Weerwoord forum index Registreer FAQ Zoeken

Weerwoord forum index » Immigratie en Integratie » Asielzoekers in Nederland en EU (samengevoegd topic) Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3 ... 166, 167, 168 ... 210, 211, 212  Volgende
Plaats nieuw bericht  Plaats reactie Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp 
BerichtGeplaatst: Ma Dec 19, 2016 11:24 Plaats reactie Reageer met quote
Tedje van Es
   
 


estudiant schreef:
Deze migratie kan alleen maar beheersbaar worden wanneer er mondiaal iets aan gedaan wordt, zoals bv welvaartsverdeling. Dat is voor het westen natuurlijk vloeken in de kerk, maar mooier kun je het helaas niet maken.

Jij en ik verdelen de weelvaart niet, jij en ik hebben helemaal niks te vertellen. De verdeling van de welvaart op de wereld wordt door onze politiek gedaan die helemaal bestuurd wordt door graaiende multinationals die geen enkel boodschap aan jou en mij hebben.

Quote:
Doen we dat niet..... ja dan zullen we langzaam maar zeker verzwakken en uiteindelijk de migratie niet meer kunnen beheersen.

Je kunt ze natuurlijk ook gewoon niet meer toelaten.

_________________
Religie maakt meer kapot dan je lief is.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Ma Dec 19, 2016 12:08 Plaats reactie Reageer met quote
Loetje
   
 


Welvaart vermenigvuldig je niet door deze te delen.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Ma Dec 19, 2016 12:11 Plaats reactie Reageer met quote
Loetje
   
 


Estudiant schreef:
Deze migratie kan alleen maar beheersbaar worden wanneer er mondiaal iets aan gedaan wordt, zoals bv welvaartsverdeling.


En hoe denk je elders meer welvaart te kunnen verwezenlijken? Met gratis geld weggeven? Dat gebeurt al in de vorm van ontwikkelingshulp. Het heeft nog nimmer gewerkt. Het heeft het produkt ontwikkeling nimmer gegenereerd. Als er top down en bottom up niets verandert in de hearts and minds onder de ingezetenen zelf, dan zal er wat organisatorisch vermogen niets veranderen. En als wij onophoudelijk door deze ingezetenen hierheen toegang blijven verlenen, verworden wij tot net zo'n ontwikkelingsland als hun herkomstlanden zelf.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Ma Dec 19, 2016 12:18 Plaats reactie Reageer met quote
Loetje
   
 


De verzorgingsstaat kun je niet delen met de rest van de wereld, schrijft Syp Wynia
http://bit.ly/1oxxt5n

Omdat het artikel alleen voor abonnees te lezen is hieronder het volledige artikel

Quote:
De verzorgingsstaat kun je niet delen met de rest van de wereld

Tot aan de versobering was de Nederlandse studiefinanciering zo'n beetje de royaalste van de hele EU. En de rest van Europa profiteerde ervan.


De spectaculaire groei van het aantal studenten in het Nederlandse hoger onderwijs is tot een einde gekomen. Het aantal nieuwe eerstejaars aan universiteiten is al enkele jaren zo'n 45.000 en het totale aantal universitair studenten zal de komende jaren waarschijnlijk rond de 260.000 liggen. Het aantal hbo studenten is dit studiejaar zelfs gedaald, tot 443.000. Dat neemt niet weg dat nog steeds een imposant aantal jongvolwassenen in ­Nederland hoger onderwijs volgt: zo'n 700.000.

Die grote deelname aan het hoger onderwijs is het gevolg van bewust overheidsbeleid, zowel op nationaal als op Europees niveau. Binnen de Europese Unie werd rond de eeuwwisseling afgesproken dat de helft van de beroepsbevolking hoogopgeleid diende te zijn, op universiteit of hogeschool.

Dat gaf een extra zetje aan het al bestaande Nederlandse beleid, dat beoogde ook lagere inkomensgroepen naar het hoger onderwijs te krijgen. Het effect was vooral spectaculair bij meisjes. Jonge vrouwen zijn nu vaker hoogopgeleid dan mannelijke leeftijdgenoten.

Met ingang van dit studiejaar is het afgelopen met de Nederlandse basisbeurs en moet in beginsel alle studiefinanciering worden geleend, en dus na afloop worden terugbetaald. Dat klinkt draconischer dan het is, want de leenvoorwaarden zijn riant en het te betalen collegegeld dekt slechts een klein deel van de werkelijke kosten, waardoor de studiekosten nog steeds grotendeels door de rest van de bevolking worden gedragen.

En regeringspartij PvdA zou de PvdA niet zijn als ze er niet voor had gezorgd dat er voor studenten uit gezinnen met weinig geld nog wel steeds een basisbeurs is.

Royaal

Wat mij eerlijk gezegd een beetje was ontgaan, is dat de versobering van 'basisbeurs' naar 'sociaal leenstelsel' deels is ingegeven door het feit dat Nederland in de Europese Unie zit. De EU heeft verordonneerd dat studenten uit andere EU landen die in Nederland studeren recht hebben op dezelfde ondersteuning voor studiekosten als Nederlandse studenten.

Ook heeft de EU verordonneerd dat studenten uit EU landen de studiefinanciering waarmee bijvoorbeeld de kosten van levensonderhoud worden verlicht, mogen meenemen naar een ander EU land waar ze studeren.

En wat was het geval? Het Nederlandse stelsel bleek zo'n beetje het royaalste dat er was. Dus was het royaal voor studenten uit EU landen die naar Nederland kwamen en het was ook royaal voor Nederlandse studenten die in een ander EU land gingen studeren. In het eerste geval schoot de Nederlandse belastingbetaler er zo'n 150 miljoen euro per jaar bij in, in het tweede zo'n 75 miljoen euro per jaar. Dat leverde een onhoudbare situatie op en mede om die reden is het Nederlandse stelsel van studiefinanciering versoberd.

Het is er de zoveelste illustratie van dat je de nationale verzorgingsstaat niet kunt delen met de rest van de wereld, zelfs niet met de rest van de Europese Unie. Als Nederland royaal wil zijn voor zijn zeventien miljoen inwoners maar dan ook royaal moet zijn voor vijfhonderd miljoen andere EU'ers, dan zit er niets anders op dan dat Nederland minder royaal wordt voor zijn eigen inwoners omdat het land anders omkiepert.

Europees dak

Uit het boek Kansen in het Koninkrijk dat is gewijd aan tweehonderd jaar studiefinanciering – en dat gratis is te downloaden – haal ik ook het inzicht dat het vele gereis van studenten naar onderwijsinstellingen in andere EU landen het resultaat is van doelbewust beleid van de Europese Commissie om een eurofiele Europese elite te kweken.

Het begon met enkele duizenden studenten, nu is er een kwart miljoen 'Erasmus' studenten per jaar. De Europese Unie heeft daarmee tevens een 'bovennationaal' systeem van studiefinanciering opgetrokken.

Onderwijsbeleid en studiefinanciering zijn dus gewoon politiek. Koning Willem I zag universiteiten en staatsbeurzen als middel tot natievorming. Toen in 1918 de linkse revoluties in Europa dreigden over te slaan naar Nederland kwam hier gauw een stelsel dat ook arbeiderskinderen toegang gaf tot het hoger onderwijs.

En nu zitten we onder een Europees dak dat poogt met belastinggeld zijn eigen fans te kweken en dat er indirect toe leidt dat Nederland geen studiebeurzen meer geeft. Brussel doet zo'n beetje hetzelfde als koning Willem tweehonderd jaar geleden: Ć©Ć©n natie bouwen, met studiefinanciering.


Elsevier nummer 7, 20 februari 2016
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Ma Dec 19, 2016 16:18 Plaats reactie Reageer met quote
estudiant
   
 


Nogmaals Loetje, het probleem wat jij ziet is niet een intern Nederlands probleem. Kijk naar oorzaken en die moet je mondiaal zien.
Ik schreef overigens al eerder dat welvaartverdeling niet gaat gebeuren, tenzij de wal het schip keert.

Denk niet dat je volksverhuizingen kunt tegenhouden aan de grens..... illusie.

_________________
Scribo ergo sum
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Ma Dec 19, 2016 17:32 Plaats reactie Reageer met quote
Natubico
   
 


Natubico schreef:
Maar wellicht had de opmerking van Estudiant over het welvaartsverdelingsprincipe veeleer betrekking op het feit dat in veel overbevolkingslanden van de Derde Wereld geen pensioenstelsel bestaat, waardoor de mensen daar ervoor kiezen zoveel mogelijk kinderen te krijgen.

Moppersmurf schreef:
Flauwekul. Een verzinsel van de westerse wereld om de ontwikkelingslanden niet te hoeven dwingen om aan geboortenbeperking te doen.

't Is nog maar de vraag of het dreigen te stoppen met ontwikkelingshulp 'n efficiƫnt middel zou zijn om die landen te dwingen tot geboortebeperking.
Ontwikkelingshulp heeft namelijk ook 'n politiek aspect. Wanneer het westen er bijvoorbeeld ergens mee zou stoppen dan zullen andere blokken zoals China of Rusland al gauw in het gat duiken om op die manier hun invloedssfeer daar uit te breiden.

Dus zou er al 'n besluit van de VN nodig zijn om er hoe dan ook voor te zorgen dat in die landen aan geboortebeperking gedaan zal gaan worden, teneinde zodoende te voorkomen dat de hele mensheid aan overbevolking ten onder zal gaan.
Maar het is nogal wat, dat met behulp van 'n leger blauwhelmen in dat soort overbevolking veroorzakende landen 'n VN dictatuur gevestigd zou worden die er meteen 'n een kind politiek decreteert.
Dan lijkt 't heel wat meer voor de hand te liggen en te stroken met de geldende rechtsprincipes, wanneer die VN ervoor zou zorgen dat de bepaling in het Zeerecht, welke schepen verplicht andere schepen die in nood verkeren hulp te verlenen en de opvarenden te redden, zodanig te wijzigen dat er een uitzondering bij gemaakt wordt voor het geval dat 't evident is dat het in nood verkerende schip deze situatie willens en wetens gecreƫerd heeft teneinde via hulp door andere schepen migratie van de opvarenden te realiseren.

Uiteraard zou tevens besloten moeten worden dat 'n VN organisatie als Unicef stopt met het plegen van allerlei de enorme groei der bevolkingscijfers in die landen bevorderende ingrepen in de natuurlijke gang van zaken, zoals inentingscampagnes en het overige organiseren van tegennatuurlijke gezondheidszorg in de vorm van medische activiteit.
Ook zouden er maatregelen genomen dienen te worden tegen de vele particuliere organisaties die zich (mogelijk met de beste humanitaire bedoelingen, maar mogelijk ook met het oog op de strijkstok en een zonnig verblijf in de Tropen) in wezen eveneens schuldig maken aan deze tegennatuurlijke verergering van de mondiale overbevolking.

En ten slotte zou 't toch altijd te proberen zijn of de opzet van 'n pensioenstelsel in die landen inderdaad tot een reductie van het aantal geboortes aldaar zal leiden.
Daar mogen genoemde humanitaire organisaties zich dan wƩl weer voor inzetten.

Moppersmurf schreef:
Mensen in de derde wereld denken niet aan hun pensioen, ook niet aan een ww uitkering of uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. In de derde wereld leven de mensen van dag tot dag. De enige reden dat er zoveel kinderen geboren worden, is omdat er geen voorbehoedmiddelen gebruikt worden. En dat is een kwestie van domheid.


Vergis je niet; misschien is het nog wel slimmer om de consequenties van het tegennatuurlijke consumeren van dierlijk voedsel en dus het veel te hoge libido zonder verdere tegennatuurlijke ingrepen zoals het gebruik van voorbehoedsmiddelen op hun beloop te laten, dan de westerse methode is, waarbij de voortplanting nagenoeg volkomen in de mensenhand genomen wordt door middel van met name het gebruik van voorbehoedsmiddelen, maar dan in combinatie met inentingen en verregaande overige gezondheidszorg, alsmede met allerlei technieken om kinderloosheid te omzeilen.
Op deze manier wordt namelijk de natuurlijke selectie en correctie ten enen male geƫlimineerd, waardoor je (al dan niet ten dele) 'n soort mensen krijgt dat er van nature nooit geweest zou zijn, hetgeen al gauw veeleer zeer negatieve dan positieve consequenties heeft voor de 'kwaliteit' ervan en dus voor het niveau van de samenleving.


Jip schreef:
Voorlichting om minder kinderen te verwekken zodat er meer welvaart zou komen, werden niet geloofd.
Want de reacties over de posters (met de afbeelding van twee gezinnen, het ene gezin had twee of drie kinderen en zagen er allemaal weldoorvoed en gezond uit en het andere gezin bestond uit vader en moeder met 15 of 20 kinderen die allemaal broodmager waren) klonken als volgt: Ach wat zielig, Dat gezin heeft maar drie kinderen.

Moppersmurf schreef:
Precies. Domheid dus. Hoe lager het IQ, hoe groter de kinderschaar.

Nou, maar als zij in hun achterhoofd hebben dat die domme westerlingen het geboorteoverschot toch wel op hun dak zullen nemen, waardoor het Tropische aandeel in de wereldbevolking alsmaar blijft toenemen en het overige alsmaar blijft inkrimpen, dan is dat veeleer ondeugend dan dom.
Aan het westen dus (en dan met name ook de Europiden, die blijkens de statistieken niet alleen procentueel, maar ook in aantal alsmaar minder blijven worden), om niet meer zo dom te zijn dit soort ontwikkelingen te laten voortduren.

Overigens zal een hierboven herhaaldelijk ter sprake gekomen "verdeling van de welvaart" daar geen verantwoorde methode voor kunnen zijn.
Deze zou er namelijk alleen maar toe leiden dat ook de nu nog redelijk natuurrijke gebieden op Aarde zouden verworden tot het soort geĆÆndustrialiseerde zeeĆ«n van beton, asfalt en vervuiling producerende fabrieken, bewoond door 'producten van de farmaceutische industrie', als het zich 'welvarend' achtende overige deel ervan nu al is.

http://www.nu.nl/economie/4366996/chinese overheid sluit 1200 fabrieken in peking vanwege smog.html

https://www.youtube.com/watch?v=oAyQVlKLrRQ

https://www.facebook.com/pages/Stichting Natuurbescherming/380130185414764

Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Ma Dec 19, 2016 17:55 Plaats reactie Reageer met quote
estudiant
   
 


Een korte reactie mijnerzijd. Het is toch hoogst merkwaardig dat welvaartverdeling de nog bestaande natuurgebieden ernstig zouden aantasten. De westerse arrogantie ten top!!
Eigenlijk zie je deze landen dus als een soort natuurreservaat. Leuk voor rijke westerlingen om zich daar te laven aan de natuur en de armoe ( hoort nu eenmaal bij de natuur).

Hoe gaan we dan het overschot daar aan jongen mensen verder beteugelen ( anders komen ze in hun wanhoop toch wel hier )? We gaan er jachtpartijen organiseren??

_________________
Scribo ergo sum
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Ma Dec 19, 2016 20:24 Plaats reactie Reageer met quote
Moppersmurf
   
 


estudiant schreef:
Een korte reactie mijnerzijd. Het is toch hoogst merkwaardig dat welvaartverdeling de nog bestaande natuurgebieden ernstig zouden aantasten. De westerse arrogantie ten top!!

Arrogant of niet, het is wel waar, natuurlijk. Of zoals Jan Pronk (PvdA) ooit zei: "feiten zijn rechts."

_________________
AtheĆÆsme is een hogere vorm van beschaving
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Ma Dec 19, 2016 20:32 Plaats reactie Reageer met quote
Moppersmurf
   
 


estudiant schreef:
Hoe gaan we dan het overschot daar aan jongen mensen verder beteugelen ( anders komen ze in hun wanhoop toch wel hier )? We gaan er jachtpartijen organiseren??

Je zou bijvoorbeeld mensen financieel kunnen belonen als ze zich laten steriliseren. Een soort pre pensioen, zodat dat belachelijke idee van 'kinderen als pensioenvoorziening' tot het verleden behoort.

_________________
AtheĆÆsme is een hogere vorm van beschaving
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Ma Dec 19, 2016 20:40 Plaats reactie Reageer met quote
estudiant
   
 


Dat steriliseren doen ze alleen wanneer ze weten dat er op enig moment een oudedagsvoorziening is....Dus je zou het kunnen beleggen voor hen?? een soort pensioenfonds??

_________________
Scribo ergo sum
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Ma Dec 19, 2016 21:19 Plaats reactie Reageer met quote
Moppersmurf
   
 


Iets dergelijks zal er inderdaad moeten gebeuren, want de wereldbevolking kan niet eeuwig blijven doorgroeien. Zie dat dan maar als een soort verdeling van de welvaart. Want gewoon geld weggeven is geen optie, dat belandt in een bodemloze put.

_________________
AtheĆÆsme is een hogere vorm van beschaving
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Bewijsvoering...?
BerichtGeplaatst: Wo Dec 21, 2016 23:55 Plaats reactie Reageer met quote
koekoeksjong
   
 


Tedje van Es schreef:
...en vandaar dat ze hier graag naartoe komen om van al ons lekkers te profiteren.

Jammer Tedje dat je dit alles zo negatief en wantrouwend benaderd.

Kun je overigens jouw claim:
Tedje van Es schreef:
Dat wij van alles hebben moeten doen om dat lekkers te bereiken (hard werken voor een grote welvaart, een hoge ontwikkeling, vrijheid, emancipatie, enzovoorts) daar staan ze niet bij stil. Ze denken dat allemaal dat lekkers bij ons aan de bomen groeit.
met bewijs staven...?
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Do Dec 22, 2016 5:27 Plaats reactie Reageer met quote
Natubico
   
 


estudiant schreef:
Een korte reactie mijnerzijd. Het is toch hoogst merkwaardig dat welvaartverdeling de nog bestaande natuurgebieden ernstig zouden aantasten. De westerse arrogantie ten top!!
Eigenlijk zie je deze landen dus als een soort natuurreservaat. Leuk voor rijke westerlingen om zich daar te laven aan de natuur en de armoe ( hoort nu eenmaal bij de natuur).

Hoe gaan we dan het overschot daar aan jongen mensen verder beteugelen ( anders komen ze in hun wanhoop toch wel hier )? We gaan er jachtpartijen organiseren??


Allereerst 'n link naar 'n publicatie waarin gesteld wordt dat (zelfs sterke) economische groei in 'n aantal Afrikaanse landen in het geheel niet blijkt te leiden tot een daling van het geboortecijfer aldaar:
http://curiales.nl/2015/06/04/bevolkingsgroei afrika/

De op twee na laatste alinea luidt:

"Normaal gesproken daalt het geboortecijfer wanneer de economische en sociale omstandigheden verbeteren. Dit is in Afrika echter niet het geval. Zo groeien de economieƫn van verscheidene Afrikaanse staten snel. Sommige landen behoren zelfs tot de snelst groeiende economieƫn ter wereld. Desondanks is het geboortecijfer niet gedaald. Ook het aantal (illegale) migranten dat vertrekt naar het westen is niet afgenomen. Sterker nog, hun aantal groeit zelfs".


Wat betreft het gestelde betreffende deze landen als natuurreservaat ten behoeve van rijke westerlingen kan in de eerste plaats verwezen worden naar het voorbeeld van China, dat zo'n voormalig natuurrijk land is, dat met alle mogelijke middelen deelgenoot gemaakt is in de 'welvaart'.
Toevallig verscheen net vandaag een nieuwsbericht dat er melding van maakt dat inmiddels vele Chinezen op de vlucht zijn geslagen voor een super smog.
Met weemoed denk je dan terug aan 'n jaar of 25 geleden toen je wel 'ns foto's uit dat land zag waarop bijvoorbeeld te zien was hoe blakend gezonde, goedlachse inwoners ervan doende waren enorme vrachten van het een of ander te transporteren op 'n fiets of 'n handkar, maar vooral ook hoe helder het zonlicht daar was.
't Moet echt 'n doemscenario genoemd worden dat een dergelijke ontwikkeling zich nu ook nog in Afrika is aan 't of gaat voltrekken.
En dat dan zeker niet in de eerste plaats omdat "rijke westerlingen" dan helemaal geen plek op Aarde meer hebben waar ze nog wat zuivere natuur van noemenswaardige omvang kunnen aantreffen, maar in een veel eerdere plaats omdat de nu nog kerngezonde 'armoelijders' die er hun natuurlijk domicilie hebben dan ook nog ten prooi zullen vallen aan het hele scala van welvaartsziektes, dat nu al grote delen van Aziƫ, de VS en Europa teistert.
(Las enkele dagen geleden nog een publicatie over het feit dat het krijgen van 'n burn out ook in Nederland inmiddels niet meer is voorbehouden aan al te hard gestreebd hebbende vijftig plussers, maar al veel voorkomt bij 20 plussers waaronder ook vele vrouwelijke).
Noem dat maar "welvaart" en "rijkdom".

Neen, "in de natuur is er geen geld, zijn er geen huizen, geen auto's en geen vliegtuigen", zegt ondergetekende altijd wanneer de gelegenheid zich daartoe leent, "maar groeit het voedsel aan bomen en andere planten en biedt de vegetatie voldoende beschutting tegen minder aangename weersgesteldheden'. Degenen die daar continu in vertoeven en weten hoe ze er op de juiste manier mee om moeten springen zijn superrijk, omdat ze zich dan in een Aards paradijs bevinden, ook al hebben ze geen enkel materieel bezit.
Een en ander impliceert tevens dat er niet meer geboortes plaatsvinden dan passend in het stelsel van de natuur. En voor zover dat toch nog het geval mocht zijn omdat het gedrag niet helemaal conform de natuurwetten ("vivistisch") is geweest, wordt een en ander altijd op volkomen natuurlijke wijze gecorrigeerd.

Met andere woorden, niet nog meer richting materialisme is naar ondergetekendes stellige overtuiging de juiste weg voor nu nog redelijk natuurlijke delen van de planeet en om massale migratie van daaruit te voorkomen, maar integendeel nog meer richting de natuur ( vriendelijkheid).

( https://www.youtube.com/watch?v=IAu8OWPYtgg )
( https://www.youtube.com/watch?v=8ir3ue2uA3k&index=15&list=PL0 Y_TPfSAsipp7E0NO97JGVwSq89GBzu

Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Re: Bewijsvoering...?
BerichtGeplaatst: Do Dec 22, 2016 16:35 Plaats reactie Reageer met quote
Tedje van Es
   
 


koekoeksjong schreef:
Jammer Tedje dat je dit alles zo negatief en wantrouwend benaderd.

Ik ben realistisch en de realiteit is niet erg positief. Don't shoot the Messenger...

Quote:
Kun je overigens jouw claim: "Tedje van Es": Dat wij van alles hebben moeten doen om dat lekkers te bereiken (hard werken voor een grote welvaart, een hoge ontwikkeling, vrijheid, emancipatie, enzovoorts) daar staan ze niet bij stil. Ze denken dat allemaal dat lekkers bij ons aan de bomen groeit. met bewijs staven...?

Wat valt daaraan te bewijzen? Ze weten in hun thuisland alles van het land waar ze heen willen. Ze weten bijvoorbeeld dat ze uitkeringen krijgen als ze niet werken. Dat is toch algemeen bekend? Waarom weten ze als ze in het bootje zitten al dat ze naar Zweden willen? En waarom, denk je, gaan ze niet naar Joegoslaviƫ, Saoedi Arabiƫ of Rusland? En waarom komt het leeuwendeel helemaal niet uit oorlogsgebieden en probeert het hier toch asiel te krijgen?

_________________
Religie maakt meer kapot dan je lief is.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Re: Bewijsvoering...?
BerichtGeplaatst: Do Dec 22, 2016 21:11 Plaats reactie Reageer met quote
koekoeksjong
   
 


Tedje van Es schreef:
Don't shoot the Messenger...

Wees gerust; ben ik niet van plan...
Quote:
Ze weten in hun thuisland alles van het land waar ze heen willen.

Is toch niet zo raar..?
Ze moeten zich toch voorbereiden en kunnen toch niet maandenlang doelloos ronddobberen op zee? Ze willen uiteraard naar een land dat veilig is en hen opvangt en geef hen eens ongelijk.
Probeer je eens in hun positie te verplaatsen.
Ik zie twee keer in de week twee Syrische jongens (21 en 28 jaar); ik sta versteld wanneer ik hun verhalen hoor en ben eerlijk gezegd verbaasd over het feit dat ze nog leven...
Het gaat te ver om daar hier verder over uit te wijden...
Tedje van Es schreef:
Ze weten bijvoorbeeld dat ze uitkeringen krijgen als ze niet werken.

Nou en...?
Wat zouden ze dan moeten doen dan?
Bedelen , zich verkopen als hoer of het dievenpad opgaan...?
Tedje van Es schreef:
En waarom, denk je, gaan ze niet naar Joegoslaviƫ, Saoedi Arabiƫ of Rusland?

...omdat ze daar moeten bedelen, zich verkopen als hoer of het dievenpad opgaan... Very Happy
Tedje van Es schreef:
En waarom komt het leeuwendeel helemaal niet uit oorlogsgebieden en probeert het hier toch asiel te krijgen?

Da's niet het leeuwendeel maar een beperkte groep 'gelukzoekers'...
Die worden door het systeem er wel uitgefilterd maar het probleem is dat hun thuisland hen niet meer wil hebben...
Ik zou ook van hen af willen; zeg maar hoe dat moet...
Wel realistisch graag en kom niet met 'oplossingen' (Ć  la PVV) zoals 'werp hen maar in zee'...
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Re: Bewijsvoering...?
BerichtGeplaatst: Vr Dec 23, 2016 5:59 Plaats reactie Reageer met quote
Natubico
   
 


koekoeksjong schreef:

Ze moeten zich toch voorbereiden en kunnen toch niet maandenlang doelloos ronddobberen op zee? Ze willen uiteraard naar een land dat veilig is en hen opvangt en geef hen eens ongelijk.
Probeer je eens in hun positie te verplaatsen.
Ik zie twee keer in de week twee Syrische jongens (21 en 28 jaar); ik sta versteld wanneer ik hun verhalen hoor en ben eerlijk gezegd verbaasd over het feit dat ze nog leven...
Het gaat te ver om daar hier verder over uit te wijden...


Ze komen nu eenmaal uit 'n land waarvan het bevolkingsaantal met maar even meer dan twee procent per jaar groeit.
Dat is volslagen onverantwoord gezien het feit dat de mensheid nu al aan overbevolking der planeet ten onder dreigt te gaan.
Wanneer de natuur z'n beloop zou hebben gehad zouden ze mogelijk helemaal niet ter wereld zijn gekomen, of niet lang daarna aan een kinderziekte zijn bezweken, omdat de natuur op die manier ervoor pleegt te zorgen dat er geen overbevolking komt.
Dat soort natuurlijke correctiemethodes is echter al lang en breed uitgeschakeld door menselijk toedoen zoals inentingen en verdere gezondheidszorg.
Dus kiest de natuur voor gewelddadige conflicten met veel burgerslachtoffers als alternatief correctiemiddel.
Maar ook dat middel wordt door 's mensen toedoen uitgeschakeld, wanneer hele horden bewoners van zo'n land de kans krijgen naar andere landen te vluchten.
Op die manier dreigt de humaniteit van Europese landen die alsmaar quasi in nood verkerende 'vluchtelingen' blijven redden er de oorzaak van te worden dat het einde van de mens aanmerkelijk sneller nadert dan anders het geval zou zijn.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Re: Bewijsvoering...?
BerichtGeplaatst: Vr Dec 23, 2016 11:34 Plaats reactie Reageer met quote
Loetje
   
 


koekoeksjong schreef:

Da's niet het leeuwendeel maar een beperkte groep 'gelukzoekers'...
Die worden door het systeem er wel uitgefilterd maar het probleem is dat hun thuisland hen niet meer wil hebben...
Ik zou ook van hen af willen; zeg maar hoe dat moet...
Wel realistisch graag en kom niet met 'oplossingen' (Ć  la PVV) zoals 'werp hen maar in zee'...


Waarom zouden wij moeten willen waar anderen van af willen? En is het nou zo moeilijk om een bootje de andere kant op te duwen, dus terug naar Afrika of West Aziƫ in plaats van deze te verslepen naar Europa. Dan heb je ellende waar je nooit meer van afkomt.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Vr Dec 23, 2016 12:00 Plaats reactie Reageer met quote
estudiant
   
 


Natubico schreef:

't Is nog maar de vraag of het dreigen te stoppen met ontwikkelingshulp 'n efficiƫnt middel zou zijn om die la
Overigens zal een hierboven herhaaldelijk ter sprake gekomen "verdeling van de welvaart" daar geen verantwoorde methode voor kunnen zijn.
Deze zou er namelijk alleen maar toe leiden dat ook de nu nog redelijk natuurrijke gebieden op Aarde zouden verworden tot het soort geĆÆndustrialiseerde zeeĆ«n van beton, asfalt en vervuiling producerende fabrieken, bewoond door 'producten van de farmaceutische industrie', als het zich 'welvarend' achtende overige deel ervan nu al is.Met belangstelling je link van Bart Bohemen gelezen. Ik vind overigens zijn analyse wat minder diepgaand, want hij stelt dat ondanks de geldstromen er geen einde aan bevolkingsexplosie is gekomen.
Er is hooguit een correlatie tussen enerzijds de (wazige) geldstroom en anderzijds de mislukte geboortebeperking.
Maar goed, zo'n onderzoek is ook nogal tijdrovend.
Het zal zeker waar zijn dat het geld voor ontwikkelingshulp niet efficiƫnt genoeg is ingezet.

Toch is geboortebeperking uiteindelijk de oplossing en dat is een kwestie van lange adem. Tenslotte kwam aan de onbegrensde geboortegolven in Nederland ( met ook heel veel kindersterfte) een eind nadat er iets van een pensioenvoorziening kwam.

Maar het opmerkelijke is natuurlijk wel dat wij in het rijke westen op zoek zijn naar weeffoutjes in het kleed van geldverstrekking, terwijl onderliggend een veel groter probleem speelt, n.l. het kapitalisme/neo liberalisme nadert met rasse schreden zijn verzadigingspunt. De verdeling van welvaart is navenant een steeds groter probleem geworden, want dat zou moeten beginnen bij "the happy few", de Lilianes Bettencours, zij die steeds meer bezit verwerven dus. De middenklasse is uiteraard alleen bereid welvaart te delen wanneer op het niveau van the happy few dit ook serieus wordt opgepakt en tot zichtbare resultaten zou leiden. Maar dit gaat natuurlijk nooit vrijwillig en het zal dan ook vroeg of laat door revolutionaire bewegingen worden afgedwongen.

Overigens is het wel heel westers denken dat we vinden dat de natuur ernstig wordt aangetast wanneer de welvaart gaat groeien in bv Afrika. We zien Afrika kennelijk als een natuurreservaat waar we ons van tijd tot tijd willen laven aan haar ruwe schoonheid.
Zelf geef je het voorbeeld van China, dat decennia geleden ook zo ongerept was, maar nu in rap tempo welvaart aan het ontwikkelen is. We weten natuurlijk ook wel dat wanneer alle Chinezen een welvaartsniveau zouden bereiken dat te vergelijken zou zijn met ons welvaartsniveau, de globe eenvoudigweg als vruchtdrager tekort schiet. Laat staan wanneer dat in Afrika zou ontstaan.

Wij als "westerlingen" zien onszelf dan ook als de enige realiteit die er toe doet. Onze welvaart is een vast gegeven en niet bespreekbaar als het gaat om verdeling. Want verdeling betekent simpelweg hier minder en daar (Afrika) meer. Dat gaat nooit gebeuren, althans niet via de diplomatieke politieke weg.
Dus kiezen we voor bestendiging van de huidige situatie. Dus kiezen we impliciet ook voor steeds grotere migratiestromen ( die vooral ontstaan door klimaatveranderingen ) en zullen we er vroeg of laat achter komen dat dit volksverhuizingen zijn geworden die je niet kunt tegenhouden. Alle grensmuren, doorlaatposten ten spijt, maar een paar 1000 mensen kun je keren, miljoenen echter niet.

_________________
Scribo ergo sum
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Re: Bewijsvoering...?
BerichtGeplaatst: Vr Dec 23, 2016 12:42 Plaats reactie Reageer met quote
Tedje van Es
   
 


koekoeksjong schreef:
Is toch niet zo raar..?....

Quote:
Nou en...?....

Precies alle argumenten die jij aandraagt om de zaak positief te verklaren vind ik negatief.

Quote:
Da's niet het leeuwendeel maar een beperkte groep 'gelukzoekers'...

Niet waar, het overgrote deel zijn gelukszoekers.
En wat die echte asielzoekers betreft: als je niet in staat bent om je eigen land een fatsoenlijk vredig bestaan te verwezenlijken dan kun je dat elders ook niet; het volk krijgt de leiders die het verdient, maakt zelf de samenleving en ook zelf de oorlog.

Quote:
Wel realistisch graag en kom niet met 'oplossingen' (Ć  la PVV) zoals 'werp hen maar in zee'...

Ik zeg al jaren dat alle bootvluchtelingen linea recta onder begeleiding van onze marineschepen teruggebracht moeten worden naar de stranden waarvan ze zijn vetrokken. Doe dat resoluut 4 maanden en er komt niemand meer.
En kom me niet aanzetten met het verweer dat onze marine niet een strand van een soeverein land mag gaan omdat dit een schending zou zijn. Die soevereine landen zijn corrupte zandbaklanden.

_________________
Religie maakt meer kapot dan je lief is.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Vr Dec 23, 2016 20:48 Plaats reactie Reageer met quote
torentje
   
 


estudiant schreef:
Tedje van Es schreef:
koekoeksjong schreef:
Mensen in een niet ontwikkelde maatschappij kennen niet de (luxe) sociale voorzieningen die wij hier in Nederland voor onszelf hebben geschapen. Ze hebben (veel) kinderen 'nodig' om hen op latere leeftijd (of bij arbeidsongeschiktheid) van de meest noodzakelijke levensbehoeften te voorzien. Kinderen zijn hun pensioen! Vandaar die grote aantallen...

...en vandaar dat ze hier graag naartoe komen om van al ons lekkers te profiteren.
Dat wij van alles hebben moeten doen om dat lekkers te bereiken (hard werken voor een grote welvaart, een hoge ontwikkeling, vrijheid, emancipatie, enzovoorts) daar staan ze niet bij stil. Ze denken dat allemaal dat lekkers bij ons aan de bomen groeit.


Ik dacht dat Nederland zo'n beroerde samenleving was waar nagenoeg niemand te vertrouwen is en waar het een multiculturele hel is, waar teveel belasting betaald wordt en waar de burger niet serieus genomen wordt en waar er geen vrijheid van meningsuiting meer is??

Rolling Eyes
Nederland is ook een beroerd land geworden. Als men iets wil moet men ongewapend en alleen naar debielen die met hun wapens klaarstaan. Die klacht van veel burgers wordt nog steeds niet serieus genomen. Het is zelfs een taboe om daarover te spreken. Ondanks de vermeende vrijheid van meningsuiting.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Vr Dec 23, 2016 22:50 Plaats reactie Reageer met quote
Gerard R.
   
 


Torentje schreef:
Quote:
Ondanks de vermeende vrijheid van meningsuiting.

Dat is maar tot een zeker moment. Tot een zekere mate van..
Niet onbeperkt. Net zoals 'beledigen' Idea ...

_________________
Primair geluk komt met een pakketje: tevredenheid met je leven, geduld, compassie en 't ontbreken van angst. Kost wat moeite...
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Re: Bewijsvoering...?
BerichtGeplaatst: Za Dec 24, 2016 0:50 Plaats reactie Reageer met quote
koekoeksjong
   
 


Natubico schreef:

Maar ook dat middel wordt door 's mensen toedoen uitgeschakeld, wanneer hele horden bewoners van zo'n land de kans krijgen naar andere landen te vluchten.
Op die manier dreigt de humaniteit van Europese landen die alsmaar quasi in nood verkerende 'vluchtelingen' blijven redden er de oorzaak van te worden dat het einde van de mens aanmerkelijk sneller nadert dan anders het geval zou zijn.


Je schrijft: "De kans krijgen te vluchten..."; alsof ze iets te kiezen hebben...
Simpele vraag: "Wat zou jij doen wanneer je in Aleppo woonde en ISIS staat plotseling voor je bed met een mitrailleur...

Ik maak uit jou weerwoord op dat je snel op zou staan, in de houding springen en gewillig met ISIS mee zou gaan omwille van je vaderlandsliefde want stel je voor dat je zou worden aangezien voor een 'quasi in nood verkerende vluchteling' en dat is natuurlijk iets dat je ten koste van alles wilt zien te voorkomen...?

Over het einde van de mensheid valt veel te zeggen maar dat in de schoenen werpen van de door oorlog en haat verdreven vluchteling gaat m.i. toch echt te ver en is een vƩƩl te makkelijk (PVV) antwoord.

Tedje van Es schreef:
Niet waar, het overgrote deel zijn gelukszoekers.

Kom eens met cijfers want met 'natte vinger werk' kan ik niets.

Tedje van Es schreef:
En wat die echte asielzoekers betreft: als je niet in staat bent om je eigen land een fatsoenlijk vredig bestaan te verwezenlijken dan kun je dat elders ook niet; het volk krijgt de leiders die het verdient, maakt zelf de samenleving en ook zelf de oorlog.


In een democratie ja...
...maar kennelijk kun je je niet voorstellen hoe het is te moeten leven onder een dictator die wars is van alles wat met democratie te maken heeft en de bevolking eronder houdt met het gebrruik van wapens en erger...

Ik zou zeker vluchten dat weet ik wel....
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Za Dec 24, 2016 7:03 Plaats reactie Reageer met quote
torentje
   
 


@ Gerard R,
Ik begrijp niet wat jij mij wil zeggen.? Wordt toch eens duidelijk en inhoudelijk. Of zeg helemaal niets meer. Jij lijkt wel een leraar.! De leraren vinden het namelijk ook nodig om de leerlingen te overspoelen met nietszeggende antwoorden en zinnen. Toch.?
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Re: Bewijsvoering...?
BerichtGeplaatst: Za Dec 24, 2016 9:09 Plaats reactie Reageer met quote
Tedje van Es
   
 


koekoeksjong schreef:
Kom eens met cijfers want met 'natte vinger werk' kan ik niets.

Alles dat in Italiƫ aankomt komt niet uit Syriƫ en zijn gelukszoekers.

Quote:
...maar kennelijk kun je je niet voorstellen hoe het is te moeten leven onder een dictator die wars is van alles wat met democratie te maken heeft en de bevolking eronder houdt met het gebrruik van wapens en erger...

Ik zou zeker vluchten dat weet ik wel....

Dat doet niets af aan wat ik zei; het volk krijgt de dictator die het verdient.

_________________
Religie maakt meer kapot dan je lief is.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
BerichtGeplaatst: Za Dec 24, 2016 10:10 Plaats reactie Reageer met quote
torentje
   
 


@ Tedje van Es,
De dictators krijgen dus volgens jou een soort opperdictator.? Hoogst bizar. Aangezien dictators met elkaar een pact hebben gesloten.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
  Weerwoord forum index » Immigratie en Integratie
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in GMT + 1 uur  
Pagina 167 van 212  
Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3 ... 166, 167, 168 ... 210, 211, 212  Volgende
  
  
 Plaats nieuw bericht  Plaats reactie  Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.