Weerwoord forum index Registreer FAQ Zoeken

Weerwoord forum index » Economie » Wat is SOCIAAL?
Plaats nieuw bericht  Plaats reactie Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp 
Wat is SOCIAAL?
BerichtGeplaatst: Zo Mei 06, 2001 15:12 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Veel mensen nemen het woord om de haverklap in de mond, maar wat is nu eigenlijk sociaal?

Ik hou het voorlopig maar even op het volgende: je bent sociaal als je voldoende gemeenschapszin bezit om te beseffen dat iedereen in onze maatschappij in principe gelijke kansen verdient, en je je bovendien op enigerlei wijze moeite getroost om die gelijkheid van kansen voor iedereen te bewerkstelligen.

Sociaal is niet hetzelfde als linksig. Linksig is net zo vervelend als rechtsig.

Sociaal is ook niet: iedereen moet hetzelfde verdienen (want niet iedereen spant zich in gelijke mate in).

Wie heeft er nog meer kanttekeningen, one-liners of misschien zelfs hele visies t.a.v.
het trefwoord sociaal?

Of is sociaal definitief uit en wordt er daarom zo weinig in deze rubriek gediscussieerd?


Derde Weg
Wat is SOCIAAL?
BerichtGeplaatst: Zo Mei 06, 2001 15:22 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Hier heb ik eens een opstel (gepubliceerd onder het pseudoniem Parzifal) over geschreven, Kees. Pakweg een jaar geleden heb ik die geplaatst in het discussieforum Forums.nl onder de naam In elkaars schaduw staan. Daaruit ontspon zich een korte discussie.

Vraag is dus niet alleen: wat is 'sociaal', maar ook wat is 'anti-sociaal'. Hoe menselijk zijn deze beide eigenschappen en hoe verhouden ze zich tot elkaar?

[Dit weerwoord is gewijzigd door John Wervenbos op 06 Mei 2001 om 17:13 uur.]
Wat is SOCIAAL?
BerichtGeplaatst: Zo Mei 06, 2001 16:36 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


John, jouw stuk gaat over het begrip 'sociaal' in intermenselijke relaties, dus eerder over psychologie dan over politiek - mijn bericht gaat meer over de politieke invulling van het begrip sociaal, dus over hoe een systeem dit ziet.

Beide invullingen zijn belangrijk -
je zegt terecht dat sociaal een ruim begrip is. Leukste zin vond ik
'juist aan de maskeringen kunnen de gedragingen worden herkend'.
Dit is een van Freuds befaamde afweermechanismen - een psycholoog noemt dit overdekking door het tegendeel.

Ik vind dat een van de 'grappigste' afweermechanismen; het toont aan hoe mensen zichzelf vreselijk voor de gek kunnen houden, al ontsnappen ze daarbij niet aan een vaag, onbehaaglijk gevoel over hun gedrag. Je constateert dat zelf ook.
(Andere afweermechanismen zijn bijvoorbeeld projectie, sublimatie e.d.)

Je hebt het over vier manieren waarop mensen elkaar in beslag kunnen nemen: jaloezie, huichelachtigheid, dweepzucht en schijnheiligheid.

Een paar opmerkingen schieten me te binnen.

Jaloezie reserveer ik liever voor de liefde; afgunst vind ik een beter woord. De nijd die sommige mensen kunnen ontwikkelen als ze het idee hebben dat je ze voorbijstreeft!

Arrogantie kan ook uit verlegenheid voortkomen (overdekking door het tegendeel!)

Soms proberen mensen je ook te vernederen door je te bewonderen om de verkeerde redenen - een bepaald soort dweepzucht mag je inderdaad wantrouwen.

Ik zie niet zo goed het verschil tussen schijnheiligheid en huichelachtigheid; ik vat beide liever samen onder de noemer hypocrisie.

Je moet niet te negatief zijn over hypocrisie. De befaamde prof. Kuijper - die van het boek Ver Heen heeft hypocrisie ooit betiteld als het smeermiddel van de menselijke verhoudingen.
Hij bedoelt dat een beetje hypocrisie in het dagelijks leven niet alleen onontbeerlijk is maar ook nuttig - het is een glijmiddel dat sociale contacten mogelijk maakt.
Je kunt niet onmiddellijk alles wat je denkt zomaar midden in iemands gezicht zeggen - je moet eerst iemand een beetje leren kennen. In dit geval hebben we het dus eigenlijk over tact.
Tact vind ik heel plezierig bij mensen, maar toch is tact in feite hypocrisie.

De verwerpelijke vormen van hypocrisie treden vaak op bij mensen die heel angstig zijn - en daardoor snel geneigd zijn om je naar de mond te praten, ze durven hun mening domweg niet te geven, maar ook bij mensen die een haast psychopathische onverschilligheid uitstralen en gerust het ene moment iets fel veroordelen als zonde om een dag later zonder enig gewetensbezwaar diezelfde zonde te begaan. Mensen kunnen stuitend opportunistisch zijn.

In het algemeen vind ik dat angstige mensen meer beslag op je proberen te leggen dan zelfverzekerde mensen, maar de manier waarop dat gebeurt is vaak via allerlei psychologische sluipweggetjes. "Ik ben bezorgd om je", is er ook zo een - mensen kunnen natuurlijk echt bezorgd om je zijn maar vaak hengelen ze juist zelf naar aandacht.

Mensen zijn constant bezig elkaar emotioneel te manipuleren.

Wat ik een erg goed boek vind is trouwens De neurotische persoonlijkheid van deze tijd van de Amerikaanse psychologe Karen Horney. Dat boek is geloof ik al 50 jaar oud, maar oh oh oh, wat een goede analyse. Terecht klassiek geworden, dit boek. Het legt je eigen motieven en die van anderen ongenadig bloot.Derde Weg
Wat is SOCIAAL?
BerichtGeplaatst: Zo Mei 06, 2001 16:51 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 Erich Fromm

Je kunt uiteraard verschillend over deze zaken denken, Kees. Wel leuk die analyse van jou.
Trouwens die Karen Horney komt me bekend voor. Stond die niet in relatie met Erich Fromm, de eens zo befaamde psychiater-socioloog en neo-freudiaan?
Was Karen Horney zelfs niet een periode lang de vrouw van Fromm en was zij ook niet een neo-freudiaan?

Het onderbewuste, maar ook het bovenbewuste neem ik inderdaad zeer serieus. Maar de psychologie van Freud en de daaraan verbonden dieptepsychologie spreekt me overigens toch totaal niet aan. De psychologie van Jung was ruimer van aard, maar dan juist weer naar een andere kant toe dweperig en uiteindelijk not to the point.

[Dit weerwoord is gewijzigd door John Wervenbos op 06 Mei 2001 om 18:27 uur.]
Wat is SOCIAAL?
BerichtGeplaatst: Zo Mei 06, 2001 17:11 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 De Franse revolutie: eens 'goede wil zonder inzicht' met alle gevolgen vandien

Maar dan het begrip 'sociaal'meer toegespitst op maatschappijstructuren en maatschappelijke verschijnselen, hoewel ik ook denk dat de sociale processen en daaraan verbonden wetmatigheden binnen het intermenselijk verkeer voor de maatschappij en samenleving als zodanig belangrijk zijn en blijven, Kees: sociaal is het streven naar vrijheid, gelijkheid en broederschap met vrijheid binnen het culturele leven (kunst, religie wetenschap, onderwijs, recreatie enzovoort), gelijkwaardigheid binnen het staats- en rechtsleven en broederschap binnen het economische leven.

[Dit weerwoord is 1 keer gewijzigd door John Wervenbos op 19 Juni 2001 om 21:11 uur]
Wat is SOCIAAL?
BerichtGeplaatst: Zo Mei 06, 2001 21:24 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Oneliner van Henkie:

sociaal is als je niet verplicht wordt ook nog voor anderen te zorgen (inkomensoverdrachten zijn diefstal en a-sociaal)

sociaal is ook: de leefomgeving van mensen niet te verpesten met buitenlanders.

Wat is SOCIAAL?
BerichtGeplaatst: Zo Mei 06, 2001 21:42 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Henk,

Ik heb niets tegen inkomensoverdrachten als dat geld maar gebruikt wordt ten bate van het algemeen belang.
Ik heb wel iets tegen hoge belastingen als daaraan slechts afgunst ten gronde ligt.
Ik heb ook niets tegen buitenlanders. Maar alles waar te voor staat, is niet goed. Deze regering en alle voorgaande zijn niet capabel gebleken om de multiculturele samenleving te regisseren.

John,

Ik denk dat we aan het begin van een nieuwe revolutie in Europa staan. De begrippen vrijheid, gelijkheid en broederschap moeten opnieuw worden ingevuld. Van die drie begrippen vind ik broederschap een beetje overtrokken; alledaags respect is wel genoeg.


Derde Weg
Wat is SOCIAAL?
BerichtGeplaatst: Zo Mei 06, 2001 22:05 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Broederschap klinkt vandaag de dag misschien wat plechtstatig en misschien hebben we er tegenwoordig een moderner woord voor. Maar dat is in ieder geval niet de uitdrukking 'alledaags respect', want dat is wat anders.

Broederschap duidt op naastenhulp (staat niet in het groene boekje...), denk ook maar aan dienst en wederdienst: is het 'mijn broeders hoeder' óf: 'ik wil mijn broeders hoeder niet zijn, ik wil hem (zelfs eigenlijk) doden'. Hier komt dus de betekenis voor het economisch leven in zicht.

En dus niet een broederschap in de zin van een geheim genootschap met in de slechtste zin dus zoiets als de maffia. Het 'ik wil mijn broeders hoeder niet zijn...', is dan zeker van kracht.
Wat is SOCIAAL?
BerichtGeplaatst: Zo Mei 06, 2001 22:37 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Broederschap is misschien, om het in CDA-termen te zeggen, 'een stukje zorgzaamheid naar elkaar toe.'
Solidariteit kan ook, al zul je die solidariteit op een nieuwe manier moeten invullen. Hoe meer allochtonen, hoe meer 'verdunning' van de solidariteit optreedt. Je neemt het nu eenmaal sneller op voor iemand die een beetje op jezelf lijkt. Als de grote steden in Europa steeds Amerikaanser worden, zullen we die solidariteit ook op een meer Amerikaanse manier moeten vormgeven, denk ik.
Op dit moment is de sociale samenhang in een wijk als Feijenoord volkomen zoek.


Derde Weg
Wat is SOCIAAL?
BerichtGeplaatst: Zo Mei 06, 2001 22:54 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


John, ik weet eerlijk gezegd niet of Karen Horney en Erich Fromm iets met elkaar hadden.
Ik heb even snel rondgekeken op internet - maar op de sites over Horney noch die over Fromm worden ze met elkaar in verband gebracht.
Beiden zijn wel oorspronkelijk uit Duitsland afkomstig en geëmigreerd naar de VS.
Karen Horney geldt overigens als een 'gentle rebel' van de psychoanalyse.


Derde Weg
Wat is SOCIAAL?
BerichtGeplaatst: Zo Mei 06, 2001 23:03 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ik begrijp wat je bedoelt, Kees. Maar het broederschapsbeginsel dient hier niet in termen van bloedverwantschap (familie, volk) te worden opgevat. Net zo goed als het economische leven van een gemeenschap tegenwoordig niet meer los kan worden gezien van een wereldeconomie.

Bij mij komt een bloedritueel voor ogen: twee mannen trekken met een mes een snede in hun rechterhand en knijpen elkaars handen vervolgens samen. Ze zijn bloedbroeders nu. Ze zullen elkaar beschermen en wreken waar nodig, want zij zijn bloedbroeders. Het is een beeld van iets wat zich in zekere zin over de gehele wereld kan voltrekken. Ik hoop dat de beeldspraak, die toch op een realiteit duidt duidelijk is.

[Dit weerwoord is gewijzigd door John Wervenbos op 07 Mei 2001 om 17:28 uur.]
Wat is SOCIAAL?
BerichtGeplaatst: Zo Mei 06, 2001 23:05 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Kees, ik heb aardig wat boeken van Erich Fromm en zal het nog eens nakijken. Ik laat het je nog wel een keer weten of ik me heb vergist of dat het klopt. (Nu ga ik slapen.)
Ik zal het boek "De neurotische persoonlijkheid van deze tijd" van de Amerikaanse psychologe Karen Horney een keer lenen en doornemen.

[Dit weerwoord is gewijzigd door John Wervenbos op 07 Mei 2001 om 17:08 uur.]
Wat is SOCIAAL?
BerichtGeplaatst: Wo Mei 09, 2001 21:01 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Ik denk dat ik mij wat Karin Horney en Erich Fromm betreft vergist heb, Kees.
Wat is SOCIAAL?
BerichtGeplaatst: Za Mei 12, 2001 17:18 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Kees:

Citaat:
Veel mensen nemen het woord om de haverklap in de mond, maar wat is nu eigenlijk sociaal?

Ik hou het voorlopig maar even op het volgende: je bent sociaal als je voldoende gemeenschapszin bezit om te beseffen dat iedereen in onze maatschappij in principe gelijke kansen verdient, en je je bovendien op enigerlei wijze moeite getroost om die gelijkheid van kansen voor iedereen te bewerkstelligen.

Sociaal is niet hetzelfde als linksig. Linksig is net zo vervelend als rechtsig.Ik sluit me volledig bij je omschrijving van SOCIAAL aan Kees.

Maar je kunt niet ontkennen dat een dergelijke door jou omschreven 'instelling' vaker bij de intellectuele linksige mens voorkomt dan bij de dommere rechtse mens...
Heel blij met m'n toevallige geboorteplekje...
Wat is SOCIAAL?
BerichtGeplaatst: Za Mei 12, 2001 18:02 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


LOL!!!

(blij met mijn toevallig superrechtse geaardheid)
Wat is SOCIAAL?
BerichtGeplaatst: Za Mei 12, 2001 23:25 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Kees, het bekendste boek van Fromm is 'De angst voor vrijheid'. Dit werk draagt zeker wel historische en wetenschappelijke waarde. (Met name de betekenis en draagwijdte van de Tweede Wereldoorlog komt aan bod.)
Met veel opvattingen van Fromm ben ik het uiteindelijk niet eens, maar hij was wel een consequent en eerlijk denker.

[Dit weerwoord is gewijzigd door John Wervenbos op 12 Mei 2001 om 12:31 uur.]
Wat is SOCIAAL?
BerichtGeplaatst: Zo Aug 12, 2001 12:10 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Rob T, ik zou als doel in het leven nemen om af te stappen van dat linksige en rechtsige denken.
Ik denk dat er dan een grote last van je afvalt.

Ik ben het verder ook met je omschrijving van sociaal eens maar in principe gelijke kansen verdient, is ook wel zo, maar ik denk dat het in de praktijk altijd anders zal zijn, aangezien het gewoon onmogelijk is om iedereen gelijke kansen te verschaffen.
In Nederland is het al onmogelijk, dus als je heel de wereld erbij betrekt dan is het een volledig zinloos doel.
Wat is SOCIAAL?
BerichtGeplaatst: Zo Aug 12, 2001 12:44 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Waar ik nog aan zou willen toevoegen dat "sociaal" alleen inhoud heeft als er ook mensen buiten de groep vallen waar je sociaal mee omgaat.
Wat is SOCIAAL?
BerichtGeplaatst: Za Feb 16, 2002 17:53 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekend
Gast
   
 


Toch bljft het me opvallen dat subforums over Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet alleen op Weerwoord maar ook op andere discussiesites buitengewoon slecht lopen.

Dat zegt iets indringends over de tijdgeest.

De solidariteit is misschien niet verdwenen, maar door allerlei factoren wel onder ernstige druk komen te staan.

Sociaal is uit.

Dat is voor de maatschappij als geheel een slechte zaak. Als dat zo blijft, krijg je onvermijdelijk een maatschappij van winners en losers - voorzover dat niet reeds het geval is.

Het is echt de hoogste tijd dat de politici een nieuwe invulling aan het begrip sociaal en solidariteit geven. Het ziet er echter naar uit dat de jarenzestiggeneratie van bestuurders onmachtig is om nieuwe sociale antwoorden op sociale problemen te bedenken. Open deuren, clichés, gemakkelijke oneliners - dat is de Nederlandse politiek anno 2002. Je wordt er niet vrolijk van.


Derde Weg

[Dit weerwoord is 1 keer gewijzigd door Kees Versteeg op 16 Februari 2002 om 17:53 uur]
Wat is SOCIAAL?
BerichtGeplaatst: Za Feb 16, 2002 20:25 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Helemaal mee eens Kees. Zie ook mijn weerwoord in [url=/http://www.weerwoord.nl/forum_1/Forum15/HTML/000010.html]deze discussie[/url].


Bepaal zelf waarop, maar ga stemmen op 15 mei 2002!
Wat is SOCIAAL?
BerichtGeplaatst: Zo Feb 17, 2002 0:11 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Ja, alles draait om presentatie - echt alles.

Het gaat in onze mediacratie om het plaatje, en om het plaatje alleen.

Wie probeert iets inhoudelijks te zeggen, wordt subiet uit het plaatjesboek weggemonteerd.

Ik denk echter dat je met mooie plaatjes en mooie praatjes alleen deze samenleving niet kunt regeren.

Er breekt nog wel een andere tijd aan.
Derde Weg
Wat is SOCIAAL?
BerichtGeplaatst: Ma Feb 18, 2002 22:09 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Sociale dieren leven in een groep. Hoger ontwikkelde dieren meestal in familiegroepen.
Je ziet bij mensen (althans ik zie dat) dat bij de zogenaamde
a-socialen de familiegroepen beter in stand blijven.
De "hoger ontwikkelde" mensen lijken minder om hun familie te geven.
Heeft het woord sociaal bij mensen soms een omgekeerde betekenis?


jorden
Wat is SOCIAAL?
BerichtGeplaatst: Do Feb 21, 2002 18:22 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


'Sociaal' is het vermogen te investeren in de (je) omgeving.

Hoeft trouwens niet altijd belangeloos te zijn maar als de meter naar die kant doorslaat is het voor de samenleving wel iets beter.
't Is nog nie gedaan hé...:D
Wat is SOCIAAL?
BerichtGeplaatst: Vr Feb 22, 2002 7:49 Plaats reactie Reageer met quote
Onbekende
Gast
   
 


Het is kennelijk een rekbaar begrip.


jorden
  Weerwoord forum index » Economie
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in GMT + 1 uur  
Pagina 1 van 1  

  
  
 Plaats nieuw bericht  Plaats reactie  Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.