Weerwoord forum index Registreer FAQ Zoeken

Weerwoord forum index » Onderwijs en Gezondheidszorg » Onderwijs in taal van allochtonen?
Plaats nieuw bericht  Plaats reactie Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp 
Onderwijs in taal van allochtonen?
BerichtGeplaatst: Wo Mrt 07, 2001 22:07 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ik zag eergister in het jongerenlagerhuis een discussie over dat er ook een paar uur arabisch moest worden gegeven. Degene die de stelling aanbracht, zei, dat de kinderen gemotifeerder waren, en sneller konden leren.

graag reactie..
Onderwijs in taal van allochtonen?
BerichtGeplaatst: Wo Mrt 07, 2001 22:25 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Mijn mening:

Nederlands verplicht stellen, 1 Europese taal verplicht stellen (Engels, Duits, Frans of Spaans) en één of twee taalvakken naar keuze. Daar mag ook Arabisch tussen zitten.

Dit geldt overigens alleen voor voortgezet onderwijs, niet voor de lagere school.
Onderwijs in taal van allochtonen?
BerichtGeplaatst: Vr Mrt 09, 2001 22:32 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Volgens mij leven en wonen wij in Nederland. Ik zie geen enkele aanleiding om binnen het basisonderwijs onderwijs te gaan geven in allerhande vreemde talen. Ik zeg dit speciaal omdat er om onderwijs in het Arabisch wordt gevraagd.
Het is belangrijk voor de integratie van met name jeugdige allochtonen dat zij in onze taal leren denken en dromen. Als men er thuis voor kiest een andere taal te spreken dan behoort dat tot de verantwoordelijkheid van de ouders. Zijn die niet bereid te integreren en Nederlands te gaan spreken in eigen kring dan is dat hun zaak. Dat heeft natuurlijk nadelige gevolgen voor de schooltoekomst van hun kinderen, maar dat is hun keuze.
Wij Nederlanders frustreren de integratie van de tweede generatie zelf door aanbieden van onderwijs in de taal van het land van herkomst. Daarbij speelt de praktische onmogelijkheid om aan een dergelijke vraag op een fatsoenlijk educatief niveau te voldoen. Het is verder een veel te kostbare aangelegenheid, die op grotere schaal ongetwijfeld de kosten van normaal basisonderwijs ver te boven gaat. Wanneer men een vreemde taal wil leren in zijn vroege jeugd dan moet men dat onderwijs voor eigen rekening aanbieden; een regel die voor iedereen geldt
En waarom dan wel speciaal Arabisch? Dat kan ik even niet helemaal volgen. Wat doen we dan met allerhande andere inwijkelingen uit Azie of andere gebieden, die zonder grote problemen assimileren en deelnemen aan het maatschappelijk leven. Het lijkt in de jongerendiscussie of Arabischsprekenden een groep immigranten betreft die wel heel erg speciaal is.
Ik ben het met Han eens dat tijdens het vervolgonderwijs een andere taal kan worden gekozen en dat dat ook Arabisch mag zijn, maar ik vind het niet de taak van de Nederlandse overheid om naar vrije keuze onderwijs in elke exotische taal aan te bieden. Een stap verder en we zitten met Chinees, Maleis, Japans en weet ik wat voor andere voor ons merkwaardige talen, waarvoor (ook?) geen bevoegde leraren beschikbaar zijn.
Er is voor de liefhebbers buitenschools voldoende gelegenheid dergelijke talen en ook Arabisch te leren.
Als men niet voornemens is terug te gaan naar het land van herkomst dan zal men zich behoren aan te passen aan onze cultuur. Dat men een eigen godsdienst heeft is ieders goed recht, maar deze gemeenschap verdient net als elke andere binnen onze maatschappij een plaats te krijgen.
Dat vergt van twee kanten een verplichting om zich aan te passen. Zo goed als het van belang is dat Nederlanders kennis nemen van de Arabische cultuur en godsdienst, behoort Arabieren begrip en inzicht te krijgen in onze cultuur en onze geschiedenis.
Wanneer een bepaalde bevolkingsgroep zich gedurende meerdere generaties niet aanpast dreigt gettovorming. Met zo'n ontwikkeling is niemand gediend.

Onderwijs in taal van allochtonen?
BerichtGeplaatst: Vr Mrt 09, 2001 22:42 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Misschien is het even verstandig om voor het verloop van de discussie te bepalen of het om basis of voortgezet onderwijs gaat?

Gezien mijn eerste reactie en de reactie van Melisz daarna spreken wij van 2 geheel verschillende zaken.

Wel wil ik op Melisz reageren dat een tweetalige opvoeding absoluut geen nadeel hoeft te zijn. Wat dat betreft denk ik dat het belangrijk is als in ieder geval één van de ouders het Nederlands goed beheerst.

In mijn nabije omgeving komen velen uit een tweetalig gezin en ik zie ook dat velen daar in het latere leven meer nut dan last van hebben. Dit uiteraard onder de voorwaarde dat er vooral ook veel aandacht aan goed Nederlands wordt besteed.
Onderwijs in taal van allochtonen?
BerichtGeplaatst: Za Mrt 10, 2001 18:18 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Tsja, daar is een dilemma. Het is voor het taalgevoel en ontwikkeling van het kind alleen maar beter als het meertalig is en asl het zijn moedertaal goed beheerst. Dit aan te bieden in het reguliere onderwijs gaat wat mij betreft te ver. Dus net zo oplossen als de chinezen het hebben opgelost (die doen alles altijd zelf); zaterdagochtendonderwijs!
Onderwijs in taal van allochtonen?
BerichtGeplaatst: Za Mrt 10, 2001 19:54 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Eerst over tweetalige opvoeding: Vaak zullen allochtone ouders zelf het Nederlands niet goed beheersen. Als zulke ouders tegen hun kinderen Nederlands gaan spreken dan het Nederlands van hun kinderen ook die kwaliteit. Het blijkt dat kinderen zomaar de taal van speelkameraad jes overnemen. Onze kinderen hebben zo accentloos Nederlands geleerd. Maar dan is het wel nodig dat er Nederlandse speelkameraadjes zijn: dus geen zwarte buurten en al helemaal geen zwarte scholen. Eigenlijk heb daarmee ook de voorwaarden geschetst voor tweetalig lager onderwijs.

In het middelbaar onderwijs is het een andere zaak. Sommige allochtone ouders zullen het op prijs stellen dat hun kind de eigen taal leert en dat kan zonder bezwaar. Wat anders is het met Arabisch, omdat dat toch vooral om religieuze redenen wordt gewenst. Daarmee zit je dan volgens mij op het zelfde spoor als bij kerklatijn. Of niet?
Onderwijs in taal van allochtonen?
BerichtGeplaatst: Za Mrt 10, 2001 20:52 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Kerklatijn wordt toch oko op de middelbare school gegeven? Misschien moet in het vervolg bij VWO opleiding (atheneum/gymnasium) de mogelijkheid geboden worden ook Arabisch te kiezen ipv. Latijn of Grieks.

Even tussendoor, worden de begrippen atheneum/gymnasium nog gehanteerd?
Onderwijs in taal van allochtonen?
BerichtGeplaatst: Za Mrt 10, 2001 22:08 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ik zeg verder maar niks, om deze discussie weer niet in een ""Pro of Contra Islam-discussie"" te laten verzanden.

Ik sluit me aan bij hetgeen Cliff zei, alleen haal ik dan Spaans weg :

""Nederlands verplicht stellen, 1 Europese taal verplicht stellen (Engels, Duits, Frans) en één of twee taalvakken naar keuze. Daar mag ook Arabisch tussen zitten.

Dit geldt overigens alleen voor voortgezet onderwijs, niet voor de lagere school.
Onderwijs in taal van allochtonen?
BerichtGeplaatst: Za Mrt 10, 2001 22:46 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Melisz,

"En waarom dan wel speciaal Arabisch? Dat kan ik even niet helemaal volgen."

Nou, in de discussie die ik zag op te tv, was er een arabische leraar, en vanuit zijn achtergrond (beetje egocentrisch?) kwam hij tot de conclusie, dat arabisch de taal was, die nodig was!

"Ik ben het met Han eens..."

Het was de bedoeling, de stelling neutraal te laten overkomen, ik ben het er zelf eigenlijk niet mee eens

Niels,

"Dit aan te bieden in het reguliere onderwijs gaat wat mij betreft te ver. "

Helemaal mee eens, want de vraag blijft, welke taal?

Cliff,

"Even tussendoor, worden de begrippen atheneum/gymnasium nog gehanteerd? "

Ja, dat wordt nog gehandhaafd. het enige verschil is overigens, dat je voor bepaalde vakken een uurtje per week minder hebt, om de extra taal te compenseren.
Onderwijs in taal van allochtonen?
BerichtGeplaatst: Za Mrt 10, 2001 22:50 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Bram, dit is al zo! (voor atheneum in ieder geval, andere stromingen weet ik niet)
Wat ik wel op wil merken, is dat het de kleine scholen de kop kan kosten! zij kunnen dan lang niet zo veel andere talen les geven, want als er niet genoeg leerlingen voor een bepaald vak zijn, dan kost een docent de school gewoon teveel, ze zitten nu al zo met de salari te klooien, moet er niet aan denken, dat het nog erger wordt!
Onderwijs in taal van allochtonen?
BerichtGeplaatst: Ma Mrt 12, 2001 1:52 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Arabisch is een moooooieeeeee taaaaaaal.
Ik heb op de basisschool Arabische lessen gehad. Een keer in de week kreeg ik Arabisch. Van mij mogen ze dat afschaffen. Ik heb daar dus echt niks van geleerd, alleen hoe je hond, aap, koe in het Arabisch zegt. Arabisch leer je in de moskee waar ik dus elke weekend naar toe MOEST gaan....grrrrr wat had ik daar toch een hekel aan, maar nu pas besef ik waarom mijn ouders dat hebben gedaan.

Moslims sturen hun kinderen echt wel naar de moskee. Daar leren ze meer, dus het hoeft voor mij niet perse gegeven te worden op de basisscholen. Het zou wel handig zijn als ze het als keuzevak geven op het voorgezet onderwijs. Ik vind Arabisch dus wel veel belangrijker dan Duits, Engels, Frans, Spaans. Dat is natuurlijk in mijn geval wel even anders ja...


[Dit weerwoord is op 12 Maart 2001 gewijzigd door Layla.]
Onderwijs in taal van allochtonen?
BerichtGeplaatst: Vr Mrt 16, 2001 1:35 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Wat is het Arabisch? Wat je krijgt is het standaard arabisch, dus niet het gesproken arabisch wat de leerlingen ook met hun ouders spreken. Ik zie het nut er niet van in. Het is ongeveer net als een Nederlander die in Japan woont, en om zijn japanse taalontwikkeling te stimuleren Duits aan hem wordt gegeven. Ik meen het het is echte onzin om Arabisch te geven op basischolen.

Hoe de kinderen van Marokkaans afkomst het best Arabisch kan leren in Nederland daar zouden de Marokkaanen goed over moeten nadenken: hoe kunnen ze op een adequate manier Arabisch onderwijs geven zodat de Marokkanen voldoende Arabisch leren en kennis over hun goddienst vergaren, dit heeft dan te maken met identiteit en niet met het stimuleren van het leren van de Nederlandse taal. Dus voor de Marokkanen is het van belang om:
1. de Nederlandse taal goed te beheersen, zowel voor identiteit als deelname op de arbeidsmarkt
2. het Arabisch, voor identiteit maar kan misschien ook voordelen hebben voor de economie, denk aan een betere relatie met arabisch landen op economisch gebied.
Onderwijs in taal van allochtonen?
BerichtGeplaatst: Za Mrt 24, 2001 17:39 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ik liep vanmiddag buiten opstraat en een allochtonengezin (niet-turks, of marokkaans) sprak tegen elkaar in een taal die ik niet versta. Jong dorchtertje (3 of 4) sprak die taal dus ook.

HET HEEFT TOCH GEEN NUT om die taal te stimuleren door het in het onderwijs te geven? Dat kleine meisje blijft toch hier in nederland wonen. Ze heeft er veel meer aan om alleen in het Nederlands onderwijs te volgen.
Onderwijs in taal van allochtonen?
BerichtGeplaatst: Wo Mrt 28, 2001 12:27 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Citaat:
Als iemand onderwijs in een bepaalde taal wil of de taal wil leren spreken, dan emigreren ze toch lekker naar een land waar die taal gesproken wordt!


Allemaal emigreren naar de VS, boys!
Onderwijs in taal van allochtonen?
BerichtGeplaatst: Wo Mrt 28, 2001 12:31 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Er werd gesproken over
- onderwijs in een andere taal
- het leren van een vreemde taal
Nu lijkt me onderwijs in bijv. Arabisch helemaal uit den boze maar ook het leren van een andere taal lijkt me absoluut geen goed idee! Ok, Duits, Engels en Frans zijn de eerste jaren zelfs verplicht maar moet daarom allerlei talen (al dan niet verplicht) hieraan worden toevoegd. Hoe wil je dat onderwijstechnisch oplossen? Er zijn er genoeg problemen op dat vlak en ik kan me in het onderwijs zo een paar dingen bedenken die een hogere prioriteit hebben!
Er zijn ook mensen die Russisch willen leren, die stappen naar de LOI of gaan een jaar in Rusland studeren. Moet Arabisch omwille van de integratie op een andere manier worden behandeld?
Wat mij betreft dus niet!
Onderwijs in taal van allochtonen?
BerichtGeplaatst: Wo Mrt 28, 2001 13:08 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Beste Paul,

De discussie werd geopend door Han (zie eerste bijdrage) waarin hij/zij spreekt over een paar uur arabisch. Deze discussie gaat dus naar mijn mening niet over een compleet onderwijssysteem opzetten in een andere taal.

Wat vind je van het idee dat ik in mijn eerste reactie gaf?

Citaat:
Mijn mening:
Nederlands verplicht stellen, 1 Europese taal verplicht stellen (Engels, Duits, Frans of Spaans) en één of twee taalvakken naar keuze. Daar mag ook Arabisch tussen zitten.

Dit geldt overigens alleen voor voortgezet onderwijs, niet voor de lagere school.
Onderwijs in taal van allochtonen?
BerichtGeplaatst: Wo Mrt 28, 2001 16:17 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Prima Cliff, maar dan vind ik nog dat dit geen taak is voor Onderwijs! Laten ze dan maar zoals ik reeds zei een cursus bij de LOI gaan volgen o.i.d. Per slot van rekening zijn Duits, Frans en Engels in meer of mindere mate wereldtalen en Arabisch is dit (nog) niet!
Onderwijs in taal van allochtonen?
BerichtGeplaatst: Wo Mrt 28, 2001 17:00 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ik denk dat er meer mensen zijn die Arabisch spreken dan Duits hoor Paul, maar ik weet het niet zeker. Verder vind ik die onderwerping aan de Engelse 'wereldtaal' ook helemaal niet goed. Wat dat betreft kan Nederland een voorbeeld nemen aan Frankrijk, Italië, Spanje en in mindere mate Duitsland.

Maar goed, als je mijn voorstel leest zie je dat ik niet spreek van 'in plaats van' maar als toevoeging. Toen ik opde Havo zat kon je kiezen voor Frans en Duits. Ik vond dat nogal een karig aanbod. Als er leraren voor zijn, waarom dan niet meer keuzes aanbieden? Is niets mis mee.
Onderwijs in taal van allochtonen?
BerichtGeplaatst: Wo Mrt 28, 2001 23:07 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Wat een onzin!

Als iemand onderwijs in een bepaalde taal wil of de taal wil leren spreken, dan emigreren ze toch lekker naar een land waar die taal gesproken wordt!

Waar zijn we in Nederland toch in vredesnaam mee bezig.
Onderwijs in taal van allochtonen?
BerichtGeplaatst: Wo Mrt 28, 2001 23:15 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Paul,

We krijgen hier ook verplicht les in Duits, Frans en Engels (en voor gymnasium zelfs Latijn en Grieks). Ik vind dan dat je zeker ook keuzevakken in een taal naar keuze mag volgen.
  Weerwoord forum index » Onderwijs en Gezondheidszorg
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in GMT + 1 uur  
Pagina 1 van 1  

  
  
 Plaats nieuw bericht  Plaats reactie  Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.