Weerwoord forum index Registreer FAQ Zoeken

Weerwoord forum index » Immigratie en Integratie » Strijdigheid van enkele religies met het hier geldende recht Ga naar pagina 1, 2, 3, 4  Volgende
Plaats nieuw bericht  Plaats reactie Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp 
Strijdigheid van enkele religies met het hier geldende recht
BerichtGeplaatst: Di Nov 26, 2019 22:05 Plaats reactie Reageer met quote
Natubico
   
 


Zoals bekend zijn er rechtsregels die bepalen dat organisaties waarvan de werkzaamheid of het doel in strijd is met de openbare orde verboden verklaard kunnen worden door de Rechterlijke Macht.
Bovendien is er 'n strafrechtelijk artikel dat verbiedt om deel te nemen aan een organisatie die ten doel heeft om misdrijven te plegen.

Er lijken nogal wat redenen te zijn om religies als de Islam en mogelijk ook het Jodendom hier te lande (en mogelijk ook in andee Europese landen) tot verboden organisatie te verklaren.

Zowel de Koran als het Oude testament bevatten vele passages waarin de leden van de desbetreffende religies opgedragen wordt om in bepaalde situaties zeer gewelddadig te zijn ten opzichte van andere personen.

Voor zover dezerzijds momenteel (na slechts gedeeltelijke kennisname van de inhoud der beide boeken) bekend, doet dit fenomeen zich in het Oude testament (waar de Joodse religie deels op gebaseerd is) in die zin voor dat de leden van dat geloof genoemde opdracht hebben wanneeer (andere) leden van "het volk van Israel" aan afgoderij doen.

In de Koran luidt de opdracht aan de leden van de Islamitische religie om zeer gewelddadig te zijn meer algemeen voor alle gevallen dat niet gelovigen, inclusief leden van andere religies, eerstgenoemden iets aandoen.

Deze laatste opdracht lijkt in de praktijk zodanig opgevat te worden dat geweld niet alleen geboden is als reactie op geweld van niet Islamieten, maar ook wanneer er sprake is van andere (niet gewelddadige) vormen van aanvallen.
Zo kan het dus gebeuren dat Islamieten zich bijvoorbeeld na het publiceren door anderen van krenkende cartoons of teksten als door hun geloof gehouden beschouwen om deze vorm van agressie ten opzichte van hun geloof op gewelddadige wijze af te straffen en dat ook in praktijk brengen.

Het spreekt vanzelf dat een dergelijke gang van zaken totaal niet te verenigen is met het hier te lande geldende rechtsstelsel.
In dit stelsel is geweld van particulieren alleen te rechtvaardigen wanneer er sprake is van Noodweer, oftewel wanneer men genoodzaakt is zichzelf teweeer te stellen tegen geweld door anderen.
Bovendien mag dat geweld ter eigen verdediging niet verder gaan dan voor genoemde redding van het vege lijf noodzakelijk is.
Aangezien de Koran deze laatste beperking bepaald niet voorschrijft, maar integendeel tot een zover mogelijk gaande vorm van geweld lijkt op te dragen, is genoemd boek (dat bezien kan worden als de het reglement oftewel de statuten van de in Nederland gevestigde tak van de Islam) in stijd met het Nederlanse recht.

Daarenboven is genoemde Koran onverenigbaar met het Nederlandse recht vanwege de vele passages waarin opgedragen wordt om aanhangers van andere religies op allerlei manieren te discrimineren vanwege hun geloofsovertuiging.
Bijvoorbeeld wordt opgedragen om geen vriendschap te sluiten met dergelijke "ongelovigen".

Voeg daar nog bij dat zowel orthodoxe Joden als Islamieten op grond van hun respectievelijke religies de hier te lande geldende regels ten aanzien van besnijdenis en van onverdoofd slachten van dieren massaal overtreden, en de conclusie zou alleen al op grond van de hier vermelde redenen kunnen zijn dat beide religies hier te lande beschouwd dienen te worden als organisaties waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde en die mede ten doel hebben om hier misdrijven te plegen.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Wo Nov 27, 2019 1:18 Plaats reactie Reageer met quote
Corwin
   
 


Er zit minstens een rare ongerijmdheid in uw redenatie

De joodse bijbel bevat zeker wetten die in verschillende gevallen stenigingen voorkomen
Nou ken ik een verhaal van tweeduizend jaar geleden dat men een steniging wilden uitvoeren en een van de Joden aanwezig zou toen gezegd hebben: "wie zonder zonde is werpe de eerste steen"
Voor zover ik weet is er sindsdien weinig tot geen steniging vanuit het joodse geloof geweest

De orthodoxe joden moeten van hun geloof twee koelkasten hebben
Nou weet ik zeker dat u in de joodse bijbel niets over koelkasten zult vinden

Ikzelf ben christelijk opgevoed en ik kan van daar uit meerdere dergelijke totaal niet met de bijbel in overeenstemming zijnde geloofsopvattingen opnoemen

Er is denk ik maar één conclusie mogelijk
Namelijk dat u en ik andermans geloof niet kunnen afmeten naar wat wij in zo een oud geschrift lezen.
Niet omdat uw redenatie niet logisch zou zijn, maar omdat de praktijk anders uitwijst.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Wo Nov 27, 2019 3:22 Plaats reactie Reageer met quote
Natubico
   
 


Corwin schreef:
De joodse bijbel bevat zeker wetten die in verschillende gevallen stenigingen voorkomen
Nou ken ik een verhaal van tweeduizend jaar geleden dat men een steniging wilden uitvoeren en een van de Joden aanwezig zou toen gezegd hebben: "wie zonder zonde is werpe de eerste steen"
Voor zover ik weet is er sindsdien weinig tot geen steniging vanuit het joodse geloof geweest

Kan uiteraard ook komen doordat de dreiging van steniging perfect haar werk deed en er sindsdien geen afgoderij meer is voorgekomen in die kringen.

Corwin schreef:
De orthodoxe joden moeten van hun geloof twee koelkasten hebben
Nou weet ik zeker dat u in de joodse bijbel niets over koelkasten zult vinden

Dat zal wel terug te voeren zijn op het gebod om melk en vlees strikt gescheiden te houden; maar dat gebod stamt wel uit het oude testament.
Uit Wp artikel:
"Dit voorschrift berust op Deuteronomium 14:21 en Exodus 23:19, waarin staat dat het verboden is een bokje te koken in de melk van zijn moeder, en dit werd uitgebreid tot het verbieden van elke combinatie van vlees en melk".

Corwin schreef:
Ikzelf ben christelijk opgevoed en ik kan van daar uit meerdere dergelijke totaal niet met de bijbel in overeenstemming zijnde geloofsopvattingen opnoemen.
Er is denk ik maar één conclusie mogelijk
Namelijk dat u en ik andermans geloof niet kunnen afmeten naar wat wij in zo een oud geschrift lezen.
Niet omdat uw redenatie niet logisch zou zijn, maar omdat de praktijk anders uitwijst.

Uit het geval van de melk en het vlees blijkt al dat voorschriften uit die oeroude boeken ook nu nog nageleefd worden en soms of misschien wel vaak zelfs in een sterk uitgebreide vorm.

Zo zou met het gebod in de Koran om alleen te vechten als men aangevallen wordt best nog wel 'ns bedoeld kunnen zijn dat men alleen geweld mag gebruiken wanneer men met geweld wordt aangevallen. Maar zoals al opgemerkt in de inleiding lijkt dit gebod inmiddels veeleer uitgelegd te worden als 'n opdracht om geweld te gaan gebruiken bij alle vormen van 'n aanval, inclusief verbale, publicitaire en indirecte relationele.

(Wat het laatstgenoemde betreft: de massale gewelddadige aanval op enkele jongelui onlangs in een Gorinchems park schijnt gebaseerd te zijn geweest op een al dan niet verzonnen feit dat een van hen 'n (waarschijnlijk Islamitisch ) meisje in het achterwerk geknepen zou hebben).
'n Niet Islamiet zal hier te lande maar heel ruimdenkend net zo op 'n hoofddoekje afstappen als op 'n autochtone en dan na 'n tijdje op gewelddadige wijze erachter komen dat dit soort personen met nota bene de Nederlandse nationaliteit van hun geloof geen relaties ("vriendschap") mogen hebben met ongelovigen.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Wo Nov 27, 2019 4:24 Plaats reactie Reageer met quote
Corwin
   
 


Natubico schreef:

Kan uiteraard ook komen doordat de dreiging van steniging perfect haar werk deed en er sindsdien geen afgoderij meer is voorgekomen in die kringen.

Probeer mij aub niet in de zeik te nemen
Steniging was o.a. voor overspel
Twee duizend jaar geen afgoderij is al een absurde gedachte, twee duizend jaar geen overspel? U denkt blijkbaar dat ik heel erg dom ben!
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Wo Nov 27, 2019 5:03 Plaats reactie Reageer met quote
Corwin
   
 


Natubico schreef:

Uit het geval van de melk en het vlees blijkt al dat voorschriften uit die oeroude boeken ook nu nog nageleefd worden en soms of misschien wel vaak zelfs in een sterk uitgebreide vorm.

Een uitbreiding betekent dat je het oorspronkelijke neemt en er iets aan toevoegt.
Maar in het oorspronkelijke staat helemaal niet dat je geen vlees en melk in één maaltijd mag gebruiken. Het is hun geloofsopvatting. Een geloofsopvatting die ik uiteraard ken. En ik ken uiteraard de door u gegeven tekst.
Volgens mij betekent die tekst dat het verboden is om zuiglammeren te eten. Dat je ze dus pas zou mogen slachten als ze gras eten.
De orthodoxe joden hanteren een uitleg die duizenden jaren geleden door één of meerdere wetsgeleerden is gegeven, en daar een uitbreiding op tav die koelkasten. Uiteraard zou ik ze de vrijheid niet willen ontnemen om dat of wat dan ook te geloven.

Punt is dat als ik die tekst zou lezen zonder kennis van de orthodoxe joodse geloofsopvatting, met geen enkele mogelijkheid tot twee koelkasten zou kunnen komen.
Met andere woorden: er is geen enkel verband tussen wat ik lees en wat zij geloven.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Do Nov 28, 2019 7:11 Plaats reactie Reageer met quote
Natubico
   
 


De Jood die dat zei van "wie van u zonder zonden is etc..." schijnt ene Christus geweest te zijn. https://nl.wikipedia.org/wiki/Steniging#Steniging_in_de_Bijbel
Vandaar dat zoiets als steniging in het NT niet meer voorkomt.

Maar in het OT staat 't dus nog altijd en aangezien het Jodendom gebaseerd is op het OT is dit ook daarom al in strijd met de Nederlandse wet.
Dat het in de praktijk niet voorkomt is 'n ander verhaal.
Wanneer men de Orthodoxen zo ziet dan is 't zelfs niet ondenkbaar dat zij inderdaad helemaal geen overspel begaan. 't Zal in elk geval niet meevallen om te bewijzen dat 't wel voorkomt en dat dit ook aan het licht komt, terwijl desondanks niet gestenigd wordt.

En ja die uitleg en uitbreidingen van de oude teksten; kan goed zijn dat sommige teksten volkomen verkeerd worden uitgelegd, maar dat neemt niet weg dat het hele gedoe met twee koelkasten er toch maar is doordat er iets in dat oude boek staat.

Overigens heeft de uitleg welke leidt tot het gebruik van twee koelkasten e.d. nogal schadelijke consequenties voor het milieu. Kost veel extra materiaal en extra stroom. Misschien 'n reden temeer om zo'n religie hier in de ban te doen.

Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Do Nov 28, 2019 14:50 Plaats reactie Reageer met quote
Corwin
   
 


Natubico schreef:

En ja die uitleg en uitbreidingen van de oude teksten; kan goed zijn dat sommige teksten volkomen verkeerd worden uitgelegd, maar dat neemt niet weg dat het hele gedoe met twee koelkasten er toch maar is doordat er iets in dat oude boek staat.

Uw "en ja" is volkomen misplaatst.
Dat was nou juist niet wat ik zei. En al helemaal niet wat mijn punt was.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Do Nov 28, 2019 17:28 Plaats reactie Reageer met quote
Jip
   
 


Natubico schreef:
De Jood die dat zei van "wie van u zonder zonden is etc..." schijnt ene Christus geweest te zijn. https://nl.wikipedia.org/wiki/Steniging#Steniging_in_de_Bijbel
Vandaar dat zoiets als steniging in het NT niet meer voorkomt.

Maar in het OT staat 't dus nog altijd en aangezien het Jodendom gebaseerd is op het OT is dit ook daarom al in strijd met de Nederlandse wet.
Dat het in de praktijk niet voorkomt is 'n ander verhaal.
Wanneer men de Orthodoxen zo ziet dan is 't zelfs niet ondenkbaar dat zij inderdaad helemaal geen overspel begaan. 't Zal in elk geval niet meevallen om te bewijzen dat 't wel voorkomt en dat dit ook aan het licht komt, terwijl desondanks niet gestenigd wordt.

En ja die uitleg en uitbreidingen van de oude teksten; kan goed zijn dat sommige teksten volkomen verkeerd worden uitgelegd, maar dat neemt niet weg dat het hele gedoe met twee koelkasten er toch maar is doordat er iets in dat oude boek staat.

Overigens heeft de uitleg welke leidt tot het gebruik van twee koelkasten e.d. nogal schadelijke consequenties voor het milieu. Kost veel extra materiaal en extra stroom. Misschien 'n reden temeer om zo'n religie hier in de ban te doen.

Diezelfde Jezus predikte ook dat de mens geen kwaad met kwaad zou mogen vergelden.
Wat dat betreft, zou jij eerder op je plaats zijn bij een afdeling van de ISIS want Jezus' uitspraak is duidelijk niet besteed aan jou.

_________________
De beste stuurlui raken kant noch wal.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Vr Nov 29, 2019 4:43 Plaats reactie Reageer met quote
Natubico
   
 


Nou, dan laat jij je maar in je eigen land in mekaar timmeren door 'n meute vreemdelingen die er 'n heel wat gewelddadiger religie op na houden dan het 'makke schapen Christendom'.

Trouwens er wordt dezerzijds helemaal geen kwaad met kwaad vergolden.

Juist omdat die gasten ook hier zo gauw en zo makkelijk hun toevlucht nemen tot geweldplegingen en zich daartoe gerechtigd achten op grond van hun religie is dezerzijds gewezen op 'n mogelijke juridische en dus volkomen goedaardige en correcte manier om genoemd kwaad hier te elimineren door een dergelijke religie verboden te verklaren vanwege een verregaande mate van strijdigheid met het geldende rechtsstelsel.


Laatst aangepast door Natubico op Vr Nov 29, 2019 6:46, in totaal 1 keer bewerkt
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Vr Nov 29, 2019 5:20 Plaats reactie Reageer met quote
Natubico
   
 


Corwin schreef:
Uw "en ja" is volkomen misplaatst.
Dat was nou juist niet wat ik zei.

Toch stond er:
"De orthodoxe joden hanteren een uitleg die duizenden jaren geleden door één of meerdere wetsgeleerden is gegeven,

Volgens Corwin 'n verkeerde uitleg toch, althans eentje die niet overeenkomt met de zijne.
Corwin schreef:
....en daar een uitbreiding op tav die koelkasten".

Dus is dat hele hedendaagse gedoe met twee koelkasten wel degelijk gebaseerd op ('n uitleg van) 'n tekst in het OT.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Vr Nov 29, 2019 11:08 Plaats reactie Reageer met quote
Corwin
   
 


"Verkeerde uitleg" had ik niet geschreven. En ook niet bedoelt.
Voor de zekerheid had ik er zelfs speciaal bijgeschreven wat ik wel bedoelde. En dat was dus niet "verkeerde uitleg".

Voor een verbod moet er een wet zijn.
In zo een wet zou dan staan 'het is verboden iets te geloven wat volgens Corwin in een duizenden jaren oud boek staat, hoewel het aantoonbaar niet ter zake doet wat Corwin er in leest'
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Re: Strijdigheid van enkele religies met het hier geldende r
BerichtGeplaatst: Vr Nov 29, 2019 16:36 Plaats reactie Reageer met quote
Jip
   
 


Natubico schreef:
Zoals bekend zijn er rechtsregels die bepalen dat organisaties waarvan de werkzaamheid of het doel in strijd is met de openbare orde verboden verklaard kunnen worden door de Rechterlijke Macht.
Bovendien is er 'n strafrechtelijk artikel dat verbiedt om deel te nemen aan een organisatie die ten doel heeft om misdrijven te plegen.

Er lijken nogal wat redenen te zijn om religies als de Islam en mogelijk ook het Jodendom hier te lande (en mogelijk ook in andee Europese landen) tot verboden organisatie te verklaren.

Zowel de Koran als het Oude testament bevatten vele passages waarin de leden van de desbetreffende religies opgedragen wordt om in bepaalde situaties zeer gewelddadig te zijn ten opzichte van andere personen.

Voor zover dezerzijds momenteel (na slechts gedeeltelijke kennisname van de inhoud der beide boeken) bekend, doet dit fenomeen zich in het Oude testament (waar de Joodse religie deels op gebaseerd is) in die zin voor dat de leden van dat geloof genoemde opdracht hebben wanneeer (andere) leden van "het volk van Israel" aan afgoderij doen.

In de Koran luidt de opdracht aan de leden van de Islamitische religie om zeer gewelddadig te zijn meer algemeen voor alle gevallen dat niet gelovigen, inclusief leden van andere religies, eerstgenoemden iets aandoen.

Deze laatste opdracht lijkt in de praktijk zodanig opgevat te worden dat geweld niet alleen geboden is als reactie op geweld van niet Islamieten, maar ook wanneer er sprake is van andere (niet gewelddadige) vormen van aanvallen.
Zo kan het dus gebeuren dat Islamieten zich bijvoorbeeld na het publiceren door anderen van krenkende cartoons of teksten als door hun geloof gehouden beschouwen om deze vorm van agressie ten opzichte van hun geloof op gewelddadige wijze af te straffen en dat ook in praktijk brengen.

Het spreekt vanzelf dat een dergelijke gang van zaken totaal niet te verenigen is met het hier te lande geldende rechtsstelsel.
In dit stelsel is geweld van particulieren alleen te rechtvaardigen wanneer er sprake is van Noodweer, oftewel wanneer men genoodzaakt is zichzelf teweeer te stellen tegen geweld door anderen.
Bovendien mag dat geweld ter eigen verdediging niet verder gaan dan voor genoemde redding van het vege lijf noodzakelijk is.
Aangezien de Koran deze laatste beperking bepaald niet voorschrijft, maar integendeel tot een zover mogelijk gaande vorm van geweld lijkt op te dragen, is genoemd boek (dat bezien kan worden als de het reglement oftewel de statuten van de in Nederland gevestigde tak van de Islam) in stijd met het Nederlanse recht.

Daarenboven is genoemde Koran onverenigbaar met het Nederlandse recht vanwege de vele passages waarin opgedragen wordt om aanhangers van andere religies op allerlei manieren te discrimineren vanwege hun geloofsovertuiging.
Bijvoorbeeld wordt opgedragen om geen vriendschap te sluiten met dergelijke "ongelovigen".

Voeg daar nog bij dat zowel orthodoxe Joden als Islamieten op grond van hun respectievelijke religies de hier te lande geldende regels ten aanzien van besnijdenis en van onverdoofd slachten van dieren massaal overtreden, en de conclusie zou alleen al op grond van de hier vermelde redenen kunnen zijn dat beide religies hier te lande beschouwd dienen te worden als organisaties waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde en die mede ten doel hebben om hier misdrijven te plegen.

1. Welke organisaties zijn dat dan? Carnavalsverenigingen?
En welk artikel verbiedt deel te nemen aan organisaties die misdrijven plegen? De belastingdienst die mensen ten onrechte sommeert om niet bestaande schulden af te lossen? Onze eigen overheid die liegt en bedriegt?

Religies strafbaar stellen? Is dat wat je echt wilt? Mag ik dus de bijbel niet meer lezen? Moet ik voortaan op zondag gaan winkelen? Of werken?
Westerse neigingen om elders in de wereld 'Vrijheid, democratie en vrede' te prediken ook maar strafbaar maken? Want andere landen die niet denken zoals wij hier in het 'vrije westen' zijn per definitie verkeerd en dus strafbaar.
Geweld is alleen toegestaan als het is voor het redden van het vege lijf. Okee Gekke Henkie, ik vind jou een regelrechte bedreiging voor mijn vege lijf, dus het is volkomen gerechtvaardigd als ik jou fysiek beschadig. Pure redding van mijn vege lijfje.

Meest bizarre: de koran is onverenigbaar om vriendschap te sluiten met andere religies. Hoe onverenigbaar is jouw fruitige religie om vriendschap te sluiten met vleeseters? Moeten we jou dan ook maar afmaken?

Kortom, hoe meer ik van jou lees, hoe sterker mijn overtuiging wordt dat jij echt in een stevige dwangbuis thuishoort.
Jij spoort voor geen meter.

_________________
De beste stuurlui raken kant noch wal.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Re: Strijdigheid van enkele religies met het hier geldende r
BerichtGeplaatst: Vr Nov 29, 2019 22:18 Plaats reactie Reageer met quote
Natubico
   
 


Jip schreef:
Kortom, hoe meer ik van jou lees, hoe sterker mijn overtuiging wordt dat jij echt in een stevige dwangbuis thuishoort.
Jij spoort voor geen meter.

Zei 't toch al, met die maffe leiptrut valt echt niet fatsoenlijk te discussieren.
Als 't 'r niet bevalt dan komt d'r verleden weer boven toen ze als driejarige door d'r zatte ouwe (die uiteraard niet echt d'r ouwe was) werd uitgeveegd, terwijl d'r andere ouwe nog met 'n blauw oog rondliep nadat ze zogenaamd tegen de kast aan gelopen was.

't Is hier verboden op de persoon te spelen mafketel, hou je daar nou 'ns 'n keertje aan.
Ook als 't je niet bevalt wat anderen te berde brengen.

Anders zien de anderen zich uiteindelijk genoodzaakt dan ook maar de regels te gaan overtreden, Altzheimer lijer die je daar bent.

Straks gaat ze zich weer "mooi maken voor de kerst"; zal wel, want daarzonder is ze niet om aaaaaaan te zien, de ouwe snol.Laughing
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Re: Strijdigheid van enkele religies met het hier geldende r
BerichtGeplaatst: Vr Nov 29, 2019 22:31 Plaats reactie Reageer met quote
Natubico
   
 


Jip schreef:

1. Welke organisaties zijn dat dan? Carnavalsverenigingen?
En welk artikel verbiedt deel te nemen aan organisaties die misdrijven plegen? De belastingdienst die mensen ten onrechte sommeert om niet bestaande schulden af te lossen? Onze eigen overheid die liegt en bedriegt?

Religies strafbaar stellen? Is dat wat je echt wilt? Mag ik dus de bijbel niet meer lezen? Moet ik voortaan op zondag gaan winkelen? Of werken?
Westerse neigingen om elders in de wereld 'Vrijheid, democratie en vrede' te prediken ook maar strafbaar maken? Want andere landen die niet denken zoals wij hier in het 'vrije westen' zijn per definitie verkeerd en dus strafbaar.
Geweld is alleen toegestaan als het is voor het redden van het vege lijf. Okee Gekke Henkie, ik vind jou een regelrechte bedreiging voor mijn vege lijf, dus het is volkomen gerechtvaardigd als ik jou fysiek beschadig. Pure redding van mijn vege lijfje.

Meest bizarre: de koran is onverenigbaar om vriendschap te sluiten met andere religies. Hoe onverenigbaar is jouw fruitige religie om vriendschap te sluiten met vleeseters? Moeten we jou dan ook maar afmaken?

Dit is echt allemaal te dom om op te reageren.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Re: Strijdigheid van enkele religies met het hier geldende r
BerichtGeplaatst: Vr Nov 29, 2019 22:39 Plaats reactie Reageer met quote
Jip
   
 


Natubico schreef:
Jip schreef:
Kortom, hoe meer ik van jou lees, hoe sterker mijn overtuiging wordt dat jij echt in een stevige dwangbuis thuishoort.
Jij spoort voor geen meter.

Zei 't toch al, met die maffe leiptrut valt echt niet fatsoenlijk te discussieren.
Als 't 'r niet bevalt dan komt d'r verleden weer boven toen ze als driejarige door d'r zatte ouwe (die uiteraard niet echt d'r ouwe was) werd uitgeveegd, terwijl d'r andere ouwe nog met 'n blauw oog rondliep nadat ze zogenaamd tegen de kast aan gelopen was.

't Is hier verboden op de persoon te spelen mafketel, hou je daar nou 'ns 'n keertje aan.
Ook als 't je niet bevalt wat anderen te berde brengen.

Anders zien de anderen zich uiteindelijk genoodzaakt dan ook maar de regels te gaan overtreden, Altzheimer lijer die je daar bent.

Straks gaat ze zich weer "mooi maken voor de kerst"; zal wel, want daarzonder is ze niet om aaaaaaan te zien, de ouwe snol.Laughing

Wauw. Zo bont heb ik het zelfs nog nooit gemaakt. Laughing

Voor alle duidelijkheid, het is niet zozeer dat wat jij hier te berde brengt mij niet aanstaat, het is puur gezwets in de ruimte.
Word jij nooit moe van je eeuwige gedram om anderen er van te overtuigen dat het onnatuurlijk is voor mensen om in een bootje oceanen over te varen en zich te vestigen op andere continenten? Blijkbaar niet. En daar wringt de schoen bij jou, jouw hersens functioneren gewoon niet zoals het zou moeten.
Geestelijk gezond ben je in ieder geval niet, want, zoals ik hierboven al schreef, jij hebt jezelf tot een nieuwe messiah uitgeroepen die overal zijn woord gaat opdringen.

Daarom van mij een vriendelijk advies: neem je medicijnen op tijd in en probeer je eens wat te verdiepen in ontspannende lectuur (niveau Nijntje of iets dergelijks), daar krijg je geen waanideeën van.
Veel sterkte en beterschap. Cool

_________________
De beste stuurlui raken kant noch wal.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Re: Strijdigheid van enkele religies met het hier geldende r
BerichtGeplaatst: Vr Nov 29, 2019 22:45 Plaats reactie Reageer met quote
Jip
   
 


Natubico schreef:
Jip schreef:

1. Welke organisaties zijn dat dan? Carnavalsverenigingen?
En welk artikel verbiedt deel te nemen aan organisaties die misdrijven plegen? De belastingdienst die mensen ten onrechte sommeert om niet bestaande schulden af te lossen? Onze eigen overheid die liegt en bedriegt?

Religies strafbaar stellen? Is dat wat je echt wilt? Mag ik dus de bijbel niet meer lezen? Moet ik voortaan op zondag gaan winkelen? Of werken?
Westerse neigingen om elders in de wereld 'Vrijheid, democratie en vrede' te prediken ook maar strafbaar maken? Want andere landen die niet denken zoals wij hier in het 'vrije westen' zijn per definitie verkeerd en dus strafbaar.
Geweld is alleen toegestaan als het is voor het redden van het vege lijf. Okee Gekke Henkie, ik vind jou een regelrechte bedreiging voor mijn vege lijf, dus het is volkomen gerechtvaardigd als ik jou fysiek beschadig. Pure redding van mijn vege lijfje.

Meest bizarre: de koran is onverenigbaar om vriendschap te sluiten met andere religies. Hoe onverenigbaar is jouw fruitige religie om vriendschap te sluiten met vleeseters? Moeten we jou dan ook maar afmaken?

Dit is echt allemaal te dom om op te reageren.

Hoor wie het zegt. Jij wilt religies uit 'exotische gebieden' niet alleen verbieden maar ook nog eens strafbaar maken. Dan spoor je toch niet? Jouw ideeën komen rechtstreeks uit de middeleeuwen.

_________________
De beste stuurlui raken kant noch wal.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Za Nov 30, 2019 1:19 Plaats reactie Reageer met quote
Natubico
   
 


*** Verwijderd ***


Laatst aangepast door Natubico op Za Nov 30, 2019 2:35, in totaal 1 keer bewerkt
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Za Nov 30, 2019 1:33 Plaats reactie Reageer met quote
Natubico
   
 


Corwin schreef:
Voor een verbod moet er een wet zijn.

Nou voor degenen die 't zelf niet kunnen naslaan bij deze dan:

Boek 2. Rechtspersonen
Titel 1. Algemene bepalingen
Artikel 20
1.
Een rechtspersoon waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde, wordt door de rechtbank op verzoek van het openbaar ministerie verboden verklaard en ontbonden.
2.
Een rechtspersoon waarvan het doel in strijd is met de openbare orde, wordt door de rechtbank op verzoek van het openbaar ministerie ontbonden. Alvorens de ontbinding uit te spreken kan de rechtbank de rechtspersoon in de gelegenheid stellen binnen een door haar te bepalen termijn zijn doel zodanig te wijzigen dat het niet meer in strijd is met de openbare orde.
140 Sr.
http://www.wetboek online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafrecht/140.html

1
Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
2
Deelneming aan de voortzetting van de werkzaamheid van een organisatie die bij onherroepelijke rechterlijke beslissing verboden is verklaard of van rechtswege is verboden of ten aanzien waarvan een onherroepelijke verklaring als bedoeld in artikel 5a, eerste lid, van de Wet conflictenrecht corporaties is afgegeven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
3
Ten aanzien van de oprichters, leiders of bestuurders kunnen de gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd.
4
Onder deelneming als omschreven in het eerste lid wordt mede begrepen het verlenen van geldelijke of andere stoffelijke steun aan alsmede het werven van gelden of personen ten behoeve van de daar omschreven organisatie.

==========
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Za Nov 30, 2019 2:01 Plaats reactie Reageer met quote
Corwin
   
 


Wat er duidelijk niet in de wet staat is dat de grond voor het benoemen van een rechtspersoon als strijdig met de openbare orde kan zijn Corwin's aantoonbaar niet ter zake doende lezing van een duizenden jaren oud boek.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Za Nov 30, 2019 2:28 Plaats reactie Reageer met quote
Natubico
   
 


Corwin schreef:
Wat er duidelijk niet in de wet staat is dat de grond voor het benoemen van een rechtspersoon als strijdig met de openbare orde kan zijn Corwin's aantoonbaar niet ter zake doende lezing van een duizenden jaren oud boek.

Dat staat er inderdaad niet in; maar mensen stenigen wanneer ze de zon of de maan aanbidden, of wanneer ze overspel plegen, dat is dus echt niet te verenigen met de regels van het recht alhier.

Ook al schijnt dit stenigen in de praktijk niet meer voor te komen, dat neemt niet weg dat 'n religie die deze regels formeel nog altijd in haar 'statuten' heeft staan hier rechtens niet acceptabel is.

De doodstraf is hier immers al sinds lang afgeschaft.

En eigen richting, oftewel het recht in eigen hand nemen is al helemaal taboe.

'n Organisatie die hier desondanks dit soort regels aan haar leden oplegt dient dan ook verboden verklaard te worden en het lidmaatschap ervan dient beschouwd te worden als deelname aan 'n criminele organisatie die zich immers het recht voorbehoudt om haar leden onder bepaalde omstandigheden ter dood te brengen.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Za Nov 30, 2019 4:31 Plaats reactie Reageer met quote
Jip
   
 


Natubico schreef:
Wel ja, blijf nog maar verder duidelijk maken dat je van juridische dingen geen klap begrijpt met je domme hoofd vol zaagmeel.

Veel meer dan de lagere school zul je wel niet doorlopen hebben.

En blijf nog maar verder strooien met je visitekaartjes als psychopatisch patiente.

Of beter gezegd, lazer eindelijk 'ns op naar 'n forum met gelijkgezinde voetvegen van exotische immigranten.

Aan heulsters met de vijand hebben we hier niks; die worden nog wel 'ns met pek en veren op hun kaalgeschoren kop over straat gejaagd.Nee, jij trekt volle zalen
Met je achterlijke verhalen.
Over fruit en noten
“anders gaat de wereld naar de kloten!”

Met je ongepoetste bek
En je ongewassen nek
Blijf je oeverloos zwammen
En eindeloos drammen

Voortdurend met vieze vingers in je ongekamde kuif en kruis
Zonder gene aan het zoeken naar hoofd en schaamluis

Het was voor de Sint dus een uitgelezen kans die hij aangreep
Om jou te trakteren op een geurig stukje zeep.
Edit Weerwoord Beheer: Stop met trollen en met de reactie op de persoon, je hebt hiervoor een gele kaart gekregen voor de duur van 30 dagen!

_________________
De beste stuurlui raken kant noch wal.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Za Nov 30, 2019 6:00 Plaats reactie Reageer met quote
Natubico
   
 


Sodemieter hier nou 'ns eindelijk op met je schuttingtaal altijd weer ordinaire flapdrol.

We hebben hier wel wat anders te doen dan seniele ouwe wijven constant op de regels en de fatsoensnormen te wijzen.

Wegwezen ouwe heks. Pak je bezemsteel en vertrek.


Edit Weerwoord Beheer: Stop met de reactie op de persoon, je hebt hiervoor een gele kaart gekregen voor de duur van 30 dagen! Dit is bovendien niet de eerste sanctie.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Za Nov 30, 2019 7:43 Plaats reactie Reageer met quote
Corwin
   
 


Natubico schreef:

'n Organisatie die hier desondanks dit soort regels aan haar leden oplegt dient dan ook verboden verklaard te worden en het lidmaatschap ervan dient beschouwd te worden als deelname aan 'n criminele organisatie die zich immers het recht voorbehoudt om haar leden onder bepaalde omstandigheden ter dood te brengen.


Daar ben ik het helemaal mee eens. En dat is ook al lang in de huidige wet geregeld.

Maar u gaat nu al weer voor de vierde of vijfde keer heel handig niet in op het punt wat ik probeerde te maken. Op deze manier lijkt me discussie niet echt zinvol.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Za Nov 30, 2019 13:17 Plaats reactie Reageer met quote
Natubico
   
 


Corwin schreef:
Daar ben ik het helemaal mee eens. En dat is ook al lang in de huidige wet geregeld.

Dat is inderdaad in de wet geregeld, maar het probleem is dat 't er maar niet van komt dat de wettelijke regeling ook in praktijk gebracht wordt.

Daarvoor is nodig dat het OM enerzijds 'n verzoek tot verboden verklaring doet en anderzijds overgaat tot vervolging wegens het lidmaatschap van zo'n organisatie.

En daarvoor zal dan wel nodig zijn dat deze aangelegenheid rond gewelddadige religies eerst uitgebreid besproken wordt in juridisch wetenschappelijke kringen en literatuur.

Voor zover dezerzijds bekend heeft dat tot nu toe nog in het geheel niet plaatsgevonden.

Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Za Nov 30, 2019 13:24 Plaats reactie Reageer met quote
Jip
   
 


Natubico schreef:
Daarvoor is nodig dat het OM enerzijds 'n verzoek tot verboden verklaring doet en anderzijds overgaat tot vervolging wegens het lidmaatschap van zo'n organisatie.

Anders gezegd wil jij dus dat het OM joden en moslims gaat vervolgen en arresteren OMDAT ze joods of moslim zijn?
Begrijp ik je goed?

_________________
De beste stuurlui raken kant noch wal.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
  Weerwoord forum index » Immigratie en Integratie
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in GMT + 1 uur  
Pagina 1 van 4  
Ga naar pagina 1, 2, 3, 4  Volgende
  
  
 Plaats nieuw bericht  Plaats reactie  Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.