Weerwoord forum index Registreer FAQ Zoeken

Weerwoord forum index » Politiek Theorie en Filosofie » Homoseksualiteit en religie
Plaats nieuw bericht  Plaats reactie Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp 
Homoseksualiteit en religie
BerichtGeplaatst: Wo Mei 16, 2001 21:02 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ik heb per abuis een bijdrage van Cogito verwijderd. Mijn excuses hiervoor aan Cogito. Ik heb hiervoor even een aparte discussie geopend omdat de discussie waar het origineel in stond op dit moment veel verder gaat dan alleen over homoseksualiteit.

Originele bijdrage van Cogito:

Dit onderwerp heeft de gemoederen nogal bezig gehouden. Er worden alle mogelijke verklaringen voor homoseksualiteit gegeven. Van psychische afwijking, gedragstoornis, verwrongen seksuele oriëntatie opgedaan in de vroege jeugd, eigen keuze, zoals moordenaar of dief zijn, schadelijk object voor de samenleving tot gewoon een misdadig element. Mensen die zeggen geen homo te zijn, schijnen beter te weten wat homo-zijn inhoudt dan homo's zelf. De enige verklaringen die aanhangers van de monotheïstische godsdiensten, niet willen geven is de enige juiste, gewoon geaardheid waar je NIETS aan kunt doen.

Nou dit is niets nieuws, maar nu de vraag hoe komt dit? Hoe komt het dat het geloof tegen beter weten in, maar blijft ontkennen dat een homo geen invloed heeft op zijn seksuele geaardheid? Wat gebeurt er met het geloof als men wel de werkelijkheid over homoseskualiteit erkent? Wat zijn dan de consequenties en waarom is men daar dan zo bang voor?

Het antwoord op deze vragen is:

De mens heeft altijd getracht de wereld om zich heen te begrijpen en door regelgeving enigszins controleerbaar te maken. Het geloof en de handhaving daarvan is in mijn ogen niets meer en minder dan het product van een cultuur. Kortom een geloof is een product van de cultuur waaruit het voortkomt. Bij het opstellen van de regelgeving op basis van 'heilige' boeken hebben invloedrijke mensen van de gemeenschap die regels bepaald en doorgedrukt. Aangezien 90% tot 95% van de mensen hetero is, is het begrijpelijk dat homo's bij die regels er slecht vanaf zijn gekomen. Om orde op zaken te stellen, heeft men op alles wat als afwijkend werd gezien of in hun ogen chaos zou veroorzaken een meer of minder streng verbod gelegd. In dat kader is het begrijpelijk dat homo's er slecht vanaf zijn gekomen. Daarnaast kunnen/konden en willen/wilden de mensen het niet echt begrijpen en veroordelen was de gemakkelijkste weg. Wat je niet kent, veroordeel je en klaar. Zelfs als je een andere kleur ogen hebt, is dat al het geval.

De monotheïstische godsdiensten zitten dus helemaal fout in hun beoordeling van homoseksualiteit. Het is zelfs tot een bijna onaantastbaar dogma uitgegroeid, dat mensen tegen beter weten in maar blijven verdedigen. Maar toegeven is niet gemakkelijk, want dat zou betekenen dat er een dogma onderuit wordt gehaald. De godsdienst houdt vast aan het dogma en de aanhangers blijven dat dogma verdedigen, omdat ze de godsdienst niet willen afvallen, want het is toch de godsdienst en dus "God" die dit zegt. Nadenken over wat en waarom men het verdedigt, gebeurt niet. Dat verdedigen van dat geloofsdogma gaat soms gepaard met de meest goddeloze scheldwoorden en verwensingen. Je zou je bijna gaan afvragen of diegene die zo goddeloos tekeer gaat, zelf wel in de goedheid van God gelooft. Daarnaast zijn die negatieve uitlatingen vaak een projectie van de eigen angst.

Het officieel ongeldig verklaren van een dogma is niet zo gemakkelijk als het lijkt, want daarmee tast je het fundament van het geloof als instituut aan. Want als dogma A niet schijnt te kloppen, klopt dan wel dogma B? Die vragen krijg je dan. Het kan dus ondermijnend zijn voor het hele geloof als instituut.

Vervolgens zou het erkennen van het feit dat het geloof zich vergist inzake homoseksualiteit ook betekenen dat men toegeeft, een groot onrecht naar homo's te hebben gedaan, te weten, verstoting, moord, gedwongen huwelijken met partners met wie ze niet gelukkig zijn, partners die niet gelukkig zijn en worden bedrogen, zelfmoord, psychische klachten, lichamelijke en geestelijke mishandeling enz. Al deze ellende gevoed op basis van het uitgedragen dogma. Het betreft vele miljoenen mensen. Een dergelijk gedaan onrecht toegeven, is geen gemakkelijke zaak.

Dus men blijft krampachtig ontkennen dat er sprake is van een geaardheid waar je geen invloed op hebt. Of die geaardheid nou wordt bepaald door genen of door de hersenen of wat dan ook, doet er niet toe. Wat er toe doet, is of men er invloed op heeft. Men komt met allerlei mooie verklaringen over homo's en ieder nieuwtje in de wetenschap dat kan worden (mis)gebruikt om aan het dogma vast te houden wordt gretig opgepakt. Maar naar de wetenschap zelf wordt natuurlijk niet geluisterd. Nee liever neemt men plaats op de stoel van God en veroordeelt blindelings. Dat ze daarmee de grootst mogelijke zonde begaan, namelijk de plaats van God zelf innemen, willen velen nog wel eens vergeten. Homo's krijgen vaak te horen dat ze niet mogen geloven enz.

Kortom wat kun je als homo/lesbo hiermee?

1) erken het feit dat jij het niet meer zult beleven dat dit onrechtvaardige dogma wordt herroepen en de godsdienst als instituut zijn ongelijk toegeeft. De vraag is zelfs of dit ooit gebeurt. Hierop wachten heeft dus geen zin.

2) inzake een godsdienst dat zo wreed is om je op basis van een onjuist op vooroordelen en domheid gebaseerd dogma het beleven van je eigen seksualiteit te ontzeggen, kun je je afvragen of je als homo/lesbo een dergelijke godsdienst nog wel wilt blijven aanhangen.

3) heb je een instituut met allerlei imams en anderen officiëlen eigelijk wel nodig om in God te geloven, is een vraag die je jezelf kunt stellen. Ik ben van mening van niet.

Kortom kies voor jezelf en laat anderen maar kletsen. De keuzes die je maakt is iets tussen jou en God en daar heeft niemand wat mee te maken en als geloof A zegt dat je slecht bent, zeg dan gewoon de groeten, want God wijst je nooit af, maar godsdiensten wel, want die zijn gemaakt door de mens!!!!!!!


[Dit weerwoord is gewijzigd door Weerwoord Beheer op 16 Mei 2001 om 22:35 uur.]
Homoseksualiteit en religie
BerichtGeplaatst: Wo Mei 16, 2001 21:04 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ik heb het persbericht van Milli Görüs ook even verplaatst (origineel geplaatst door Cogito):

PERSBERICHT MILLI GRS:

Milli Görüs: respect voor homos is blijk van burgerschap

NRC ( 9 mei) kopt groot. Imams houden niet van homos. Jammer voor de imams zou je zeggen. Het vervelende is, dat in het artikel ook iemand wordt opgevoerd als imam van onze AyaSofya moskee die gezegd zou hebben dat deze ziekte bestreden moet worden. Een feitelijke rectificatie is niet genoeg. De man in kwestie is géén imam van de AyaSofya moskee, maar een stagiair; en hij zal er mee moeten rekenen dat zijn uitspraken voor ons de doorslag geven dat hij niet geschikt is voor een beroeping in onze organisatie. Het thema is van veel verstekkender aard en daarom willen we een aantal opmerkingen maken.
Wat voorafging is dat de Rotterdamse imam sheik Khalil el-Moumni zich in NOVA heeft uitgesproken over homoseksualiteit. Het zou een ziekte zijn die zich verspreidt en uiteindelijk leidt tot het uitsterven van de bevolking. Wellicht had NOVA de kiesheid kunnen hebben om deze man tegen zichzelf in bescherming te nemen. Want hij verdedigt een achterhoede.
De Koran is expliciet over homoseksualiteit. Zoals trouwens ook de Bijbel. De Koran spreekt echter nergens over homoseksualiteit als ziekte. En homoseksualiteit is daarmee volgens de islam ook niet overdraagbaar. De tekst van de Koran stamt uit de zevende eeuw in een gebied dat gekenmerkt werd door nomadische samenlevingen waarin familieverbanden en verbonden stabiliteit betekenden. Wat gezegd wordt over de rechten van de vrouw en over relaties tussen mensen (een grote vooruitgang in die tijd) moet in dat licht worden gezien. De geest van de uitspraken uit de Koran zijn universeel, maar de manier waarop we daarmee omgaan zijn wel degelijk tijd- en plaatsgebonden.
Wie denken deze doempredikende imams wel dat ze zijn? Ze zijn niet Gods leger op aarde, Allah kan zeer goed voor zichzelf zorgen. De kerngedachte van de islam is de directe relatie tussen een gelovige en God. Daar komt niemand tussen. Niet voor niets spreken we over Allah als de Barmhartige en de Erbarmer. Niemand is gerechtigd iemand anders de maat te nemen.
De islam is ook expliciet over het feit dat daar waar moslims in de minderheid zijn de wetten van het land waar zij verkeren gerespecteerd dienen te worden. Dat betekent in Nederland het antidiscrimineringsbeginsel. Een dergelijke rechtsopvatting zou beslist een verrijking voor de islamitische wereld zijn.
Het belangrijkste punt van onze kritiek is dat El-Moumni, waar hij een helpende hand had moeten bieden, hel en verdoemenis preekt. Homoseksueel gedrag (al of niet begrepen als homoseksuele identiteit) is van alle culturen en van alle tijden. Er zijn onder Marokkaanse en Turkse en noem welke nationaliteit maar op, evenveel jongeren als onder Nederlanders die worstelen met hun seksuele identiteit. Homos worden niet gemaakt, homos bis en lesbiënnes worden geboren. Homoseksualiteit is dus ook geen besmettelijke ziekte. De Koran schrijft ons voor te leren. Wetenschap is geen ondergeschikte van de religieuze voorschriften, maar een waakhond daarvan. We weten dus dat homoseksualiteit geen keuze is, maar een gegeven. Dat wil zeggen dat homos onderdeel uitmaken van Gods Schepping. Zon vijf tot tien procent van onze medeburgers, en dat wordt niet meer en dat wordt niet minder.
Anti-homo uitspraken van gezaghebbende personen uit de migrantengemeenschappen voeden het potentiëel gewelddagige pubergedrag van jongeren die zichzelf ook aan de kant gezet voelen. Mensen met gezag moeten erop gericht zijn burgerschap te bevorderen, kortom zoals dat in het moderne Marokko en Turkije gewoonte is.
De Nederlandse homobeweging is nog te weinig ingespeeld op jongeren met homoseksuele contacten uit andere culturen. Marokkaanse en Turkse jongeren met homoseksuele contacten vinden, in ieder geval in Amsterdam, steeds beter hun plaats in de samenleving. Vooral ook omdat ze door hun omgeving serieus worden genomen, ze hun afkomst niet verloochenen en steeds minder worden verketterd.
Misschien zou een verplichte inburgeringscursus imams helpen. Als burger heeft El-Moumni alle recht op zijn opvattingen. Als voorganger in het gebed heeft hij zich van zijn slechtste kant laten zien. Een imam moet weten dat gelovigen ervan uitgaan dat hij zich zorgvuldig heeft beraden over alle aspecten van zijn uitspraken. En dat heeft hij klaarblijkelijk niet.
En wat onze organisatie betreft: we hebben een staat van dienst op het gebied van organiseren van debatten over moeilijke onderwerpen. We gaan daarmee door. Milli Görüs wijst discriminatie in welke vorm dan ook volledig af. De AyaSofya moskee kan de plaats zijn voor het volgende debat tussen moslims en homos.

Meer informatie:
zeyir Kabaktepe, coördinator AyaSofya moskee Amsterdam


Ergo sum
Homoseksualiteit en religie
BerichtGeplaatst: Do Mei 17, 2001 17:52 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Milli Görüs schrijft in haar persbericht: De Koran is expliciet over homoseksualiteit. Zoals trouwens ook de Bijbel. De stichting Yoesuf erkent dat er in de islam een religieus verbod bestaat op seksuele relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht. (NRC Handelsblad, 5 mei )

Niet iedereen is het met deze organisaties eens. In de krant van 12 mei stond nl. een ingezonden brief van M.R.F. Ghafoerkhan uit Paramaribo, waaruit ik een paar passages zal citeren. Als moslim en heteroseksueel wil ik graag reageren op het artikel Imams eensgezind in afkeuren homoseksualiteit (NRC Handelsblad, 9 mei).(...) Het is waar dat homoseksualiteit door de meerderheid van de moslimwereld wordt afgekeurd, maar deze afkeuring heeft geen grond in de islamitische bronnen. Wanneer het heilige boek van de islam, de Koran, zegt dat de volkeren van Sodom en Gomorra de mannen benaderden in plaats van de vrouwen, dan is het duidelijk dat hier heteroseksuelen worden aangesproken en geen homoseksuelen.(..) Juist de islam kan een grote psychische hulp betekenen voor alle mensen die om wat voor reden dan ook worden gediscrimineerd en veroordeeld.

Cogito schrijft: Kortom kies voor jezelf en laat anderen maar kletsen. De keuzes die je maakt is iets tussen jou en God en daar heeft niemand wat mee te maken en als geloof A zegt dat je slecht bent, zeg dan gewoon de groeten, want God wijst je nooit af, maar godsdiensten wel, want die zijn gemaakt door de mens!!!!!!! Mijn commentaar: een godsdienst is meer dan de uitspraken van sommigen over homoseksualiteit. Deze uitspraken hoeven geen reden te zijn de godsdienst te verlaten. Degenen die de afwijzende uitspraken doen denken echt dat ze gelijk hebben. Als je met de staart tussen de benen de godsdienst verlaat, laat je je dan in feite niet wegsturen?
Homoseksualiteit en religie
BerichtGeplaatst: Do Mei 17, 2001 18:22 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Citaat:

Cogito schrijft: Kortom kies voor jezelf en laat anderen maar kletsen. De keuzes die je maakt is iets tussen jou en God en daar heeft niemand wat mee te maken en als geloof A zegt dat je slecht bent, zeg dan gewoon de groeten, want God wijst je nooit af, maar godsdiensten wel, want die zijn gemaakt door de mens!!!!!!! Mijn commentaar: een godsdienst is meer dan de uitspraken van sommigen over homoseksualiteit. Deze uitspraken hoeven geen reden te zijn de godsdienst te verlaten. Degenen die de afwijzende uitspraken doen denken echt dat ze gelijk hebben. Als je met de staart tussen de benen de godsdienst verlaat, laat je je dan in feite niet wegsturen?


Wim,

Zit wat in wat je zegt. In ieder geval kies altijd voor jezelf en alle intolerantie die op basis van godsdiensten of anderszins, kun je maar het beste proberen te negeren en er in ieder geval niet je leven door te laten bepalen. Helaas heeft nog niet iedereen deze mogelijkheid.


Ergo sum
Homoseksualiteit en religie
BerichtGeplaatst: Do Mei 17, 2001 19:41 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Iedereen heeft die mogelijkheid WEL Cogito... alleen, niet iedereen maakt van die mogelijkheid gebruik.

En nu ga jij weer allemaal zaken opsommen waaruit zou blijken dat niet iedereen de mogelijkheid heeft.... en dan zeg ik weer dat niet iedereen die mogelijkheid aangrijpt... enz. enz. enz. ...

Mijn mening is dat iedereen kan kiezen of hij/zij zich aan een samenleving wil aanpassen waarin hij/zij wil leven.
Wil je je niet aanpassen dan zoek je gewoon een andere samenleving of je gaat met een aantal mensen een nieuwe samenleving stichten of je gaat helemaal in je uppie leven...

Mogelijkheden zat dacht ik zo... maar je moet het wel heel erg echt willen en er iets voor overhebben (of meestal iets voor laten) natuurlijk!Altijd op weg naar een plek waar het leuk lijkt...
Homoseksualiteit en religie
BerichtGeplaatst: Vr Mei 18, 2001 9:36 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


In de Volkskrant van 15-05-01 (Forum-pagina) schrijft B. Lalmahomed, wetenschappelijk onderzoekster aan de (protestants-christelijke) Vrije Universiteit te Amsterdam, onder de kop:

IMAMS MAKEN ISLAM BELACHELIJK

Citaat:
De veroordeling van homoseksualiteit volgt niet uit de Koran. Volgens B. Lalmahomed handelen imams tegen het voorschrift dat koranische verzen in hun samenhang moeten worden gezien en mogen zij die niet naar believen uit hun verband rukken en manipuleren.
Mw. Lalmahomed verwerpt met name de eenzijdige interpretatie die de gewraakte Rotterdamse imam Rehmaan (en velen in zijn kielzog) geeft aan het koranische vers 7:80.

Citaat:
Als hij de moeite had genomen bij dit vers een link te leggen met 11:79 dan had hij zichzelf en nadere islamieten veel ellende kunnen besparen.
Nog meer argumenten en verwijzingen naar verzen in de Koran volgen.
Mw. Lalmahomed eindigt met de woorden:

Citaat:
De islam heeft haar volgelingen altijd al gewaarschuwd voor misleiding en mensen die hun denken opleggen (zie Koran 3:6)


Homoseksualiteit en religie
BerichtGeplaatst: Vr Mei 18, 2001 10:27 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


@RobT,

Citaatje:
<<<< "Mijn mening is dat iedereen kan kiezen of hij/zij zich aan een samenleving wil aanpassen waarin hij/zij wil leven.
Wil je je niet aanpassen dan zoek je gewoon een andere samenleving of je gaat met een aantal mensen een nieuwe samenleving stichten of je gaat helemaal in je uppie leven..." >>>>

Er zijn ook mensen met een keuze en mening die andere mensen manipuleren om diens mening te delen en daardoor een groepering vormen tegen andere mensen die een andere keuze hebben gemaakt.
Op deze manier creëren zij hun eigen samenleving binnen een andere samenleving en proberen deze te verdringen.
groeten uit......Holland?
Homoseksualiteit en religie
BerichtGeplaatst: Vr Mei 18, 2001 13:37 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 De paradox is dat als je de stelling van mevrouw Lalmahomed consequent doortrekt, de imam Rehmaan ook niet 100% in het ongelijk kan worden gesteld...

Maar eenieder kan het belachelijk vinden...
Homoseksualiteit en religie
BerichtGeplaatst: Vr Mei 18, 2001 16:51 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Rob T,

Dat je zo gemakkelijk oordeelt over wat wel en niet mogelijk is, laat duidelijk zien dat je je niet goed kunt voorstellen wat het is als je je keuze alleen kan maken op basis van verstoting of mogelijk geweld. Met deze dingen te maken te hebben, maakt je keuze'vrijheid' al een stuk beperkter. Maar goed het is gemakkelijk om je niet in dit soort details te verdiepen en slechts op een afstand te roepen dat alles wel meevalt.


Ergo sum

[Dit weerwoord is gewijzigd door Cogito op 18 Mei 2001 om 17:52 uur.]

[Dit weerwoord is gewijzigd door Cogito op 18 Mei 2001 om 17:53 uur.]
Homoseksualiteit en religie
BerichtGeplaatst: Di Mei 22, 2001 18:42 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Deze discussie gaat [url=/http://www.weerwoord.nl/forum_1/Forum2/HTML/000072.html]hier[/url] verder...
Homoseksualiteit en religie
  Weerwoord forum index » Politiek Theorie en Filosofie
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in GMT + 1 uur  
Pagina 1 van 1  

  
  
 Plaats nieuw bericht  Plaats reactie  Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.