijk juist was bedoeld om tot betere technische en wetenschappelijke communicatie te komen, zo wordt misbruikt voor nietsontziende geldwolverij.

Laten de predikers van de vrije markt maar eens naar Frankrijk gaan om zich daar te vergapen aan de beste medische zorg ter wereld..............strak georganiseerd door de staat.En overigens ben ik van mening dat welvaart dom maakt.
Zijn beoefenaren van vrije beroepen ondernemers?
BerichtGeplaatst: Do Mei 03, 2001 21:46 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Als onze staatsgezondheidszorg echt zo goed was hadden de "charlatans" geen schijn van kans Guus. De echte charlatan is natuurlijk de staat als je naar de bedragen kijkt die zij "besteed" aan de zorg.

Mensen krijgen die bedragen echter nooit te zien en denken dat de zorg een soort gratis kadootje is en vinden dan een alternatieve genezer die 50 piek vraagt een oplichter.

Het verhaal gaat van een patient die in een ziekenhuis onwel werd waarna een specialist werd geroepen. Het duurde echter enige tijd voordat de man kwam en ondertussen had een poetsvrouw de patient bijgebracht met een beetje eau de cologne.

De specialist kwam, bekeek de patient en zij dat hij een beetje moest uitrusten. Later kwam de faktuur van het consult. fl. 160,-. Ik vind dat die 160 piek de poetsvrouw toekomen maar die moet voor dat bedrag waarschijnlijk 2 dagen ploeteren.
Zijn beoefenaren van vrije beroepen ondernemers?
BerichtGeplaatst: Vr Mei 04, 2001 0:53 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ja, laten we even een discussie beginnen over het vrije ondernemerschap van huisartsen. Terwijl er nu al een groot tekort aan huisartsen is in de grote steden. In die buurten waar weinig mensen wonen die een particuliere verzekering kunnen ophoesten.

Vrije keus van huisartsen is alleen mogelijk wanneer zich net zoveel huisartsen vestigen in de een of andere buurt als warme bakkers of groentewinkels.

Misschien zou het zinvol kunnen zijn om te proberen tot een discussie te komen over de redenen die huisartsen hebben om te staken, i.p.v. abstracte fantasieen de wereld in te sturen?
Zijn beoefenaren van vrije beroepen ondernemers?
BerichtGeplaatst: Vr Mei 04, 2001 7:28 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Janneke,
Ik wordt momenteel tamelijk direct geconfronteerd met de praktijk van een steeds sterker privatiserende medische sector. De versnippering en chaos is stuitend.
Er is dus wat mij betreft geen sprake van "abstracte fantasieën".

Maar misschien begrijp ik je verkeerd: er is inderdaad een tekort aan huisartsen, maar ook een tekort aan tandartsen en een zeer concreet dreigend tekort aan wetenschappers in het algemeen. Want volgens mij behoort een arts een wetenschapper te zijn. Hij/zij moet, als het goed is, de gehele beroepsperiode studeren om bij te blijven. Dàt heeft zijn/haar aandacht nodig; niet de concurrent om de hoek. Bovendien is het geen "new economy"-studie die je kunt vergelijken met pseudowetenschappen als nieuwe versies van Windows of Unix, maar èchte studie.
Om dit tekort op te heffen, evenals het tekort aan leraren en politiepersoneel moet er veel gaan veranderen aan de nieuwe liberale visies op de samenleving. Daarin wordt, naar amerikaans voorbeeld, de snel geld makende en maatschappij-parasiterende zakenman als ideaaltype verkocht. Zolang we ons laten ringeloren door deze transatlantische invloeden ziet het er slecht uit voor onze met moeite verworven sociale structuren en ons welzijn.


En overigens ben ik van mening dat welvaart dom maakt.
Zijn beoefenaren van vrije beroepen ondernemers?
BerichtGeplaatst: Vr Mei 04, 2001 8:03 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 Guus, vrijheid van ondernemen heeft niet altijd met transatlantisch kapitalisme te maken.

Ik denk dat je het te zwartwit ziet. Er zijn veel toegewijde alternatieve geneeskundigen evenals er ook in de reguliere hoek charlatans rondlopen.

Wees blij dat er nog alternatieve genezers zijn nu het staatssysteem op instorten staat.

Dat er een tekort aan artsen is komt door de quota op de universiteiten en niet door het kapitalisme.
Als iemand een acupunctuurbehandeling geeft en daar f50 voor vraagt is hij daarom nog geen transatlantische oplichter. Hij moet toch ook leven?
Zijn beoefenaren van vrije beroepen ondernemers?
BerichtGeplaatst: Vr Mei 04, 2001 21:09 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Frankrijk als voorbeeld hoe het moet? Ik kan me betere voorstellen. Een nog gecentraliseerder staatsvorm moet nog gevonden worden. Van economie hebben ze alleen Franse kaas gegeten.
Ik geef de voorkeur aan het Belgische ziektekostensysteem. Je betaalt bij de dokter en declareert de doktersrekening bij het ziekenfonds waar je direct de gemaakte kosten kunt terugkrijgen.
Hoog oplopende kosten (ziekenhuis, specialist e.d.) worden door het ziekenfonds zonder tussenkomst van de patient verrekend met de dienstverlener. De patient krijgt van de verzekering wel nog te horen wat de kosten zijn geweest. Die zijn, weet ik uit ervaring, een heel stuk lager dan in Nederland. Wie behoefte heeft om medicijnen te studeren kan zijn gang gaan; geen numerus clausus. Elke arts kan zich vestigen waar hij dat wil. Er zijn er die er weinig van bakken en om welke reden ook niet aan de bak komen. In het algemeen is de relatie tussen arts en patient sociaal-vriendelijk en zakelijk, zoals dat tussen een dienstverlener en een afnemer van diensten betaamt. Mijn indruk is dat het verschil in kennis tussen arts en patient zich sociaal niet vertaalt in een neerbuigende houding van de academicus.
Wanneer de medische diensten worden vrij gemaakt van een "salariering" van artsen via het ziekenfonds en artsen zich zowel vrij naar de universiteit als op de markt kunnen bewegen, dan zal het tekort aan artsen automatisch verdwijnen omdat aan de nu te grote vraag naar artsen dan door de markt geleidelijk zal worden ingevuld.
Er zijn beslist buitenlandse artsen die zich best in Nederland willen vestigen, maar dat nu gewoon niet kunnen. Waarom?
De artsen houden gezamenlijk de plaatselijke markt gesloten door nieuwkomers buiten te sluiten. Wanener andere artsen zich in hun territorium willen vestigen weten zij als groep met succes nieuwkomers te weren.
Dat is een rampzalige toestand voor de patienten. Wanneer een bepaalde plaats bediend wordt door een beperkte groep artsen, waaronder een paar stuntelaars is dat slecht voor de patienten.De patienten die eenmaal gebonden zijn aan de praktijk van stuntelaars worden door de overige artsen geweerd.
Je zult maar bij zo'n kluns in de praktijk zitten! Je zit net zo vast aan jouw huisarts als aan een vogel in een kooi.
Vrije artsenkeuze? Laat me niet lachten de patient heeft niets meer te kiezen. Hij werd tegen vergoeding van goodwill met de praktijk doorverkocht aan een nieuwe arts toen die de praktijk overnam.
Alleen als je verhuist kun je in de nieuwe woonplaats een andere huisarts zoeken. Wel eerst ter plaatse maar eens goed informeren naar haar of zijn kwaliteiten!Hoge verwachtingen, grote tegenvallers
Zijn beoefenaren van vrije beroepen ondernemers?
BerichtGeplaatst: Za Mei 05, 2001 17:11 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ieder zijn voorkeur, Melisz. Feit blijft dat de medische zorg in Frankrijk als de beste ter wereld kan worden beschouwd. Bovendien is men vrij om een arts te kiezen.
Het kan natuurlijk zijn dat dit feit niet strookt met de momenteel aanbeden 18e eeuwse opvattingen van Adam Smith maar dat is mij een rotzorg.

Ik bezoek tegenwoordig een tandarts in Frankrijk en ik sta versteld over de keuzemogelijkheden en de, voor kaaskoppen onvoorstelbare, goede kwaliteit.


En overigens ben ik van mening dat welvaart dom maakt.

[Dit weerwoord is gewijzigd door Guus op 05 Mei 2001 om 18:13 uur.]
Zijn beoefenaren van vrije beroepen ondernemers?
BerichtGeplaatst: Vr Mei 11, 2001 21:38 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Guus,
Fijn dat je het zo goed getroffen hebt in Frankrijk met de gezondheidszorg. Mooi toch dat je echt vrije artsenkeuze hebt. Geen wonder dat artsen goed zijn, wanneer hun inkomen afhankelijk is van het gevoelen van de patienten over de kwaliteit van de door hen geleverde prestaties. In dat systeem moeten de verleende diensten voldoen aan de wensen van de klant (patient).
Toch?


Hoge verwachtingen, grote tegenvallers
  Weerwoord forum index » Onderwijs en Gezondheidszorg
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in GMT + 1 uur  
Pagina 1 van 1  

  
  
 Plaats nieuw bericht  Plaats reactie  Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.