Weerwoord forum index Registreer FAQ Zoeken

Weerwoord forum index » Immigratie en Integratie » Strijdigheid van enkele religies met het hier geldende recht Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
Plaats nieuw bericht  Plaats reactie Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp 
BerichtGeplaatst: Zo Dec 08, 2019 22:43 Plaats reactie Reageer met quote
Corwin
   
 


Tweeduizend jaar geen steniging vanuit de joodse religie is keihard bewijs dat dingen die Natubico leest zoals steniging wel degelijk anders gelezen kunnen worden.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Ma Dec 09, 2019 2:53 Plaats reactie Reageer met quote
Natubico
   
 


Corwin schreef:
Tweeduizend jaar geen steniging vanuit de joodse religie is keihard bewijs dat dingen die Natubico leest zoals steniging wel degelijk anders gelezen kunnen worden.

Nou, in het jaar 35 is er in Jeruzalem nog iemand gestenigd. ( https://nl.wikipedia.org/wiki/Stefanus_(martelaar) )

Maar dat was wel 'n vrij hooggeplaatst iemand en daarom is er ook documentatie van.

De meeste gevallen betroffen echter gewone stervelingen en omdat 't hier 'n niet formele straf betreft oftewel 'n spontane door het volk zelf uitgevoerd, is niet bekend hoe veel en tot wanneer nog meer gestenigd is.

Wie weet gebeurt 't vandaag de dag nog wel her of der.

In elk geval hangt 't de Joden nog altijd boven het hoofd.

Ook die welke zich in Nederland bevinden en dus aanspraak kunnen maken op de bescherming door de Nederlandse wetten.

https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/41249/steniging-was-voor-de-grieken-al-barbaars.html

Citaten:

"De Joodse wet acht steniging op haar plaats bij allerlei vormen van ‘zonde’: het verbreken van de sabbatsrust, het vervloeken van Jahweh, afgoderij, magie, geloofsafval, overspel, tegen de ouders opstaan, maagdelijkheid aan de echtgenoot voorwenden, homoseksualiteit en bestialiteit".

"Maar dat wil niet zeggen dat steniging niet regelmatig werd toegepast; het ging tenslotte om een officieuze rechtspleging, die zich daarom aan rapportage onttrok".

-
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Ma Dec 09, 2019 3:45 Plaats reactie Reageer met quote
Natubico
   
 


estudiant schreef:
Een vereniging is niet hetzelfde als gedachtegoed. Een vereniging is te verbieden, terwijl gedachtegoed daarentegen niet te verbieden is.

Precies.
estudiant schreef:
Het gedachtegoed van het fundamenteel katholicisme is ook nogal onverdraagzaam voor bepaalde groepen zoals bv LGBT. Dat geldt ook voor de SGP inclusief hun doodstraf. Nog maar te zwijgen over hun opvattingen over de vrouw, anti-conceptie, euthanasie en abortus. Toch verbieden we beide religies niet omdat hun praktijk rekkelijk is. En ook al zou je het verbieden, dan nog blijft het gedachtegoed in stand.

Er is 'n groot verschil tussen enerzijds het aanhangen en propageren van 'n mening oftewel opvatting en anderzijds het propageren en doen begaan van misdaden op grond van die opvatting.

Men kan bijvoorbeeld rustig te kennen geven dat men tegen homoseksualiteit is en zelfs vindt dat dit langs democratische weg verboden zou moeten worden, maar dat is iets heel anders dan 'n anti-homo-vereniging oprichten en de leden daarvan opdragen om homo's waar mogelijk te discrimineren of te molesteren.
-
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Ma Dec 09, 2019 4:23 Plaats reactie Reageer met quote
Corwin
   
 


Nou heb ik het argument van die tweeduizend jaar al wel een stuk of tien keer genoemd. Komt er nu ineens niet één maar wel twee verpletterende tegenargumenten. Ten eerste was het dus geen tweeduizend jaar maar slechts negentienhonderdenvierentachtig jaar. Nou daar zat ik dan goed naast.Ik sta er gekleurd op! En het andere argument is natuurlijk helemaal sterk. Ze doen het nog steeds! Voor de oorlog nog was er een geheim stenigingsveldje in de Jordaan. En ook nu nog een in Deventer. Waar eens per jaar de boekenmarkt is, dat is de rest van het jaar joods-stenigings-veld. Sluit dit draadje maar, Natubico heeft gewoon gelijk. Ik zat er duidelijk naast. Hoe had ik ook zo dom kunnen zijn om dat van Deventer te vergeten.
Dat is dan ook weer opgelost!
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Ma Dec 09, 2019 4:56 Plaats reactie Reageer met quote
Natubico
   
 


Dacht zo dat de Joodse religie in ongeveer alle staten van de planeet voorkomt en daar zijn ook hele sinistere bij.
Wie zal zeggen dat 't niet in een of meer daarvan heel anders eraan toe gaat dan in Nederland.

Maar juridisch is enkel relevant dat dit lot de aanhangers van die religie ook nu nog boven het hoofd hangt en dat dit in flagrante strijd is met de wet hier te lande.

Jammer dat in dit verband nog 'ns gewezen moet worden op de post waarin het voorbeeld gegeven werd van 'n vereniging die zich statutair ten doel stelt alle niet-Katholieken naar het hiernamaals te zenden.
Dan wordt toch ook niet gezegd van dat 't in de praktijk nog wel mee kan vallen en dat er misschien nauwelijks of geen moorden daadwerkelijk gepleegd zullen worden.
Dat is niet relevant.
Relevant is dat die club iets in z'n statuten heeft staan dat hier te lande niet in de statuten van organisaties mag staan.
En daarom wordt die organisatie zonder verder meer verboden verklaard.
-
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Ma Dec 09, 2019 18:13 Plaats reactie Reageer met quote
Corwin
   
 


Dacht ik toch in mijn naïviteit dat 1984 jaar zonder stenigen wel een afdoende argument zou zijn tegen:
Natubico schreef:

In dit soort aangelegenheden is er zelfs geen sprake van verschillende interpretatiemogelijkheden van voorschriften.

Blijkt het nu toch mogelijk dat er ergens ter wereld nog een groepje sinistere joden zouden kunnen zijn. Kijk dat wist ik niet.
Wat veranderd die mogelijkheid nou precies aan mijn argument dat er blijkbaar wel sprake is van verschillende lezing?
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Wo Dec 11, 2019 23:44 Plaats reactie Reageer met quote
Natubico
   
 


Nou ja, dit blijft maar in 'n rondje draaien.

Heb nou al twee of drie keer erop gewezen dat 't juridisch bezien niet relevant is in hoeverre het aanzetten tot misdadig gedrag in heilige boeken of statuten ook daadwerkelijk in praktijk gebracht wordt.
Juridisch is enkel relevant dat 't er gewoonweg niet in mag staan.

En steevast komt Corwin dan weer erop wijzen dat er al zooooooo lang niet meer gestenigd is door Joden onderling.

Dit terwijl hij dat ook nog 'ns niet kan aantonen, omdat 't hier 'n volks iets betreft waar nergens documentatie van wordt bijgehouden, oftewel 'n officieuze rechtspleging, die zich daarom aan rapportage onttrekt.

Zoals Corwin wellicht nog niet weet is het al dan niet verboden verklaren van 'n organisatie 'n puur juridische aangelegenheid die dan ook door beroepsjuristen wordt beoordeeld en eventueel geeffectueerd.

(Voor de duidelijkheid bij deze 'n voorbeeld van 'n organisatie die hier te lande verboden is )

-
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Do Dec 12, 2019 2:04 Plaats reactie Reageer met quote
Corwin
   
 


Volgens mij al veel vaker dan twee of drie keer. Wat heeft het voor zin om uw argument te herhalen als u mijn tegenargument niet serieus wil beantwoorden?

Het blijft in een kringetje ronddraaien omdat ik probeer aan te tonen dat dat er wel degelijk verschillend gelezen wordt, en het dus de tekst juridisch gezien helemaal niet zo duidelijk is. En ik krijg op dat tegenargument alleen melige blijkbaar grappig bedoelde reacties zoals dat van die mogelijk ergens ter wereld sinistere groepje joden.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Do Dec 12, 2019 6:30 Plaats reactie Reageer met quote
Natubico
   
 


Ozo, de teksten rond steniging in het OT zouden voor meerdere uitleg vatbaar zijn?

Zou kunnen; ben geen insider in deze, maar als iemand hier kan aantonen dat 't inderdaad zo is, hij ga z'n gang.

Denk zelf vooralsnog dat wanneer ergens 'n tekst staat die voorschrijft dat degene die dit of dat gedaan heeft gestenigd moet worden, daar verder niets aan uit te leggen valt.

-
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Do Dec 12, 2019 6:55 Plaats reactie Reageer met quote
Natubico
   
 


Intussen gaan we nog even verder met bekijken waarom ook 'n religie die op het OT gebaseerd is niet verenigbaar is met het rechtsstelsel van 'n land als Nederland.

Hier 'n voorbeeld van wat het OT voorschrijft t.a.v. homoseksualiteit:

https://www.debijbelzegt.nl/homofilie.htm

De conclusie is letterlijk:

"God zegt in het Oude Testament dat praktiserende homoseksuelen gedood te dienen te worden en Jezus en de schrijvers van het Nieuwe Testament laten uit niets blijken dat ze het daarmee oneens zou zijn".

(Valt trouwens op dat 't alleen over homoseksualiteit van mannen gaat.)

-
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Do Dec 12, 2019 12:01 Plaats reactie Reageer met quote
Corwin
   
 


Natubico schreef:
Ozo, de teksten rond steniging in het OT zouden voor meerdere uitleg vatbaar zijn?

Zou kunnen; ben geen insider in deze, maar als iemand hier kan aantonen dat 't inderdaad zo is, hij ga z'n gang.

Denk zelf vooralsnog dat wanneer ergens 'n tekst staat die voorschrijft dat degene die dit of dat gedaan heeft gestenigd moet worden, daar verder niets aan uit te leggen valt.

-


Daar discussiëren u en ik nu al zo lang over dat uzelf concludeerde dat we maar blijven in een kringetje ronddraaien.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Vr Dec 13, 2019 4:36 Plaats reactie Reageer met quote
Natubico
   
 


Tja, 't begint er nou toch wel op te lijken dat degenen die bedoelde heilige boeken gunstig gezind zijn er 'n handje van hebben om de zeer wrede en gewelddadige aspecten van die boeken te verdoezelen door er telkens maar weer op te wijzen dat dat soort teksten voor meerderlei uitleg vatbaar is, waaronder dus ook zodanige dat 't allemaal niet zo onmenselijk is als 't lijkt.

Zag dat pas ook alweer in de intro van de site waar hierboven 'n link naar werd gegeven;
citaat:

"De meesten van hen weten echter nauwelijks wat er zoal in de Bijbel te vinden is en krijgen 's zondags in de kerk alleen dat te horen wat in de betreffende gemeenschap als geaccepteerd wordt ervaren. De voorganger kan om zijn uiteenzetting te staven putten uit een omvangrijke hoeveelheid teksten en voor de onbevangen luisteraar lijken de conclusies logisch te volgen uit wat er in de Bijbel geschreven staat. Slechts weinigen beseffen dat door andere teksten uit diezelfde Bijbel te kiezen een evenzo logisch klinkend betoog kan worden gehouden waarbij men tot geheel andere, zo niet tegenovergestelde, conclusies komt".

Dit betreft misschien niet direct het geval dat een en dezelfde tekst op meerdere manieren gelezen zou kunnen worden, maar ook hier wordt geen duidelijk voorbeeld gegeven waaruit blijkt dat 'n aantal bijbelse teksten ontkracht worden door weer andere bijbelse teksten.

Heb ooit trouwens ook al wel met betrekking tot de Koran gehoord dat veel van de wrede en gewelddadige teksten daarin anders gelezen kunnen worden dan zoals ze er staan (en dacht toen inderdaad van "ow, dan valt 't nog mee").
Maar kwam er onlangs achter dat er wel 'n tekst is die zodanig gelezen kan worden dat hij tot een veel gewelddadiger praktische toepassing kan leiden en dat in de praktijk ook schijnt te doen, dan dat hij bedoeld is.
't Betreft de tekst dat men alleen geweld mag gebruiken wanneer men zelf aangevallen wordt.
Heb eerder al vermeld dat deze tekst zo gelezen kan worden dat men ook geweld mag en moet gebruiken wanneer men op niet-gewelddadige wijze (bijvoorbeeld verbaal of publicitair) wordt aangevallen en dus niet alleen wanneer men met geweld wordt aangevallen, hetgeen waarschijnlijk bedoeld is met de tekst.
Ben echter nog geen teksten tegengekomen die heel wreed of gewelddadig overkomen, maar ook zodanig gelezen kunnen worden dat ze wat dat betreft wel meevallen.
Wellicht dat insiders hier alsnog verandering in kunnen brengen.

Zij 't dat de houding van Corwin naar aanleiding van dezelfde vraag met betrekking tot het OT in dit opzicht niet veel goeds voorspelt.
Zoals boven vermeld diende zich inmiddels het vermoeden aan dat die bewering betreffende dat anders gelezen kunnen worden van bedoeld soort teksten niet meer is dan 'n loos zoethoudertje.
-
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Ma Mrt 02, 2020 14:53 Plaats reactie Reageer met quote
Tedje van Es
   
 

Zwangere vrouwen worden nog altijd geïntimideerd door activisten bij abortusklinieken. Dat zeggen het Humanistisch Verbond en het feministisch platform De Bovengrondse na navraag bij de klinieken. De organisaties willen dat er bufferzones komen om zwangere vrouwen en demonstranten te scheiden.

Voor de deur van abortusklinieken worden vrouwen aangesproken door anti-abortusactivisten. Volgens directeur Christa Compas van het Humanistisch Verbond worden ze veroordeeld en geïntimideerd. "Ze krijgen foetuspoppetjes in hun handen gedrukt en de demonstranten laten foto's zien van hoe een abortus er volgens hen aan toegaat", zegt Compas in het NOS Radio 1 Journaal.

Schreeuw om Leven, een van circa zeven organisaties die bij de klinieken demonstreren, zegt dat er geen sprake is van intimidatie.


https://nos.nl/artikel/2325433-nog-steeds-intimidatie-bij-abortuskliniek-activisten-zich-van-geen-kwaad-bewust.html


Het wordt tijd dat wij religieuzen eens wat agressiever gaan benaderen.

_________________
Religie maakt meer kapot dan je lief is.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Ma Mrt 02, 2020 16:29 Plaats reactie Reageer met quote
Cliff
   
 


Waarom zijn het eigenlijk zelfstandige klinieken? Kan het niet gewoon in een ziekenhuis, dan weten die demonstranten ook niet waarvoor de mensen bij de ingang komen.

Niet dat ik ze maar een centimeter tegemoet wil komen, maar ook voor die vrouwen lijkt mij het niet fijn om naar een aparte kliniek te gaan. Iedereen weet direct waarom je daarheen gaat, terwijl als je het ziekenhuis inloopt niemand weet wat je daar komt doen.

_________________
Hier gaan over het tij, de maan, de wind... en wij
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail
BerichtGeplaatst: Ma Mrt 02, 2020 16:37 Plaats reactie Reageer met quote
Tedje van Es
   
 


Als ik het goed begrijp heb je voor een ziekenhuis een verwijzing nodig en is de behandeling niet anoniem. In een abortuskliniek hoeft dat allemaal niet.

_________________
Religie maakt meer kapot dan je lief is.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Wo Mrt 04, 2020 2:09 Plaats reactie Reageer met quote
Elisabeth
   
 


Religion is the Root of all EvilThe God Delusion. Ik heb dit boek. Heel leerzaam.
En de Blind Watchmaker en de Selfish Gene.

Ik begrijp de Islam helemaal niet maar als je het OT leest, waar ook de Islam uit ontstaan is, dan is het begrijpelijk.
En Jezus was een Jood en niet een Christen.
Zijn volgers begonnen deze nieuwe religie maar de 4 Evangelies zijn geschreven door mensen die Jezus nooit gekend hebben.
Als je die naast elkaar legt dan klopt het niet.
Het christendom is pas begonnen 400 jaar na de dood van Jezus van Nazareth.

_________________
Never judge history except in the context of the times in which it occurred.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur e-mail
BerichtGeplaatst: Wo Mrt 04, 2020 9:30 Plaats reactie Reageer met quote
Tedje van Es
   
 


Elisabeth schreef:
Religion is the Root of all Evil


+1

We moeten religieuzen agressiever gaan benaderen, Niks meer vergoelijken of nuanceren maar lik op stuk geven.
Ik ben voorstander om die idioten bij die abortuskliniek weg te jagen.

_________________
Religie maakt meer kapot dan je lief is.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Zo Mrt 08, 2020 12:43 Plaats reactie Reageer met quote
Joost Bakker
   
 


De Massa-immigratie lobby is in wezen een vorm van Facisme in haar intolerante en idealistische
verwrongen beelden die zij najagen.... en onder dwang aan het volk opleggen.

Zij kent geen schaamte en haat de eigen bevolking.

Assher en Klaver voorop, de rest van de mean stream partijen als laffe verraders (laffe meelopers) tegen eigen volk.

_________________
Het verschil tussen PvdA, D66, Groen Niks en VVD en de media is gering, zoals het er in een dictatuur aan toegaat.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Zo Mrt 08, 2020 12:45 Plaats reactie Reageer met quote
Joost Bakker
   
 


De Massa-immigratie lobby is in wezen een vorm van Facisme in haar intolerante en idealistische
verwrongen beelden die zij najagen.... en onder dwang aan het volk opleggen.

Zij kent geen schaamte en haat de eigen bevolking.

Hun goede bedoelingen zijn een vals rookgordijn en alles draait hen uiteindelijk om massa-immigratie en het
monddood en kleiner maken van de inheemse Nederlanders.

De half-Nederlandse Assher en Klaver natuurlijk voorop,
de rest van de mean-stream partijen als laffe meelopers.... tegen eigen volk.

_________________
Het verschil tussen PvdA, D66, Groen Niks en VVD en de media is gering, zoals het er in een dictatuur aan toegaat.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Zo Mrt 08, 2020 13:10 Plaats reactie Reageer met quote
Lampje
   
 


Joost Bakker schreef:


Hun goede bedoelingen zijn een vals rookgordijn en alles draait hen uiteindelijk om massa-immigratie en het
monddood en kleiner maken van de inheemse Nederlanders.


Aha, het is dus een complot !

_________________
Wie Amsterdam den rug toe keert
Is gans ons vaderland niet weerd.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Wo Mrt 11, 2020 16:56 Plaats reactie Reageer met quote
Joost Bakker
   
 


De reden achter de massa-immigratie ligt geborgen in slechte bedoelingen... (nieuw stemvee, subsidietrekkende
hulpverlenings-circus en advocatuur, het inheemse Nederlandse volk verder marginaliseren etc. etc.
Je zou dat een complot kunnen noemen...

Evenals het een complot was van Hirsch Balin en BUZA om via duistere wegen de heer Poch aan Argentie uit te leveren.

Evenals het complot van Rutte en Wiebes was om in het direct NA de verkiezingen de dividendbelasting af te
schaffen... en de voorafgaande besprekingen daarover met de betrokken oligarchen geheim te houden.

Evenals het een complot van Rutte en Hennis was die 70 a 250 gedode burgers in Irak onder de pet te houden...

https://nos.nl/artikel/2309069-hoe-de-kamer-jarenlang-in-het-duister-tastte-over-burgerdoden-in-irak.html

Inderdaad politici zijn de meest onbetrouwbare soort op aarde en complotten zijn hun handmerk.

_________________
Het verschil tussen PvdA, D66, Groen Niks en VVD en de media is gering, zoals het er in een dictatuur aan toegaat.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Wo Mrt 11, 2020 18:41 Plaats reactie Reageer met quote
Corwin
   
 


Meer en meer valt het mij op dat de politici in Den Haag slechts met moeite 1 a 2 jaar vooruit denken; hoogstens tot de volgende verkiezingen.
Een stuitend voorbeeld daarvan is dat al we een halve eeuw regelmatig bezuinigd wordt op asielzoekerscentra en IND. Waarna keer op keer één of twee jaar later met veel kosten er weer nieuwe locaties voor asielzoekerscentra moeten worden gezocht en nieuwe IND medewerkers moeten worden opgeleid. Het gevolg daarvan zijn zeer lange asielprocedures van 5 tot 10 jaar. Die asielzoekers kunnen dus na binnenkomst pas na meer dan 10 jaar stemmen voor de Tweede Kamer.
Ik neem aan dat met "verdunning van oorspronkelijke Nederlandse bevolking" ook geen korte termijn gebeurtenis bedoeld wordt.

Wie zijn de uitzonderlijke politici die op zeer lange termijn denken? Politici die overduidelijk op heel veel onderwerpen zichzelf regelmatig in de voet schieten door korte termijn beslissingen.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Do Mrt 12, 2020 9:44 Plaats reactie Reageer met quote
Tedje van Es
   
 


Politici denken voor wat betreft de langere termijn alleen maar aan hun eigen promotie, hun opstapje naar een graaibaantje, hun inkomen en hun pensioen.
En een club als de VVD is gewoon een criminele organisatie die van boven tot onder corrupt is en uitsluitend voor het grootkapitaal werkt.

AZC's zijn vette business. Handige zakenlui die connecties in de politiek hebben maken daar handig gebruik van. Daar zie of hoor jij niks van, dat gebeurt allemaal in achterkamertjes en op golfclubs.

_________________
Religie maakt meer kapot dan je lief is.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Vr Mrt 13, 2020 12:14 Plaats reactie Reageer met quote
Jip
   
 


En waar denk jij aan Tedje, als er gestemd moet worden?
Denk jij dan aan het algemene belang, of denk je liever aan jouw eigen belang?
En dat je dan, net als de gemiddelde politici, gaat zitten draaien als het gaat over je motieven?
Dat je het beste voor hebt voor Nederland. Alleen moet dan dat niet ten koste gaan van je eigen belang?

_________________
De beste stuurlui raken kant noch wal.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Vr Mrt 13, 2020 14:37 Plaats reactie Reageer met quote
Corwin
   
 


Tedje van Es schreef:
Politici denken voor wat betreft de langere termijn alleen maar aan hun eigen promotie, hun opstapje naar een graaibaantje, hun inkomen en hun pensioen.
En een club als de VVD is gewoon een criminele organisatie die van boven tot onder corrupt is en uitsluitend voor het grootkapitaal werkt.

AZC's zijn vette business. Handige zakenlui die connecties in de politiek hebben maken daar handig gebruik van. Daar zie of hoor jij niks van, dat gebeurt allemaal in achterkamertjes en op golfclubs.


Hoe stelt u zich dat voor? De zakenman smoest met de politicus om hem/haar te overtuigen voor meer bezuiniging op AZC's?
Want daar zit namelijk het probleem, de bezuinigingen! Dat is wat het op lange termijn zo kostbaar maakt.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Strijdigheid van enkele religies met het hier geldende recht
  Weerwoord forum index » Immigratie en Integratie
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in GMT + 1 uur  
Pagina 3 van 4  
Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
  
  
 Plaats nieuw bericht  Plaats reactie  Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.