Weerwoord forum index Registreer FAQ Zoeken

Weerwoord forum index » Politiek Theorie en Filosofie » Seks en godsdienst
Plaats nieuw bericht  Plaats reactie Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp 
Seks en godsdienst
BerichtGeplaatst: Wo Apr 11, 2001 20:57 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Alle religies hebben de seksualiteit misbruikt en de beleving ervan voor vrouwen, maar ook voor mannen zeer moeilijk gemaakt.

Inhoud: Seksualiteit. Besnijdenis. Menstruatie. Incest. Hoeren. "Geestelijken". Masturbatie. Voortplanting. Seksualiteit en religies.

-------------------------

Seksualiteit

Vanuit de dierenwereld hebben de mannen een oversekste mentaliteit meegenomen. Dat werd waarschijnlijk gereguleerd toen vrouwen gelijkwaardig waren aan mannen, omdat zij kinderen konden baren en mannen niet. Dat was belangrijk voor het voortbestaan van de groep, dus waren vrouwen belangrijk. Maar na de ontdekking van het vaderschap begonnen mannen vrouwen te onderdrukken. Ze gingen misbruik maken van hun wetenschap dat zij ook een duit in het zakje deden bij de geslachtsdaad en dus een handje hadden in de geboorte van een kind.

Die geslachtsdaad werd van toenaf misbruikt door de superioriteit van de man te laten gelden: vrouwen moesten het voortaan in alle religies en culturen maar goed vinden. Ik herinner mij dat in de RK Kerk de regel bestond: er mocht geen zaad verloren gaan. Dat vrouwen emotioneel kapot gingen en dat vrouwen met veel kinderen voortijdig totaal opgebrand waren was niet erg. Dat was 'liefde', dat was 'moederliefde' en de 'rijkdom van het lijden'! Ikzelf heb nog geleerd dat vrouwen niet mochten weigeren en dat zij geen orgasme mocht krijgen na de man, want dat was egoïstisch...

Doordat mannen in alle religies recht hebben op seks, is sexualiteit niet minder dan verkrachting. Praktisch altijd. De kinderen die eruit geboren worden, zijn dus uit een misdaad geboren. Veel (alle?) godsdiensten eisen zelfs voor het voortbrengen van kinderen verkrachting in plaats van 'liefde' en plezier. Zo zijn bijna 100% van de nu levende mensen uit verkrachting geboren. Niet uit Liefde. Pas in deze tijd, en alleen hier en daar in de westers georiënteerde wereld, mogen vrouwen een beetje zèlf bepalen of ze een kind willen scheppen of niet. Heel vreemd, dat er door alle eeuwen en volkeren heen pas n mensen worden geboren die gewenst zijn...

Mannen wordt in geen enkele religie geleerd:

dat ze geen recht hebben op seksualiteit met een vrouw;

dat sexualiteit altijd seksuele zelfbevrediging is;

dat er van seks met een ander iets leuks en fijns gemaakt kan worden. Integendeel: mannen en vrouwen wordt geleerd dat mannen er recht op hebben en dat vrouwen de plicht hebben om...

Zo werd en wordt de seksualiteit in godsdiensten grondig aangepakt, om diverse redenen;

het is een handig en intiem, kwetsbaarmakend machtsmiddel, wat letterlijk zeer diep doordringt in de lijven van vooral vrouwen;

m de macht aan de mannen te houden;

m mannen een gevoel van superioriteit te geven;

m mannen te ont-schuld-igen als ze een vrouw pakken;

m de vrouwen de schuld te kunnen geven dat mannen niet van haar af kunnen blijven;

en haar voor te kunnen schrijven hoe ze gekleed moeten gaan. Dat is ook zeer intiem, want je pakt vrouwen het gevoel af voor kleding waar ze zich prettig in voelen;

m vrouwen klein en bang te houden enz;

m zieltjes te winnen, door de vrouwen veel kinderen te laten baren;

m vrouwen goed bezig te houden zodat ze niet na zullen gaan denken;

de verkondigers kunnen buiten schot blijven, vooral als ze celibatair zijn.

De paus en de moslims waren tegen de slotconclusie van de wereldvrouwenconferentie in '95 dat vrouwen recht hebben op eigen seksualiteit. Als er iets van de kwade intelligentie is dan is het dàt! Letterlijk 'godgeklaagd'. De mannen kunnen dus hun gang blijven gaan!

In veel religies krijgen vrouwen de schuld van de oversekstheid van mannen. Dat wil zeggen dat vrouwen de schuld krijgen van de seksuele misdaden van mannen. Vrouwen worden duivelinnen genoemd en verleidsters die het mannen moeilijk maken. Veelbedekkende kleding wordt streng voorgeschreven. Dat is lekker makkelijk voor mannen: kunnen ze altijd de schuld op vrouwen afschuiven, hoeven ze geen verantwoording te dragen voor hun daden.

Mijn vriendin was in Israël en zag aan waslijnen lakens hangen met een gat erin. In haar onschuld vroeg ze waar dat voor was. Als een man met zijn vrouw naar bed wil moet ze dat laken over zich heen leggen en door dat gat stopt die man zijn ding in haar... Een extreem voorbeeld van je vrouw als @!#$ gebruiken. Een belediging voor de vrouw, wat een lijden zit daar achter! Het is ook een extreem voorbeeld van dat kinderen gegarandeerd allemaal uit verkrachting worden geboren.

Tot nog niet zo lang geleden zaten in de rk kerk kennissen en familie op zondag te loeren of het die week getrouwde bruidspaar te communie ging... Gingen ze niet, dan wist de hele kudde dat ze (al) met elkaar naar bed waren geweest. Dat moest je namelijk biechten. Seks was een toegestane zonde. Je houdt het niet voor mogelijk, maar het is waar.

Als een vrouw gemeenschap gehad had met een andere man dan haar eigen, kreeg/krijgt ZIJ de schuld, niet de man. Dat is nog altijd zo. Zelfs niet als hij haar met geweld genomen had/heeft. Heel wat vrouwen zijn daarvoor gestenigd, of op andere wijze gemarteld, gevangen gezet, uitgestoten, vermoord.

Vaak worden getrouwde vrouwen die iets hebben met een andere man daarop aangekeken, in streng godsdienstige landen kan ze uitgestoten worden, op straat gezet, mishandeld, vermoord worden. Van mannen wordt het vergoelijkt: een slippertje, nou eenmaal..., van nature een jager...

Als een vrouw naar bed geweest was met een priester, moest ze dat biechten in Rome, bij (iemand namens) de paus... Was het een bisschop geweest, dan moest ze dat bij de paus zelf biechten...

Wat hebben vrouwen ook hierin weer veel geleden, plus die moeilijke, gevaarlijke en kostbare reis en die vernedering om aan je omgeving uit te moeten leggen waarm je naar Rome moest... En als je die reis dan niet betalen kon... De hele schuld èn de boete werden weer op de nek van de vrouw geschoven.

Besnijdenis

Er zijn godsdiensten en culturen, maar vaak vallen cultuur en religie samen, waarin besnijdenis van vrouwen in gebruik is. Baby's, kleine meisjes of tieners worden op wrede tot gruwelijke, zelfs levensbedreigende wijze van haar clitoris ontdaan: die wordt zonder enige vorm van verdoving weggesneden of uitgerukt. Daarbij worden vaak ook haar schaam-lippen, die ik liever 'geslachtsplooien' noem, weggesneden. Het geheel wordt dan op een klein gaatje na dichtgenaaid. Dat is marteling. Gevolgen zijn vaak ontstekingen die de dood van de baby of het tienermeisje tot gevolg hebben.

Door dat kleine gaatje moet de urine en ook het bloed van de menstruatie. Bij de geslachtsdaad moet de man met geweld dat kleine gaatje binnen. In sommige culturen komt er een mes aan te pas, gehanteerd door de man of de familie om de vrouw te openen. En in die open wond... Het dient om de man een sterker genot te verschaffen: hoe nauwer de opening hoe lekkerder manlief (lief?!) het vindt. En het versterkt opnieuw het gevoel van macht van de man over zijn vrouw.

Een bevalling is een marteling in plaats van een natuurlijk gebeuren. Na de bevalling wordt alles weer dichtgenaaid, weer zonder verdoving.

Het doel van de besnijdenis is: een vrouw gebonden houden aan haar man. Een vrouw die de clitoris kwijt is heeft, zegt men, geen seksuele gevoelens meer. Als je geen seksuele gevoelens meer hebt, is je weerzin tegen seks ook minder, heb ik me laten zeggen.

Zoals de seks er nu uitziet is die misdadig ten opzichte van vrouwen en mannen. En moordend voor de relatie tussen man en vrouw.

Incest

Alle voorschriften en alle vastleggen van huwelijksrechten voor de man en huwelijksplichten voor de vrouw, kunnen mannen niet van andere vrouwen afblijven. Zelfs niet van hun eigen dochters! Incest! Het is nog niet zo lang geleden dat dit opengegooid werd.

Ook heeft al het sublimeren niet kunnen voorkomen dat priesters en bisschoppen, dominees en in andere religies zal het wel niet veel anders zijn, zich vergrepen aan kinderen en vrouwen.

Hoeren

Alle godsdiensten veroordelen hoeren. Hoeren worden 'slecht' genoemd en 'van de duivel'. Ze worden 'verleidsters' genoemd en ze worden overal uitgestoten. Ze doet de familie oneer aan enz. Naar de hoerenlopers echter gaat geen of nauwelijks een veroordeling.

Alhoewel hoeren dus in het verdom-boekje (ze worden verdo(e)md!) staan, worden vrouwen door diezelfde religies wel gedwongen voor hun eigen man een onbetaalde @!#$ te zijn: als hij zin heeft mét het... Of zij er zin in heeft, doet niet ter zake.

Menstruatie

De menstruatie is in allerlei culturen aangegrepen om vrouwen als afschrikwekkend en vies voorwerp te behandelen: isoleren, niet aanraken, zo'n vrouw voorspelt ongelukken als ze niet geïsoleerd wordt, of door haar menstruatie-isolatie heenbreekt, ze besmet anderen met 'onreinheid', seks met haar is verboden.

In India had een vrouw een groepje vrouwen, die nooit ergens geweest waren, mee op stap genomen. Op een gegeven moment moesten ze een water oversteken in een boot. De vrouwen die menstrueerden durfden niet in de boot, omdat die dan vast zou omslaan... Het heeft de gastvrouw heel wat overredingskracht gekost om ze toch mee te krijgen. Wat waren ze woedend toen er inderdaad niets gebeurde: dat ze zich al die jaren, al die eeuwen zoveel hadden laten aandoen...

"Geestelijken"

Hele wat vrouwen jongetjes en meisjes werden, worden verkracht door 'geestelijken': een dominee, pastoor, zelfs bisschoppen. Veel katholieke priesters zijn homo. Je ziet het aan ze: bisschoppen en zelfs de paus is zeer waarshcijnlijk homo. En dat is niet erg, maar je mag er anderen nooit om ver-oordeel-en. En je moet wel van jongetjes en andere mannen afblijven.

In hoeverre imams en rabby's en ayatolla'hs hun handen thuis kunnen houden is de vraag: ik denk dat in die godsdiensten de vrouwen nog helemaal moeten beginnen met de klok te luiden van dat er dingen goed mis zijn!

Dan preekten/preken ze zo mooi over 'God' en ze beloven zoveel over het hiernamaals. Ze smijten met beloningen en termen over 'liefde'. Maar hun slachtoffers zijn zo zwaar beschadigd dat ze levenslang getekend zijn. Het zit eigenlijk zo: hun seksbehoefte heeft niets te maken met hun vak, hun functie als predikant, leraar of voorganger, als bisschop of dominee. Maar hun beroep brengt hen wel heel intiem in aanraking met mensen, mensen die emotioneel enorm van hen afhankelijk zijn, omdat ze niet weten hoe het met 'God' zit en omdat ze bang zijn voor na de dood! Daar maken die 'geestelijke' dan grof misbruik van.

Het is tot voor kort altijd ontkend geweest, of minstens in de doofpot gestopt. De slachtoffers werden voor gek verklaard: zo'n fijne man, dat kon niet dat die zich aan jou vergrepen heeft. Het kon dus ongehinderd voortgezet worden die praktijken. De verhalen die al wel losgekomen zijn zijn waarschijnlijk een topje van een ijsberg.

Masturbatie

Masturbatie, seksuele zelfbevrediging, niet te verwarren met emotionele zelfbevrediging, die veel ernstiger is en verslavender werkt dan seksuele zelfbevrediging, die bovendien veel moeilijker te ont-war-ren is, wordt door veel godsdiensten en culturen veroordeeld en bedreigd met straffen.

Ik vrees dat ook dat weer politiek is: immers, het bestaan alleen al van de mogelijkheid dat mensen zichzelf seksueel kunnen bevredigen is een natuurlijk gegeven. Als het niet natuurlijk was, zou het niet bestaan. De mensen, mànnen, hebben er iets onnatuurlijks van gemaakt, iets tégennatuurlijks zelfs. Dat moet afgestraft worden. Is het niet in dit leven met doofheid, teruglopen van het concentratievermogen, vroegtijdig verkindsen enz. dan is het wel in het hiernamaals met hel en verdoemenis. Ze hebben ook hierin weer niets gevraagd aan vrouwen, vooral in de religies niet.

Iemand die seksuele zelfbevrediging toepast en aan wie geleerd is dit als een volwaardige seksuele bevrediging te ervaren, zal een ander niet zo gauw lastig vallen met zijn of haar seksuele behoeftes. Die zal behoefte aan warmte/genezing/aandacht veel minder gauw verwarren met seksuele aandacht. Die verwarring heerst over het algemeen niet bij vrouwen, vooral niet bij kritische vrouwen, die verwarring heerst massaal bij mannen.

Een relatie tussen twee mensen HOEFT mag zelfs niet stuk te lopen op verkeerd gerichte seksuele claim van de een op de ander.

Het is dus politiek om seksuele zelfbevrediging te verbieden. De seksuele zelfbevrediging haalt namelijk de wetten onderuit die gemaakt zijn rond de grote wet dat seksualiteit altijd met iemand van het andere geslacht beleefd moet worden. Van die wet bestaan de gezinnen, het kinderen-maken, de huwelijken in die religies. Die wet onderuit halen betekent dus één van de stevigste, misschien wel het grootste fundament vernietigen van de religies. De religies kunnen dan wel inpakken, want hun verwarrende opvattingen over seksualiteit hebben dan geen enkele vat meer op de gelovigen.

Voortplanting

Een ander zwaar wapen is het feit dat vrouwen kinderen kunnen baren. Daar hebben andere vrouwen al veel over geschreven. Ik zal er niet onderuit kunnen om er hier toch nog iets over te zeggen.

Ook de voortplanting werd en wordt met alle geweld(!) bevorderd om maar zoveel mogelijk zieltjes in de kerk te krijgen... Wie kent niet de verhalen van de pastoor die al spoedig na de geboorte van een kind, op huisbezoek kwam met de vraag of er al een nieuw op komst was? In allerlei godsdiensten mogen vrouwen niet genomen worden als ze menstrueert en of tijdens vastentijden. Daarna mag het weer. Dat betekent voor vrouwen: daarna mét het weer. Deze regel is goed voor de voortplanting.

Zo zijn bijvoorbeeld de reinigingswetten voor joden een prima middeltje om, ten koste van vrouwen, veel kinderen te verwekken: mannen moeten van vrouwen af blijven gedurende zo ongeveer 12 dagen tijdens en na haar menstruatie. Daarna, wat dan juist vaak de vruchtbare periode van vrouwen is, mag het weer wel, wat voor vrouwen betekent: mét. Die Mozes was een bijdehante jongen...

In de islam heeft Men om de 9 maanden de ramadan. Ik meen om de 10 volle maanstanden. Dat komt mooi uit: in de ramadan mag de man niet, daarna weer wel. Dat geeft grote kans op zwangerschap. Het kind wordt vlak voor de nieuwe ramadan geboren. De vrouw krijgt dus een maand respijt... Geen sprake van liefde.

Geboorteregeling is voor zover ik weet in alle godsdiensten taboe. Maar via dit soort wetten wordt er wel aan positieve geboorteregeling gedaan. Of vrouwen het kinderen dragen, baren en grootbrengen aankunnen, wordt niet gevraagd. Dat de man het huishouden, de verzorging en de opvoeding voor de volle 100% moet delen wordt mannen noch vrouwen geleerd.

Voorbehoedsmiddelen mochten/mogen ook niet, of ze waren/zijn niet verkrijgbaar. Het is nog niet zo lang geleden dat in de rk kerk de voorbehoedsmiddelen onder de toonbank bij apotheken verkocht moesten worden, omdat ze door de kerk verboden waren en in feite nog zijn. Gelukkig trekt men zich hier in de westerse wereld er niet veel meer van aan. Helaas zijn er conservatief katholieke streken waar Men zich er wel aan houdt, met alle geboorteoverschotten en aids en tienermoeders vandien.

In de VS heerst een nieuwe rage: jonge mensen beloven met allerlei rare rituelen, geen seks te zullen hebben voor het huwelijk. En owee als een meid of ongetrouwde vrouw zwanger wordt! De veroordeling en het uit de gezinnen, de kerken enz. uitgestoten worden, ruzie krijgen, met de nek aangekeken worden enz. liggen alweer klaar.

Abortus is ook taboe. Dus wordt er veel gevaarlijk geknoeid als er een kindje op komst is wat teveel is. Dat kost mensenlevens, vrouwenlevens.

Alles gaat altijd,

in alle religies

ten koste van

de vrouw.

Seksualiteit en religies

Zo is vooraal door de religies de sexualiteit een groot probleem geworden: geen enkele religie helpt de man echt ermee om te gaan. De gevolgen voor de vrouw zijn desastreus: vaginisme en frigiditeit zijn nog maar een speldenknopje van de berg ellende die het voor vrouwen door alle eeuwen heen veroorzaakt heeft.
http://www.xs4all.nl/~insights/relsex.htm
Seks en godsdienst
BerichtGeplaatst: Wo Apr 11, 2001 21:29 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Cogito,

Las ik het goed dat dit stuk geschreven is door een chaologische, profetische genezeres?

Wat houdt dat kortgezegd in?
http://www.xs4all.nl/~insights/index.htm
Seks en godsdienst
BerichtGeplaatst: Wo Apr 11, 2001 21:39 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Citaat:
Cogito,

Las ik het goed dat dit stuk geschreven is door een chaologische, profetische genezeres?

Wat houdt dat kortgezegd in?
http://www.xs4all.nl/~insights/index.htm


Ja, zei schrijft al die stukjes. Ik vind ze erg goed. Komt overeen met mijn visie. Mensen zoeken de waarheid bij zichzelf in plaats van in dogma's van godsdiensten met de dan onvermijdelijke haat en intolerantie. Wat chaologisch is weet ik niet.
Seks en godsdienst
BerichtGeplaatst: Wo Apr 11, 2001 22:01 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Cogito,

Ik heb die site ook even bekeken en mijn eerste indruk is dat er een heleboel goede dingen in staan waar ik zonder meer achter kan staan, maar helaas ook een heleboel rotzooi, om het maar eens onparlementair uit te drukken.
Seks en godsdienst
BerichtGeplaatst: Wo Apr 11, 2001 22:08 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Citaat:
Cogito,

Ik heb die site ook even bekeken en mijn eerste indruk is dat er een heleboel goede dingen in staan waar ik zonder meer achter kan staan, maar helaas ook een heleboel rotzooi, om het maar eens onparlementair uit te drukken.Hoi Linda,

Ja er zijn veel stukjes dus er kan ook rotzooi tussen zitten. Maar ik pik alleen die dingen eruit die in mijn straatje passen
Seks en godsdienst
BerichtGeplaatst: Zo Apr 22, 2001 19:13 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ben ik even blij dat ik als vrouw toch nog iets positiefs zie in de Islam.....

Cogito, je medelijden is werkelijk misplaatst. Kon ik maar geloven dat je werkelijk zo begaan bent met de Islamitische vrouwen.....

Hoe zou ik nou ooit in jou kunnen geloven nadat je hebt geschreven dat het je koud laat dat er elke dag Palestijnse kindjes vermoord worden.....het zijn toch maar Islamitische kinderen....

Weet je wat ik voortaan ga doen? Ik ga mijn godsdienst aan alle Islambestrijders opdringen. Het is mijn plicht als Moslima om alle niet-moslims op de hoogte te brengen van de Islam.....ik zal daarom als eerste beginnen met de Islambestrijders want zij dringen hun vervloekte haat ook aan mij op.

Cogito, ik weet niet of ik je mailadres heb, maar vanaf vandaag kun je veel post van mij verwachten.

Moge Allah SWT je leiden....

Layla
Seks en godsdienst
BerichtGeplaatst: Zo Apr 22, 2001 19:17 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ik ben de laatste tijd veel te lui, heb alles verwaarloosd....maaar ik zal me weer actief in gaan zetten op 't internet.

De rollen zullen nu omgedraaid worden.

Layla gaat nu de niet-moslims die zo'n afgrijselijke hekel hebben aan de Islam proberen te bekeren

Bram, jou zal ik ook benaderen....
Je zult veel post van me ontvangen.

Daggg.

Layla

Seks en godsdienst
BerichtGeplaatst: Zo Apr 22, 2001 20:21 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Citaat:
Weet je wat ik voortaan ga doen? Ik ga mijn godsdienst aan alle Islambestrijders opdringen.


Goed zo, Layla!
Maar waar blijven de Jehovagetuigen? De Boeddhisten en Hindoe's? De leraren van Confucius? De Mormonen? De Gereformeerden? De Christelijk gereformeerden? En vlgs. artikel 69? Oudkatholieken? Jongkatholieken?
Mormonen? Spiritisten? Wichelroedelopers? (On-)heilsprofeten? Mompelende grijsaards in vuilwitte gewaden?

Komaan girls & boys, er moet meer bekeerd worden! En niet dat eenzijdige gedoe met alleen Islam.
Seks en godsdienst
BerichtGeplaatst: Zo Apr 22, 2001 21:52 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Kijk, dat is dus de reden dat ik mijn email-adres, en andere persoonlijke gegevens niet wil vrijgeven.

Omdat er altijd wel een idioot is die denkt dat 'ie daar misbruik van mag maken. En dan ben ik nog niet eens een wat-dan-ook-hater.

BAH!
Seks en godsdienst
BerichtGeplaatst: Zo Apr 22, 2001 22:13 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ik heb liever dat de pro- en antifeten elkaar gaan mailen dan dat ze Weerwoord misbruiken voor dit soort dingen.

De relatie met politiek is in deze discussie ver te zoeken, en vandaar...
Seks en godsdienst
  Weerwoord forum index » Politiek Theorie en Filosofie
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in GMT + 1 uur  
Pagina 1 van 1  

  
  
 Plaats nieuw bericht  Plaats reactie  Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.