Weerwoord forum index Registreer FAQ Zoeken

Weerwoord forum index » Immigratie en Integratie » Strijdigheid van enkele religies met het hier geldende recht Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3
Plaats nieuw bericht  Plaats reactie Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp 
BerichtGeplaatst: Zo Dec 08, 2019 22:43 Plaats reactie Reageer met quote
Corwin
   
 


Tweeduizend jaar geen steniging vanuit de joodse religie is keihard bewijs dat dingen die Natubico leest zoals steniging wel degelijk anders gelezen kunnen worden.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Ma Dec 09, 2019 2:53 Plaats reactie Reageer met quote
Natubico
   
 


Corwin schreef:
Tweeduizend jaar geen steniging vanuit de joodse religie is keihard bewijs dat dingen die Natubico leest zoals steniging wel degelijk anders gelezen kunnen worden.

Nou, in het jaar 35 is er in Jeruzalem nog iemand gestenigd. ( https://nl.wikipedia.org/wiki/Stefanus_(martelaar) )

Maar dat was wel 'n vrij hooggeplaatst iemand en daarom is er ook documentatie van.

De meeste gevallen betroffen echter gewone stervelingen en omdat 't hier 'n niet formele straf betreft oftewel 'n spontane door het volk zelf uitgevoerd, is niet bekend hoe veel en tot wanneer nog meer gestenigd is.

Wie weet gebeurt 't vandaag de dag nog wel her of der.

In elk geval hangt 't de Joden nog altijd boven het hoofd.

Ook die welke zich in Nederland bevinden en dus aanspraak kunnen maken op de bescherming door de Nederlandse wetten.

https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/41249/steniging-was-voor-de-grieken-al-barbaars.html

Citaten:

"De Joodse wet acht steniging op haar plaats bij allerlei vormen van ‘zonde’: het verbreken van de sabbatsrust, het vervloeken van Jahweh, afgoderij, magie, geloofsafval, overspel, tegen de ouders opstaan, maagdelijkheid aan de echtgenoot voorwenden, homoseksualiteit en bestialiteit".

"Maar dat wil niet zeggen dat steniging niet regelmatig werd toegepast; het ging tenslotte om een officieuze rechtspleging, die zich daarom aan rapportage onttrok".

-
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Ma Dec 09, 2019 3:45 Plaats reactie Reageer met quote
Natubico
   
 


estudiant schreef:
Een vereniging is niet hetzelfde als gedachtegoed. Een vereniging is te verbieden, terwijl gedachtegoed daarentegen niet te verbieden is.

Precies.
estudiant schreef:
Het gedachtegoed van het fundamenteel katholicisme is ook nogal onverdraagzaam voor bepaalde groepen zoals bv LGBT. Dat geldt ook voor de SGP inclusief hun doodstraf. Nog maar te zwijgen over hun opvattingen over de vrouw, anti-conceptie, euthanasie en abortus. Toch verbieden we beide religies niet omdat hun praktijk rekkelijk is. En ook al zou je het verbieden, dan nog blijft het gedachtegoed in stand.

Er is 'n groot verschil tussen enerzijds het aanhangen en propageren van 'n mening oftewel opvatting en anderzijds het propageren en doen begaan van misdaden op grond van die opvatting.

Men kan bijvoorbeeld rustig te kennen geven dat men tegen homoseksualiteit is en zelfs vindt dat dit langs democratische weg verboden zou moeten worden, maar dat is iets heel anders dan 'n anti-homo-vereniging oprichten en de leden daarvan opdragen om homo's waar mogelijk te discrimineren of te molesteren.
-
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Ma Dec 09, 2019 4:23 Plaats reactie Reageer met quote
Corwin
   
 


Nou heb ik het argument van die tweeduizend jaar al wel een stuk of tien keer genoemd. Komt er nu ineens niet één maar wel twee verpletterende tegenargumenten. Ten eerste was het dus geen tweeduizend jaar maar slechts negentienhonderdenvierentachtig jaar. Nou daar zat ik dan goed naast.Ik sta er gekleurd op! En het andere argument is natuurlijk helemaal sterk. Ze doen het nog steeds! Voor de oorlog nog was er een geheim stenigingsveldje in de Jordaan. En ook nu nog een in Deventer. Waar eens per jaar de boekenmarkt is, dat is de rest van het jaar joods-stenigings-veld. Sluit dit draadje maar, Natubico heeft gewoon gelijk. Ik zat er duidelijk naast. Hoe had ik ook zo dom kunnen zijn om dat van Deventer te vergeten.
Dat is dan ook weer opgelost!
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Ma Dec 09, 2019 4:56 Plaats reactie Reageer met quote
Natubico
   
 


Dacht zo dat de Joodse religie in ongeveer alle staten van de planeet voorkomt en daar zijn ook hele sinistere bij.
Wie zal zeggen dat 't niet in een of meer daarvan heel anders eraan toe gaat dan in Nederland.

Maar juridisch is enkel relevant dat dit lot de aanhangers van die religie ook nu nog boven het hoofd hangt en dat dit in flagrante strijd is met de wet hier te lande.

Jammer dat in dit verband nog 'ns gewezen moet worden op de post waarin het voorbeeld gegeven werd van 'n vereniging die zich statutair ten doel stelt alle niet-Katholieken naar het hiernamaals te zenden.
Dan wordt toch ook niet gezegd van dat 't in de praktijk nog wel mee kan vallen en dat er misschien nauwelijks of geen moorden daadwerkelijk gepleegd zullen worden.
Dat is niet relevant.
Relevant is dat die club iets in z'n statuten heeft staan dat hier te lande niet in de statuten van organisaties mag staan.
En daarom wordt die organisatie zonder verder meer verboden verklaard.
-
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Ma Dec 09, 2019 18:13 Plaats reactie Reageer met quote
Corwin
   
 


Dacht ik toch in mijn naïviteit dat 1984 jaar zonder stenigen wel een afdoende argument zou zijn tegen:
Natubico schreef:

In dit soort aangelegenheden is er zelfs geen sprake van verschillende interpretatiemogelijkheden van voorschriften.

Blijkt het nu toch mogelijk dat er ergens ter wereld nog een groepje sinistere joden zouden kunnen zijn. Kijk dat wist ik niet.
Wat veranderd die mogelijkheid nou precies aan mijn argument dat er blijkbaar wel sprake is van verschillende lezing?
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Wo Dec 11, 2019 23:44 Plaats reactie Reageer met quote
Natubico
   
 


Nou ja, dit blijft maar in 'n rondje draaien.

Heb nou al twee of drie keer erop gewezen dat 't juridisch bezien niet relevant is in hoeverre het aanzetten tot misdadig gedrag in heilige boeken of statuten ook daadwerkelijk in praktijk gebracht wordt.
Juridisch is enkel relevant dat 't er gewoonweg niet in mag staan.

En steevast komt Corwin dan weer erop wijzen dat er al zooooooo lang niet meer gestenigd is door Joden onderling.

Dit terwijl hij dat ook nog 'ns niet kan aantonen, omdat 't hier 'n volks iets betreft waar nergens documentatie van wordt bijgehouden, oftewel 'n officieuze rechtspleging, die zich daarom aan rapportage onttrekt.

Zoals Corwin wellicht nog niet weet is het al dan niet verboden verklaren van 'n organisatie 'n puur juridische aangelegenheid die dan ook door beroepsjuristen wordt beoordeeld en eventueel geeffectueerd.

(Voor de duidelijkheid bij deze 'n voorbeeld van 'n organisatie die hier te lande verboden is )

-
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Do Dec 12, 2019 2:04 Plaats reactie Reageer met quote
Corwin
   
 


Volgens mij al veel vaker dan twee of drie keer. Wat heeft het voor zin om uw argument te herhalen als u mijn tegenargument niet serieus wil beantwoorden?

Het blijft in een kringetje ronddraaien omdat ik probeer aan te tonen dat dat er wel degelijk verschillend gelezen wordt, en het dus de tekst juridisch gezien helemaal niet zo duidelijk is. En ik krijg op dat tegenargument alleen melige blijkbaar grappig bedoelde reacties zoals dat van die mogelijk ergens ter wereld sinistere groepje joden.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Do Dec 12, 2019 6:30 Plaats reactie Reageer met quote
Natubico
   
 


Ozo, de teksten rond steniging in het OT zouden voor meerdere uitleg vatbaar zijn?

Zou kunnen; ben geen insider in deze, maar als iemand hier kan aantonen dat 't inderdaad zo is, hij ga z'n gang.

Denk zelf vooralsnog dat wanneer ergens 'n tekst staat die voorschrijft dat degene die dit of dat gedaan heeft gestenigd moet worden, daar verder niets aan uit te leggen valt.

-
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Do Dec 12, 2019 6:55 Plaats reactie Reageer met quote
Natubico
   
 


Intussen gaan we nog even verder met bekijken waarom ook 'n religie die op het OT gebaseerd is niet verenigbaar is met het rechtsstelsel van 'n land als Nederland.

Hier 'n voorbeeld van wat het OT voorschrijft t.a.v. homoseksualiteit:

https://www.debijbelzegt.nl/homofilie.htm

De conclusie is letterlijk:

"God zegt in het Oude Testament dat praktiserende homoseksuelen gedood te dienen te worden en Jezus en de schrijvers van het Nieuwe Testament laten uit niets blijken dat ze het daarmee oneens zou zijn".

(Valt trouwens op dat 't alleen over homoseksualiteit van mannen gaat.)

-
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Do Dec 12, 2019 12:01 Plaats reactie Reageer met quote
Corwin
   
 


Natubico schreef:
Ozo, de teksten rond steniging in het OT zouden voor meerdere uitleg vatbaar zijn?

Zou kunnen; ben geen insider in deze, maar als iemand hier kan aantonen dat 't inderdaad zo is, hij ga z'n gang.

Denk zelf vooralsnog dat wanneer ergens 'n tekst staat die voorschrijft dat degene die dit of dat gedaan heeft gestenigd moet worden, daar verder niets aan uit te leggen valt.

-


Daar discussiëren u en ik nu al zo lang over dat uzelf concludeerde dat we maar blijven in een kringetje ronddraaien.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Vr Dec 13, 2019 4:36 Plaats reactie Reageer met quote
Natubico
   
 


Tja, 't begint er nou toch wel op te lijken dat degenen die bedoelde heilige boeken gunstig gezind zijn er 'n handje van hebben om de zeer wrede en gewelddadige aspecten van die boeken te verdoezelen door er telkens maar weer op te wijzen dat dat soort teksten voor meerderlei uitleg vatbaar is, waaronder dus ook zodanige dat 't allemaal niet zo onmenselijk is als 't lijkt.

Zag dat pas ook alweer in de intro van de site waar hierboven 'n link naar werd gegeven;
citaat:

"De meesten van hen weten echter nauwelijks wat er zoal in de Bijbel te vinden is en krijgen 's zondags in de kerk alleen dat te horen wat in de betreffende gemeenschap als geaccepteerd wordt ervaren. De voorganger kan om zijn uiteenzetting te staven putten uit een omvangrijke hoeveelheid teksten en voor de onbevangen luisteraar lijken de conclusies logisch te volgen uit wat er in de Bijbel geschreven staat. Slechts weinigen beseffen dat door andere teksten uit diezelfde Bijbel te kiezen een evenzo logisch klinkend betoog kan worden gehouden waarbij men tot geheel andere, zo niet tegenovergestelde, conclusies komt".

Dit betreft misschien niet direct het geval dat een en dezelfde tekst op meerdere manieren gelezen zou kunnen worden, maar ook hier wordt geen duidelijk voorbeeld gegeven waaruit blijkt dat 'n aantal bijbelse teksten ontkracht worden door weer andere bijbelse teksten.

Heb ooit trouwens ook al wel met betrekking tot de Koran gehoord dat veel van de wrede en gewelddadige teksten daarin anders gelezen kunnen worden dan zoals ze er staan (en dacht toen inderdaad van "ow, dan valt 't nog mee").
Maar kwam er onlangs achter dat er wel 'n tekst is die zodanig gelezen kan worden dat hij tot een veel gewelddadiger praktische toepassing kan leiden en dat in de praktijk ook schijnt te doen, dan dat hij bedoeld is.
't Betreft de tekst dat men alleen geweld mag gebruiken wanneer men zelf aangevallen wordt.
Heb eerder al vermeld dat deze tekst zo gelezen kan worden dat men ook geweld mag en moet gebruiken wanneer men op niet-gewelddadige wijze (bijvoorbeeld verbaal of publicitair) wordt aangevallen en dus niet alleen wanneer men met geweld wordt aangevallen, hetgeen waarschijnlijk bedoeld is met de tekst.
Ben echter nog geen teksten tegengekomen die heel wreed of gewelddadig overkomen, maar ook zodanig gelezen kunnen worden dat ze wat dat betreft wel meevallen.
Wellicht dat insiders hier alsnog verandering in kunnen brengen.

Zij 't dat de houding van Corwin naar aanleiding van dezelfde vraag met betrekking tot het OT in dit opzicht niet veel goeds voorspelt.
Zoals boven vermeld diende zich inmiddels het vermoeden aan dat die bewering betreffende dat anders gelezen kunnen worden van bedoeld soort teksten niet meer is dan 'n loos zoethoudertje.
-
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Strijdigheid van enkele religies met het hier geldende recht
  Weerwoord forum index » Immigratie en Integratie
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in GMT + 1 uur  
Pagina 3 van 3  
Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3
  
  
 Plaats nieuw bericht  Plaats reactie  Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.