Weerwoord forum index Registreer FAQ Zoeken

Weerwoord forum index » Politiek Theorie en Filosofie » Weg met de zelfzuchtige mens! Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Plaats nieuw bericht  Plaats reactie Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp 
Weg met de zelfzuchtige mens!
BerichtGeplaatst: Za Mrt 31, 2001 8:12 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Om de binding met de samenleving te herstellen, volstaan vriendelijke advertentiecampagnes als 'De maatschappij dat ben jij!' niet. Er moet daarom een maatschappelijke diensplicht ingevoerd worden voor alle jongeren tot 25 jaar.


Graag opinies!
Weg met de zelfzuchtige mens!
BerichtGeplaatst: Za Mrt 31, 2001 8:48 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Nee, die maatschappelijke dienstplicht helpt weinig. Vooral als het een inhoudsloos plichtmatig gebeuren betreft. Slechts dan wanneer men middels dezes tevens een nationaal bewustzijn schept kan er iets van verwacht worden: het moet integrerend werken, dus gericht op een gemeenschappelijk doel. De maatschappelijke samenhang moet terugkeren door een groter cultureel bewustzijn; deze moet op haar beurt integratie bewekstelligen. Men moet het gevoel van één volk, één land terugkrijgen, ongeacht afkomst. En dat gevoel verkrijgt men slechts door een gevoel van culturele eenheid en verbondenheid.

[Dit weerwoord is op 31 Maart 2001 gewijzigd door Willem.]
Weg met de zelfzuchtige mens!
BerichtGeplaatst: Za Mrt 31, 2001 14:20 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ik wist niet dat Henk zo dol was op Amerikaanse propagandafilms.
Er zijn er ook nog heel veel over de tweede wereldoorlog, Henk! Daar zie je hoe slimme Amerikaanse soldaten de domme Jerries er tekens weer inluizen en massaal afslachten.

Kun je je hart ophalen.
Weg met de zelfzuchtige mens!
BerichtGeplaatst: Za Mrt 31, 2001 14:37 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Willem,

Je wijst het idee van een maatschappelijke dienstplicht van de hand, maar ongeveer tegelijk met dat ik dit topic opende, start jij een andere discussie op basis van de meest zwartgallige perceptie van onze samenleving die ik in jaren las... Goed, ik geef mijn idee voor een beter, maar hoe krijgen we dat door jou zo node gemiste gevoel van eenheid/verbondenheid dan weer wel terug? Alleen maar klagen dat het ontbreekt schiet natuurlijk niet op, wat DOEN we eraan?


Henk,

Verfrissend om als een walgelijke communist te worden omschreven, nadat er net een misverstand over mijn rechts-extremistische motieven is opgehelderd...
(en ga nu niet zeggen dat die twee dicht tegen elkaar aan liggen, ja!)

Oké, ik heb er in mijn stelling geen doekjes om gewonden: de PLICHT om je voor onze samenleving in te zetten, ligt aan de basis van het slagen van dit idee. Dat is mede ingegeven door mijn indruk dat vrijblijvendheid juist troef is, hoewel 'wij' met alle verworven vrijheden niet altijd even verstandig weten om te gaan. Ik meen overigens in jouw bijdragen een constante ondertoon te proeven dat het maar 'ns afgelopen moet zijn met de vrijblijvendheden van en jegens allochtonen en zo. Hoe denk jij dat dan in de praktijk af te dwingen?

Weg met de zelfzuchtige mens!
BerichtGeplaatst: Za Mrt 31, 2001 18:53 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Alex, lieverd ik zal je nooit uitschelden voor communist als je dat niet bent. Ik had het over een walgelijk IDEE!!

"Ik meen overigens in jouw bijdragen een constante ondertoon te proeven dat het maar 'ns afgelopen moet zijn met de vrijblijvendheden van en jegens allochtonen en zo. Hoe denk jij dat dan in de praktijk af te dwingen?"

Er hoeft niets te worden gedwongen in verband met allochtonben. Ze moeten zichzelf hier zien te redden zooals iedereen dat moet die gaat imigreren en in een vreemd land komt. Je moet ze dus aan hun lot overlaten en als ze zich niet kunnen redden vertrekken ze vanzelf weer. heel simpel.

Allochtonen komen namelijk hier omdat het hier een sociaal paradijs is en zij altijd geholpen worden door geitewollensokkenfiguren en omdat zij onbeperkt islamitische kindjes kunnen maken op onze (kinderbijslag)kosten. Er is geen betere manier te bedenken om de Islam snel te verspreiden.
Weg met de zelfzuchtige mens!
BerichtGeplaatst: Za Mrt 31, 2001 20:08 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Alex,
Ik wijs jouw idee niet van de hand, het is alleen niet voldoende. Jij wilt de binding met de samenleving te herstellen: dat wil ik ook. Maar een samenleving zonder gemeenschapszin, zonder een gemeenschappelijke identiteit en zonder saamhorigheidsgevoel hangt als los zand aan elkaar: het is dan niet meer dan een verzameling individuen of een verzameling van verschillende groepen, welke ieder voor zich of de eigen groepsbelangen strijden. De bereidheid om dan bij te dragen aan de maatschappij als geheel neemt daarmee af. Bijdragen duurt dan net zolang als de duur van die dienstplicht. Daarna zal men weer naar hartelust belastingen ontduiken, misbruik van de sociale voorzieningen maken, zich mogelijk voor corruptie lenen en zich dus slechts bekommeren om het eigen lot of dat van de eigen groep. Het gaat het ontbindingsproces dat in de maatschappij gaande is niet tegen. Nederlanders moeten zich weer één volk gaan voelen en verbonden met het eigen land. Onderwijs, media en een politiek gericht op de versmelting van alle groepen tot een volk (integratie dus) moeten die eenheid herstellen. Daarvoor moet er duidelijk aangestuurd worden op het onderwijs en verbreiding van de nederlandse cultuur. Het is deze cultuur die centraal moet staan. Multicultuur moet niet meer dan een zo kort mogelijke overgangsfase zijn tussen immigratie en integratie. Het huidige multicultuurbeleid houdt de versmelting tot een volk onnodig op, en zal in Nederland vroeg of laat de samenleving verzieken.

De maatschappelijke dienstplicht is zeker een goede stap, maar niet voldoende: Nederland moet een nationalistischer koers gaan varen, met name op cultureel gebied.
Weg met de zelfzuchtige mens!
BerichtGeplaatst: Za Mrt 31, 2001 22:12 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Je kunt mensen niet dwingen om op een andere manier te gaan denken. Een verplichte sociale dienstplicht zal dan ook niet werken.
Bovendien zal het enorm veen gaan kosten in de vorm van organisatiekosten, tijd van jonge, actieve mensen die iets heel anders willen en natuurlijk bijbehorende uitkeringen. En wat moet je die honderdduizenden mensen al die tijd laten doen? In een eerdere discussie over dit onderwerp is al aangegeven dat de opbrengsten op dit punt waarschijnlijk nihil zullen zijn.

Saamhorigheid, en de bereidheid om iets voor elkaar te doen, krijg je door de mensen een gezamenlijk positief DOEL te geven, en door via samenwerking ook inderdaad samen zichtbaar iets te BEREIKEN. Vrijwillig. En vanuit de mensen zelf, niet vanuit een voorgekauwde, onpersoonlijke overheidsactie.

Het gezamenlijk werken aan verbetering van de directe leefomgeving is eigenlijk een heel goed voorbeeld.
Weg met de zelfzuchtige mens!
BerichtGeplaatst: Za Mrt 31, 2001 23:31 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 Wat een walgelijk communistisch idee Alex. Waarom kunnen mensen niet gewoon worden vrijgelaten en leven zoals zij zelf willen?

Waarom "moet" er dit en dat aan het volk worden gecorrigeert? Kijk naar de communistische paradijzen op deze aarde en zie wat er van volken is geworden die "gekneed" werden door mensen die beter wisten hoe de samenleving "moet" zijn.

Vanmorgen was een herhaling van de uitzending over N.Korea. Daar heerst een absolute machthebber die het land maakt zoals hij het wil hebben. Op het platteland echter eten mensen elkaar op van de honger en bestaat het menu verder uit gras en boomschors.

Dit is misschien een extreem voorbeeld maar dit soort dingen begint met mensen die beter weten hoe een maatschappij "moet" zijn dan de mensen die erin leven.
Weg met de zelfzuchtige mens!
BerichtGeplaatst: Zo Apr 01, 2001 12:11 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 Willem,

Het idee van de maatschappelijke dienstplicht is niet het ei van columbus. En zeker ook niet om te compenseren wat jij mist qua nationaal besef, mijns inziens iets te somber voorgesteld (dat hebben we elders al uitvoerig bediscussieerd). Maar het is wel iets dat de onderlinge binding tussen mensen kan versterken in een Nederlandse context, vooral nu er zoveel nood is aan bruggen en kanalen tussen al die culturen. 'Eenheidsworst' volgens het klassieke Nederlandse patroon komt m.i. nooit meer terug, Willem. Da's een fictie. Het gros van de autochtonen wil dat ook niet. Maar wat er wel voor in de plaats komt is nog ongewis. Mijn discussiepunt is er op gericht om een instrument in handen te krijgen dat de ontwikkeling van een gezonde samenleving gericht kan sturen. In plaats van de stuurloosheid die de multiculturalisering nu kenmerkt. En in plaats van de - met respect nogal abstracte ambities die jij koestert. Maar ik geef toe dat de verwachtingen ook niet al te hoog gespannen moeten zijn.


Henk,

Zal ik je eens wat vertellen, dropje, volgens mij ben jij stiekum zélf een communist! De strategie die je hier schetst is namelijk niet anders dan de marxistische verelendungstheorie: laat het maar slechter gaan, dan keert de wal het schip wel. 'Helaas', zoals bekend pakte dat voor Marx iets anders uit en is het kapitalistische systeem via een pre-historisch poldermodel toch van haar scherpe kanten ontdaan. Zo zal het ook de opname van allochtonen vergaan. Althans, als we tenminste NIET alles op zijn beloop laten. Tussen niks doen en een overkill van geitewollensokkers is nog een waaierd van mogelijkeden, Henk.


Theo,

Ik vind het verplichte karakter ook de achillespees van het idee. Aan de andere kant valt of staat het met het collectieve karakter, anders vervallen we in vrijblijvendheid waar de samenleving nu juist zoveel hinder van ondervindt en die we dus moeten voorkomen. Mee eens dat betrokkenheid bij de leefomgeving een goed aanknopingspunt biedt. Maar in de praktijk komt dit verdomde moeilijk van de grond. Ik zie wel degelijk het nadeel dat mensen het als een dwang gaan ervaren en er niet in hun binnenste van veranderen. Toch vrees ik dat het te lang gaat duren voor voldoende mensen vanzelf het bewustzijn hebben verworven dat de kwaliteit van de samenleving een collectieve verantwoordelijkheid is. Dat is binnen het autochtone deel van de bevolking al een uitdaging, maar geldt des te meer voor de nieuwkomers, die de binding met Nederland niet automatisch hebben. En er komen er nog een heleboel.

Mijn woordkeuze dienstplicht is bewust geweest, om de zaak scherp te krijgen. Maar de vormgeving zou naar mijn idee heel open en eigentijds moeten zijn en op basis van een win-win-constructie voor de betreffende jongeren. Zij zouden de voorbereiding en uitvoering zélf in hoge mate in handen kunnen hebben.


Weg met de zelfzuchtige mens!
BerichtGeplaatst: Zo Apr 01, 2001 17:44 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ik zie wel iets positiefs in die 'dienstplicht'.
Een korte periode dienstbaar zijn aan je leefomgeving kan een positieve band met je omgeving tot gevolg hebben.

Ik denk dan aan bijvoorbeeld een periode tussen de afronding van het voortgezet onderwijs en het vervolg daarop.

Dus elke jongere tussen de 18 en de 21 jaar als 'dienstplicht' toevoegen aan een gemeentelijke dienst in zijn of haar woonplaats of woonwijk!

Een jaartje de vernielingen helpen opruimen. Plantsoen-onderhoud, vuil ophalen, politie- en parkeer-dienstjes en dergelijke. Gewoon tegen betaling van het minimum jeugdloon.
Beslist geen werk in de zorg dus.

Niks nationalisme, maar voor je ontwikkeling gewoon iets intiemer met je leefomgeving zijn.

Lijkt me redelijk haalbaar... toch?
Weg met de zelfzuchtige mens!
BerichtGeplaatst: Zo Apr 01, 2001 21:17 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Niet echt Rob. Probeer alleen maar eens de kosten hiervan te berekenen.
Plus natuurlijk de principiele bezwaren. Het is gewoon geen goed idee, en het lost het probleem niet op.

Overigens zijn veel jongeren al ver voor hun 18e klaar met het voortgezet onderwijs ...
Weg met de zelfzuchtige mens!
BerichtGeplaatst: Zo Apr 01, 2001 22:06 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 Financiering van dit plan kan goed plaatsvinden door bepaalde geldstromen te herschikken, onder meer jeugdhulpverlening (niet de preventieve zorg, maar door besparingen op termijn op de curatieve zorg), onderwijs (de maatschappelijke stage wordt gewoon in het systeem ingebed), justitie en defensie. Co-financiering door het bedrijfsleven ligt voor de hand.

Principiële bezwaren? Ik heb ze nog niet gehoord. De vraag is ook welke principes het zwaarst wegen.

Weg met de zelfzuchtige mens!
BerichtGeplaatst: Zo Apr 01, 2001 23:16 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Heb je mijn eerdere bijdragen eigenlijk wel gelezen?
Ik ben tegen het verplichte karakter (dat doe je alleen als het ECHT nodig is), ik vind dat het niet een taak van de overheid is en er zijn andere, effectievere manieren om te bereiken wat je wilt. Tamelijk principieel dacht ik.
En welke principes stel jij daar dan tegenover?

De geldstromen die je noemt zijn absoluut onvoldoende. Bovendien mag je ze niet zomaar omzetten: ze dienen andere doelen. Ga maar eens rekenen.
Uitgaande van een jaar sociale dienstplicht en een arbeidzaam leven van 40 jaar heb je het over het structureel belasten van de maatschappij met 2 1/2 procent inactieven. Grof gezegd zou deze regeling dus evenveel kosten als de totale kosten van de WW/WWV en wachtgelden samen (de uitkeringen aan werklozen). De werkloosheid ligt tenslotte op een vergelijkbaar niveau.
Anders berekend: 200.000 jongeren (16 miljoen gedeeld door 80 jaar) die een jaar lang fl 2000,= (is dat het minimumloon?) per maand ontvangen: 4,8 miljard per jaar, alleen aan loonkosten. En daar komt nog een vergelijkbaar bedrag bij aan organisatie- en materiaalkosten bij, plus extra scholing vanwege het gat tussen opleiding en vervolgopleiding of werk.

En nogmaals: het werkt gewoon niet. Je bereikt er niet mee wat je wilt bereiken.

[Dit weerwoord is op 02 April 2001 gewijzigd door Theo.]
Weg met de zelfzuchtige mens!
BerichtGeplaatst: Ma Apr 02, 2001 5:26 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 Wel gelezen, Theo, maar ik zoek vergeefs naar je principiële bezwaren. Je herhaalt slechts dat het niet werkt. Tja waarom niet is mij onduidelijk.

Mensen dwingen op een andere manier te denken, is niet aan de orde. Er is geen principieel bezwaar in het mensen verplichten iets te doen, als dat berust op een democratisch genomen besluit en aantoonbaar in het belang van de samenleving is. Daarom zijn burgers verplicht een veiligheidsgordel te dragen, voor rood licht te stoppen, het huisvuil op gezette tijden aan te bieden, belasting te betalen, et cetera et cetera. Doen we ook allemaal trouw, toch?
Weg met de zelfzuchtige mens!
BerichtGeplaatst: Ma Apr 02, 2001 8:29 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Het principiele bezwaar is het VERPLICHTE karakter. De staat steelt een bepaalde periode van je leven. Als je iets sociaal noemt is dat nog niet automatisch sociaal. Ik vind het in ieder geval een uiterst a-sociaal idee.

[Dit weerwoord is op 02 April 2001 gewijzigd door Weerwoord Beheer.]
Weg met de zelfzuchtige mens!
BerichtGeplaatst: Ma Apr 02, 2001 13:50 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Rob,

een stuk sociale vorming als onderdeel van het leerprogramma van het voortgezet onderwijs vind ik een veel beter idee. Al moet je niet verwachten dat je daarmee de jongeren socialer laat denken. Het geeft de jeugd wel praktische informatie over een aspect van onze samenleving waar ze anders misschien nooit mee te maken krijgen.

Bovendien past het binnen een bestaand raamwerk (school) en kost het veel minder tijd (mits ook de andere vakken gewoon doorgaan). De extra kosten zijn op deze manier ook niet erg groot. Dat ondervangt bijna al mijn bezwaren.
Waar nog wel naar gekeken moet worden is of het totale lespakket van de leerlingen niet overbelast wordt door deze uitbreiding. Want een extra leerjaar is het niet waard.

Als een stuk maatschappijleer (want zo zie ik het dan) heeft een 'sociaal practicum' beslist nut. Als een gedwongen onderbreking van je leven heeft sociale dienstplicht beslist onvoldoende nut.

Alex,

ik kan niet anders dan mijzelf citeren:
Citaat:
Ik ben tegen het verplichte karakter (dat doe je alleen als het ECHT nodig is), ik vind dat het niet een taak van de overheid is en er zijn andere, effectievere manieren om te bereiken wat je wilt. Tamelijk principieel dacht ik.

Weg met de zelfzuchtige mens!
BerichtGeplaatst: Ma Apr 02, 2001 14:09 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Moet het onderwijs een door de overheid gestuurdinstrument zijn om de jeugd "sociaal-zijn" in te prenten?
Weg met de zelfzuchtige mens!
BerichtGeplaatst: Ma Apr 02, 2001 14:18 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ik heb de laatste reacties niet helemaal gelezen, maar ik vraag me toch heel hard af hoelang het geleden was, dat jullie tot die leeftijds groep behoort hebben. Ik ben nu zelf net meerderjarig, maar tijd voor sociale dienstplicht heb ik echt niet. Ik heb mijn hele week al vol gepland (Ja, het sociale (lees vrienden, werk, en verenigingsleven) mag ook niet in het slop raken), zodat school regelmatig op de tweede of derde plaats komt. Het is weliswaar een goed plan, maar ik betwijfel of de jeugd daar wel heel erg gemotifeerd voor is, zij willen ook gewoon ongedwongen schik maken.


Ik kom overigens niet van Venus, maar van Mars.
Weg met de zelfzuchtige mens!
BerichtGeplaatst: Ma Apr 02, 2001 18:51 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Eerst het je de leerPLICHT. Dan willen ze de dienstPLICHT. Dan is er de pensioenPLICHT met 65. Wat is het vervolg?? Een werkPLICHT? Alleen het deel tussen pakweg je 22e en 65e is nog niet VERPLICHT ingevuld door de staat maar daar kun je op wachten als dit soort betweters de overhand krijgen.
Weg met de zelfzuchtige mens!
BerichtGeplaatst: Ma Apr 02, 2001 18:58 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Als er ergens in je leven sprake is van een verplicht nummer is het wel de periode van je 22ste tot en met je 65ste levensjaar Henk.


WERKEN!

Weg met de zelfzuchtige mens!
BerichtGeplaatst: Ma Apr 02, 2001 20:30 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Citaat:
Dan is er de pensioenPLICHT met 65. Wat is het vervolg??


STERFPLICHT!

[Dit weerwoord is op 02 April 2001 gewijzigd door Guus.]
Weg met de zelfzuchtige mens!
BerichtGeplaatst: Ma Apr 02, 2001 22:53 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ai Guus, dan zou ik nog maar 15 jaar te hebben gaan !

Weg met de zelfzuchtige mens!
BerichtGeplaatst: Ma Apr 02, 2001 23:21 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


We hebben nu toch ook leerplicht?
Dat zou je uit kunnen breiden met voor mijn part een half jaar sociale scholing bij de plaatselijke gemeentelijke diensten.
Weg met de zelfzuchtige mens!
BerichtGeplaatst: Ma Apr 02, 2001 23:43 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 Nee, sterfplicht is pas met 70. Anders hebben de Haagsche dieven geen reden meer om pensioen en aow premie af te persen.

Nu kunnen ze je in je leven nog zoveel afpersen dat je minstens 115 moet worden om alles terug te beuren. Tel uit je winst.
Weg met de zelfzuchtige mens!
BerichtGeplaatst: Di Apr 03, 2001 0:04 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Oh gelukkig, dat scheelt me weer 5 jaar.

Je hebt me weer helemaal *gerustgesteld*, Henk

Kan ik nog mooi effe een hypotheekje afsluiten voor 20 jaar

Tsja...
Weg met de zelfzuchtige mens!
  Weerwoord forum index » Politiek Theorie en Filosofie
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in GMT + 1 uur  
Pagina 1 van 2  
Ga naar pagina 1, 2  Volgende
  
  
 Plaats nieuw bericht  Plaats reactie  Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.